کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملشهریور 1398
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
جستجو
 
  پایان نامه بررسی تاثیر تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد ...

به موازات افزایش جمعیت انسانی در سده اخیر و پیشرفت صنعت و تکنولوژی – که خود به نوعی از عوامل ایجاد این اختلال محسوب می شود – برتعداد افراد دو جنسه یا دارای بحران هویتی جنسی افزوده می شود و اخبار گوناگونی از محیط اطرافمان – خواه در محله وشهر و خواه از رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری – راجع به این که مردی به یکباره دارای علائم زنانگی شد و یا بالعکس ، دیده و شنیده می شود و این امر نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا وجود دارد – هر چند که این موضوع مسئله جدیدی نیست و حتی در صدر اسلام نیز نمونه هایی از آن دیده می شود – اما آنچه امروزه در مقایسه با آن روزگار حائز اهمیت است توسعه و پیشرفت علوم پزشکی و در نتیجه آن شناسایی این گونه بیماران و تشخیص نوع جنسیت غالب – چه جنسی و چه روحی- از طریق هورمون درمانی و یا عمل جراحی صورت می گیرد و تعیین جنسیت و در برخی موارد تغییر جنسیت است . عملی که در بعضی کشور های دنیا و ازجمله ایران انجام می شود . ذکر مصادیق و مثال هایی راجع به این موضوع خالی از لطف نیست ،  ” الریاض چاپ عربستان گزارش داد : مقامات بیمارستانی با آمار وحشتناکی مواجه شده و آن 60  مورد تغییر جنسیت در یک سال است ، به گزارش تابناک “الوطن عربستان” نیز نوشت : ناآگاهی جوانان از عوارض بعدی این عمل پزشکی موجب شده که گرایش به تغییر جنسیت در عربستان افزایش یافته و در حالی که در 25 سال گذشته تنها 25 مورد از این عمل در کشور انجام شده ، در یک سال گذشته این رقم به 60 رسیده و این به معنای فاجعه ای فکری به شمار می رود که از جهان غرب به کشور نفوذ پیدا کرده و کاملا مغایر با فرهنگ عربستان سعودی است ، هزینه این عمل در عربستان 10 تا 50 هزار ریال سعودی (هر ریال 2750 ریال) است و البته این رقم برای برخی از شهروندان عربستان رقم  قابل توجهی نیست.[1]

« پسر بچه هشت ساله آمریکایی، تغییر جنسیت داد. رسانه های دولتی آمریکا گزارش دادند که یک پسربچه هشت ساله تغییر جنسیت داد و به یک دختر بچه تبدیل شد. به گزارش سلامت نیوز روزنامه ایالتی «آریزونا» آمریکا نوشت: پزشکان با استفاده از دارو و انجام عمل جراحی موفق شدند، یک پسر بچه هشت ساله را به یک دختر بچه تغییر جنسیت دهند. این روزنامه می افزاید: این عمل و تغییر جنسیت به صورت کاملا قانونی انجام شده است و هم اکنون این دختر بچه که «یوسی رومرو» نام دارد، در وضعیت مناسبی به سر می برد» [2].

« تغییر جنسیت کودکان در هند ؛ پیش از این در خبرها آمده بود  مردم اکثر کشورهای جهان ترجیح می دهند فرزندشان پسر باشد. اما اکنون فاش شده که هندی ها دخترانشان را وادار به تغییر جنسیت می کنند . پیش از این نظرسنجی ها در آمریکا و چین نشان می داد ابراز علاقه به فرزند پسر می تواند تا حد زیادی بر هرم جمعیتی هم تاثیرگذار باشد و در چین با توجه به قانون تک فرزندی، تعداد نوزادان پسر بیش از دختران است. اما حالا در هندوستان خانواده های متمول هندی برای اینکه به خواسته شان برسند دست به کار وحشتناکی می زنند آن گروه از خانواده ها که صاحب فرزند دختر شده اند با توجه به جایگاه نازل زنان در خانواده های هندی از عمل جراحی برای تغییر جنسیت فرزندان دختر استفاده می کنند و بعضی از آنها حتی حاضر هستند تا سه هزار دلار بابت این موضوع هزینه کنند »[3].

نمونه های بیان شده در بالا و هزاران نمونه دیگر از این دست که هریک با انگیزه ای خاص صورت می گیرد بیانگر  اهمیت خاص این موضوع می باشد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که عمل تغییر جنسیت در آن قانونی است و فقهای عظام تقلید و مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) به شرط تایید پزشک مورد اعتماد، چنین عملی را جایز دانسته اند. اما با وجود اینکه بحث جواز شرعی این عمل، سالیان متمادی است که اخذ شده است اما در نظام حقوقی ایران، قانونی وجود ندارد که به بحث «تغییر و تعیین جنسیت» بپردازد و احکام افراد «دوجنسه» را قبل و بعد از تغییر جنسیت بیان نماید.

در پایان نامه حاضر سعی بر آن می شود که طی سه فصل ضمن بررسی و تحلیل پزشکی «تغییر جنسیت» به «احکام فقهی» این دسته از افراد پس از تغییر جنسیت بپردازیم و نیز حقوق انگلستان در زمینه «قانون تغییر جنسیت» را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهیم.

 

الف: بیان مساله

افرادی  که متقاضی تغییر جنسیت هستند سه دسته می باشند. گروه اول افراد سالمی هستند که به جهت لذت جویی و یا ماجراجویی به دنبال تغییر  جنسیت می باشند. گروه  دوم ، هرمافرودیت ها هستند. هرمافرودیت ها به افراد دوجنسه ای گفته می شود که هم دارای جنسیت زنانه هستند و هم دارای جنسیت مردانه ، و در فقه خنثی نامیده می شوند. گروه سوم ترنسکشوال ها یا دگر جنس جو ها هستند. دگر جنس جو ها به اشخاصی گفته می شوند که دارای روح و روانی متعلق به جنس مخالف هستند یعنی علی رغم ظاهر جسمانی مردانه یا زنانه ، جنسیت روانی آن ها متعلق به جنس مخالف است و آنان خود را فردی از جنس مخالف می دانند.

افراد گروه دوم و سوم ، از لحاظ جمعیت ، بخش اندکی از  جامعه را تشکیل می دهند که به جهت فیزیک خاص یا نوع رفتارشان غالبا از سوی افراد جامعه طرد می شوند و افرادی منزوی و با اعتماد به نفس پایین به شمار می آیند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افراد فراهم آمده است.

سوالاتی که ممکن است در خصوص تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افرادبه ذهن متبادر شود این است که :

1-آیا انجام عمل تغییر جنسیت یا تعیین جنسیت جایز است؟ حکم فقهی آن چیست؟

2-پس از تغییر جنسیت چه وضعیتی بر احکام فقهی تغییر جنسیت دادگان حاکم است؟

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فقدان قانونی خاص در خصوص اشخاص دو جنسه و دگر جنسیت جو و احکام تغییر جنسیت ، این ضرورت را به وجود می آورد که بر پایه موازین فقهی و کمک از تجربیات کشورهایی که در این زمینه پیشرو بوده اند، وضعیت فقهی و حقوقی این دسته از اشخاص مورد بررسی قرار گرفته تا بلکه زمینه ساز وضع قوانین مناسب گردد. در همین راستا علاوه بر بررسی موازین فقه امامیه در خصوص این دسته از افراد ، نظام حقوقی انگلیس که در این زمینه صاحب تجربه قانونگذاری است نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

ج: اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع و نگارش پایان نامه با این عنوان ، زمینه سازی برای وضع « قانون تغییر جنسیت » می باشد.

د: سوال های تحقیق

1-آیا دین مبین اسلام « تغییر جنسیت » را مشروع می داند؟

2-تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد چه تاثیری می گذارد؟

3-از راهکارهای حقوقی قانون « بازشناسی جنسیت » انگلیس ، چه بهره برداری های حقوقی می توانیم داشته باشیم؟

ذ: فرضیه های تحقیق

1-فقه امامیه تغییر جنسیت را به طور مطلق حرام می داند.

2-تغییر جنسیت تاثیری بر نفقه زوجه ندارد.

3-تغییر جنسیت موجب انحلال نکاح می گردد.

4-کشور انگلیس با وضع قوانین مناسب حقوق متقاضیان تغییر جنسیت را به طور کامل رعایت نموده است.

و: تعریف مفاهیم ومتغیر های اصلی تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تعیین جنسیت :تغییر دادن جنسیت شخص دو جنسه به مذکر یا مونث.

تغییر جنسیت: تغییر دادن جنسیت شخص مذکر به مونث و بالعکس.

هرما فرودیت ها: افراد دو جنسه ای که دارای اندام جنسی از هر دو جنس مذکر و مونث می باشد. و در زبان فقهی « خنثی» نامیده می شود.

ترنسکشوال ها : به اشخاصی که دارای روانی متعارض با جنس ظاهری خود می باشند ترنسکشوال گفته می شود. و معادل فارسی آن « دگرجنس جو» می باشد.

ر: قلمرو تحقیق

قلمرو رساله پیش رو ، نظام حقوقی فقه امامیه و حقوق انگلیس می باشد.

 

ط : روش جمع آوری اطلاعات

برای تحصیل اطلاعات و جمع آوری نظرات مختلف و جمع بندی آن ها از روش های کتابخانه ای ، فیش برداری و مقالات اینترنتی استفاده شده است.

ظ: نو آوری تحقیق

رساله پیش رو از چند جهت دارای نو آوری است:

1-از حیث تحلیل پزشکی (بیان علل و درمان )

2-مطالعه حقوق انگلیس

3-مطالعه اختصاصی فقه امامیه

ه : محدودیت های تحقیق

اولا : «تغییر جنسیت » موضوعی نوظهور است و نیازمند مطالعه و بررسی بسیار است و تحقیق مفید ، کارا و جامع در این زمینه مستلزم حضور و همکاری محققانی از رشته های پزشکی ، روان شناسی و حقوق می باشد.

ثانیا : از حیث «منبع» به جهت  جدید بودن موضوع انتخابی، منابع بسیار کم و محدودی وجود دارد که همین امر روند انجام تحقیق را دشوار می سازد.

ی : ساختار تحقیق

رساله پیش رو در سه بخش به رشته تحریر در آمده است. در بخش اول به بررسی علمی و پزشکی تغییر جنسیت و علل و درمان اختلالات هویت جنسی می پردازیم. در بخش دوم مطالعه فقهی تغییر جنسیت از حیث حکم فقهی و اثر تغییر جنسیت بر وضعیت شخص، دستور کار قرار گرفته است. و در بخش سوم وضعیت متقاضیان تغییر جنسیت و احکام تغییر جنسیت دادگان در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان می شود.

  فصل نخست : بررسی پزشکی

سالیان سال است که افراد دو جنسه و دارای بحران هویت جنسی در میان ما زندگی می کنند و از این اختلال هورمونی،ژنتیکی و جسمی رنج می برند و تنها راه علاج خود را بعضاً شبیه سازی با جنس منظور و هم نشینی با آنان –چنانچه از طرف سایرین پذیرفته می شدند- می دانستند تا با پیشرفت علم پزشکی راه درمان و معالجه افراد دارای این اختلال نیز کشف و مورد استفاده قرار گرفت . در این فصل ، ابتدائاً به تاریخچه «تغییر جنسیت» و «تعیین جنسیت» می پردازیم و سپس بحث واژه شناسی، تحلیل پزشکی ( علل و درمان ) و نیز تغییر جنسیت از منظر اخلاق پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 مبحث اول : تاریخچه

در خصوص اولین تغییر جنسیت در دنیا، نظرات مختلفی در کتب و مقاله ها آمده است . بعضی از  منابع اولین عمل تغییر جنسیت را به سال 1952 می دانند، «در آن زمان شخصی اقدام به تغییر جنسیت خود نمود و روزنامه نیویورک تایمز با درج تیتر  تغییر جنسیت را به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح و توجه افکار عمومی را به آن جلب نمود در این تاریخ اولین عمل جراحی تغییر جنسیت صورت گرفته است» [4] و در سایت های خارجی[5]  نیز اولین فردی که جنسیتش  را تغییر داد شخصی به نام جرج ویلیام جورجنسن[6] معرفی گردید که پس از تغییر جنسیت در سال 1950 میلادی نام خود را به کریستین جورجنسن[7] تغییر داد. البته این فرد از لحاظ جسمی و ظاهری کاملاً سالم اما از لحاظ روحی و روانی، زن به شمار می آمد.

و در همین سایت اولین شخصی که دو جنسه محسوب می شد و جنسیت او تعیین شد شخصی به نام اینار موگنس وگنر[8] بود که پس از تغییر جنسیت نام خود را به  لیلی الب[9] تغییر داد. عمل تغییر جنسیت این شخص در سال 1930 میلادی انجام شد و یک سال بعد و در سال 1931 در  گذشت .  عمل این شخص از آن روی اهمیت داشت که وی خنثی مشکل  محسوب می شد به این معنی که وی از لحاظ بیولوژیکی هم مرد و هم زن به شمار می رفت واین عمل تا آن زمان بی سابقه بود.

در منابع فارسی زبان نیز آمده است « اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309ش. (1930 م.) اتفاق افتاد که بر اساس آن، مردی که در یک عمل جراحی، به یک زن تبدیل شد. عمل جراحی مزبور، توسط پزشکی به نام دکتر خلعتبری انجام شد که وی با عمل جراحی خویش، پسر هجده ساله ای را به زن تبدیل کرد و خبر آن در روزنامه های آن زمان چاپ شد. بر اساس این گزارش، بیمار چنین می گوید: اینجانب با طیب خاطر، بدون اینکه دچار اختلال حواس باشم، حاضرم که مرا عمل کرده و از حالت مردی  به زن تبدیل کنند و اگر هم مرا عمل نکنید خودم را خواهم کشت»[10].

اولین عمل تغییر جنسیتی که در انگلستان صورت گرفت نیز مربوط به سال های 1942 تا 1948 میلادی بود که طی آن زنی به نام لورا دیلون[11]  جهت تمایلات شدید مردانه، تغیییر جنسیت داد و نام خویش را به «مایکل دیلون» تغییر داد.

از مجموع مطالب نوشته شده شاید به نظر برسد که به طور قطع نتوان اولین تغییر جنسیت در دنیا را شناسایی کرد. اما باید دانست که اولین شخصی که در دنیا به طور واقعی تغییر جنسیت داد مربوط به ایران است که در سال 1930 میلادی تحت عمل جراحی تغییر جنسیت از مرد تبدیل به زن شد و اولین تغییر جنسیتی که در بعضی کتب و مقالات به چشم می خورد و خانم لیلی الب را اولین شخص تغییر جنسیت یافته  معرفی می کنند[12]، مربوط به شخص دو جنسه ای است که جنسیت غالب آنان تعیین شده است. پس اولین عمل تغییر جنسیت دنیا در ایران واولین عمل تعیین جنسیت در دنیا در آلمان انجام شد.

اولین عمل تغییر جنسیتی که در ایران پس از انقلاب اسلامی و با مجوز شرعی و قانونی انجام شد مربوط به سال 1365 بود. تا آن زمان در ایران پزشکان اجازه چنین عملی را نداشتند. مریم ملک آرا (که تا آن زمان  فریدون نام داشت) تلاش های زیادی را انجام داده بود تا حکم شرعی اجازه عمل تغییر جنسیت را دریافت کند. او پس از مخالفت های زیادی که در جامعه آن زمان نسبت به افراد تراجنسی وجود داشت، تصمیم گرفت با حضرت امام خمینی(ره) دیدار کند و مشکلات این دسته از افراد را با ایشان در میان بگذارد، پس از طی مراحل مختلف، مریم ملک آرا همراه با سه تن از پزشکان مورد اعتماد امام خمینی(ره) خدمت ایشان رسید و مشکلات خود را در میان گذاشت. در آن جلسه پس از توضیحات مریم ملک آرا و پزشکان، امام خمینی (ره) فتوای تاریخی صادر و اعلام کردند: « تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد». پس از این فتوا سرنوشت بسیاری از این افراد تغییر پیدا کرد و تا به امروز افراد بی شماری پس از طی مراحل قانونی توانسته اند عمل تغییر جنسیت را انجام دهند[13].

مبحث دوم: واژه شناسی

در این مبحث به تعریف و توصیف واژه هایی می پردازیم که در حوزه اختلالات جنسیتی اعم از جسمی و رفتاری وجود دارد و در نهایت به تفکیک و تحدید و احصاء واژگانی می پردازیم که موضوع بحث ما می باشند.

یک : Transsexualism

ترنس سکشوآلیسم نوعی بیماری است که فرد از جنسیت خود راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خود دارد.این دسته از بیماران از نظر جسمی کاملاً سالم ولی از نظر روحی با مشکل شدید روبرو هستند. « در این بیماری وضعیت ظاهر ی جسمی و جنسی، ارگانهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملاً   در سلامت به سر می برد ولی فرد از نظر ذهنی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خود می باشد و به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و عدم رضایت از آن به حدی که باعث آزار شدید روحی ودر نهایت تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خود خواهد شد».[14]  و در نهایت اگر بخواهیم تعریفی از ترنس سکشوآلیسم ارائه دهیم : «تعارض جنس روان شناسانه و یا جنس رفتاری با جنس ظاهری که معمولاً جنس ظاهری نیز به نوبه خود نتیجه کروموزومیک و هورمونال می باشد»[15]. معادل فارسی ترنسکشوال ، دگرجنس گرا یا دگر جنس جو می باشد.

دو : Bisexual

 

موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 02:34:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه   بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی در امدادگران ...

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 گفتار اول: هیجان خواهی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مدل هیجان خواهی زاکرمن……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مولفه های هیجان خواهی…………………………………………………………………………………………………………………… 17 جست و جوی تجربیات تازه………………………………………………………………………………………………………………… 18 مبنای زیستی هیجان خواهی……………………………………………………………………………………………………………… 18 ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………………………………………………….. 19 هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر……………………………………………………………………………………………………… 20 گفتار دوم: سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراحل شکل گیری دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………… 22 دلبستگی و الگوی فعال درونی……………………………………………………………………………………………………………. 24 نظریه های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 نظریه کردارشناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 نظریه دلبستگی جان بالبی…………………………………………………………………………………………………………………. 29 انواع دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 رابطه دلبستگی با بروز رفتارهای پرخطر……………………………………………………………………………………………. 34 گفتار سوم: ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مبانی نظری شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 رویکرد روانکاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 رویکرد پویایی روانی-اجتماعی رفتار انسان……………………………………………………………………………………….. 37 نظریه پدیدار شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………. 39 دیدگاه رفتار گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 رویکرد تحلیل عوامل……………………………………………………………………………………………………………………………. 40 ریشه های تاریخی نظریه پنج عامل بزرگ…………………………………………………………………………………………. 41 مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف…………………………………………………………………………………………… 45 پیشینه مفهوم دلزدگی زناشویی…………………………………………………………………………………………………………. 46 پنج بزرگ ایرانی(گردون)…………………………………………………………………………………………………………………….. 47 ابعاد شخصیت بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………………………………. 48 ثبات و تغییر در شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………… 52 پیش بینی پیامدهای مهم زندگی از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………… 54 علایق شغلی و تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………. 54 آشنایی با تاریخچه هلال احمر……………………………………………………………………………………………………………. 56 تاسیس در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 امدادگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 پیشینه پژوهش در داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………. 58 پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………….. 60 فصل سوم: روش پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 63 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن نسخه پنجم…………………………………………………………………………………. 64 شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… 64 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 65 پرسشنامه سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………. 68 شیوه نمره گذاری پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. 68 روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………… 69 شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 70 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81 بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 81 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 88 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 88 فهرست منابع منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96 مقدمه هیجان خواهی از زمانی که توسط زاکرمن و همکارانش در سال 1962، معرفی شده، علایق و پژوهش های فراوانی را به وجود آورده است(وفایی، عسکری زاده، رحمتی، 1390). وبه عنوان میزان فعالیت های متنوعی که تازه، مشکل و غیر عادی هستند و به افزایش انگیختگی منجر می شوند، تعریف می شود(زاکرمن، 2007؛ به نقل از یوراسک[1]، 2009). افرادی که این مشخصه را دارند به علت سطوح بالای انگیختگی تمایل دارند خطرات اجتماعی و جسمانی را تجربه کنند(زاکرمن، 1994؛ به نقل از یوراسک، 2009). کرول و زاکرمن[2](1982) در پژوهش های خود نشان دادند که بین انسان ها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوت های زیادی وجود دارد. به عقیده زاکرمن، هیجان خواهی با برخی از رفتارها نظیر موتور سواری و رانندگی با سرعت زیاد، انجام کارهای خطرناک، ریسک پذیری و مصرف سیگار و جنایت کاری رابطه دارد(آقا محمدیان و حسینی، 1380). چون افراد زیاد هیجان خواه نیاز بیشتری به تجربیات تحریک کننده و متنوع دارند، در مقایسه با افراد کم هیجان خواه شغل های متفاوتی را انتخاب می کنند. مردانی که نمرات بالایی در هیجان خواهی گرفتند در رغبت سنج استرانگ نیز نمرات بالایی کسب کردند وعلاقه به حرفه های کمک رسانی مانند روانشاسی، پزشک، روان پزشک، مددکار اجتماعی، مددکار اجتماعی و کشیش را نشان دادند(شولتز، شولتز، 2007؛ ترجمه سید محمدی، 1391). زاکرمن وهمکاران وی(1992) دریافتند که افراد زیاد و کم هیجان خواه پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوتی به محرکها نشان می دهند. افرا زیاد هیجان خواه پاسخ های فیزیولوژیکی نیرومند تر یا بسیار برانگیخته تر و آستانه تحمل بالاتری برای درد، صدای بلند، و سایر محرکهای استرس زا نشان داده اند. چون افراد زیاد هیجان خواه بهتر می توانند افزایش در انگیختگی را تحمل کنند، زاکرمن معتقد است که آن ها باید بهتر از کسانی که تحمل کمتری برای انگیختگی دارند با استرس مقابله کنند. با این که هیجان خواهی عمدتا ارثی است، ولی زاکرمن تاثیر عوامل موقعیتی یا محیطی را نیز تشخیص داده است. یکی از عوامل هیجان خواهی والدین هستند. والدین کم هیجان خواه ممکن است بیش از حد ترسو، محافظت کننده و مهار کننده فرزندانشان باشند و به آنها اجازه ندهند که به رفتارهای مخاطره آمیز بپردازند. والدین زیاد هیجان خواه ممکن است فرزندان خود را برای پرداختن به فعالیت های غیر عادی ترغیب و تقویت کنند وبین ترتیب رفتار های هیجان خواهی بیشتری را در آن ها به وجود آورند (زاکرمن، 1979). از جمله عواملی که نقش آن در هیجان خواهی و تمایل افراد به انجام رفتارهای پرخطر نیاز به مطالعه بیشتری دارد ویژگیهای شخصیتی و سبک های دلبستگی است. بررسی های ویلز[3](1994) نشان داد هیجان خواهی با ویژگی های شخصیتی ارتباط دارد. لسلو[4](1996) نیز دریافت که ویژگی های شخصیتی برون گرایی، رفتار جنایت کارانه و قضاوت غیر اخلاقی با یکدیگر رابطه معناداری دارند. روانشناسان علاقمند به رفتارهای شغلی، معتقدند که شخصیت افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می کنند و نحوه عمل آنها در آن حرفه در ارتباط است، به عبارت دیگر، افراد دارای ویژگی های مشخص، مشاغل خاصی را انتخاب و در آن زمینه در مقایسه با دیگران بهتر کار می کنند. برای مثال، براساس الگوی پنج عاملی، افرادی که در عامل وظیفه شناسی نمره بالایی می گیرند در مشاغل رسمی و مسئولیت دار بهتر عمل می کنند و افراد دارای نمره بالا در عامل برون گرایی، مشاغل اجتماعی، جسورانه و با هیجان خواهی بالا را انتخاب می کنند.(بریک، مونت و گوپتا، 2003؛ به نقل از گوهری، 1393). و نیز سایر عوامل پنج عاملی پیش بینی کننده جنبه های مختلف عملکرد شغلی و رضایت شغلی هستند. سبک های دلبستگی به عنوان یک متغیر مهم دیگر شخصیتی، می تواند زمینه ساز برخورد فرد با مسائل آتی در زندگی از قبیل مسائل عاطفی، تحصیلی، شغلی وغیره باشد و نیز می تواند شیوه نگرش فرد را نسبت به مسائل و ترجیح های شغلی مشخص سازد و همچنین آمادگی های فرد را نسبت به حل و فصل مشکلات و کنش ها و عکس العمل های فرد در برابر چالش ها و موقعیت های استرس زا متاثر سازد(سلیمی کوچی، 1393). نظریه سبک های دلبستگی، فرایند پیوند عاطفی، هیجانی، متقابل کودک با والدین (بویژه مادر) را نشان می دهد (برک[5]، 2001، ترجمه سید محمدی، 1387). جان بالبی[6](1982) معتقد است که سبک والگوی دلبستگی از دوران کودکی شکل می گیرد و در گستره زندگی نسبتا پایدار می ماند. هر الگویی از دلبستگی مجموعه ویژگی های رفتاری خاص را در افراد بر می انگیزد و روابط نزدیک و تجارب هیجانی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و مبنای تعاملات و چارچوب های فکری و عاطفی آنان را در آینده شکل می دهد. با وجود اینکه گرایش به رفتار های پر خطر و انتخاب مشاغل با هیجان خواهی بالا ممکن است یک کنجکاوی ساده باشد، اما بدون شک این گرایش ها می تواند با سبک های دلبستگی ارتباط داشته باشد(سلیمی کوچی، 1393). با توجه به مطالبی که ذکر شد ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در ایجاد هیجان خواهی نقش مؤثری می توانند داشته باشند و اهمیت آن در چگونگی انتخاب مشاغل و سایر جنبه‌های زندگی نمایان می‌شود و هر پژوهش یا دیدگاهی که قصد دارد علل بروز رفتارهای با هیجان خواهی بالا را بررسی کند، باید سهم قابل توجهی را به نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی اختصاص دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با میزان هیجان خواهی است. بیان مساله هیجان ها پاسخ های فیزیولوژی درونی هستند که ادراک، یادگیری و عملکرد ما را تحت تاثیر قرار می دهند. طبق نظر زاکرمن[7](1979) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص( مغز و نخاع شوکی) از منابع بیرونی نیاز دارد، مربوط است(وفائی، عسکری زاده، رحمتی، 1390). زاکرمن هیجان خواهی[8] را به صورت صفتی تعریف کرده که ویژگی های آن، جستجوی هیجان وتجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل به پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی ومالی به خاطر خود این تجربه ها است(واگنر[9]، 2001). بررسی پیشینه پژوهشی نشان می دهد که هیجان خواهی با انتخاب مشاغل پرخطر و ماجراجویانه رابطه دارد(روبرتی[10]، 2004)؛ در این میان محل خدمت برای حرفه های حیاتی مثل امدادگران حلال احمر، آتش نشان ها و یا پرسنل فوریتهای پزشکی که باید در محل وقوع حادثه حضور پیداکنند، باعث به وجود آمدن هیجان های محیطی و نیازمند سطح هیجان خواهی بالاتری نسبت به افراد و حرفه های دیگر است. بسیاری از پژوهش ها به این نتیجه دست یافته اند که افراد هیجان خواه با شرکت در فعالیت های خطرناک در پی رساندن سطح پایین برانگیختگی خود به یک سطح بهینه هستند. احتمالا سطوح پایین برانگیختگی آنها موجب می شود که نسبتا نترس باشند. چنین افرادی برای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگی در جستجوی تحریک هایی هستند که برای افراد عادی، جدید و خطرناک است و اضطراب ناخوشایند ایجاد می کند(مک کارد، 1978؛ لیونسون، 1990؛ به نقل از محوی شیرازی، 1387). در رابطه با خطرجویی و هیجان خواهی تحقیقات گوناگونی انجام شده اسـت . نتـایج تحقیقـات مختلـف نشانگر رابطه بین تیپ های شخصیت با خطرجویی و هیجان طلبی بالا است و نیـز بیـانگر رابطـه متغیرهـای مختلف دیگری نظیر سبکهای زندگی والدین و طرز رفتار آنها با فرزندان خویش اسـت(سلمانی، حسنی، آریاناکیا، 1393؛ بهاری و شیر خانی، 1388). همچنـین پاره ای از تحقیقات نشانگر رابطه سبکهای دلبستگی با هیجان خواهی (هازن و شیور[11]، 1993 و ساعدی، 1382) است. هیجان خواهی با دامنه وسیعی از متغیرهای رفتاری، شناختی، شخصیتی و فیزیولوژیکی ارتباط دارد. پـژوهشهـای زیـادی نشـان داده انـد کـه سبک های دلبستگی[12] در گرایشهای شخصی و شکل گیری شخصیت یک تعیین کننـده مهـم اسـت(سروف، 1977). برخی روانشناسان (بـالبی ، 1973؛ به نقل از بهاری و شیر خانی، 1388)؛ اریکسـون ، 1976؛ بـه نقـل از اتکینسون و همکاران، ترجمۀ براهنی 1393) معتقدند که اساس اعتماد نسبت به دیگران تجاربی اسـت کـه فـرد طی سال های اولیه زندگی کسب می کند. به عبارت دیگر عدم تکوین دلبستگی به یک یا چند فـرد مهم در سالهای اولیه زندگی با ناتوانی فرد در برقراری روابـط نزدیـک بـا دیگـران در بزرگسـالی ارتباط دارد به عبارتی دیگر بر طبق نظر بـالبی (1969) نتیجـه عمـده کنش متقابل مابین مادر و کودك به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند و مادر است.(بهاری و شیر خانی، 1388). بررسی ادبیات تحقیق نیـز نشـان می دهد که تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کـودکی می تواند روابط وی را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار دهـد (سیمپسـون و رولـز ،1998؛ بـه نقـل ازعیدی، 1383). جان بالبی، اولین فردی بود که تعریفی گسترده و منظم از دلبستگی ارایه داده است. او برای پرداختن به این مفهوم و بسط آن از نظریه های مختلفی کمک گرفته است. این نظریه ها عبارتند از: نظریه های کردار شناسی، روان کاوی، روانشناسی تجربی، نظریه های یادگیری، روانپزشکی و بعضی رشته های مرتبط (کرین[13]، 1997، ترجمه فدایی، 1379). به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینسورث، واتر و وال(1987؛ به نقل از مشهدی و محمدی، 1388) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی دوسوگرا و اضطرابی اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور(1987) مورد پژوهش قرار دادند. تحقیقات مختلف نشان داده اند که سبک های دلبستگی با هیجان خواهی رابطه دارند به طور مثال مهرابی زاده هنرمند و همکاران(1387) در تحقیقی با عنوان “بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز” به این نتیجه دست یافتند که سبک های دلبستگی قادر است رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل وابستگی به مواد مخدر را پیش بینی کند و با آن رابطه معناداری دارد. و همچنین سکال-کاتز و همکاران(2003) در یک مطالعه ارتباط ویژگی های خانوادگی(دلبستگی به والدین و ساختار خانواده) با رفتارهای پرخطر و سطح هیجان خواهی بالا شامل بزهکاری، مصرف مواد و سیگار در نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند. و نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین دلبستگی والدین و هر کدام از رفتارهای با هیجان خواهی بالا وجود دارد. همچنین تحقیقات نشان داده که دلبستگی ایمن با هوش هیجانی رابطه مثبت دارد و دو سبک دیگر دلبستگی، یعنی اجتنابی و دو سوگرا با هوش هیجانی دارای رابطه ای منفی هستند(کیم[14]، 2005). از سویی در بروز رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل حرفه های امدادی، علاوه بر ویژگـی هـای شخصیتی خاص بـا دامنـه ای نـه چنـدان گسـترده مثـل سبک های دلبستگی، عوامل شخصیتی گسترده مثل سـازگاری و وظیفه شناسی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و … نیز، که برآمده از نظریۀ پنج عامل بزرگ شخصیت هسـتند، نقـش دارنـد. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیهای فردی است که الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد (پروین[15]،1989؛ ترجمه جوادی و کدیور1390). از جمله رویکردهایی که به ویژگی های شخصیتی پرداختند می توان به رویکرد روان کاوی فروید، رویکرد پویایی روانی-اجتماعی آدلر، هورنای،فروم ، سالیوان؛ نظریه­های پدیدار شناختی آبراهام مزلو؛ دیدگاه رفتار­گرایی واتسون و اسکینر و رویکرد تحلیل عوامل آلپورت، کتل و آیزنگ اشاره کرد. اگر چه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد اما از جمله مهمترین و با نفوذترین مدلها در بررسی صفات شخصیت در دهه های اخیر مدل پنج عاملی بوده است که بیش از همه، پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است (مک کری و کاستا[16]، 2004). کاستا و مک کری با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، به این نتیجه رسیدند که می توان در خصوصیات شخصیتی پنج بعد اصلی روان آزرده-خویی (N)[17]، برونگرایی (E)[18]، گشودگی (O)[19]، مقبولیت (A)[20]، وظیفه شناسی ©[21]، را در نظر گرفت. (شولتز، شولتز، 2007؛ ترجمه سید محمدی، 1391). بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه ایـن نکتـه را روشن میکند که از این عوامل مـی تـوان بـرای فهـم بهتر احتمـال شـرکت در رفتارهـا و مشاغل پرخطـر استفاده کرد(سلمانی و همکاران، 1393). به طور مثال ، سلمانی و همکاران(1393) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش صفات شخصیتی در رفتارهای پرخطر به این نتیجه رسیدند که که بین هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه مثبت معناداری و بین سازگاری و وظیفه شناسی ورفتارهای پر خطر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. میلر، زیمرمن، لوگان، لیوکفلد و کلایتون[22](2004) در پژوهشی دیگر دریافتند که از بین پنج عامل شخصیت، دو عامل گشودگی نسبت به تجربه و برون گرایی زیاد به طور معناداری با هیجان خواهی زیاد ارتباط دارد. همچنین هیل و اسمیت[23](2009). در یک بررسی نشان داددند که بین ویژگی های هیجان خواهی، الگوهای رفتاری تیپ A و برون گرایی همبستگی مثبت معناداری نشان داده اند. با توجه به آنچه در بالا آمد ویژگیهای شخصیتی و سبک های دلبستگی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر بسیاری از ویژگی‌های افراد از جمله میزان هیجان خواهی شان تاثیر بگذارد، ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با میزان هیجان خواهی نپرداخته است، محقق درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا هیجان خواهی امدادگران هلال احمر تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی است؟

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:24:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد:علل فرسایش خاک در استان چهارمحال و بختیاری ...

فصل اول: مقدمه 1-1 بیان مساله فرسایش خاک یکی از جدی­ترین مشکلات و مسائل محیط زیست در دنیا و به­ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است (یان[1]، 2002؛ سایگین[2] و همکاران، 2011). فرسایش خاک بسته به نوع عامل انتقال دهنده ذرات، به دو نوع آبی و بادی تقسیم می­شود. فرسایش بارانی یا پاشمانی از اشکال اصلی و مهم فرسایش آبی است که بستر را برای ایجاد سایر اشکال فرسایش فراهم می­کند. الیسون[3] در سال 1944 برای اولین بار متوجه شد كه عامل اصلی فرسایش آبی ضربه قطرات باران به خاك لخت است. اگر ملل باستانی به نقش قطرات باران برروی خاك­های لخت آگاه بودند بی­گمان زمین­های متعلق به این تمدن­ها كمتر آسیب می­دیدند و امروزه تا این حد اراضی بایر و فرسوده وجود نداشت (رفاهی،1387). بسیاری از دانشمندان و متخصصین خاک معتقد هستند درک درست از فرسایش ناشی از قطرات باران به عصر مبارزات بی­حاصل با فرسایش خاتمه خواهد داد (ذاکر،1982). آمار و ارقام موجود در مورد میزان فرسایش و رسوب و خسارات ناشی از آن­ها شامل، تخریب و کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش ظرفیت آبراهه­ها و مخازن، و آلوده شدن محیط زیست در سطح جهانی (لال[4]،1994) و در ایران (مهدوی،1381)، هشداری جدی در مورد ابعاد پدیده فرسایش خاک بیان می­کنند. تشخیص، تعیین، پیش­بینی و همانندسازی این فرآیند طبیعی، که البته به شدت تحت تاثیر فعالیت­های انسان است می­تواند راهگشا و راهنمای مدیریت و برنامه­ریزی حفاظت خاک باشد. انجام این مهم نیازمند مدل­سازی خواهد بود. مدل­سازی پدیده فرسایش و رسوب از جمله مهمترین روش­های مطالعه تلفات خاک است که بسیار مورد توجه بوده است(پژوهش،1390). 2-1 انواع فرسایش و اهمیت آنها فرسایش خاک بسته به نوع عامل انتقال دهنده ذرات، به دو نوع آبی و بادی تقسیم می­شود که بسته به شدت فرسایش، شکل­های مختلفی از فرسایش آبی رخ می­دهد که یکی از مهم­ترین فرسایش­های آبی، فرسایش بارانی (پرتابی) یا پاشمانی است که در اثر برخورد قطرات باران به سطح خاک ایجاد می­شود. این نوع فرسایش به عنوان اولین مرحله در فرسایش­های آبی شناخته شده است و نیروی محرکی برای شروع فرسایش­های دیگر است که با ایجاد فرسایش پاشمانی و ادامه بارندگی به ترتیب فرسایش­های صفحه­ای، بین شیاری، شیاری، خندقی و …. بسته به شرایط و ویژگی­های موجود در منطقه ممکن است رخ دهد. بنابراین با شناخت و بررسی عوامل موثر بر پاشمان ذرات خاک و جلوگیری از اولین مرحله­ی فرسایش، تا حد زیادی می­توان فرسایش خاک را کنترل کرد. 3-1 فرسایش در ایران و جهان فرسایش تشدیدی خاک در جامعه مدرن امروز یک مشکل جهانی می­باشد که اثرات شدید اقتصادی(پیمنتال[5]، 1995) و زیست محیطی (لال،1994) را به دنبال دارد. کوودا[6](1983) بیان می­کند که از شروع کشاورزی تاکنون فرسایش خاک حدود 430 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز را در دنیا نابود کرده است. دودال[7] (1981) بیان می­نماید، سرعت فعلی تخریب اراضی کشاورزی به وسیله­ی فرسایش خاک منجر به از دست رفتن غیر قابل برگشت حاصلخیزی حدود شش میلیون هکتار در سال در جهان می­شود. در مورد میزان فرسایش خاک ایران و اثرات آن بر تخریب اراضی، کاهش حاصلخیزی خاک، و آلودگی­های زیست محیطی تاکنون مطالعه­ی جامعی صورت نگرفته است. مشكل فرسایش خاك در ایران با شرایط اقلیمی خشك و نیمه خشك که بخش وسیعی از آن را مناطق كویری در بر گرفته است و خاك از پوشش مناسبی برخوردار نیست، بسیار بارز و چشمگیر می­باشد. و اهمیت حفاظت از منابع آب و خاك در آن دو چندان است. هر چند شرایط اقلیمی و وضع كنونی زمین­شناسی ایران، به گونه­ای است كه آن را به صورت یك كشور مستعد به فرسایش خاك درآورده است، ولی حقیقت آن است كه میزان فرسایش خاك در ایران، بیش از مقدار مورد نظر می­باشد. و برخلاف اهمیت این مسئله و نیز تلاش­ها و پژوهش­های انجام گرفته در بیش از نیم قرن گذشته، فرسایش خاك در كشور ایران، بسیار بیشتر از میانگین جهانی است (صالحی،1390). آمارهای منتشرشده نشان می­دهند كه تلفات خاك در اثر فرسایش در کشور ما، چندین برابر بیش از میانگین آن در كشورهای آمریكایی و اروپایی است. در ایران، نرخ فرسایش خاک (25 مگاگرم در هکتار در سال) چهار برابر بیشتر از متوسط آن در جهان است (عباس­زاده­افشار و همکاران، 2010؛ جلالیان و همکاران، 1996). 4-1 علل فرسایش خاک در استان چهارمحال و بختیاری و منطقه مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری با وسعتی بالغ بر 16 هزار و 500 کیلومتر مربع در بخش میانی زاگرس واقع شده است که بیش از 70درصد از وسعت آن از مناطق کوهستانی تشکیل شده است. میانگین بارش سالانه این استان حدود 700 میلی­متر بوده و لذا این استان با وجود مساحت کم، حدود ده درصد از منابع آب کشور را در اختیار دارد. اما پراکنش مکانی منابع آب استان بسیار نامناسب است به طوری که مقدار بارندگی سالانه آن کمتر از 300 میلی­متر از مناطق شرقی تا بیشتر از 14700 میلی­متر در مناطق غربی تغییر می­کند. وجود پستی و بلندی در سطح زمین باعث شده که در هنگام نزول باران و ایجاد جریان سطحی، آب از ارتفاعات قلل در امتداد شیب زمین و در جهات مختلف جریان پیدا کرده و به سمت نقاط پست حرکت کند. در نتیجه رواناب حاصل از بارش باران و آب چشمه ها و قنوات در سطح زمین جاری شده و رودخانه­ها را تشکیل می­دهند. بنابراین ویژگی­های اقلیمی و توپوگرافی باعث شده رودخانه­های پرآبی در آن تشکیل شود که این رودخانه ها سرچشمه اصلی دو رودخانه مهم کارون و زاینده رود به حساب می­آیند(صمدی بروجنی و ابراهیمی، 1389).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:23:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی : بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل ...

دکتر جعفر ابراهیمی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) مقدمه وقتی نگاهی هرچند گذرا به جوامع امروزی و خانواده‌های مدرن! می‌اندازیم ، شک نمی‌کنیم که مهدکودک یک نیاز ضروری‌ است. مادرهایی که صبح زود برای انجام کار از خانه بیرون می‌روند و عصر خسته از کار برمی‌گردند، پدربزرگ و مادربزرگ‌هایی که یا نیستند و یا حوصله و توان نگهداری از نوه‌هایشان را ندارند ، محیط‌های کاری که طبعا حضور کودکان را برنمی‌تابند و در بهترین حالت، موسسه‌ای خصوصی را برای فرزندان کارکنان در نظر می‌گیرد از طرفی ، و کودکانی که می‌بایست هر چه سریعتر ـ البته از نظر پدر و مادرهاشان ـ مهارت‌های جدیدی همچون موسیقی، کامپیوتر، زبان خارجی و … را فرابگیرند از طرفی دیگر ، همه و همه انگشت خود را به سمت مهدکودک‌ها اشاره رفته‌اند و اولین و آخرین راه‌حل خود را نشان می‌دهند و البته سوال و نگرانی ای که همیشه برای والدین، خاصه مادر وجود دارد این است که؛ آیا سپردن فرزند به مهدکودک در تربیت و رشد او تأثیر منفی دارد یا مثبت؟! طی 30 سال گذشته ، تعداد کودکانی که به مهدکودک یا کودکستان می‌روند، افزایش چشمگیری یافته است که این روند عمدتا به علت افزایش مشارکت زنان در نیروی کار است. در حال حاضر ، مادران 67 درصد از کودکان مهد کودکی شاغل هستند. در سیستم آموزشی کشور ما ، کودکستان محلی است که هدف آن بالا بردن سطح رشد کودکان 2 تا 5 ساله است و بر تجربه‌های آموزشی تاکید می‌ورزد و مهدکودک انواع تدارکات لازم برای سرپرستی فرزندان والدین مشاغل را در بر می‌گیرد که این تدارکات در خانه کودک ارائه می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که والدین ، در زمینه آموزش فرزندان ، اغلب کودکستان را به مهدکودک ترجیح می‌دهند. و به همین دلیل است که بسیاری از کودکستانها ، ساعت کار خود را از نیمه وقت به تمام افزایش داده‌اند تا به نیازهای والدین شاغل پاسخ دهند. در حالیکه وظیفه یک مهدکودک خوب فقط این نیست که کودکان را در غیاب والدینشان ایمن نگهدارد و آنها را خوب تغذیه کند. مهدکودک باید مانند یک کودکستان کارآمد ، تجربیات آموزشی با کیفیت عالی را برای کودکان فراهم آورد. ( رضایی ، 1386 ) کلمه تعلیم گرچه واژه كوچكی است ، اما غفلت از همین واژه در مورد کودکان می تواند در دراز مدت نتایج ناگواری را برای خـانواده بوجود آورد. كودكان بزرگترین ثروت هر خـانواده محسوب می شوند كه سرمایه گذاری در راه تعلیم و تربیت آنان اهمیتی ویژه داشته و از هر رشته دیگری سودمندتر است و آموزش و پرورش در دوره كودكی ، آینده فرد ، خـانواده و جامعه را بنا می نهد و حتی مسیر حركت كشور را مشخص می نمایـد . سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این دوره برای كودكان از مهمترین وظایف خـانواده ها ، مسئولان و نهادهای­ مسئول می باشد . كودكی كه به دنیا می آید و دنـیا مـهد او می باشد عالی ترین و كامل ترین امكانات رشد را دارا می باشد . او در بهترین حالت خود به دنـیا می­آیـد و آمادگی و ظرفیت آن را دارد كه به شایسته ترین وجهی پرورده شود و به بهترین كمالات دست یابد. فقـط كافی است عادی به دنیا بیاید وخانواده و محیطی مناسب در اختیارش باشد تا ببالد و نشو و نما كند و جای ارجمند خویش را در این دنـیـا بیابد. اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی ، آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم امروزین جهان چنان است كه دستیابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه امكان ناپذیر می سازد. امروزه آموزش­های پیش­دبستانی در اكثر كشورهای جهان نوعی آموزش غیر­مستقیم است تا كودك بتواند با آزادی بیشتر از راههای بازی و سرگرمی ، خود را برای مشاهده دقیق جهان پیرامون خویش آماده کرده و به كسب تجربه های تازه، كشف پدیده های محیطی ، گسترش دانش پایه خود ودست یافتن به مفاهیم متعدد روی آورد. اگر نگاهی به تاریخچه پیدایش مهدکودک در دنیا بیاندازیم می بینیم که اولین موسسات مراقبت از کودک، ۲۶۳ سال پیش، یعنی در سال ۱۱۲۹ شمسی (۱۷۵۰میلادی) در اتریش شکل گرفت. این مهدکودک‌ها با الگوبرداری از یتیم‌خانه‌ها و در کنار کارگاه‌های تولیدی به وجود آمد ، درست در همان ساعاتی که زنان کارگر در کارگاه‌ها مشغول به کار بودند و زمانی برای حفاظت و نگهداری از فرزندان خود نداشتند. بیشتر مشتریان این موسسات خانواده‌های فقیر بودند که زنان آنها مجبور به کار در شرایط سخت و ساعات طولانی می‌شدند. در این مهدکودک‌های ابتدایی خبری از آموزش نبود، فلسفه‌ وجودی آنها تنها نگهداری از کودکان بود تا در جامعه دردسرساز نشوند و به بزه‌کاری روی نیاورند. اما اولین کودکستان بر اساس طرحی از«فریدریش فروبل» در سال ۱۲۱۹ (۱۸۴۰ میلادی) در آلمان ساخته شد و نام آن را kindergarten به معنای « باغ کودک» گذاشتند. در طرح فروبل آموزش در کنار بازی گنجانده شده بود و همین امر باعث شد که مهدکودک‌ها به مرور از لحاظ کمی و کیفی پیشرفته شوند و اتحادیه‌ها ، قوانین ، برنامه‌ریزی و نظارت و مراقبت‌های تربیتی حول محور آنها شکل بگیرد. در ایران اما علت تأسیس مهدها کاملا متفاوت بود. اولین مهدکودک را در سال ۱۲۹۸ شمسی یعنی ۹۴ سال پیش ، اقلیت‌های مذهبی در تهران احداث کردند. بعد از آن در سال ۱۳۰۳، جبار باغچه‌بان در تبریز «باغچه اطفال» را تأسیس کرد و چند سال بعد کودکستان دیگری در شیراز دایر نمود. اهدافی که مهدها در ایران دنبال می‌کردند بیشتر سیاسی و تربیتی بود.(فضلی 1389) حال که بدلیل روند فعلی شرایط زندگی بشری و افزایش روزافزون مشارکت زنان در اقتصاد خانوار و فاصله گرفتن آنها از محیط خانواده وجود مهدکودک ها روز به روز ضروری­تر می شود بررسی تاثیرات آن بر شرایط اجتماعی و عاطفی کودکان و تاثیراتی که می تواند بر آینده زندگی آنها داشته باشد ، جزو مسائلی است که هر پدر و مادری می خواهد آن را بداند. 1ـ1ـ بیان مسأله بررسی شرایط رشد و نمو انسان ، که اساساً موجودی اجتماعی است و از بدو تولد تا واپسین دم حیات در جامعه زندگی می کند ، نیازمند دیگران است ، از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می­گذارد ، بویژه درسالهای ابتدایی زندگی و زمان کودکی از اهمیت بالایی برخوردار است ( حسینی ، 1380 ) می دانیم که کانون خانواده ، نخستین نهاد اجتماعی است که کودک در آن پرورش می یابد و در آن می آموزد که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشد . تربیت کودک در سنین اولیه رشد آنقدر مهم است که هم در آیات و روایات دینی ما بسیار برآن تاکید شده است و هم صاحب نظران و دانشمندان علوم اجتماعی ، روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی بر نقش حساس و سرنوشت ساز این مقطع و نقش محیط خانواده ، بویژه مادر در آن اذعان دارند. بدیهی است آنچه کودک در سنین ابتدایی رشد تجربه می کند تأثیر مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری شخصیتش در بزرگسالی و زندگی آتی دارد و این در حالی است که شرایط جدید اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی بشر و تغییر و تنوع در نقش­های زن و مرد و بالاخص زنان در جامعه موجب گردیده که بسیاری از آنها نتوانند مثل گذشته بصورت تمام وقت در کنار فرزندان خود حضور یابند. برخلاف گذشته که کودک چند سال اول زندگی خود را در آغوش پرمهر خانواده و مادر بزرگ می شد ، امروزه و در این دنیای مدرن کودک از یک سالگی و یا بیشتر، به مراکز نگهداری کودک مثل مهدکودک­ها می رود و تربیت و شاکله اصلی وجودش در آنجا شکل می گیرد ، بسیاری از ما با شنیدن اسم مهدکودک یاد والدین کارمند می‌افتیم و تصور می‌کنیم مهدکودک صرفاً جایی است که می‌توانیم فرزندمان را برای چند ساعت به آنجا بسپاریم و خودمان به کارمان برسیم. لذا می بینیم که خواسته یا نا خواسته در جامعه امروزی محیط های اجتماعی دیگری به جز خانواده در آموزش هنجارها و ارزش ها به فرزندان دخالت دارند و با افزایش س ن کودک و رفتن او به مدرسه و … به مرور از نقش خانواده ها کاسته و بر نقش این کانون ها در الگو دهی به شخصیت کودک افزوده می شود. مهدکودک­ها که معمولاً اولین مجموعه بعد از محیط خانواده برای کودکان بوده وحتی برای بچه ها عموماً جذابیتی بیش از خانه و خانواده دارند ، نقشی بسیار اساسی و مهم در تربیت کودکان ایفا می کند و این ایجاب می کند تا برای به ثمر نشستن این نهال های ترد و شکننده و کمک به رشدِ صحیح آنان ، محیطی امن و عاری از هرگونه انحراف برای تربیت آنان فراهم گردد. ( رضازاده ، 1385 ) گرچه بین حضور فیزیکی و غیرفیزیکی و کمی و کیفی والدین بویژه مادر در کنار کودک تمایز و تفکیک وجود دارد ، لکن تحقیقات متعدد روانشناختی و جامعه شناسانه صورتگرفته بیانگر این نکته مهم می باشد که بهتر است کودکان تا پایان ۲ سالگی در محیط خانواده و نزد والدین خود باشند تا احساس امنیت روانی و وابستگی‌های عاطفی اولیه بصورت صحیح و طبیعی در کنار خانواده در کودک شکل بگیرد و از این سن به بعد کودکان به تجربه‌های اجتماعی نیز نیاز دارند که آموختن بسیاری از مفاهیم را می‌توان از طریق اجتماع و ارتباط با همسالان برای فرزندان مهیا کرد. رشد اجتماعی ، انسجام عاطفی ، نحوه ارتباط با دیگران ، داشتن روحیه همکاری ، مسئولیت پذیری ، یادگیری زبان و درک مفاهیم کلامی و غیرکلامی در یک مهدکودک خوب که از معیارهای لازم برای رشد اجتماعی و کلامی کودکان برخوردار باشد ، می تواند اتفاق بیافتد. دریک مهد کودک خوب همه برنامه های کودکان از نظم و انضباط خاصی برخوردار می‌شود ، برنامه خواب و خوراک آنها از قاعده خاصی پیروی می‌کند ، آموزش بسیاری از مطالب که ممکن است مادر در منزل به صورت پراکنده یا به طور غیرعلمی به فرزندش بیاموزد، در مهدکودک به صورت منظم و روش‌مند و به صورت گروهی آموخته می‌شود. به طور کلی کودک در این مرحله برای سال‌های آینده که باید ساعت‌های بیشتری را از خانه دور باشد ، آماده می‌شود. کودکانی که به مهدکودک می‌روند زمینه رشد اجتماعی‌شان فراهم شده و توانایی های لازم در آنها بدلیل تعاملات اجتماعی شکل می‌گیرد. بسیاری از رفتارهایی که کودکان درخانه نیاموخته‌اند، در آنجا می‌آموزند. رفتارهای منفی یا رفتارهایی که چندان مثبت یا جامعه‌پسند نیستند، در مهدکودک کم‌رنگ می‌شوند. به این ترتیب کودکان مجموعه‌ای از رفتارها و اطلاعات مفید را در مهدکودک می‌آموزند و از طرف دیگر رفتارهای بدی که آموخته‌اند در مهدکودک با روش‌های خاصی تعدیل می‌شود. رشد کلامی که به تحقیق در توانایی­های اجتماعی آتی کودک اهمیت زیادی دارد، درکودکان­ مهد­رفته ، در مقایسه با کودکانی که به مهد نرفته‌اند ، متفاوت است ، کودکان مهد رفته از واژه‌های بیشتری استفاده می‌‌کنند و نحوه ارتباط‌شان با دیگران فرق می کند ، بنابراین یک مهدکودک خوب با معیارهای اخلاقی و تربیتی‌ قابل قبول تاثیر زیادی در رشد اجتماعی و عاطفی کودک دارد. (رضایی 1385)

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:21:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع ...

ناهنجاریهای رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست. در این مسأله که بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و نابهنجاریهای رفتاری روزبه روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می یابد تردیدی وجود ندارد. متأسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده به هیچ روی کفاف و تقاضاهای رو به رشد محیطی را نمی دهد. تراکم جمعیت درمراکز مشاوره و کلینیک های روانی اغلب آنچنان است که درمان را برای مدتی به تعویق می اندازد، در حالیکه افرادی که دچار موقعیتهای بحرانی هستند درست در لحظه بحران به کمک نیاز دارند. علاوه بر این گاه یک مشکل جزئی شخصیتی که رفع آن مستلزم آگاهی های مقدماتی و کوششهای ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن بدل خواهد شد. متأسفانه این مسأله، بخصوص در مورد طبقات غیر مرفه جامعه بیشتر صادق است.( نوابی نژاد ۱۳۷۱) دوران نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از مرزکودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است ورود به دوره نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند. فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. استانلی هال که به پدرروانشناسی بلوغ معروف است این مرحله را مرحله طوفان و فشار می نامد.نوجوان در این دوره تمایلات وخواهشهای متضادی دارد وخودخوا هی کودکانه رابا نوع پرستی خیرخواهانه درمی آمیزد. روسو نیزدوره بلوغ را تولد مجدد می داند واعتقاد داشت وقتی که فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات روانی و بدنی متفاوتی در وی بوجود می آید. (احمدی ۱۳۷۱) هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.هدف این رویکرد معطوف به استقلال بیشتر و یکپارچگی شخصیت افراد است.دراین شیوه به جای تمرکزروی مشکل روی خود فرد تمرکز می شود. راجرز درسال ۱۹۷۷ اظهار کرد که هدف درمانگر حل مشکل نیست بلکه کمک به مراجع جهت رشد و رسیدن به اهدافش است، در نتیجه این امر افراد بهتر می توانند با مشکلاتی که دارند یا درآینده برایشان رخ خواهد داد مقابله نمایند. راجرزدرسال ۱۹۶۱ هم اظهار داشت افرادی که برای روان درمانی واستفاده از خدمات مشاوره ای به مشاوران مراجعه می کنند اغلب می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که من چگونه می توانم خود واقعی ام را بهبود ببخشم؟ من چگونه می توانم از خود واقعی ام آن طورکه هست حمایت کنم؟ (کوری ۲۰۰۱)

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:20:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد: بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز در مراتع ییلاقی خشک ندوشن ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: فصل اول 1-1- مقدمه…………………………………………………………. 1 1-2- معرفی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز………….. 6 1-2-1- تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA)…………………. 7 1-2-2- ایجاد و توسعه روش LFA ………………………………… 1-2-3- بکارگیری روش LFA……………………………………….. 1-2-3-1- محاسبه سازمان یافتگی اکوسیستم………………… 11 1-2-3-2- ارزیابی سطح خاک……………………………………… 12 1-2-3-3- چهارچوب تفسیری LFA………………………………… 1-3- فرضیه های تحقیق………………………………………….. 15 1-4- اهداف تحقیق……………………………………………….. 16 فصل دوم 2- سابقه تحقیق…………………………………………………… 17 فصل سوم 3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه…………………………………. 23 3-1-1- موقعیت جغرافیایی…………………………………………. 23 3-1-2- پوشش گیاهی……………………………………………… 24 3-1-3- وضعیت بارندگی…………………………………………….. 26 3-1-4- درجه حرارت…………………………………………………. 26 3-1-5- باد…………………………………………………………… 26 3-1-6- وضعیت خاک………………………………………………… 26 3-2- مراحل انجام کار و برداشت داده ها…………………………. 27 3-2-1- کاربرد روش LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی……………… 27 3-2-1-1- کاربرد روش LFA در منطقه مرجع………………………….. 27 3-2-1-2- کاربرد روش LFA در منطقه بحرانی……………………….. 28 3-2-2- مقایسات بین شاخص های LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی…28 3-2-3- بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک…………… 29 3-2-3-1- نفوذپذیری……………………………………………………. 29 3-2-3-2- پایداری خاک……………………………………………….. 31 3-2-3-3- چرخه عناصر…………………………………………………. 33 3-2-3-4- بررسی صحت………………………………………………. 34 3-3- تطبیق روش LFA……………………………………………….. 3-3-1- بررسی تطابق پارامتر های 11 گانه سطح خاک……………. 35 3-3-2- ارائه پارامتر جدید برای روش LFA……………………………… 3-3-3- ارائه LFA تطبیق داده شده یاCLFA……………………………. 3-3-4- بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک CLFA…….. 3-3-5- بررسی مفید بودن تغییرات اعمال شده در LFA تحت عنوان CLFA فصل چهارم 4- نتایج…………………………………………………………………….. 39 4-1- کاربرد روش LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی………………….. 39 4-1-1- کاربرد روش LFA در منطقه مرجع………………………………. 39 4-1-2- کاربرد روش LFA در منطقه بحرانی…………………………….. 40 4-1-3- مقایسات بین شاخص های LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی….41 4-2- بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک………………. 45 4-2-1- نفوذپذیری………………………………………………………… 46 4-2-2- پایداری خاک……………………………………………………….. 47 4-2-3- چرخه عناصر……………………………………………………….. 50 4-2-4- بررسی صحت شاخص های سطح خاک……………………….. 51 4-3- تطبیق روش LFA…………………………………………………….. 4-3-1- بررسی تطابق پارامتر های 11 گانه سطح خاک………………. 57 4-3-2- ارائه پارامتر جدید برای روش LFA……………………………….. 4-3-3- ارائه LFA تطبیق داده شذه یاCLFA…………………………….. 4-3-3-1- تغییرات در پارامتر های شاخص پایداری LFA و ارائه CLFA…….. 4-3-3-2- تغییرات در پارامتر های شاخص نفوذپذیری LFA و ارائه CLFA…… 4-3-4- بررسی مفید بودن تغییرات در روش LFA تحت عنوان CLFA……… فصل پنجم 5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………….. 64 5-2- پیشنهادات……………………………………………………………….. 70 منابع منابع مورد استفاده…………………………………………………………… 72 چکیده: یکی از روش های نوین پایش اکوسیستم مرتعی، روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) می باشد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی این روش در بیان تفاوت های موجود در مناطق مرجع و بحرانی، بررسی صحت شاخص های سطح خاک LFA و نیز ارائه LFA تطبیق داده شده (CLFA) درمراتع ییلاقی خشک مرکزی ایران می باشد. روش LFA با 10 تکرار در مناطق مرجع و بحرانی بکار گرفته شد سپس صحت شاخص های ارائه شده، از طریق میزان تبعیت آنها از اندازه گیری های صحرایی (رابطه رگرسیونی) تعیین گردید. به منظور ارائه CLFA آنالیز حساسیت امتیازات پارامترهای سطح خاک انجام گرفت و در پارامترهای ارزیابی سطح خاک تغییراتی داده شد . سپس صحت شاخص های سطح خاک روش CLFA از طریق اندازه گیری های صحرایی (رابطه رگرسیونی) تعیین گردید. نتایج نشان داد بین شاخص های چرخه عناصر و پایداری سطح خاک در دو منطقه مرجع و بحرانی تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0 p>). تفاوت معنی داری بین شاخص های نفوذپذیری در دو منطقه مرجع و بحرانی وجود نداشت (05/0 p>). نتایج بیان نمود صحت شاخص های سطح خاک روش LFA در طبقه صحت متوسط (6/0-4/0R: ) و صحت شاخص های سطح خاک روش CLFA در طبقه صحت کامل(6/0<R) قرار دارند. این نتیجه بیانگر کارایی بیشتر روش CLFA نسبت به روش LFA برای اکوسیستم های مرتعی خشک منطقه ندوشن واقع در مناطق مرکزی ایران می باشد. 1-1- مقدمه بیشترین سطح خشکی های زمین به مراتع اختصاص دارد و این اکوسیستم ها 47 درصد از مساحت خشکیهای زمین را تشکیل می دهند، مساحت مراتع ایران 94 میلیون هکتار می باشد (مقدم، 1386) که این مقدار قسمت اعظم مساحت کشور می باشد و نحوه بهره برداری ، نگهداری و احیای این بخش کاملا ضروری است زیرا در راستای توسعه پایدار[1] کشور بایستی به پتانسیل های موجود در این عرصه توجه کافی به عمل آید. به عبارت دیگر مدیریت اصولی مراتع کشور به لحاظ اینکه قسمت اعظم مساحت کشور را تشکیل می دهند مساله­ای کاملا ضروری است. در حدود 90 درصد مراتع ایران در اقالیم خشک و نیمه خشک قرار دارند. بارندگی کم و با نوسانات شدید مشخصه اصلی اکوسیستم های مرتعی موجود در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. از سوی دیگر مدیریت اکوسیستم های مرتعی واقع شده در این مناطق بسیار حساس است، زیرا به علت شرایط اکولوژیکی و اقلیمی، آسیب پذیری این نواحی در مقایسه با اکوسیستم های مرتعی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب بسیار زیاد بوده و در صورت تخریب در پی بهره برداری بی رویه و غیر اصولی، احیای آنها نیازمند زمان طولانی و در پاره ای از موارد غیر قابل دسترس است. جهت اعمال مدیریت علمی و صحیح بر اکوسیستم های مرتعی، داشتن اطلاعاتی از اکوسیستم به عنوان شاخص های سلامت[2] و کارکرد اکوسیستم2 مورد نیاز است. روش های مورد استفاده جهت ارزیابی مراتع3 شامل روش های درجه بندی مراتع، روش کلیماکس و روش شش فاکتوری هستند(مقدم، 1386). روش درجه بندی مراتع، روشی کیفی و نظری بوده و مانند روش های کمی نتایج دقیقی بدست نمی دهد. روش کلیماکس یک روش کمی است و بر سایر روش های متداول ارجحیت دارد اما عیب عمده این روش آن است که کاربرد آن مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از کلیماکس4 منطقه است و این در حالی است که در بسیاری از مراتع کشور قطعه قرق شده که مبین اطلاعاتی پیرامون کلیماکس عرصه است وجود ندارد (مقدم، 1386). روش شش فاکتوری در بخش امتیاز دهی به ترکیب پوشش گیاهی و تکثیر گیاهان مرتعی نیاز به اطلاعاتی در مورد کلیماکس منطقه دارد که در تمام مناطق وجود ندارد. جهت اطلاع از نحوه عملکرد اکوسیستم مرتعی (گرایش5) از روش های کوادرات ثابت6، ترانسکت ثابت7، و روش امتیاز دادن به خصوصیات مرتع (وزن دهی) استفاده می شود (مقدم، 1386). در روش های کوادرات ثابت و ترانسکت ثابت آماربرداری در یک بازه زمانی از سطح کوادرات یا طول ترانسکت صورت می گیرد. در دو روش اخیر داده های برداشت شده مربوط به شاخص های پوشش گیاهی می باشند که تنها بخشی از اکوسیستم مرتعی (گیاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد. در روش وزن دهی به خصوصیات مرتع، برخی ویژگی های خاک آن هم به صورت کیفی امتیاز دهی می شود. به علاوه در این روش تنها می توان جهت گرایش را مشخص کرد بدون اینکه شدت و سرعت آن معلوم شود (مقدم، 1386). این مسائل در پایش مراتع در سطح جهان به نحوی مشابه وجود داشت. پایش مراتع نوعا توصیفی و محدود به شواهدی بود که از بخش زنده اکوسیستم های مرتعی مبتنی بر نظریه توالی گیاهی بدست می آمد (گلی، 1977)[3]. روش های متداول روش هایی بودند که به میزان گسترده ای وابسته به تنها کاربری فعلی بوده و تولید علوفه مهم ترین رکن خروجی آنها بود (تونگ وی، 2004)[4]. در سطح جهان روش های نوین پایش مرتع بوجود آمده اند که با دیدگاهی اکوسیستمی به پایش مراتع پرداخته و مؤلفه های دیگری علاوه بر پوشش گیاهی را در پایش یک اکوسیستم مرتعی مورد نظر دارند، ولی متاسفانه در کشور ایران هنوز همان روش های قبلی مورد استفاده می باشند و در بخش های اجرایی چون ادارات منابع طبیعی ارزیابی وضعیت اکوسیستم مرتعی معمولا با روش شش فاکتوری و تعیین گرایش آن با روش امتیاز دهی به خصوصیات مرتع صورت می گیرد که همانطور که بیان گردید تنها بخشی از اکوسیستم مرتعی را و آن هم به صورت نیمه کمی پایش می کنند. عملکرد اکوسیستم های مرتعی خشک و نیمه خشک دنیا به طور گسترده ای تحت تاثیر فرایند های اکولوژیکی و هیدرولوژیکی[5] و پس خورها[6] و عکس العمل های این دو بخش در مقیاس های مختلف می باشد (نوی- میر[7]، 1973 – ویلکوس و همکاران[8]، 2003 – لودویگ و همکاران[9]، 2005). مساله دیگر عدم توجه روش های ارزیابی مرتع موجود در ایران به مسائل هیدرولوژیکی و خاکی اکوسیستم مرتعی است که از مؤلفه های اصلی یک اکوسیستم مرتعی است. رابطه بین فرایند های هیدرولوژیکی و پوشش گیاهی مخصوصا در محیط های با محدودیت آب[10] تنگاتنگ است، خصوصا این که الگو های پوشش گیاهی در این گونه رژیم های رطوبتی ترکیبی از لکه های حاصلخیز[11] با زیست توده زیاد و فضاهای خاک لخت[12] می باشد (ساکو و همکاران[13]، 2006). در فرایند های اصلی یک اکوسیستم در فضای خاک لخت و لکه های حاصلخیز تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال فرآیند نفوذپذیری دریک اکوسیستم در فضا های مذکور دارای تفاوت قابل توجهی می باشد و این در حالی است که نرخ نفوذپذیری[14] در فرایند هایی چون ایجاد رواناب و تامین رطوبت مورد نیاز گیاهان در مناطق خشک یک عامل اساسی است. میزان آب دریافتی و نفوذ یافته در لکه های حاصلخیز زنده (پوشش گیاهی) می تواند تا 200 درصد میزان بارندگی باشد (والنتین و همکاران[15]، 1999 – دانکرلی[16]، 2002). مکانیسم رواناب نفوذ محرکه ای برای یک پس خور مثبت در اکوسیستم است که همان افزایش رطوبت برای لکه های حاصلخیز گیاهی است و در نهایت سبب تقویت کردن الگوهای پوششی[17] می گردد (پوییگ دفابرگس و همکاران[18]، 1999- والنتین و همکاران، 1999- ویلکوس، 2003- ترنبال و همکاران[19]، 2008). از سوی دیگر توزیع مجدد آب از فضاهای خاک لخت (ناحیه منبع[20]) در مکان لکه های حاصلخیز پوشش گیاهی (ناحیه جذب[21]) یک فرایند پایه در نواحی خشک است که ممکن است در اثر آشفتگی های وارده به ساختار لکه های حاصلخیز مختل گردد. شایان ذکر است توزیع مجدد آب با توزیع رسوبات و عناصر غذایی توام بوده و نرخ حاصلخیزی منجر به افزایش تولید اولیه[22] اکوسیستم می شود. بر اساس موارد ذکر شده الگوهای پوششی فضای بین لکه ای و لکه های حاصلخیز نقش مهمی را در تعیین میزان رواناب و رسوبات یک اکوسیستم مرتعی علی الخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک بازی می کند (کامرات و ایمنسون[23]، 1999- ویلکوس، 2003 – ایمنسون و پرینسون[24]، 2004). ساختار لکه های حاصلخیز و فضاهای بین لکه ای در نواحی خشک و نیمه خشک بر رطوبت خاک اثر دارد و این امر خود تعیین کننده نرخ فرسایش نیز می باشد و کاهش لکه های حاصلخیز پوشش گیاهی منجر به افزایش نرخ رواناب[25] و افزایش فرسایش در باران های شدید شده و منجر به تخریب سرزمین می گردد ( ساکو و همکاران، 2006 – ترنبال و همکاران 2008).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:18:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی ...

نوآوری های رساله………………….. 6 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین…………………… 7 2-1. خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مورفولوژیکی نشاسته های طبیعی و اصلاح شده……….. 7 2-2. خصوصیات رئولوژیکی نشاسته های طبیعی و اصلاح شده………………….. 24 2-3. شبیه سازی تغییرات مواد غذایی در دستگاه گوارش…………………….. 32 2-4. هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده در سیستم مدل………………….. 46 فصل سوم: مواد و روش ها…………………. 51 3-1. مواد مورد استفاده………………….. 51 3-2. تولید نشاسته هیدروکسی پروپیله گندم………………….. 51 3-3. تولید نشاسته فسفریله گندم………………….. 52 3-4. تعیین درجه جایگزینی هیدروکسی پروپیل در نشاسته هیدروکسی پروپیله گندم……. 52 3-5. تعیین درجه جایگزینی فسفر در نشاسته فسفریله شده………………….. 54 3-6. مقدار رطوبت انواع نشاسته ها…………………. 55 3-7. طیف سنجی FT-IR…………………… 3-8. روش افتراق سنجی اشعه ایکس (XRD)………………….. 3-9. اندازه گیری قدرت تورم………………….. 56 3-10. اندازه گیری میزان حلالیت……………………. 57 3-11. اندازه گیری شفافیت خمیر………………….57 3-12. تعیین اجزای نشاسته ها بر اساس قابلیت هضم………………….. 58 3-13. تخمین اندیس قند خون (GI)………………….. 3-14. جمع آوری بزاق…………………… 60 3-15. مدل های هضم دهانی و معدوی-رودوی درون شیشه ای……. 60 3-16. تعیین میزان گلوکز رهایش یافته………………….. 62 3-17. تعیین میزان قند به روش 3،5- دی نیتروسالسیلیک اسید…….. 62 3-18. تعیین خصوصیات جریان…………………… 64 3-18-1. تعیین خصوصیات جریان نمونه های نشاسته قبل از مراحل هضم………. 64 3-18-2. تعیین خصوصیات جریان نمونه های نشاسته در شرایط حضور بزاق…… 64 3-18-2-1. خصوصیات جریان مستقل از زمان…………………… 64 3-18-2-2. خصوصیات جریان وابسته به زمان…………………… 64 3-18-3. بررسی اثر pH اسیدی بر خصوصیات جریان…………………… 65 3-18-4. بررسی اثر آنزیم های رودوی بر خصوصیات جریان…………………… 65 3-19. مدلسازی رئولوژیکی…………………… 65 3-19-1. مدل های رئولوژیکی مستقل از زمان…………………… 65 3-19-2. مدل های رئولوژیکی وابسته به زمان…………………… 67 3-20. آزمون های رئولوژی دینامیک…………………….. 68 3-20-1.آزمون روبش کرنش……………………. 69 3-20-2. آزمون روبش فرکانس…………………….. 69 3-21. مدلسازی رهایش گلوکز در شرایط روده شبیه سازی شده با استفاده جدول جستجوی فازی….. 70 3-22. آنالیز آماری…………………… 74 فصل چهارم: نتایج و بحث…………………… 77 4-1. درجه جایگزینی هیدروکسی پروپیل و فسفر در نشاسته هیدروکسی پروپیله و فسفریله گندم…. 77 4-2. مقدار رطوبت انواع نشاسته ها…………………. 78 4-3. طیف سنجی FT-IR…………………… 4-4. افتراق سنجی اشعه ایکس (XRD)………………….. 4-5. قدرت تورم………………….. 83 4-6. میزان حلالیت……………………. 87 4-7. شفافیت خمیر………………….. 90 4-8. اجزای نشاسته ها بر اساس قابلیت هضم…………………… 91 4-9. اندیس قند خون (GI)………………….. 4-10. میزان رهایش گلوکز در شرایط معده و روده شبیه سازی شده…….. 97 4-11. رفتار جریان برشی پایا پس از هضم در شرایط معده شبیه سازی شده……. 105 4-12. رفتار جریان برشی پایا پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده…….. 107 4-13. تعیین خصوصیات جریان برشی پایای نمونه های نشاسته در حضور و عدم حضور بزاق…. 110 4-13-1. خصوصیات جریان مستقل از زمان…………………… 110 4-13-2. خصوصیات جریان وابسته به زمان (تیکسوتروپی)………………….. 123 4-14. خواص رئولوژیکی دینامیک…………………….. 134 4-15. مدلسازی رهایش گلوکز در شرایط روده شبیه سازی شده با استفاده جدول جستجوی فازی….. 146 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………… 151 5-1. نتیجه گیری…………………… 151 5-2. پیشنهادات……………………. 154 منابع…………………… 156 چکیده: دراین تحقیق نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله با درصد های جایگزینی به ترتیب 096/0 و 106/2 درصد از نشاسته طبیعی گندم تولید شدند. تغییرات شیمیایی ایجاد شده در نتیجه هیدروکسی پروپیله و فسفریله کردن نشاسته گندم به وسیله طیف سنجی FT-IR تایید شد. نتایج افتراق سنجی اشعه ایکس نمونه ها نشان داد که نشاسته طبیعی و فسفریله گندم با 34/17 و 14/16 درصد بیشترین و کمترین میزان کریستاله بودن را دارا بودند. نتایج بررسی تغییرات قدرت تورم در آب نشاسته ها با دما نشان داد که نشاسته طبیعی گندم دارای بیشترین (111/46Ea=) و نشاسته هیدروکسی پروپیله آن دارای کمترین (603/26Ea=) حساسیت دمایی بود. در بررسی مشابه مربوط به شاخص حلالیت، نشاسته های طبیعی و فسفریله گندم به ترتیب بیشترین (674/77Ea=) و کمترین (478/44Ea=) حساسیت دمایی را نشان دادند. نتایج بررسی تغییرات شفافیت خمیر نشاسته ها نشان داد که هیدروکسی پروپیله و فسفریله کردن نشاسته گندم سبب افزایش 65/2 و کاهش 58/17 برابری این مشخصه در مقایسه با نشاسته طبیعی گردید (05/0p<). خصوصیات رئولوژی دینامیک نمونه های ژل نشان داد که نشاسته هیدروکسی پروپیله در هر دو غلظت (8 و 12 درصد) دارای تنش تسلیم بیشتری بود ( Pa4/166- 3/48f = τ). بر خلاف ژل نشاسته های طبیعی و فسفریله که رفتاری حدواسط بین ژل ضعیف و الاستیک داشتند (64/0-14/0tan δ =)، نشاسته هیدروکسی پروپیله تقریباً رفتار ژل الاستیک را نشان داد (11/0-10/0tan δ =). در شرایط دهان شبیه سازی شده میزان کاهش ویسکوزیته برای نمونه های ژل هیدروکسی پروپیله (33/83 درصد) بیشتر از سایر نمونه ها بود. در شرایط عدم حضور بزاق، مدل های هرشل-بالکلی و سیسکو بهترین مدل ها برای بیان رفتار جریان تمام ژل های نشاسته بودند. بیشترین مقدار تیکسوتروپی برای نمونه های ژل نشاسته هیدروکسی پروپیله بدست آمد (26/9-98/1)، در حالی که از این نظر تفاوت معنی داری بین نمونه های نشاسته طبیعی و فسفریله مشاهده نشد (05/0p>). مدل تنزل تنش درجه یک، نزدیک ترین داده ها را در شرایط دهان شبیه سازی شده پیش بینی کرد (981/0-914/0R2 =). نتایج هیدرولیز آنزیمی در سیستم درون شیشه ای نشان داد که نشاسته هیدروکسی پروپیله دارای بالاترین مقدار نشاسته مقاوم (15/13RS=) و کمترین مقدار اندیس قند خون بود (04/89GI=). حدود 87-82، 81-76 و 84-77 درصد از میزان گلوکز رهایش یافته نهایی، در 15 دقیقه ابتدایی هضم در شرایط روده شبیه سازی شده به ترتیب برای نشاسته های طبیعی، فسفریله و هیدروکسی پروپیله رهایش یافت. میزان گلوکز رهایش یافته برای نشاسته فسفریله 11-6 درصد و برای نشاسته هیدروکسی پروپیله 19-16 درصد کمتر از نشاسته طبیعی پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده بود. پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده، ضریب قوام (k) شدیداً کاهش یافت (27/90-02/73 درصد)، در حالیکه شاخص رفتار جریان (n) افزایش پیدا کرد (46/363-56/155 درصد). نتایج مدلسازی با استفاده از جدول جستجوی منطق فازی نشان داد که این روش توانایی بالایی (991/0-951/0R2 =) در تخمین میزان گلوکز رهایش یافته در شرایط روده شبیه سازی شده، حتی بهتر از مدل ریاضی نمایی دو ترمه (995/0-992/0R2 =) دارد. فصل اول: مقدمه هیچ کس واقعاً نمی داند که از چه مدت قبل انسان به بافت غذا اهمیت می داده است، اگر چه به نظر می رسد برای اولین بار پرداختن به بافت غذا از اواسط قرن گذشته آغاز شده باشد. البته پر واضح است که تحقیقات صورت گرفته در آن زمان نسبت به تحقیقات امروزی دارای نتایج ضعیف تری بوده است. از جمله آزمایشات مربوط به بافت غذا در قرن گذشته شامل آزمایشات اثر خواص فیزیکی غذا نظیر دانسیته، ویسکوزیته و کشش سطحی بر احساسات درک شده در دهان بوده است. پس از آن تحقیقات زیادی توسط دانشمندان انجام شد که موضوع بافت غذا در آن ها مورد بحث واقع شده بود. پرداختن به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در عین حال اهمیت موضوع را بیشتر مشخص می کند، بحث تجزیه و آزاد سازی ترکیبات مختلف زیستی در محل مورد نظر می باشد، که برای این منظور دانش فیزیولوژی و نحوه عمل دستگاه گوارش بر روی این ترکیبات ضروری به نظر می رسد. در نتیجه با شناخت اجزای درگیر در گوارش و شبیه سازی مناسب آن ها می توان به صورت تجربی و درون شیشه ای (شرایط آزمایشگاهی)[1] آزادسازی ترکیبات در محل مناسب را بررسی کرده و حتی نحوه آزادسازی به صورت یکباره و یا تدریجی را تحت کنترل در آورد. هر مقدار که مدل شبیه سازی شده به خصوصیات اجزای دستگاه گوارش شبیه تر باشد، شبیه سازی صورت گرفته موفق تر بوده و نتایج بدست آمده دارای دقت بالاتری می باشد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:17:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد : آثار حقوقی حکم موت فرضی ...

واژگان کلیدی: آثار حقوقی، حکم، موت فرضی، غائب مفقود الاثر فصل اول-کلیات تحقیق مقدمه 1-علت انتخاب موضوع

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:16:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته ...

براسینواستروئیدها به عنوان یکی از هورمون­های استروئیدی نقش بسزائی در کنترل فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان به ویژه پاسخ به تنش­های زیستی و غیر­زیستی دارند. استفاده از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی همچون براسینواستروئیدها یکی از راهکارهای عملی برای کاهش این خساراتها می باشد. این پژوهش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام شد وتاثیر چهار غلظت ماده تنظیم کننده رشد گیاهی 24-هموبراسینولید با غلظتهای صفر، 10-10 ، 8-10 و 6-10 مولار برروی دانهالهای 5 نوع ژنوتیپ پسته بر اساس آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام پذیرفت. پس از محلول پاشی در مرحله شش برگی دانهالهای پسته و پس از گذشت شش هفته میزان کلروفیل فلورسنس با دستگاه کلروفیل فلورسنس متر اندازه گیری شد .همچنین شاخص های فیزیومورفولوژیکی مانند اندازه رنگیزههای فتوسنتزی ،شاخص سطح برگ،ارتفاع دانهال،بیو ماس(وزن تر ووزن خشک اندامهای هوایی و ریشه)، آنزیم لیپوکسی ژنازبررسی شد. نتایج نشان دادآزمایش محلول پاشی با هورمون براسینواستروئید تاثیر معنی­داری بر برخی صفات مورد سنجش داشت. صفات ارتفاع نهال، وزن تر، ، کلروفیلa، کلرفیل کل،آنزیم لیپوکسی ژناز به طور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل ژنوتیپ وهورمون براسینواستروئید قرار گرفت. نتایج نشان داد بالاترین شاخص سطح برگ درغلظت10-10 براسینواستروئید وژنوتیپ1Gو کمترین شاخص سطح برگ در غلظت صفرو ژنوتیپG5بدست آمد. در بررسی انجام شده تاثیر شاخص های کلرفیل فلورنس fo ,fm ,fv ,fv/fm تاثیر معنی داری را نشان نداد. در بررسی بیوماس وزن تر اندانهای هوایی در سطح 1 درصد معنی دار شد که بیشترین وزن تر در غلظتهای.8-10 و10-10 وکمترین وزن در غلظت صفر و6-10مشاهده شد.نتایج نشان داد که وزن تر ریشه در سطح 1درصد معنی دارشد وبیشترین وزن باغلظت10-10وژنوتیپG2 وکمترین وزن به غلظت صفر و ژنوتیپ G1 مشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت 10-10وژنوتیپG2كمترین مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت صفر هورمون براسینو استروئید و ژنوتیپ G1 می باشد. کلمات کلیدی: هورمون براسینو استروئید، پسته ، ژنوتیپ فهرست مطالب فصل اول. 1 مقدمه. 1 1- مقدمه : 2 2-1- بیان مسئله: 3 3-1 اهمیت مسئله: 5 1-4-هدف کلی تحقیق: 5 1-4-1- اهداف اختصاصی تحقیق: 5 فصل دوم. 6 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. 6 1-2- مقدمه: 7 2-2- کلیاتی در ارتباط با پسته: 7 3ـ 2 تاریخچه پسته درایران : 8 4ـ2 گیاه شناسی پسته: 10 6 ـ 2 نیاز سرمایی : 12 7 ـ 2 زمان گل دهی: 13 8 ـ2 گرده افشانی و تشکیل میوه: 13 9 ـ 2 رشد و نمو میوه : 14 10-2-مواد و تنظیم كننده های رشد گیاهی: 18 12-2نقش و وظیفه هورمون: 19 13-2 تنظیم کننده های رشد وانواع آنها: 21 14-2- براسینواستروئید: 22 1-14-2 تاریخچه: 23 2-14-2 براسینو استروئید ها و اثرات آنها در گیاهان: 24 3-14-2 اثرات براسینواستروئیدها بر روی اسیدهای نوکلئیک و سنتز پروتئینها: 27 4-14-2- نقش براسینواستروئیدها در افزایش تحمل گیاهان به تنشهای محیطی. 31 1-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش گرما 32 2-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش خشکی: 32 3-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش شوری: 33 5-14-2 اثر هورمون براسینواستروئید بر مؤلفههای فیزیولوژیکی: 34 1-5-14-2 رنگیزههای فتوسنتزی: 34 2-5-14-2 فنول ها : 35 2-5-14-2 قندهای محلول: 35 3-5-14-2 اثر هورمون براسینواستروئید روی پارامترهای رشدی و مورفولوژیکی: 36 فصل سوم. 38 مواد و روشها 38 1-3 زمان انجام تحقیق: 39 2-3 محل انجام تحقیق: 39 3 ـ 3 مشخصات اقلیمی و جغرافیایی محل تحقیق: 39 4-3- روش انجام تحقیق: 39 5-3- آماده سازی بستر کشت: 40 6-3تهیه محلول و محلول پاشی با هورمون براسینو استروئید: 42 7-3 اندازه گیری مقدار کلرفیل a ,b; وکلروفیل کل: 45 8- 3 اندازه گیری شاخص سطح برگ : 46 9-3 اندازه گیری آنزیم لیپوکسی ژناز: 47 10-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 47 فصل چهارم. 48 نتایج وبحث.. 48 4- نتایج.. 49 4-1- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئیدبر شاخص سطح برگ: 49 4-1-1-تاثیر هورمون براسنیو استرویید برشاخص سطح برگ: 49 4-1-2- تاثیر ژنوتیپ های مختلف برشاخص سطح برگ: 50 4-2-3- اثر متقابل هورمون براسینو استروئید وژنوتیپ بر شاخص سطح برگ: 51 4-2- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 52 4-2-1 – نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52 4-2-2 – نتایج اثر ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52 4-2-3 – نتایج اثرمتقابل محلوپاشی با هورمون براسینو استروئیدو ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 53 4-3- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54 4-3-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید بركلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54 4-3-2- اثر ‍ژنوتیپ بركلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54 4-3-3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و بركلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 55 4-4- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55 4-4-1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید بركلرفیل فلورسنس متغییر((fv: 55 4-4- 2-اثر ژنوتیپ بركلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55 4-4-3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و بركلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55 4-5- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56 4-5- 1-اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید بركلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56 4-5-2-اثرژنوتیپ بركلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) : 56 4-5- 3-اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ و بركلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) 56 4-6- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر میزان کلروفیل دانهال پسته: 57 4-6-1- اثر هورمون براسینو استروئید بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57 4-6-2- اثر ژنوتیپ بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57 4-7- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل b دانهال پسته: 59 4-8- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل كل دانهال پسته: 59 4-8-1- اثر هورمون براسینو استروئید بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل كل: 59 4-8-2- اثر ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل كل : 59 4-8-3- اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل کل: 60 4-9- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61 4-9-1- تأثیر غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61 4-9-2- تأثیر ژنوتیپ بر ارتفاع دانهال پسته: 61 4-9-3- اثر متقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپبر ارتفاع دانهال پسته: 62 4-10- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر وزن تر اندامهای هوایی پسته: 63 4-10- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید بر وزن تر اندامهای هوایی پسته: 63 4-10- 2- تأثیر ژنوتیپ بر وزن تر اندامهای هوایی پسته: 64 4-10-3اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر وزن تر اندامهای هوایی دانهال پسته: 65 4-12-3- اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر وزن تر ریشه دانهال پسته: 67 4-13- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69 4-13- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69 4-13- 2- تأثیر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69 4-13-3- اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69 4-14- 2- تأثیر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 70 نمودار16-4- اثر ژنوتیپ بر روی انزیم لیپوکسی ژنازدر پسته. 71 4-14-3- اثرمتقابل محلول پاشی هورمون براسینواستروئید ژنوتیپ بر آنزیم لیپوکسی ژنازدانهال پسته: 71 فصل پنجم. 73 بحث.. 73 منابع: 83

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:14:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه دكترای جامعه شناسی بررسی جامعه شناختی توسعه تكنولوژی و صنعت نفت ایران ...

صنعت نفت ایران از قدیمی ترین و موثرترین صنایع ایران است كه با گذشت یك قرن از ایجاد آن، هنوز بیشترین تاثیر را در اقتصاد، سیاست و توسعه كشور دارد. این تاثیرات مهم یكی از جنبه ارزآوری و درآمدزایی فوق العاده و دیگری از منظر وابستگی و تكیه بسیار زیاد سایر بخش ها بر این صنعت است كه باعث شده است برخی حتی آن را عامل ضدتوسعه ای معرفی كنند كه با رانتیركردن دولت ها باعث كندی توسعه سیاسی و اقتصادی می شود. به زعم برخی دیگر می توان از قابلیت های تكنولوژیك این صنعت جهت توسعه كشور استفاده كرد و به جای اتكای سایر بخش ها به نفت ،‌آن را به موتور محركه و رشد سایر بخش ها تبدیل نمود. علی رغم جذابیت این ایده ، این نگاه آرمانی با گذشت یك قرن هنوز تحقق نیافته و حتی خود این بخش نتوانسته است به قابلیت های تكنولوژیكی كه شایسته این قدمت و تجربه است دست یابد. در این تحقیق سعی كرده ایم تا در یك بررسی تاریخی عوامل اجتماعی موثر بر این عدم توسعه مطلوب را ترسیم كنیم. می دانیم پس از حدود یك قرن ، صنعت نفت ایران نتوانسته است تمامی ظرفیت های توسعه خود را محقق كند و به قابلیت های تكنولوژیك مطلوب و متناسب با این سابقه و تجربه در قیاس با سایر كشورهای دارای صنعت نفت جوانتر دست یابد. اینك پرسش اصلی آن است كه كدام عوامل اجتماعی در این پویش هفتاد ساله(تا انقلاب) و شكل گیری وضعیت كنونی تكنولوژیكی صنعت نفت موثر بوده‌اند؟ عوامل جامعه شناختی دخیل در پویایی های كنشگران عمده برسازنده شبكه صنعت و تكنولوژی نفت ایران تا انقلاب سال57 ، چه جهت و مسیر پویایی تكنولوژیك را برای این بخش ترسیم كرده و شكل داده اند؟ كنش ها و نگاه های كنشگران اصلی برسازنده این بخش چگونه در بستری اجتماعی ‌توسعه یافته و شكل كنونی صنعت نفت را در پی داشته اند و كدام عوامل اجتماعی مانع شكل گیری تحركات گروهی و اجماع برای اتخاذ راهبردهایی موثرتر و كارآمدتر به ویژه در كسب قابلیت های تكنولوژیك (از پایه تا متوسط)در این صنعت شده اند؟ به منظور ترسیم ارتباط عوامل اجتماعی با شكل‌گیری و توسعه صنایع و تكنولوژی ها، چارچوب كنشگر – شبكه از میان نگاههاو چشم اندازهای موجود در جامعه شناسی تكنولوژی برگزیده شده است كه به تحلیل نقش اجتماعی كنشگران برسازنده شبكه صنعت و تكنولوژی نفتی در كسب قابلیت های تكنولوژیك می پردازد. به دلیل گستردگی و دامنه وسیع فعالیت های این صنعت از یك سو و اثرات چندین نهاد و كنشگر مهم در اعمال نفوذ و قدرت شكل دهی به تصمیمات و جهت گیری این صنعت در قبل از انقلاب ازسوی دیگر، چارچوب كنشگر – شبكه كه بر مبحث قدرت و پویایی های كنشگران متمركز است برای این برسی مناسب خواهد بود. جهت روشن نمودن كنش ها و تصمیمات كنشگران اصلی و نیز میزان قابلیت های تكنولوژیك حاصله، دوره مورد بررسی به سه مقطع تقسیم گردیده است كه از لحاظ تاریخی، نقاط عطف وتغییرات مهم این صنعت بوده اند. سپس با بررسی اسنادی و كتابخانه ای میزان توسعه این صنعت و كسب قابلیت های تكنولوژیك در هر دوره مشخص شده است. در همین راستا آثار علمی- تحقیقی كه موید جهت و نوع توسعه علمی و صنعتی است از نشریات و منابع مكتوب این صنعت، به ویژه كلیه مطالب منتشره در مجله انجمن نفت ایران (به عنوان نشریه علمی – فنی این صنعت) استخراج و تحلیل محتوایی شده است. از مصاحبه با آگاهان ، خبرگان و مسئولان و دست اندركاران این صنعت و نیزمصاحبه ها و آثار مكتوب به جامانده از آنها برای ترسیم تصور و نگاه موجود به این صنعت ، سیاستهای اتخاذشده،كنش كنشگران عمده و نیزمیزان تحقق قابلیت های تكنولوژیك و … در یك روش شناسی اسنادی وتحلیلی بهره گرفته شده است. شبكه صنعت نفت ایران از زمان پیدایش تا سال 1330(شبكه ای شبه استعماری) در دوره ای كه آن را دوره واگذاری امتیاز نفت ایران به دارسی می نامیم ، مرحله تاسیس و آشناسازی را تحت كنترل و مدیریت خارجی شركت نفت انگلیس و ایران سپری كرد. قابلیت‌های تكنولوژیك به دست آمده در این دوره درسطح قابلیت های پایه و عمدتاً بهره برداری و اپراتوری است.در شبكه كنشگران اصلی این صنعت كه متشكل از شركت نفت انگلیس و ایران ، سیاستمداران ،‌دولت ، ساختار صنعت و نظام آموزشی است؛ شركت نفت انگلیس و ایران ( كه نماینده دولت بریتانیاست) نقش محوری را در جهت‌دهی شبكه صنعت ، ممانعت از شكل گیری اجماع و همگرایی سایر كنشگران و عدم پیدایش نظام تحقیق وپژوهش ایفا می كند. علی رغم عدم توفیق كنشگران ایرانی در مدیریت و كنترل ایرانی این شبكه ،‌بواسطه تلاش و ائتلاف سیاستمداران و ایدئولوژی ناسیونالیسم حاصله ، تلاش برای تحقق خواست های ملی سازی مالكیت،مدیریت وفروش منابع نفتی، صرفاً منجر به تاسیس شركت ملی نفت و حصول حق مالكیت ایران بر منابع نفتی می شود و در برابر ائتلاف های ایجادشده از سوی انگلیس با كارتل های بزرگ نفتی جهان عملا ناكام می ماند وقابلیت تكنولوژیك عمده ای جز آشنایی با نحوه بهره برداری این منابع برای كاركنان ایرانی باقی نمی ماند. سال های 1330تا1352 دوره حاكمیت كنسرسیوم خارجی برحوزه قرارداد نفت قبلی است. شبكه كنشگران صنعت نفت این دوره(شبكه ای قطبی)، متشكل از كنسرسیوم شركت های خارجی ، شاه ، دولت ،‌ساختار صنعت و نظام آموزشی / پژوهشی صنعت نفت است.بواسطه فعالیت شركت ملی نفت در خارج از حوزه قرار داد و به موازات فعالیت كنسرسیوم شركت های خارجی اداره كننده صنعت نفت ایران، رقابت داخلی در این شبكه میان كنشگر خارجی و كنشگران ایرانی از یك سو و رقابت میان شركت های كنسرسیوم و سایر شركت ها ی بین المللی فرصتی را برای كنشگران ایرانی جهت ایجاد شركت های مختلط بهره‌برداری ، انعقاد قراردادهای مشاركتی و توسعه صنایع پتروشیمی و گاز به صورت كلید در دست فراهم ساخت. به این ترتیب امكان آزمون مدیریت و كنترل ایرانی در برخی از حوزه ها، قابلیت های تكنولوژیك اولیه و بهره برداری در این صنعت را تكمیل كرد، اما به دلیل عدم هماهنگی و هم افزایی كنشگران، فقدان روابط همگرایانه كنشگران قدرتمندی چون شاه وكنسرسیوم با سایر كنشگران و عدم توسعه نظام پژوهشی، بنیان های قابلیت های سطوح پیشرفته تكنولوژیك در این شبكه پایه گذاری نگردید. اما وجود روابط عمودی میان كنشگراصلی ایرانی(شاه) و سایر كنشگران صرفا بالاترین میزان توسعه بهره برداری محورانه را در این دوران درپی داشت و به سایر كنشگرانی كه می توانستند محمل خواست قابلیت های عالی تكنولوژیك باشند اجازه رشد نداد . در دهه پنجاه با تغییر شرایط جهانی و افزایش قیمت نفت و افزایش قدرت مالی و نظامی شاه ، این كنشگر توانایی نسبی كنترل فروش نفت رابا انعقاد قرارداد جدید فروش و خرید نفت به دست آورد. اما با این حال قابلیت های تكنولوژیك شبكه صنعت نفت این دوره(شبكه ای رانتیه)از سطح بهره برداری و اندكی نیز مهندسی نصب و راه اندازی بالاتر نرفت . شرایط جدید جهانی و تبدیل خود نفت به یك كنشگر برجسته در توسعه كشور و نیز صنعت نفت ، اجازه جهت گیری بین المللی را به شاه و ساختار صنعت نفت در اواخر دهه 50 داد. اما با این حال وجود روابط عمودی و سلسله مراتبی میان وی وسایر كنشگران ، فضای بسته سیاسی، شكل نگرفتن نهادهای مدنی و پشتیبانِ قدرتمند برای فعالیت بخش خصوصی، مانع جریان یافتن تصویری پیشرفته و تكنولوژی- محورانه در این شبكه شد( زیرا بهره‌برداری و فروش بیش از طراحی و تحقیق وتوسعه منافع كنشگران اصلی را تامین می كرد) و نیز مانع هم افزایی كنشگران دیگر برای توسعه این سیستم گردید. در نتیجه در هر سه دوره، پویایی كنشگران ایرانی این شبكه نه بر محور كسب توانایی های صنعتی در طراحی ومهندسی صنایع نفت بلكه بر محور و هسته مالكیت و مدیریت ایرانی منابع شكل گرفته است كه خود متاثر از همان ایدئولوژی ناسیونالیستی اولیه و به طورِ كامل محقق نشده است. ایدئولوژی ناسیونالیستی كه در دوره دوم منجر به تاسیس شركت ملی نفت گردید به دلیل ناتوانی در موفقیت ونهادینه سازی خود در مرحله امتیاز،‌در دوره های بعد نیز به صور مختلف و در قالب گفتمانهای فرعی بهره برداری(ایجاد ارزش افزوده وایجاد حداكثر بهره برداری ) بازتولید شد و مانع از جهت گیری به سوی سطوح پیشرفته تر تكنولوژی (طراحی و تحقیق و توسعه) و پیدایش پیمانكاران عمومی بزرگ در این صنعت گردید. به علاوه فقدان هماهنگی و هم افزایی میان نهادها وكنشگران درون این صنعت وكنشگران بیرونی وابسته بهِ آن در پیشبرد یك برنامه توسعه تكنولوژی-محور نیز به این عدم توسعه مطلوب بیشتر دامن زده است. بعد از انقلاب با رفع مشكل مالكیت ومدیریت برای ایرانیان از یك سو وفشار ناشی از محدودیت ها وتحریم ها از سوی دیگر فضای نسبی برای تلاش،سرمایه گذاری وتوجه داخلی بیشتر به كسب برخی از قابلیت های تكنولوژیك پیشرفته فراهم شده است وشاهد پیشرفت هایی در امور ساختمان ،تجهیزات غیر پیچیده،مدیریت پروژه،تعمیرات ،نصب و… بوده ایم. امید می رود این تحرك در سایر بخش ها و در شرایط غیر تحریمی وبدون فشار اقتصادی و سیاسی ناشی از آن نیز به صورت بهتری تداوم یابد و در نهایت به همگرایی تمامی عوامل موثر برای توسعه قابلیت های پیشرفته تكنولوژیك در صنعت نفت بیانجامد. فهرست فصل اول :كلیات 5 پیشگفتار 5 نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران 11 جایگاه تکنولوژی در صنعت نفت 16 وضعیت تکنولوژی در صنعت نفت امروز ایران 19 برنامه ها وسیاست های كنونی انتقال وتوسعه تکنولوژی صنعت نفت ایران 22 اهمیت ولزوم توجه به انتقال و توسعه تكنولوژی نفتی در ایران 24 عوامل اجتماعی- سیاسی موفقیت در توسعه قابلیت های تكنولوژیك نفتی: یك الگوی موفق 30 پرسش اصلی:عوامل جامعه شناختی موثر دركسب قابلیت های تكنولوژیك نفتی 32 فصل دوم :تعاریف و رویكرد های نظری 35 1)درآمدی بر علم و تكنولوژی 35 2) سطوح تكنولوژیك ،انتقال/توسعه تکنولوژی وقابلیت های تكنولوژیك 38 سطوح تکنولوژی 39 شیوه های انتقال تکنولوژی 41 قابلیت های تكنولوژیك 43 3) پارادایم ها ونظریات جامعه شناختی تكنولوژی 44 1-3 )پارادایم جبرگرایی تكنولوژیك 45 2-3) پارادایم بررسی تعین اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تكنولوژی 46 4)اشاعه وتوسعه قابلیت های تكنولوژیك ازمنظر جامعه شناختی(انتقال وترجمه تكنولوژی) 62 5)چارچوب نظری بررسی توسعه صنعت و تكنولوژی نفت ایران 65 فصل سوم: روش شناسی 77 روش تحقیق 77 فصل چهارم: یافته ها 83 بررسی تکنولوژی و صنعت نفت ایران (1357-1280) 83 1)دوره امتیاز: از تحصیلداری مالیاتی تا عزم اداره ملی در شبكه ای شبه استعماری 83 1-1) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت 83 2-1) کنشگران اصلی 87 1-2-1) شركت نفت ایران – انگلیس 87 2-2-1) نظام آموزشی 91 3-2-1) ساختار صنعت نفت 93 4-2-1) دولت 95 5-2-1) سیاستمداران 98 3-1) معنا و تصویرتكنولوژی صنعت نفت 100 4-1) شبكه كنشگران صنعت نفت 102 5-1)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تكنولوژی و صنعت نفت 103 6-1)جمع بندی 109 2) دوره کنسرسیوم: از مشارکت تا کسب هویت در شبكه ای قطبی 111 1-2) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت 111 2-2) کنشگران عمده 116 1-2-2) كنسرسیوم 116 2-2-2) شاه 118 3-2-2) دولت 121 4-2-2)ساختار صنعت 125 5-2-2) نظام آموزشی/پژوهشی 129 3-2) معنا و تصویر تكنولوژی صنعت نفت 132 4-2) شبكه كنشگران صنعت نفت دوره كنسرسیوم 133 5-2)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تكنولوژی و صنعت نفت 135 6-2)جمع بندی 139 4) دوره فروش وخرید( قرارداد سن موریتز): استقلال نسبی در شبكه ای رانتیه 141 1-3) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت 141 1-2-3) نفت 145 2-2-3) شاه 148 3-2-3) دولت 150 4-2-3) نظام آموزشی / پژوهشی 152 5-2-3) ساختار صنعت 154 3-3) تصویر تكنولوژی صنعت نفت 156 4-3) شبكه كنشگران صنعت نفت در دوره قرارداد سن موریتز 157 5-3)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تكنولوژی و صنعت نفت 159 6-3)جمع بندی 162 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 165 قراردادهای نفتی،نگاشت وترجمه هایی برای انتقال تكنولوژی 165 الزامات قانونی،علمی و نهادی افزایش قابلیت های تكنولوژیك 171 گفتمان های تكنولوژیك حاكم در صنعت نفت 175 تغییرات ساختار قدرت در شركت ملی نفت 177 كنشگران ،روابط اجتماعی وقابلیت های تكنولوژیك 180 نتیجه گیری 183 پژوهش،ایجاد هماهنگی و هم افزایی:كلید توسعه صنعت نفت 192 پیشنهادات 197 ضمایم 201 ضمیمه1: نگاهی به تكنولوژی و صنعت نفت نروژ 201 سازمان نهادی نفت نروژ 203 سیاست نفتی نروژ 204 برنامه استراتژیك توسعه صنعت نفت وگاز نروژ (OG21) 205 چارچوب راهبرد توسعه تكنولوژی نفت نروژ 206 جایگاه تكنولوژی در صنعت نفت نروژ 206 ضمیمه 2: قراردادهای نفتی وانواع آنها 208 قراردادهای امتیازی 208 قراردادهای مشارکتی 208 قراردادهای خدماتی 209 قراردادهای بیع متقابل 210 منابع 213 فارسی 213 انگلیسی 215 **** ** مقدمه نفت در دنیای امروز خود را از ظاهر سیاه و روغن مقدس سالیان دور به ماده طلایی جهان تبدیل كرده است و به پر مصرف ترین و بزرگترین حامل انرژی دنیای مدرن و صنعتی مبدل شده است . حدود 150سال (سال 1859 سال كشف و استخراج نفت در آمریكاست) از كشف این ماده حیاتی در شهر پنسیلوانیای آمریكا می گذرد( سعادت،1346: 4) و در طول این مدت ، این ماده سیاه به یكی از ذخائر گرانبهای جهانی تبدیل شده است. پس از پشت سرگذاشتن سوخت های چوبی و زغال سنگ و با توجه به مواد مشتق از نفت و نقشی كه به طور مستقیم در گستره جهان صنعتی دارد، نقاط جغرافیایی دارای این ذخایر نیز به مناطق ژئوپولتیك تبدیل شده و زنجیره تامین و صنایع جانبی و پیرامونی بهره برداری از این منبع طبیعی به بزرگترین و عظیم ترین صنعت جهانی مبدل شده است. به این ترتیب استفاده از خود این ذخایر و منابع طبیعی مستلزم صنعت اكتشاف ، استخراج و بهره برداری است تا آن را در نهایت به صورت فرآورده های مختلف در اختیار مصرف كننده قرار دهد. این مسیر تولید تا توزیع را در سه سطح بالادستی ، میان دستی و پایین دستی تقسیم بندی كرده اند كه هر كدام عهده دار فعالیت های زیر هستند: بخش بالا دستی[4]: عهده دار مراحل اكتشاف و حفاری تا استخراج و تحویل نفت خام آماده فرآوری به بخش پالایش است. بخش میان دستی[5]: عهده دار مراحل انتقال وحمل و نقل و پالایش و توزیع محصولات اصلی حاصل از پالایش نفت به بخش پایین دستی است. بخش پایین دستی[6]: صنایع این بخش مصرف كننده فرآورده های مختلف تولید شده می باشند وبا تغییراتی این مواد را به محصولات گرانبهای پتروشیمیایی یا نفتی دارای ارزش افزوده تبدیل می كنند. اداره این صنعت گسترده وبا این سطح از فعالیت مستلزم امكانات ، تجهیزات و به عبارتی تكنولوژی متنوع ،پیچیده و گسترده وبهره گیری از علوم و حرف مختلف است. علوم ومشاغلی كه بخشی از آنها عبارتند از: مهندسی مخازن، ابزار دقیق، مكانیك ، برق و مخابرات ، مهندسی فرآیند و كاتالیست، صنایع طراحی و ساخت پمپ، موتور ، كمپرسور( برقی و بخاری) ، مخازن و برج های تقطیر ،خنك كننده‌ها و مبدل های حراراتی، كولر و پنكه های هوایی، سیستم های كنترلی و اتاق های كنترل، شیرهای بخار ، فشارشكن،شیرهای كنترل ، خطوط لوله و اتصالات متنوع، كور ه ها ، مشعل ها و… . اما علاوه بر داشتن ذخایر و منابع خدادادی و طبیعی نفت ، باداشتن مهارت و تكنولوژی این صنایع و تكنولوژی اكتشاف تا فرآوری و تجهیزات و ادوات نفتی می توان درآمد ، اشتغال و سرانه عظیمی را به همان اندازه ذخایر (یا گاه بیشتر از آن) برای یك كشور بدست آورد ؛چراكه وابستگی در طراحی، تهیه وساخت این تجهیزات وفقدان دانش ومهارت لازم برای به كار اندازی آنها نیز زمینه ساز عدم توسعه و بروز مشكلات اجتماعی وسیاسی برای كشور های متكی به این صنعت خواهد شد.به نظر می رسد در كشور ایران این صنعت وتكنولوژی نفتی با گذشت نزدیك به یك قرن، توسعه مطلوب و مورد انتظار را نیافته است وصنعتی با این پیچیدگی ،گستردگی واثر گذاری می بایست مورد توجه وتامل بیشتری قرار می گرفت.مهمتر ازآن این است كه این موضوع هنوز به صورت جدی به پرسش وسوال برای تحقیق وپژوهش بیشتر تبدیل نشده است. چراكه مقدمه پژوهش های عالی پرسش های جدی وخوب است.از این رو نه تنها طرح این موضوع در حوزه ای پژوهشی واجد اهمیت است بله بررسی ابعاد انسانی وبه عبارتی جامعه شناختی آن اهمیت بیشتری دارد .زیرا با موضوعات صنعتی وتكنولوژیك از این دست عموما به صورت تكنیكی و با نگاه سخت وریاضیِ تكنوكراتیك برخورد می شود و به نقش عوامل انسانی-اجتماعی در پیدایش وتوسعه آنها توجه چندانی نمی شود.لذا این تحقیق با در نظر داشتن این موارد در صدد است تا به گوشه ای از این موضوع بپردازد و با تاملی تاریخی، از چشم انداز جامعه شناسی تكنولوژی وسازمانی عوامل موثر در انتقال وتوسعه صنعت وتكنولوژی نفتی را از زمان پیدایش تا انقلاب بررسی كند. این تحقیق در 5 فصل ودو ضمیمه تنظیم شده است . درفصل اول كلیاتی در مورد این صنعت،تكنولوژی نفتی، اهمیت آن وسیاست های كنونی اتخاذ شده در بخش نفت وگاز كشور برای توسعه تكنولوژی ولزوم واهمیت پژوهش ارائه می گردد. به این منظور نخست برای ورود به مبحث تاریخ مختصر این صنعت مرور می گرددوسپس نقش اقتصادی واجتماعی تكنولوژی نفتی در دنیای كنونی وبه ویژه در كشور ایران مورد بررسی قرارمی گیرد و اهمیت بررسی جامعه شناسانه این موضوع از جهات مختلف طرح می گردد. دراین بررسی سعی شده است برای ایجاد تصویر قابل توجه از آینده مطلوبی كه رسیدن به آن ممكن بود اما محقق نشد وكشورهای دیگر آن را تحقق بخشیدند، به یك نمونه استناد شود ودلایل اجتماعی وسیاسی این موفقیت نیز ارائه شود. در فصل دوم با بررسی ماهیت وتعاریف تكنولوژی ونگاهی كه به این پدیده در رشته جدید مطالعات علم و تكنولوژی می شود ،مقدمات طرح چارچوب نظری پژوهش فراهم می گردد.به این منظور نظریات جامعه شناسانه تكنولوژی و دلالت های مربوط به اشاعه وانتقال تكنولوژی وكسب قابلیت های تكنولوژیك ارائه می شوند ودر نهایت با طرح وتعریف قابلیت های تكنولوژیك (به عنوان متغیر وابسته) وشیوه های انتقال،وسطوح تكنولوژی، چارچوب نظری كه عمدتا یك چارچوب كنشگر- شبكه ای است طرح می گردد تا با آن متغیر های مستقل پژوهش كه شبكه صنعت نفت را ساخته اند دریك طرح كلی مورد بررسی قرارگیرند . فصل سوم معرفی روش شناسی تحقیق است كه مبتنی بر مطالعات اسنادی وكتابخانه ای ،مصاحبه با خبرگان و افراد مطلع صنعت نفت وبه كار گیری تكنیك تحلیل محتوا برای ترسیم جریان تولید علمی وتوسعه قابلیت های تكنولوژیك ونقش كنشگران اثر گذار در شبكه این صنعت است. فصل چهارم مهمترین فصل تحقیق ومحل ارائه یافته های مربوط به بررسی شبكه كنشگران این صنعت در طول سال های 1287 تا 1357 است.در این فصل، مقطع 70 ساله مورد پژوهش به سه دوره تقسیم گردیده است وشبكه كنشگران هر دوره معرفی ونقش كنشگران اصلی و نوع تاثیر وتاثرات هریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند..پس از ارائه نقش وتاثیر هر كنشگر، وضعیت كلی این شبكه ،معنا وتصور كلی حاضر در هر دوره از تكنولوژی وصنعت نفت ارائه شده است زیرا این تصور ونگاه به تكنولوژی است كه جهت ومسیر توسعه آن را تعیین می كند.در پایان هر دوره با توجه به نقش عاملان وحاملان توسعه تكنولوژی به نهادها ،افراد ،اجتماعات وگروههای نقش آفرین در انتقال وتوسعه تكنولوژی پرداخته شده است. در فصل پنجم پس از مرور قراردادهایی كه توسعه صنعت نفت بر اساس آنها صورت گرفته است میزان توسعه قابلیت های تكنولوژیك این صنعت ارزیابی شده اند.آنگاه با ارائه خلاصه ای از یافته های فصل قبل وطرح موانع و دلایل عمده عدم توسعه مطلوب شبكه صنعت پیشنهاداتی در این مورد طرح شده اند. بخش ضمایم اطلاعات بیشتری در مورد یك الگوی موفق توسعه تكنولوژی وصنعت در میان كشورهای دارای این صنایع به ویژه كشورهای نفت خیزی كه تازه به این منبع دست یافته اند ونیز انواع قراردادهای نفتی كه در صنعت نفت ایران به كار گرفته شده اند ارائه می كند.اطلاعات این قسمت تكمیل كننده مطالبی است كه در فصل كلیات در مورد تجربه نروژ ودر بخش تعاریف طرح گردیده است. نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی به تاریخ نفت و به ویژه سابقه این صنعت در كشور داشته باشیم تا بتوانیم صنعت و تكنولوژی نفتی را در بستر وزمینه تشكیل وتثبیت آن بررسی كنیم. به این منظور سرگذشت این صنعت را در چندین مقطع برجسته مرور می كنیم تا این سابقه، مقدمات نگاه تحلیلی تر آتی را فراهم سازد.به طور كلی تاریخ شكل گیری صنعت نفت در ایران را كه مقارن با انعقاد قرارداد دارسی در دوره ناصری وقاجاریه است، می توان به 5 دوره تقسیم كرد. است.این دوره ها عبارتند از: دوره امتیاز (1329-1280) دوره ملی شدن و خلع ید( 1333-1330) دوره قرارداد كنسرسیوم (1352-1333) دوره پایان كنسرسیوم وقراردادجدید فروش نفت ایران (1357-1353) دوره پس از انقلاب (1385-1357) در زیر به طور خلاصه به هر كدام از این دوره ها می پردازیم. 1) دوره امتیاز 1329-1280 (1950-1901) این دوره با كشف نفت در محدوده جغرافیایی واگذارشده در امتیاز نامه دادرسی آغاز می شود . به موجب امتیازنامه دادرسی كه در سال1280( 1901) بین ایران و ویلیام ناكس دارسی منعقد گردید ، دولت (قاجاری) ایران حق انحصاری اكتشاف ، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر را به مدت 60 سال در تمام كشور به جز 5 ایالت شمالی(گیلان، آذربایجان،مازندران ،استرآباد وخراسان)[7]، به دارسی انگلیسی واگذار كرد و در ضمن آن، حق انحصاری كشیدن لوله به خلیج فارس و انجام عملیات نفتی را در محدوده امتیاز به وی اعطا كرد. ایران در مقابل،16 درصد منافع به علاوه 20 هزار لیره مالیات سالیانه را برای خویش تعیین كرد و دارسی نیز از پرداخت عوارض و مالیات بر اقلام و اجناس وارداتی معاف شده بود. پس از انعقاد این معاهده در سال 1908(1287 شمسی) و پس از اكتشاف نفت و فوران نفت چاههای مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و كرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود. با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین كننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان 60سال و دایره عملیاتی كل كشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده داخلی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در كنار خارجیان صورت می گیرد. خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمكزیك) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی كه از روی جهل و نا آشنایی سیاستگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌كند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاكمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود. تجدید نظری مختصر در امتیاز (1933) نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود كه بعدها سیاستگذاران و سیاستمداران وقت را نیز به فكر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یكی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاكرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاكرات ، رضا شاه قرارداد را یك طرفه لغو می كند اما با تهدید انگلیس و مذاكرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد1933) به بار نمی آید. كاهش اندكی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، الزام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود كاركنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به 20 درصد ، 4 شلینگ حق امتیاز و مالیات6 پنس تا 1 شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره كل روابط عمومی،1348). اما علی رغم افزایش اندك درسود دولت ( كه كشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاكمیت و كنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1333 شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفكر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد. 2) دوره ملی شدن و خلع ید 1333-1330(1954-1951) شركت ملی نفت ایران در سال 1330(1951) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، كلیه امور نفتی ایران ، اعم از اكتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شركت متمركز شد (سعادت ،2535: 39). اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود كه تا آن هنگام به طور كامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و كارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماهها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و…) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به كشور انگلیس همراه بود. با این حال اداره صنعتی نفت توسط كاركنان ایرانی در همین دوره بنیان نهاده می شود. زیرا با خروج كاركنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان كه قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به كار می افتادند، این كار توسط كاركنانی روی می دهد كه پیش از ملی شدن ،جرء زیردستان شركت نفت انگلیس وایران محسوب می شدند. یك ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه آبادان تصمیم گرفت یكی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با 54 مهندس ، 82 كمك مهندس،820 كارگر در 10آبان 1330 دستگاه تقطیر شماره 7 را كه بزرگترین دستگاههای تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شركت ملی نفت اطمینان یافت كه می تواند بدون استفاده از كارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یك سوم ظرفیتش به كار اندازد یعنی در سال تقریباً 8 میلیون تن نفت تصفیه كند. این افراد كسانی بودند كه قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشكده فنی آبادان ( دانشكده نفت آبادان) در رشته های شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مكانیك به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و كارآموزی كرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشكده فنی نفت گرفته بودند و با كمك كارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( روحانی،1352: 51-15). تلاش برای ملی سازی در دوره ای صورت می گیرد كه هشت شركت عمده بین المللی نفتی بیش از نود درصد تولید و پالایش و توزیع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتكش های دنیای آزاد را در انحصار خود داشتند(مینا، 1988). به این ترتیب نه تنها اداره و بهره برداری (تولید و تصفیه) نفت ، بلكه فروش، بازاریابی مستقل و به تنهایی آن نیز كاری بس دشوار و شاید ناممكن می نمود. از این رو ، این سه سال بر سرحل اختلاف و شیوه پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیسی انگلیس- ایران سپری شد و سرانجام با سقوط دولت مصدق وكودتای 28 مرداد1332، سرانجام دوره دیگری در صنعت نفت در سایه حكومت جدید و سیاست های جدید نفتی آغاز گردید.تمامی تلاش های دولت ایران ( مصدق) كه كشورش در آن ایام 660 بشكه نفت درروز تولید می كرد، در طول 2 سال (1330تا 1332) مصروف عملی كردن اصول 6 گانه زیر بود تا ملی شدن به طور عینی تحقق یابد: تصدیق وقبول اصلی ملی شدن نفت و حاكم بودن آن بر كلیه شئون صنعت نفت ایران قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشكیل شركت ملی نفت ایران و با این تفاهم كه هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود كه به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد. مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان به جای آنها. فروش نفت به مشتریان شركت سابق به مقادیری كه قبلاً مورد معامله بوده با این شرط كه مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن یا تساوی شرایط، حق تقدم نخواهند داشت. تعلق كلیه در آمد نفت وفرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم كه تحویل گیرنده نفت هیچگونه انتقاعی جز خرید نفت تحت عنوان معامله نخواهد داشت. رسیدگی به دعاوی ومطالبات حقه شركت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع 25 درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق. در طی 2 سال مذكور، پیشنهادات مختلفی (1- میسون جكسون عضو هیت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران 2- میسون هاریمن و ستاد رئیس جمهور آمریكا 3- میسون استوكز وزیر كابینه انگلیس 4- بانك جهانی 5- چرچیل – ترومن 6- پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن و 7- اصلاحیه پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن) برای محقق شدن اصول بالا به دولت وقت ارائه گردید كه در نهایت به نتیجه نرسیدند و با سقوط دولت مصدق ، پرونده این منازعه در سال 1333 با قرارداد جدید دولت زاهدی موسوم به قرارداد كنسرسیوم بسته شد. 3) دوره قرارداد كنسرسیوم 1352-1333( 1973- 1954) این دوره جدید صنعت نفت ایران را می توان دوره اداره این صنعت با قراردادهای جدید مشاركتی و به عبارتی حركت از مرحله امتیاز-محوری به عاملیت – محوری تلقی كرد. در سال 1333(1954) برای حل موضوع نفت و پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیس وایران ، با مشاركت چندین شركت كنسرسیومی تشكیل گردید كه با كار درحوزه قبلی قرارداد دادرسی ، اداره عملیات صنعت نفت ایران را تحت عنوان شركت های عامل بر عهده گرفتند. مدت زمان این قرارداد درمقایسه با قرارداد قبلی كمتر شده و به 25 سال رسید. با ایجاد كنسرسیوم و عقد قرارداد میان آن و شركت ملی نفت ایران ، از میان 7 شركت عضو ایران كنسرسیوم(2شركت های آمریكایی(40% )، شركت نفت انگلیس (40%)، شركت شل هلند (14%) و شركت فرانسوی(6%) ) ، بر اساس اصل عاملیت این شركتها و اصل تسهیم به نصف درآمد، امور تولید و تصیفه نفت توسط دو شركت عامل زیر به مدت 25سال به انجام رسید و این كنسرسیوم دو شركت عامل زیر را برای اداره صنعت نفت ایران در حوزه قرار داد تاسیس كرد: شركت اكتشاف نفت ایران با مسئولیت كشف و استخراج نفت شركت تصفیه نفت ایران با مسئولیت پالایش و توزیع نفت شركت های مذكور حق استفاده انحصاری از كلیه تاسیسات و حق اكتشاف در محدوده قرارداد و نیز حمل و نقل را نیز داشتند و غرامت پرداختی ایران بابت ملی شدن نیز طی اقساط دهساله 25 میلیون لیره ای بابت پالایشگاه كرمانشاه‌وتاسیس پخش داخلی و مابه‌التفاوت دعاوی طرفین تعیین گردید.(سعادت 2535: 41-40) در این دوره، صرفاً اداره امورغیرصنعتی بر عهده شركت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب در حوزه عملیاتی دارسی ، جای یك شركت خارجی را كنسرسیومی از شركت های غربی گرفت و تاسال 1352، ایران به حق داشتن یك نماینده در هئیت مدیره این شركت ها (دو شركت اكتشاف و تصفیه) و اداره امور عملیات غیر صنعتی ( توسط شركت عملیات غیر صنعتی) و درآمد50-50 اكتفا كرد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:13:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با استفاده از داده‌کاوی ...

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………8 2-2موسیقی و ویژگی‌های آن………………………………………………………………………………………..8 2-2-1موسیقی چیست…………………………………………………………………………………………………..8 2-2-2 ویژگی‌های صوتی موسیقی……………………………………………………………………………….9 2-2-3 تولید موسیقی………………………………………………………………………………………………..10 2-3استخراج ویژگی‌های محتوایی از فایل صوتی……………………………………………………..13 2-3-1انواع ویژگی‌ها…………………………………………………………………………………………………13 2-3-2 تقسیم بندی ویژگی‌ها از نظر طول فریم…………………………………………………….27 2-4 مجموعه داده‌ها…………………………………………………………………………………………………….28 2-5رده‌بندی موسیقی………………………………………………………………………………………………28 2-5-1 رده‌بندی………………………………………………………………………………………………………..28 2-5-2 رده‌بندی در متون گذشته……………………………………………………………………………..31 2-6سیستم‌هایپیشنهاددهنده………………………………………………………………………………….35 2-6-1انواع سیستم‌های پیشنهاددهنده………………………………………………………………….35 2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی……………………………………………………………37 2-7 نتیجه……………………………………………………………………………………………………….38 فصل سوم:روش پیشنهادی 3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..40 3-2 تولید مجموعه داده از موسیقی ایرانی…………………………………………………………..41 3-2-1 جمع‌آوری داده‌ها و فرا داده‌ها و پیش پردازش…………………………………………………….41 3-2-2 استخراج ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………….42 3-2-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ها……………………………………………………………………………43 3-3 ویژگی Area Method Of Moment of MFCC……….……………………………….. 3-3-1عملگر Area Method Of Moment…….…………………………………………….. 3-3-2روش محاسبه Area Method Of Moment of MFCC…………………………….. 3-4معرفیمعیار شباهت پروفایل جدید…………………………………………………………………………49 3-4-1 معیار شباهت پروفایل…………………………………………………………………………………….50 3-5برنامه کاربردی پیشنهاددهنده موسیقی……………………………………………………………………52 3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی……………………………………………………..55 3-5-2 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت پروفایل……………………………………………………….56 3-6نتیجه…………………………………………………………………………………………………….57 فصل چهارم: ارزیابی 4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….59 4-2ارزیابی برتریمجموعه داده تولید شده……………………………………………………………….59 4-3ارزیابیویژگیArea Method Of Moment of MFCC………………………………………………….. 4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………61 4-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..66 4-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC…………………….. 4-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل……………………………………………………………………………….69 4-5نتیجه…………………………………………………………………………………………………69 فصل پنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده 5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………71 5-2دستاوردهای تحقیق………………………………………………………………………………………72 5-3محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………..73 5-4کارهای آینده……………………………………………………………………………………………73 چکیده: به دلیل رشد بی‌رویه فایل‌های موسیقی و ایجاد کتابخانه‌های عظیم دیجیتال، بازیابی اطلاعات موسیقی و سازمان‌دهی آن بر اساس نوع ژانر یا خواننده و یا حالت و … تبدیل به چالشی مهم شده است. علاوه بر آن افراد ذائقه‌های مختلفی در انتخاب موسیقی دارند و یا در شرایط مختلف نیازهای متفاوتی به نوع و حالت موسیقی دارند که با توجه به حجم زیاد موسیقی یافتن فایل‌هایی که مرتبط با ذائقه و یا نیاز افراد باشد کاری دشوار به نظر می‌رسد از همین روست که در سال‌های اخیر توجه خاصی به بازیابی اطلاعات موسیقی شده است. هم اکنونفراداده‌یی نظیر نام فایل، خواننده، اندازه فایل، تاریخ وژانر به صورت معمول در رده‌بندی و بازیابی این رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این دسته‌بندی‌ها پاسخ‌گوی نیاز دنیای امروز نیست. هدف اصلی این پایان­نامه بهبود روش‌های پیشنهاددهی موسیقی با استفاده ازویژگی‌هایمحتواییو همچنین مدیریت پروفایل‌های مشتری می‌باشد. در راستای دست یافتن به این هدفرده‌بندی فایل‌های موسیقی در کلاس‌هایی مانند خواننده و ژانر و یافتن موسیقی‌هایی که از نظر موسیقیای به هم شباهت دارند و همچنین پیشنهاد بر اساس مشتری‌هایی که ذائقه‌های مشترک دارند را می‌توان به خدمت گرفت. در این پایان‌نامه در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده، یکی ازکارهای انجام گرفته یافتن یک ویژگی رده­بندی جدید به نام Area Method of Moment می­باشد. این ویژگی بالاترین درصد کارایی را در رده‌بندی ژآنر به دست داده است. علاوهبراین، با استفاده از همین ویژگی‌هایی که نشان‌دهنده یک ویژگی موسیقیای خاص است میزان شباهت فایل‌های موسیقی به هم اندازه‌گیری شده و به کاربران پیشنهاد شده که با توجه به بازخورد کاربران به ارزیابی میزان صحت می‌پردازد. در ادامه برای به خدمت گرفتن روش Collaborative flittering به ارائه معیاری جدید در یافتن شباهت میان پروفایل‌هامی‌پردازیم. به دلیل این که هدف اصلی این پایان‌نامه کار کردن بر روی موسیقی ایرانی است، بنابراین به علت عدم وجود مجموعه داده مناسب، برای شروع مناسب، ایجاد مجموعه داده مناسب در اولویت تحقیق قرار گرفته است. شایان ذکر است که برای ارزیابی و دریافت بازخورد مشتریان، برنامه کاربردی با ویژگی‌های مذکور پیاده سازی شده است.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:12:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی رشته تربیت بدنی: تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ ...

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8 1-5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………… 9 1- 6 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………..10 1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………….10. فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….13 2-2 مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………..13… 2-3 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………15………… فصل سوم : روش اجرای پژوهش 3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. .. 20 3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….20 3-3جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………..20 3-4 نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………..20 3-5 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………..20 3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….21 3-7روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………..21 3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………22 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری 4-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………….24 4-2 تفسیر داده ها……………………………………………………………………………………………42 4-2-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………42 4-2-2 فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………..25 4-2-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………26 4-2-4فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………….. 28 4-2-5فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………..29 4-2-6 فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………….30 4-2- 7 فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………31 4-2-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………32 4-2-9 فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………………34 4-2-10فرضیه دهم ………………………………………………………………………………………….35 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41 5-2 بحث و تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………..41 5-3نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………45 5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق ………………………………………………………………………… 45 5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………….. 46 منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….47 چکیده انگلیسی 52………………………………………………………………………. فهرست جدول ها 4-1 جدول………………………………………………………………………………………………. 24 4-2 جدول………………………………………………………………………………………………25. 4-3جدول………………………………………………………………………………………………..26 4- 4جدول……………………………………………………………………………………………….28 4-5 جدول……………………………………………………………………………………………….29 4-6 جدول……………………………………………………………………………………………….30 4-7 جدول……………………………………………………………………………………………….31 4-8 جدول……………………………………………………………………………………………….33 4-9 جدول……………………………………………………………………………………………….34 4-10جدول………………………………………………………………………………………………35 4-11جدول………………………………………………………………………………………………37 4-12جدول……………………………………………………………………………………….37 فهرست نمودارها 4-1 نمودار………………………………………………………………………………………………….38 4-2نمودار……………………………………………………………………………………………39 چکیده هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ویستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ایجاد شد. رت ها به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1 (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی ©، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته ای 5 روز و روزی 1 ساعت در یک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با استفاده از روش گاواژ به آزمودنی ها خورانده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش معنی دار دارد ولی ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر است پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند. مقدمه چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی است که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع 2 و فشار خون زیاد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251. دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش قند خون مشخص می شود Et al,2010,1883-1892) & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین ، مقاومت به انسولین یا هر دو می شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)). در سال 2000، 8 /2 درصد جمعیت در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن است تا سال 2025 از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش 42 درصد در کشورهای توسعه یافته و70 درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می شود و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی دلایل اصلی مرگ و میرهستند134-138) A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز است ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن انسان همیشه بیشتر غذاهایی را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی است که در پانکراس ساخته می شود. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،بنابراین در داخل خون باقی می ماند و این باعث می شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,2005,111-134) Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده است که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی است که به تازگی کشف شده است و در بافت چربی احشایی بیان می شود. گذشته از بیان در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور- α (α TNF-) بیان می شودEt al , 2009,1) & Lambert). نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراین یافتن روشهای خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:10:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق.. 2 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-4- اهداف تحقیق.. 7 1-5- سؤالات تحقیق.. 8 1-6- فرضیه های تحقیق.. 8 1-7- معرفی متغیرها و نقش آن ها در تحقیق.. 8 1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9 فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق.. 10 2-1- مقدمه. 11 2-2- راه های انتخاب روش های تربیتی.. 11 2-3- تعریف سبک های فرزندپروری.. 12 2-4- عوامل مؤثر بر سبک های فرزندپروری.. 13 2-5- تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل. 15 2-6- سنخ شناسی فرزندپروری.. 17 2-7- روابط والدین- فرزندان در ادوار مختلف… 20 2-8- انواع تیپ های خانواده 23 2-9- سبک های فرزندپروری.. 23 2-10- تاریخچه هوش هیجانی.. 29 2-11- هوش هیجانی چیست؟. 31 2-12- نظریه هایی در باب هوش… 32 2-13- هیجان چیست؟. 34 2-14- فواید هیجان. 37 2-15- زیان های هیجان. 38 2-16- نقش هیجان ها در هوش… 38 2-17- هوشبهر و هوش هیجانی.. 39 2-18- مؤلفه های هوش هیجانی.. 41 2-19- هوش هیجانی و موفقیت شغلی.. 43 2-20- هوش هیجانی و سلامت.. 43 2-21- چه كسی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارد؟. 44 2-22- كاربردهای هوش هیجانی در محیط كار. 50 2-23- تعریف پرخاشگری.. 52 2-24- نشانه های پرخاشگری.. 53 2-25- انواع رفتارهای پرخاشگرانه. 53 2-26- انواع پرخاشگری از لحاظ تعداد افراد 57 2-27- نظریه های پرخاشگری.. 58 2-28- عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری.. 60 2-29- عوامل تشدید کننده پرخاشگری.. 68 2-30- اصول پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه. 68 2-31- شیوه هایی برای کنترل پرخاشگری.. 69 2-32- روش های برخورد با جریان پرخاشگری.. 71 2-33- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 75 فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 81 3-1- مقدمه. 82 3-2- روش پژوهش… 82 3-3- جامعه آماری.. 82 3-4- جمعیت نمونه. 82 3-5- روش نمونه گیری.. 82 3-6- روش های جمع آوری داده ها 83 3-7- ابزار اندازه گیری داده ها 83 3-8- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش… 85 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 87 4-1- مقدمه. 88 4-2- تجزیه توصیفی داده ها 88 4-3- تحلیل استنباطی داده ها 97 فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104 5-1- مقدمه. 105 5-2- یافته های توصیفی.. 105 5-3- بحث و بررسی فرضیه ها 106 5-4- محدودیت های پژوهش… 109 5-5- پیشنهادها 110 منابع و مأخذ 111 منابع فارسی.. 112 منابع انگلیسی.. 117 پیوست ها 120 پرسشنامه ها 121 محاسبات آماری.. 129 چکیده انگلیسی.. 138 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1. چارچوب هوش هیجانی.. 42 جدول 4-1. شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 88 جدول 4-2. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن. 89 جدول 4-3. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی.. 90 جدول 4-4. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران. 91 جدول 4-5. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت مادران. 92 جدول 4-6. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران. 93 جدول 4-7. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران. 94 جدول 4-8. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان. 95 جدول 4-9. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده 96 جدول 4-10. نتایج حاصل از آزمون ام. باکس… 97 جدول 4-11. نتایج آزمون لاندای ویلکز. 97 جدول 4-12. نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها 98 جدول 4-13. نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها 98 جدول 4-14. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول. 99 جدول 4-15. خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین. 99 جدول 4-16. نتایج تحلیل واریانس… 100 جدول 4-17. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک… 100 جدول 4-18. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم 101 جدول 4-19. خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین. 101 جدول 4-20. نتایج تحلیل واریانس… 102 جدول 4-21. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک… 102 فهرست نمودارها / اشکال عنوان صفحه نمودار 4-1. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن. 89 نمودار 4-2. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی.. 90 نمودار 4-3. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران. 91 نمودار 4-4. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی مادران. 92 نمودار 4-5. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران. 93 نمودار 4-6. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران. 94 نمودار 4-7. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان. 95 نمودار 4-8. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده 96 چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری والدین، هوش هیجانی و پرخاشگری پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. همچنین با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد و با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. واژه گان کلیدی: سبک فرزندپروری والدین، هوش هیجانی، پرخاشگری فصل اول: کلیات تحقیق کلیات تحقیق 1-1- مقدمه در متون اسلامی سبک های فرزندپروری[1] فعالیتی پیچیده شامل رفتارها، آموزشها، تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجا که یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است. امام صادق (ع) سه حق را بر پدر لازم می دانند که یکی جدیت در تربیت اوست. ایشان می فرمایند: فرزند بر پدر سه حق دارد؛ انتخاب همسر مناسب برای او، نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت فرزند (بیرامی، بهادری و خسروشاهی، 1389). از نظر تاریخی مدارس همواره بر آموزش تحصیلی كودكان، تقویت مهارت های آنها در خواندن، نوشتن و حساب كردن متمركز بوده اند، اما امروزه متخصصان آموزش و پرورش دریافته اند كه چالش های عصر جدید و خواست های كنونی جامعه، نیازمند مهارت های افزوده ای در حیطة آگاهی هیجانی، تصمیم گیری، تعارض اجتماعی و حل تعارض اند (نیکوگفتار، 1388). بارها اصطلاح پرخاشگری[2] را شنیده ایم، اما هنگامی كه می خواهیم آن را تحلیل یا تعریف كنیم كاری بسیار مشكل است و این اصطلاح مبهم به نظر می رسد، كشتارهای دسته جمعی، قتل های انفرادی، تجاوز، تبعیض، محروم كردن از حقوق اولیه، همه گویای چهرة زشت و خشن انسان نسبت به همنوعان خود است (کریمی، 1385). نتایج پژوهش ها نشان داده است كه پرخاشگری از شاخص های مهم پاره ای از اختلالات روانی مانند اختلال سلوك و اختلال شخصیت ضداجتماعی به شمار می آید. همچنین رفتار پرخاشگرانه با بیماری های جسمانی مانند بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی نیز در ارتباط است. علاوه بر این، پژوهش های دیگر نشان می دهد كه افراد پرخاشگر نسبت به سایرین از نظر شیوة تفكر متفاوت هستند، آنها راهبردهای مثبت كمتری نسبت به افراد دیگر ارائه می دهند، بیشتر اطمینان دارند كه راهبرد پرخاشگرانه سازگارانه تر است و این طور قضاوت می كنند كه راهبردهای پرخاشگرانه كمتر باعث آسیب می شود (عارفی و رضویه، 1388). پرخاشگری یكی از مسائل مهم در دوران دانش آموزی است و به عنوان یك مشكل شدید و رو به افزایش در میان نوجوانان و جوانان شناخته شده است. در حال حاضر پرخاشگری یك مسألة اجتماعی و یكی از موضوعات اساسی بهداشت روانی[3] به حساب می آید. مشاهده جهان اطراف نشان می دهد كه این مشكل رفتاری در بین همة انواع جانداران، طبقات اجتماعی- اقتصادی و مراحل مختلف سنی دیده می شود. مسائل مرتبط با خشم مانند رفتارهای مقابله ای، خصومت و پرخاشگری از علل اصلی مراجعة نوجوانان و جوانان به مراكز مشاوره و روان درمانی است (سوخودولسكی و همکاران[4]، 2008). عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینكه باعث ایجاد مشكلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران می شود، ممكن است درون ریزی [5]شود و باعث انواع مشكلات جسمی-روانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی گردد (نیكولسون[6]، 2013). اگر چه انسان در حوزه های مختلف با مسائل متنوعی رو به رو است با این حال می توان اصولی كلی را در نظر گرفت كه تقریباً در هر نوع مسائلی كاربرد دارد و شامل مجموعة پیچیده ای از مؤلفه های شناختی، رفتاری و نگرشی و فرایندهای چندمرحله ای است. هوش هیجانی[7] نوعی پردازش اطلاعات هیجانی است كه شامل ارزیابی صحیح، بیان مناسب و تنظیم سازگارانة هیجان می شود. همچنین هوش هیجانی به طور گسترده ای به عنوان ظرفیت درك و كنترل هیجانات خود و دیگران تعریف می شود. نظریة هوش هیجانی دیدگاه جدیدی دربارة پیش بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی را فراهم می كند. با توجه به اینكه پرخاشگری نوعی، هیجان محسوب می شود و یكی از مؤلفه های هوش هیجانی مدیریت هیجانات است به نظر می رسد با استفاده از آموزش هوش هیجانی و بکارگیری سبک های فرزندپروری، بتوان پرخاشگری را در افراد مهار كرد. ارتباط هوش هیجانی با عملكرد بهتر و موفق تر در محیط های تحت تنیدگی و همراه با فشار روانی اجتماعی نشان داده شده است. این پژوهش هم بدنبال مطالعه سبک فرزندپروری والدین و هوش هیجانی با پرخاشگری در بین نوجوانان دختر است. 1-2- بیان مسأله راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[8] از مشخصات بارز اختلال سلوك در كودكان از پرخاشگری و ناسازگاری در روابط بین فردی نام می برد كه مشكلات رفتاری بین فردی، رفتاری و هیجانی مختلفی را برای این كودكان و خانواده های آنان ایجاد می كند. روانشناسان اجتماعی پرخاشگری را به صورت آسیب رساندن عمدی به دیگران و خشونت را نیز مبادرت كنشی عمدی برای آسیب رساندن جسمانی به دیگران تعریف می کنند (فرجاد و محمدی اصل، 1387). دلوکیو و الیوی[9] (2005) پرخاشگری را رفتار قابل مشاهده كه به قصد آسیب رساندن به دیگران باشد، تعریف می کند. رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگری در زمرة شایع ترین علل ارجاع كودكان و نوجوانان به كلینیك های بهداشت روانی هستند. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینكه می تواند موجب ایجاد مشكلات بین فردی و جرم شود، درون ریزی را نیز به همراه دارد و موجب بروز انواع مشكلات جسمی و روانی، مانند زخم معده، سردرد و افسردگی می شود. ماتسون[10] (2007) معتقد است كه انواع شدید مشكلات رفتاری می تواند بسیار خطرناك باشد. به رشد شخصی صدمه بزند، فرصت های یادگیری و رفتار سازگارانه را كاهش داده و سرانجام كیفیت زندگی شخصی را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار پرخاشگرانة دوران كودكی می تواند به عنوان یك عامل پیش بینی كننده برای بزهكاری، سوء مصرف مواد، افسردگی، افت تحصیلی و … باشد. شواهد نشان می دهد كه رفتار ضداجتماعی دوران خردسالی با ناتوانی های دوران بزرگسالی در ارتباط است (به نقل از دان و فایت[11]، 2010). دیدگاه های نظری، عوامل مختلفی را در بروز رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر می دانند. فابیان[12] (2010) ارتباط بین اختلالات عصب شناسی و عصب روانشناختی، و پرخاشگری و خشونت را شایان توجه می داند. مك اندرو[13] (2009) نقش و مقدار ترشح هورمون ها در بروز رفتارهای پرخاشگرانه را مؤثر می داند. از نظر دانگجوسو و همکاران[14] (2008) تعاملات نامناسب بین سیستم های سروتونین و دوپامین در كرتكس پیشانی احتمالاً ساز و كار مهمی است كه ارتباط بین پرخاشگری تكانشی و اختلالات پیرو آن را به دنبال دارد. دیدگاه یادگیری اجتماعی عوامل مختلفی مانند تجربه های گذشتة فرد، پاداش هایی كه از تجربه های گذشته یا حال نصیب افراد می شود و مشاهدة رفتار دیگران را در بروز پرخاشگری مورد توجه می دانند (به نقل از ریچاردسون و هاموگ[15]، 2007). هوش هیجانی[16] آخرین و جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط بین تعقل و هیجان است. علی رغم دیدگاه ها، نگاه واقع بینانه به ماهیت انسان نشان می دهند که انسان برای سازگاری و چالش در زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی وابسته است. در برخی مواقع محققان ادعا می کنند که خود آگاهی و زندگی درونی به طور چشم گیری توسط تجربه های هیجانی مشخص می شود، لذا هوش هیجانی می تواند با مشکلات هیجانی زیادی که ریشه در تجارب میان فردی و درون فردی دارند، مرتبط باشد (آستین و همکاران[17]، 2005). در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا سبک فرزندپروری والدین و هوش هیجانی با پرخاشگری در بین نوجوانان دختر رابطه دارد؟ 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی، عوامل مختلفی دارد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد فرزندان بویژه رشد روانی آنها، چگونگی روش های تربیتی والدین در چارچوب خانواده است. روش تربیتی والدین در تکوین شخصیت و هم چنین سازگاری آنان با وضعیت مختلف اجتماعی مؤثر است. روابط مطلوب میان والدین و فرزندان در سلامت روان فرزندان تأثیر فراوان دارد. ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. در متون اسلامی نیز فرزندپروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها، آموزش ها، تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجا که یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است (پرچم و همکاران، 1391). هوش هیجانی، ‌تركیب عاطفه با شناخت و هیجان با هوش است. بنابراین می تواند در توانایی به كارگیری هیجان ها به منظور كمك به حل مشكلات و داشتن زندگی اثر بخش باشد. شناخت احساسات و توانایی ها را می توان در برانگیختن خودمان و دیگران استفاده كنیم و بدانیم آیا این هیجان ها و عواطف موجب تسهیل یا مانع برقراری تعامل با دیگران می شود (گلمن[18]، ‌2009). شیوه های فرزندپروری را می توان مجموعه ای از رفتارها دانست که تعاملات والد- فرزند را در طول دامنه گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند. بامریند[19] (1991) که مطالعات طولی برجسته ای را با مشاهده تعامل های والدین با فرزندان خود انجام داد، شیوه های فرزندپروری را شامل رفتارهای گوناگون متنوع و بهنجار و طبیعی می داند. بامریند دریافت که شیوه های مختلف فرزندپروری والدین در دو بعد با یکدیگر تفاوت دارند. بعد اول توقع و کنترل و بعد دوم پذیرندگی و اجابت کنندگی می باشد. ترکیب گوناگون دو بعد توقع/ کنترل و پذیرندگی/ اجابت کنندگی چهار شیوه فرزندپروری را به وجود می آورد که پژوهش بامریند بر سه شیوه آن متمرکز است؛ مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. چهارمین شیوه یعنی شیوه کناره گیر (مسامحه کار) را محققان دیگری مورد مطالعه قرار داده اند. سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب مشخص می شود. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین و از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین با سبک فرزندپروری سهل گیرانه روش مهرورز و پذیرا را نشان داده، متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند تا در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند. بامریند دریافت که مطلوب ترین نتایج تحولی که سبب سازگاری های مختلف در فرزندان در رشد همه جانبه آنان می شود، با شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین در ارتباط است (به نقل از برنز[20]، 2006). پرخاشگری رفتاری اجتناب ناپذیر یا تغییرناپذیر نیست، برعكس چون ناشی از تعامل پیچیدهای بین رویدادهای بیرونی، شناخت ها و ویژگی های شخصی است، می توان آن را پیشگیری كرد یا كاهش داد. روش های مختلفی برای پیشگیری و كنترل پرخاشگری پیشنهاد شده است كه از آن جمله می توان به درمان اختلالات عصبی[21] و عصب روانشناختی[22]، اصلاح عادت غذایی افراد، از بین بردن زمینه های ناكامی و حضور الگوهای غیرپرخاشگرانه اشاره کرد. میر و همکاران[23] (2008) نقش مداخله های شناختی، دارلی و همكاران[24] (2000) نقش تنبیه و كارمانز و همكاران[25] (2003) بخشایش را در کاهش پرخاشگری مؤثر می دانند (آقایی نژاد و همکاران، 1392).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:09:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارتهای جابجایی و کنترل شی کودکان دارای تاخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی ...

ا بعنوان پایدار کننده در جهت حفظ بدن در وضعیت قائم عمل کند (14, 15) ( مثلاً در حرکت فلکشن 90 درجه­ی بازو اولین عضله­ای که فعال می­شود عضله­ی دوسررانی سمت همسو می­باشد). حتی اگر عضلات اندام تحتانی قوی باشند ولی ناحیه مرکزی بدن از قدرت چندانی برخورار نباشد نیرو و حمایت ناکافی مانع الگوی حرکتی کارآمد خواهد شد(16). با وجود اینکه، بسیاری از مطالعات به بررسی اجرای مهارتهای حرکتی بنیادی در کودکان پیش دبستانی پرداخته اند (17)، اما کمتر مطالعه­ای یافت شد که بدنبال تدوین یک برنامه مداخله­ای مناسب و علمی، در جهت کمک به رشد مهارتهای حرکتی بنیادی در سنین مدرسه بوده باشند. از طرف دیگر، ارتباط بین ثبات مرکزی و اجرا هنوز بطور آشکار مشخص نشده است (2, 3) و پژوهش ها کمی وجود دارد که به بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر اجرای جسمانی پرداخته باشند (18). اگرچه برخی پژوهشگران قویا اظهار کرده اند که یک مرکز قوی اجرا را بهبود می بخشد(19-22) اما اغلب این اظهارات در جوامع غیر ورزشی صورت گرفته، جایی که تقاضاهای عملکردی منعکس کننده نیازهای ورزشی نبوده است. این درحالی است اغلب رخدادهای ورزشی در انتقال نیرو از اندام تحتانی به اندام فوقانی بصورت پویا عمل می کنند (23). همچنین، اکثر مطالعاتی که تاکنون به بررسی تاثیر ثبات مرکزی روی اجرای جسمانی پرداخته اند به نتایجی متناقض دست یافته اند. بعنوان مثال، مطالعات جیم­اشیلینگ و همکاران (2012) (24)، تسی و همکاران (2005) (25)، نسر و همکاران (2008) (26)، پدرسن و همکاران (2006) (27) و سیلر و همکاران (2006) (28) برخی از این مواردند. نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه، پژوهش های که تاکنون به بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر اجرا پرداخته اند، بیشتر روی جوانان (23-25, 27, 29) و یا افراد سالمند (28) صورت گرفته اند و در زمینه اثرگذاری این نوع تمرینات بر اجرای کودکان تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین، با توجه به اهمیت مهارتهای حرکتی بنیادی و نقش محوری آن بعنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی فعالیت جسمانی آتی (7) و همچنین به دلیل اهمیت ناحیه مرکزی بدن بعنوان یک حلقه مفقود شده در برنامه های تمرینی (2)، در اینجا این سوال مطرح می شود که گنجاندن این نوع تمرینات در برنامه­های تمرینی کودکان دارای تاخیر در رشد FMS، چه تاثیری بر مهارتهای جابجایی و کنترل شی آنها می­گذارد؟ اهمیت و ضروت پژوهش اخیراً یک مدل مفهومی توسط استودن و همکاران (2008) تدوین یافته که اهمیت FMS در شرکت در فعالیت جسمانی مادام العمر را مورد تاکید قرار داده است، بر اساس این مدل: سطوح بالای شایستگی حرکتی، گنجیینه حرکتی بیشتر و احتمال مشارکت در فعالیت جسمانی، ورزش ها و بازیهای بیشتری را فراهم می کند. کودکان ماهرتر احتمالا خود را شایسته درک می کنند و خشنودی درونی را از شرکت در ورزشها و بازیها بدست می اورند. کودکانی که تجارب حرکتی لذت بخشی داشته باشند احتمالاً در سنین نوجوانی و بزرگسالی مشارکت بیشتری را در فعالیتهای ورزشی خواهند داشت (7). همچنین تمرینات ثبات مرکزی به راحتی درکلیه اماکن ورزشی ( از جمله مدارس و باشگاه­ها) قابل اجرا می باشند، بنابراین در صورت موثر واقع شدن این تمرینات مربیان و معلمان می توانند از این تمرینات در جهت کمک به رشد عملکردی کودکان سود ببرند. کمبود مطالعات مداخله­ای با هدف بهبود مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان یکی از مهمترین ضرورت­های پژوهش حاضر به شمار می­رود. در زمینه­ی بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد جسمانی نیز پژوهش ها اندکی وجود دارد، در واقع تمرینات ثبات مرکزی یک مفهوم جدید در دنیای آمادگی جسمانی و عملکرد حرکتی است (19، 1). همچنین در پژوهش های که تاکنون به بررسی نقش ثبات ناحیه مرکزی بدن بر عملکرد جسمانی پرداخته­اند تناقض­های بسیاری به چشم می­خورد اگرچه برخی مطالعات بهبود عملکرد جسمانی را در نتیجه­ی تمرینات ثبات مرکزی نشان داده اند (23, 27) در مقابل برخی دیگر نتوانسته­اند چنین بهبودهایی را نشان دهند (25). نکته­ی دیگر اینکه پژوهشی یافت نشد که تاثیر تمرینات ثبات مرکزی را روی کودکان بررسی کرده باشد، سایر پژوهش ها اثر تمرینات ثبات مرکزی را بر عمکرد نوجوانان (36)، بزرگسالان (27،28،30،35،37) و یا سالمندان (31) مورد توجه قرار داده­اند. 1-4) اهداف پژوهش: 1-4-1) هدف کلی: تعیین تاثیر 8 هفته برنامه تمرینات ثبات مرکزی بر مهارتهای بنیادی کودکان دارای تاخیر در رشد FMS. 1-4-2) اهداف اختصاصی: تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر مهارت­های جابجایی کودکان دارای تاخیر. تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر مهارت­های کنترل شی کودکان کودکان دارای تاخیر. تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر نمره­ی کل مهارتهای حرکتی بنیادی. فرضیه های پژوهش: 1-5-1) فرض کلی: 8 هفته تمرین ثبات مرکزی بر اجرای مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان تاثیر می­گذارد. 1-5-2) فرضیات اختصاصی: 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمره­ی مهارت­های جابجایی کودکان تاثیر می­گذارد. 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمره­ی مهارت­های کنترل شی کودکان تاثیر می­گذارند. 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمره­ی کل مهارتهای حرکتی بنیادی تاثیر می­گذارند. [1]. Fundamental Motor Skills [2]. Constraints تعداد صفحه :94 قیمت :37500 تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com Posted in تربیت بدنی

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:08:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ...

ب-سوالات اصلی و فرعی.. ۵ ج-فرضیه های تحقیق ۶ د-ضرورت و اهداف تحقیق ۶ ه-پیشینه تحقیق ۶ و-روش تحقیق.. ۷ ی-توجیه ساختار پلان. ۷ فصل اول-کلیات و مفاهیم. ۸ 2-1-تعریف مالکیت ۸ 2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰ 2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱ 2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱ 2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳ 2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳ 2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴ 2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵ 2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷. 2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸ 2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱. 2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳ 2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶ 2-4-1-عمومی بودن ۲۸ 2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹ 2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱ 2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲ 2-5-1-تعریف شهر ۳۳ 2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶ 2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶. 2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰ 2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰ 2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲ 2-5-3-3-شهردار ۴۳. 2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶ 2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰ 2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰ 2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱ 2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲ 2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳ 2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳. 2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴ 2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵. 2-6-1-تعریف بافت ۵۵ 2-6-2-بافت فرسوده ۵۶ 2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷ 2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸ 2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹ 2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰ 2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱ فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳ 3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳ 3-1-1-مبانی ۶۳. 3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷ 3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱. 3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱ 3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴ 3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶ 3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷ 3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹ 3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱ 3-4-دفع ضرر ۸۴ 3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴ 3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸. 3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱ 3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲. فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱ 3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳ 3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶ 3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶ 3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷ 3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷ 3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸ 3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰ 3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲ 3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴. 3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵ نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷ فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹. چکیده موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. واژگان کلیدی: شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر مقدمه یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد. اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است. رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد. در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. الف-بیان مسئله نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟ در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:06:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش آموزان شهرستان ایلام ...

کلمات کلیدی: ارزشیابی، معلم، دانش آموز، رفتار معلم، امتحان فهرست………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه فصل اول:کلیات پژوهش 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 2-1بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3-1اهمیت نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 2-3-1اهمیت عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 4-1هدفهای تحقیق 1-4-1هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 2-4-1اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 5-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 6-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 1-6-1تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..8 2-6-1تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..9 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش اول:ارزشیابی 1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12 2-2تعاریف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12 3-2تاریخچه ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 4-2اهمیت و ضرورت ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 5-2هدف ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19 6-2نقش ارزشیابی در آموزش و یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….21 7-2جایگاه عنصر ارزشیابی و ارتباط آن با فرآیند آموزش………………………………………………………………………………………………22 1-7-2مرحله ی پیش از آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………..22 2-7-2مرحله ی آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………23 3-7-2مرحله ی پس از آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………….23 8-2جایگاه و نقش ارزشیابی در برنامه آموزش و یادگیری نتیجه مدار……………………………………………………………………………..23 9-2جایگاه و نقش ارزشیابی در برنامه آموزش و یادگیری فرآیند مدار…………………………………………………………………………….24 10-2مراحل ارزشیابی آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………….25 1-10-2مرحله ی طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………….25 2-10-2مرحله ی فرآیندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………25 3-10-2مرحله ی فرآورده ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….26 11-2استانداردهای ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26 1-11-2استانداردهای اخلاقی و قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….26 2-11-2استانداردهای کارآوری و سودبخشی……………………………………………………………………………………………………………….26 3-11-2استانداردهای قابلیت اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………27 4-11-2استانداردهای صحت و دقت………………………………………………………………………………………………………………………….27 12-2استانداردهای توانایی های حرفه ای معلمان………………………………………………………………………………………………………….27 13-2انواع ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28 1-13-2دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و اهداف استفاده از آنها………………………………………………………………..28 1-1-13-2ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین……………………………………………………………………………………………………………..28 2-1-13-2ارزشیابی تکوینی………………………………………………………………………………………………………………………………………30 3-1-13-2ارزشیابی پایانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………33 2-13-2دسته بندی ارزشیابی آموشی با توجه به ملاک مورد استفاده………………………………………………………………………………..35 1-2-13-2ارزشیابی وابسته به ملاک…………………………………………………………………………………………………………………………..35 2-2-13-2ارزشیابی وابسته به هنجار………………………………………………………………………………………………………………………….36 3-13-2دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی………………………………………………………………………………..36 1-3-13-2ارزشیابی از دانش آموزان و دانشجویان………………………………………………………………………………………………………..37 2-3-13-2ارزشیابی از برنامه درسی و مواد آموزشی…………………………………………………………………………………………………….37 3-3-13-2ارزشیابی از آموزشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….38 4-3-13-2ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه……………………………………………………………………………………………………………………38 14-2انواع آزمون ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39 1-14-2آزمونهای تشریحی یا انشایی………………………………………………………………………………………………………………………….39 1-1-14-2محاسن و معایب آزمونهای تشریحی…………………………………………………………………………………………………………..40 2-1-14-2قواعد تهیه سوالهای تشریحی……………………………………………………………………………………………………………………..40 2-14-2آزمونهای کوته پاسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41 1-2-14-2محاسن و معایب سوالهای کوته پاسخ………………………………………………………………………………………………………….41 2-2-14-2قواعد تهیه سوالهای کوته پاسخ………………………………………………………………………………………………………………… 42 3-14-2آزمونهای صحیح-غلط…………………………………………………………………………………………………………………………………..43 1-3-14-2محاسن و معایب آزمونهای صحیح-غلط……………………………………………………………………………………………………..43 2-3-14-2قواعد تهیه سوالات صحیح-غلط………………………………………………………………………………………………………………..44 4-14-2آزمونهای چند گزینه ای………………………………………………………………………………………………………………………………..45 1-4-14-2محاسن و معایب آزمونهای چند گزینه ای……………………………………………………………………………………………………45 15-2روشهای مختلف ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………46 1-15-2ارزشیابی از طریق مشاهده……………………………………………………………………………………………………………………………. 46 2-15-2ارزشیابی از طریق انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………47 3-15-2ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی…………………………………………………………………………………………………………………….47 14-15-2ارزشیابی از طریق آزمون کتبی……………………………………………………………………………………………………………………. 47 16-2الگوهای ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….48 1-16-2رویکرد مبتنی بر هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….48 2-16-2رویکرد مبتنی بر مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………….49 3-16-2رویکرد مبتنی بر مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………………………..49 4-16-2رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان……………………………………………………………………………………………………………………..50 5-16-2رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان…………………………………………………………………………………………………………50 6-16-2رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان…………………………………………………………………………………………51 بخش دوم:معلم 1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 2-2صلاحیت های معلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 1-2-2صلاحیتهای شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52 2-2-2صلاحیت های عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….52 3-2-2صلاحیتهای مهارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 3-2ارتباط متقابل معلم و دانش آموز…………………………………………………………………………………………………………………………..55 4-2نقش معلم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56 5-2وظایف و مسئولیت های معلم………………………………………………………………………………………………………………………………57 6-2خصوصیات ذاتی معلم…………………………………………………………………………………………………………………………………………58 بخش سوم:پیشینه تحقیق الف)تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 ب)تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64 ج)جمع بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..66 د)چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………68 فصل سوم:روش شناسی تحقیق 1-3مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70 2-3روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 3-3قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………71 4-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71 5-3نمونه نحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72 6-3ابزارهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72 7-3روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….73 8-3پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….73 9-3شیوه ی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73 10-3 شیوه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….75 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 1-4مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77 2-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل………………………………………………….79 3-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش………………………………………………80 4-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه کنترل…………………………………………………81 5-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش………………………………………………82 6-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه کنترل……………………………………………83 7-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش…………………………………………84 8-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه کنترل…………………………………………..85 9-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش……………………………………….86 10-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………………….87 11-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………………….88 12-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………………. 89 13-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………………..90 14-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره ابتدایی……………………………………91 15-4 تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره ابتدایی………….92 16-4 تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره ابتدایی………93 17-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره متوسطه اول……………………………94 18-4 تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول….95 19-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش برحسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول….96 20-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره متوسطه دوم……………………………97 21-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم…..98 22-4تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش برحسب جنسیت درمیان دانش آموزان دوره متوسطه دوم…..99 23-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………100 24-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………101 25-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………..102 26-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………………………………………….103 27-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………….104 28-4 نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه ششم پژوهش………………………………………………………………………………………….105 29-4 نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره ابتدایی با نمرات دانش آموزان دختر دوره ابتدایی…………106 30-4 نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول با نمرات دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107 31-4 نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم با نمرات دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108 32-4جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….109 فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111 2-5جمع بندی نتایج بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………112 1-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره یک پژوهش……………………………………………………………………………………………………..112 2-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره دو پژوهش………………………………………………………………………………………………………113 3-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره سه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..114 4-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره چهار پژوهش…………………………………………………………………………………………………..115 5-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره پنج پژوهش…………………………………………………………………………………………………….117 6-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره شش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..118 3-5 نتیجه گیری نهایی از پژوهش حاضر با توجه به نتایج به دست آمده از شش فرضیه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120 4-5 پیشنهادهای کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………122 5-5 پیشنهاد عناوین جهت پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………….123 6-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..124 فهرست منابع الف)منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………125 ب)منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………128 ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..130 مقدمه از یک جنبه باید گفت فعالیت‌های آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه‌گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی انسانی است. بر این اساس نظام آموزشی را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین زیر نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منظور داشت. ازنظر تماس با افراد جامعه نظام آموزشی از بالاترین میزان تماس و ارتباط برخوردار است. به‌طوری‌که نظام آموزش‌وپرورش ازنظر نیروی انسانی بالاترین تعداد افراد شاغل را در میان دستگاه‌های دولتی در بردارد؛ بنابراین با توجه به گستردگی و پوشش وسیع فعالیت‌های نظام آموزشی، ارزشیابی از نیروی انسانی، ارزشیابی از برنامه‌ها، ارزشیابی کارکنان، ارزشیابی خدمات آن‌ها و ارزشیابی از عملکرد دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد. پس با توجه به این‌که نظام آموزشی وظیفه‌ی سنگینی را بر عهده دارد، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت‌های آن، از مطلوب‌ترین شیوه‌ها استفاده شود (بازرگان،12:1391-11). اما از جنبه‌ی دیگر باید تأکید شود که موفقیت تحصیلی و فردی دانش‌آموزان درگرو فرآیند تعاملات بین فردی با معلمان هست. هنگامی‌که سبک‌های تعاملی معلم با دانش‌آموز سازنده و مؤثر باشد، معلم هم فراهم‌کننده فرصت‌های یادگیری، هم عاملی اساسی در ارضاء دل‌بستگی‌ها و نیازها و هم پرورش‌دهنده‌ی مهارت‌های اساسی و مهم در دانش‌آموزان است. در این موارد، معلم به نیازها، ترجیحات و دل‌بستگی‌های دانش‌آموزان اهمیت می‌دهد و در رابطه‌ی گرم و صمیمانه و منطقی با شیوه‌ای غیر کنترلی و تهدیدکننده به آموزش می‌پردازد. در این زمینه تحقیقات متعددی در ارتباط با تأثیر ویژگی‌های رفتاری و نوع تعامل معلم بر رفتار، شناخت و عواطف دانش‌آموزان انجام‌گرفته است. در گروهی از تحقیقات بر سبک‌های تعاملی معلم و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های کلاسی دانش‌آموزان تأکید شده است. نتایج این گروه از تحقیقات حاکی از آن است که سبک تعاملی دانش‌آموز محوری تأثیر مثبت و بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد (البرزی و همکاران،1390: 2). به همین خاطر می‌توان اذعان کرد رفتار و چگونگی برخورد معلم در ارزشیابی و پیشرفت دانش‌آموزان نقش بسزایی دارد. در همین راستا برای رسیدن به این امر در این پژوهش تصمیم گرفته شد تأثیر نوع رفتار معلم در ارزشیابی از دانش‌آموزان فقط در حین برگزاری امتحان سنجیده شود. 2-1 بیان مسئله سنجش[1] و ارزشیابی[2] دانش‌آموزان به‌عنوان یک عنصر کلیدی و مهم برای اصلاح مدارس، بهبود آموزش و یادگیری به شمار می‌آید (استیگینز،2004). همچنین خلخالی (1381) اظهار می‌کند: ارزشیابی و امتحانات از دیرباز نقش مهمی در جامعه‌ی انسانی بازکرده است و به علت نقش مهم و حساس آن، موردنقد و بررسی و مطالعه فراوانی قرارگرفته است. در اهمیت ارزشیابی همین بس که با مراجعه به ادبیات و پیشینه موضوع با حجم انبوهی از متون و منابع در خصوص آزمون و ارزیابی مواجه می‌شویم که به‌نقد و بررسی و اصلاح روش‌های اندازه‌گیری تربیتی پرداخته است. درزمینه ی نقش معلم در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان، محققان تربیتی در طی ده‌ها کار تحقیقی نشان دادند که معلمان می‌توانند انگیزش دانش‌آموزان را از طریق ساختار پاداش کلاسی، انضباط کلاسی و برنامه درسی تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات جدیدتری درزمینه ی نقش معلم در عملکردهای شناختی، انگیزشی و تحصیلی دانش‌آموزان در حال انجام است (میر و ترنر،2006؛ شو تز و دی کیور،2002؛ ساکیز،2007). در همین راستا شعبانی (1387) می‌گوید علت ترس و اضطراب از ارزشیابی، بیشتر ناشی از عملکردهای غلط معلمان و روش‌های نادرست ارزشیابی است. سبحانی نژاد و زمانی منش (1391) در تحقیقی که انجام دادند اولویت‌بندی معلم اثربخش را به ترتیب شامل الف) ابعاد شخصیتی؛ ب)، ارزشیابی؛ ج) تدریس؛ د) مدیریت کلاس درس می‌دانند. لوی[3] و مینگ[4] (2009) مطالعه‌ای کیفی در مورد معلمان اثربخش در کشور چین انجام دادند و طبق تحقیقات و مطالعات انجام داده دراین‌باره به این نتیجه رسیدند که ابعاد معلمان اثربخش عبارت از چهار مؤلفه هست:1) اخلاق معلم؛2) مهارت‌های حرفه‌ای معلم؛3) پیشرفت حرفه‌ای معلم؛4) تأثیر معلم در نمره امتحانات دانش‌آموزان. ساوا[5] (2002) در پژوهشی با عنوان علل بروز تعارض در رفتار معلم و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی و ویژگی‌های روان‌تنی دانش‌آموزان الگویی را ارائه داده است و نشان داده است که متغیرهای پیش‌بین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای ملاک دارند. در پژوهشی که مهاجری و همکاران (1391) باهدف رابطه‌ی بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ی معنی‌داری بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان با عملکرد دانش‌آموزان وجود دارد. در تحقیقی که فانی و خلیفه (1388) تحت عنوان بررسی ادراک از رفتار معلم با خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین ادراک از رفتار معلم و خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی به‌طورکلی و به تفکیک جنسیت و پایه، درمجموع رابطه‌ای معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد می‌توان گفت در توسعه‌ی آموزش‌وپرورش ملاک‌ها و برگ خریدهای بسیاری نقش دارند، یکی از مهم‌ترین این ملاک‌ها نظام ارزشیابی در آموزش‌وپرورش است. در درون نظام ارزشیابی نیز عوامل زیادی قرار دارند؛ یکی از این عوامل دانش‌آموز است که نقش مؤثری در نظام آموزشی دارد. پس اگر ما شرایط مناسب را برای عملکرد این دانش‌آموزان در درون نظام آموزشی و نظام ارزشیابی فراهم کنیم تا آن‌ها بتوانند استعدادها و توانایی‌ها و عملکرد خودشان را به بهترین نحو به نمایش بگذارند این باعث بهبود و پیشرفت نظام آموزشی و رسیدن به بهترین نتیجه می‌شود. عامل دیگر معلم است و ازاین‌جهت معلم نقش انکارناپذیری در ارتقا و پیشرفت دانش‌آموزان و بخصوص تأثیر زیادی در سیستم ارزشیابی از دانش‌آموزان دارد. پس در اینجا با توجه به این امر که شخص معلم است که همیشه در ارتباط و تعامل بادانش‌آموزان است و ازهرجهت بر عملکرد و نگرش آن‌ها تأثیر می‌گذارد پس باید به طریقه برخورد و نوع رفتار معلم بادانش‌آموزان همیشه توجه کافی داشته باشیم. لذا با توجه به این گفته‌ها باید نوع رفتار معلم به‌عنوان یک مؤلفه یا متغیر و تأثیر آن بر عملکرد دانش‌آموزان (ارزشیابی از دانش‌آموزان) بیش‌ازپیش در درون نظام آموزشی موردتوجه قرار بگیرد. همچنین با توجه به این امر که درس ریاضی یک از درس‌های پایه و مهم در همه‌ی مقاطع تحصیلی هست و معمولاً دانش‌آموزان بیشتر در این درس مشکل‌دارند لذا امتحان از درس ریاضی به‌عنوان ملاک انتخاب‌شده است. به همین خاطر در این پژوهش نقش و تأثیر نوع رفتار معلم در ارزشیابی از دانش‌آموزان در درس ریاضی موردبررسی قرارگرفته است. درهرصورت سؤال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است:

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:05:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد:تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی ...

عنوان صفحه فصل اول.. 1 مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه. 1 1-1- پلیمرهای قالب مولكولی یا یونی… 1 1-2- تاریخچه. 3 1-3- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو. 4 1-3-1- قالب‎زنی کووالانسی… 4 1-3-2- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی… 6 1-3-3- برهمكنش شبه كووالانسی… 7 1-4- بافت پلیمر. 7 1-5- پلیمرهای قالب یونی… 8 1-6- مزایای پلیمرهای قالبی نسبت به جاذب­های متداول استخراج فاز جامد.. 9 1-7- انواع روش­های تولید پلیمرهای قالبی… 9 1-7-1- مولکول الگو. 10 1-7-2- مونومر عاملی… 10 1-7-3- لیگاند.. 13 1-7-4- آغازگر. 13 1-7-5- مونومر اتصال دهنده عرضی… 14 1-8- شرایط پلیمریزاسیون.. 14 1-9- روش­های پلیمریزاسیون.. 15 1-9-1- پلیمرهای تراكمی… 15 1-9-2- واكنش­های پلیمریزاسیون زنجیره­ای… 15 1-9-2-1- پلیمریزاسیون توده­ای… 17 1-9-2-2- روش پلیمریزاسیون محلولی… 19 1-9-2-3- پلیمریزاسیون تعلیقی (سوسپانسیونی) 20 1-9-2-4- روش پلیمریزاسیون امولسیونی… 20 1-9-2-5- پلیمریزاسیون ته­نشینی (رسوبی) 21 1-10- اهمیت و كاربردهای پلیمرهای قالبی… 21 1-10-1- جداسازی… 22 1-10-2- ساخت غشاء. 23 1-10-3- ساخت حسگر یا الكترود. 24 1-10-4- گیرنده­های مصنوعی… 25 1-10-5- کاتالیست­ها 25 1-11- عنصر نیکل… 26 1-12- مروری بر کارهای گذشته. 27 فصل دوم. 30 بخش تجربی… 30 2-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز. 30 2-2- مواد شیمیائی لازم. 30 2-3- سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل… 32 2-4- سنتز پلیمر قالب نشده. 33 2-5- محلول‌سازی… 33 2-5-1- تهیه محلول­های لازم برای بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس….. 33 2-5-2- تهیه محلول مادرنیکل… 33 2-5-3- تهیه محلول مادر دی­متیل­گلی­اکسیم برای اندازه­گیری اسپکتروفتومتری… 34 2-5-4- تهیه محلول­های کاتیون­های مختلف برای بررسی اثرات مزاحمت…. 34 2-6- آماده سازی نمونه­های آب برای اندازه­گیری نیکل… 34 2-7- پیشت­غلیظ یون نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یون تهیه شده. 34 فصل سوم. 36 بررسی نتایج و نتیجه­گیری… 36 3-1- بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس بین یون نیکل و مورین… 36 3-2- خصوصیات پلیمر قالب یونی نیکل… 39 3-2-1- رنگ سنجی… 39 3-2-2- طیف FT-IR پلیمر قالب یونی نیکل… 39 3-2-3- تصویر میکرووسکوپ الکترونی… 40 3-3- پیشت­غلیظ و جداسازی یون­های نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یونی سنتز شده. 42 3-3-1- بررسی اثر pHبر استخراج.. 42 3-3-2- بررسی میزان استفاده از جاذب… 44 3-3-3- بررسی اثر نوع اسید شوینده. 44 3-3-4- بررسی اثر غلظت اسید شوینده. 45 3-3-5- بررسی اثر حجم اسید شوینده. 45 3-3-6- بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب و واجذبی یون نیکل… 48 3-3-7- حجم اولیه نمونه و محاسبه حد نهایی رقت…. 49 3-3-8- مطالعه تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی… 50 3-3-8- ظرفیت جذب… 51 3-3-9- ارقام شایستگی روش….. 52 3-3-10- گستره خطی… 52 .3-3-11- حد تشخیص روش….. 53 3-3-12- گزینش­پذیری روش….. 54 3-3-13- تکرارپذیری روش….. 55 3-3-14- کاربرد روش حاضر برای پیشت­غلیظ و اندازه­گیری یون نیکل در نمونه­های آبی… 55 3-4- نتیجه­گیری و چشم انداز آینده. 58 منابع: 60 فهرست جداول عنوان صفحه جدول (1-1) مثال­های از نوع لیگاند، کمپلکسهای کووالانسی و مولکول الگو. 5 جدول (1-2) مثال‎های نمونه وار از کمپلکس الگوی غیرکووالانسی… 6 جدول (1-3) خلاصه پلیمرهای قالب تهیه شده به روش­های مختلف…. 18 جدول (1-4) مقایسه کارهای گذشته اندازهگیری یون نیکل… 29 جدول (2-1) ویژگیهای متاكریلک اسید.. 31 جدول (2-2) ویژگی­های اتیلن گلیكول­دی متاكریلات… 31 جدول (2-3) ویژگی­های 2وˊ2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل… 32 جدول (3-1) جذب بر حسب حجم یون نیکل اضافه شده در طول موج 416 نانومتر. 37 جدول (3-2) بررسی اثر حجم، غلظت و نوع اسید شوینده. 46 جدول (3-3) تاثیر یون­های مزاحم بر بازیابی یون نیکل… 54 جدول (3-4) بررسی تکرارپذیری روش….. 56 جدول (3-5) نتایج تجزی­های برای اندازه­گیری مقادیر کم نیکل در نمونه­های آبی با روش پیشنهادی… 57 جدول(3-6) ارقام شایستگی روش….. 57 فهرست شکل­ها عنوان صفحه شکل (1-1) شمای قالب زنی مولکولی… 2 شکل (1-2) روش ابداعی دیکی… 3 شکل (1-4) روش كووالانسی و غیركووالانسی تهیه پلیمرهای قالب مولكولی… 5 شکل (1-6) چگونگی آماده سازی پلیمرهای قالب مولكولی و یونی… 8 شکل (1-7) ساختار شیمایی تعدادی از مونومرهای عاملی خنثی… 11 شکل (1-8) ساختار شیمایی تعدادی از مونومرهای عاملی اسیدی… 12 شکل (1-9) ساختار شیمایی تعدادی از مونومرهای عاملی بازی… 13 شکل (1-10) انواع پیونددهنده­های عرضی. 16 شکل (1-11) پلیمریزاسیون توده­ای… 19 شکل (1-12) پلیمریزاسیون تعلیقی… 19 شكل (1-13) پلیمریزاسیون ته­نشینی… 21 شکل (1-14) ساختار گیرنده بتا- آدرنرجیک تیمول، اتنول و پروپانول.. 22 شکل (1-15) تصویر میکرووسکوپ الکترونی غشای نفوذپذیر یون اورانیل… 23 شکل (3-1( تغییرات طیف جذبی UV-Vis در حضور فلز نیکل… 38 شکل (3-2) نمودار شدت جذب کمپلکس در طول موج 418 نانومتر بر حسب نسبت غلظتی فلز به لیگاند. 38 شکل (3-3) تصاویر پلیمرهای قالب یونی قبل و بعد از شستشو با هیدروکلریک اسید 6 مولار. 39 شکل(3-4) طیف FT-IR پلیمر قالب یونی شسته نشده. 40 شکل (3-5) طیف FT-IR پلیمر قالب یونی شسته شده با هیدروکلریکاسید 6 مولار. 41 شکل (3-6) تصویر میكروسكوپ الكترونی پلیمر شستهشده. 41 شكل (3-7) تأثیر pHبر بازیابی یون نیکل… 43 شکل (3-8) بررسی مقدار پلیمر قالب یون به میزان بازیابی یون نیکل… 43 شکل(3-9) بررسی نوع اسید شوینده. 45 شکل (3-10) بررسی اثر غلظت اسید شوینده. 47 شکل (3-11) بررسی اثر حجم اسید شوینده. 47 شکل (3-12) اثر زمان جذب بر درصد بازیابی یون نیکل… 49 شکل (3-13) اثر زمان واجذب بر درصد بازیابی یون نیکل… 49 شکل (3-14) نمودار تاثیر حجم­های اولیه نمونه بر میزان درصد بازیابی… 50 شکل (3-15) مطالعه­ی تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی… 51 شکل (3-16) تعیین ظرفیت جاذب… 52 شکل (3-17) تعیین گستره خطی… 53 شکل (3-18) نمودار تکرارپذیری برای 8 اندازه­گیری… 56

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:04:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ...

دکتر ولی رستمی اسفند 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. 1 فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. 2 گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. 2 بند اول: تعریف لغوی عدالت.. 3 الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. 5 ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. 5 بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5 الف: تمایز از مفهوم انصاف.. 6 ب: تمایز از مفهوم برابری.. 8 بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. 10 گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه­های عدالت.. 12 بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. 12 الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. 12 ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. 14 بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15 الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. 16 ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. 16 ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. 16 بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. 17 الف: عدالت اجتماعی.. 18 ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. 19 1: عدالت توزیعی.. 20 عدالت معاوضی.. 22 ج: عدالت قضایی.. 23 1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23 2: عدالت رویه­ای.. 24 فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. 26 گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. 26 بند اول: تعریف مالیات.. 26 بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. 28 بند سوم: تاریخچه مالیات.. 30 بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. 31 الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. 31 ب) تفکیک مالیات از عوارض… 34 ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیات­های دینی (شرعی) 35 گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. 37 بند اول: مالیات و وظایف دولت.. 38 الف: دولت حداقلی.. 38 ب: دولت حداکثری.. 39 ج: دولت مقررات گذار. 40 بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. 41 الف: حق مالکیت خصوصی.. 42 ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. 43 فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. 45 گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. 46 بند اول: تعریف لغوی.. 47 بند دوم: تعریف اصطلاحی.. 48 بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. 50 گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. 50 بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. 50 الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. 51 ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. 53 1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. 53 2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. 54 ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. 55 1: اصل بهای خدمات.. 56 2: اصل توانایی پرداخت.. 58 بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. 58 گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. 60 بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60 الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. 60 1: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی.. 61 2: اصل تناسب مالیات با خدمات.. 61 3: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی.. 62 4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. 62 5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. 63 6: اصل تبعیض مثبت.. 64 7: اصل شخصی بودن مالیات.. 65 8: اصل مطلوبیت درآمد. 66 9: اصل شفافیت.. 68 10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. 69 11: اصل مصرف موضوعی مالیات.. 71 ب: در مرحله تشخیص و وصول. 72 1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها 72 2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. 74 3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. 75 4: مرور زمان مالیاتی.. 76 بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78 الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. 80 1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 85 2: اصل تناسب جرم و مجازات.. 86 3: اصل شخصی بودن مجازات.. 89 ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی.. 90 1: اصل حاکمیت قانون. 91 2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 92 3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. 94 4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. 95 5: اصل استماع دفاعیات.. 99 6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. 100 7: اصل مستند و مستدل بودن آراء. 101 8: اصل تجدیدنظرخواهی.. 102 بخش دوم : بررسی مؤلفه­های عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 104 فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات­های مستقیم. 106 گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. 106 بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. 106 بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. 108 الف: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی.. 109 ب: دستگاه­هایی که بودجه آنها به­وسیله دولت تأمین می­شود. 111 ج: شهرداری­ها 114 د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. 116 گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. 118 بند اول: مالیات سالانه املاک.. 119 بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. 121 بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. 122 بند چهارم: مالیات بر ارث.. 124 الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. 128 ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. 130 ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. 133 بند پنجم: حق تمبر. 135 گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138 بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139 الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139 ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141 1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144 2: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146 3: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147 ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149 بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149 بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150 1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151 2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155 بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156 بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163 1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163 2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166 3: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. 173 بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176 گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179 بند اول: مالیات مضاعف… 179 بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181 الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181 1: قانونی بودن معافیت­ها 182 2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182 3: تعیین گستره معافیت­ها 183 4: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها 184 5: موقتی بودن معافیت­ها 186 ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 187 1: معافیت­های مالیاتی بخش كشاورزی.. 188 2: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. 190 3: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. 195 4: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. 197 5: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. 201 6: معافیت­های صنایع دستی.. 202 7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203 8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205 9: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. 206 10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا 208 11: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211 فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 216 گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. 216 بند اول: جرایم مالیاتی.. 218 الف: عدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220 ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222 ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227 د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230 ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231 و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233 ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی 236 بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239 الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239 ب: عدم كسر و ایصال مالیات­های تكلیفی.. 241 د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245 ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247 و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247 ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. 249 گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. 252 الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253 ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256 ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261 د: اصل شفافیت.. 265 ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267 نتیجه­گیری.. 269 چکیده بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند. موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است. برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است. آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد. گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد. ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4] جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد. در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است. بند اول: تعریف لغوی عدالت عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6] واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7] زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد. یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8] معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9] فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10] برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11] واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است. همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14] همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است. بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود: الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[16] همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است. ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[19] بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد. الف: تمایز از مفهوم انصاف یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22] اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23] «انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27] با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید. به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28] بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند. جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[31] علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[33] ب: تمایز از مفهوم برابری یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟ برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37] بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است. بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40] بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود. به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42] بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود. بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44] [1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1. [2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19. [3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5 [4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350. [5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60 [6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279. [7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن. [8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11. [9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101. [10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24. [11] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 21 تا 23. [12]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380، ص 59. [13] . vengeance [14]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388، ص31. [15]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان 1392، ص 37. [16]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، 1379، شماره 96، ص 46. [17]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص 80. [18]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30، ص 359. [19]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص 46.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:02:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 1-1 مقدمه. 3 1-2 تاریخچه گیاهان دارویی.. 4 1-3 رویکردجهانی دراستفاده ازگیاهان داروئی.. 5 1-4 کشت وکاروتولیدگیاهان دارویی.. 6 1-5 اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی.. 6 1-6 وضعیت گیاهان دارویی درایران. 7 1-7 استفاده ازکودها درمزارع. 9 1-8 اثرعناصرغذایی برعملکردگیاهان. 9 1-9 تیره کاسنی.. 10 1-10 گیاه شناسی.. 10 1-11 نوع مواد موثره 10 1-12 موارد ستفاده 11 1-13 پراکنش جغرافیایی.. 11 1-14 کاشت.. 11 1-15 خاك.. 12 1-16 داشت.. 12 1-17 برداشت.. 12 فصل دوم. 13 2-1 پتاسیم. 14 2-1-1 اثرکودپتاسیم برارتفاع گیاهان. 15 2-1-2 اثرکودپتاسیم برعملکردبذر. 16 2-2 تاریخ کاشت.. 18 2-2-1 اثرتاریخ کاشت برارتفاع گیاه 19 2-2-2 اثرتاریخ کاشت برعملکردبذر. 21 فصل سوم. 23 3-1 بذرماریتیغال. 24 3- 2 محل انجام تحقیق.. 24 3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه. 24 3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح.. 24 3-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش… 25 3-6 عملیات کاشت.. 25 3-8 اندازه گیری صفات.. 25 3-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین.. 26 3-10 محاسبات آماری.. 26 فصل چهارم. 27 4-1 ارتفاع بوته. 28 4-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 29 4-3 تعدادگل آذین.. 30 4-4 قطرگل آذین.. 32 4-5 درصدروغن.. 42 4-6 عملکردروغن.. 43 4-7 درصدسیلیمارین.. 35 4-8 عملکردسیلیمارین.. 36 فصل پنجم. 37 5-1 ارتفاع بوته. 38 5-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 39 5-3 تعدادگل آذین.. 40 5-4 قطرگل آذین.. 41. 5-5 درصدروغن.. 42 5-6 عملکردروغن.. 43 5-7 درصدسیلیمارین.. 44 5-8 عملکردسیلیمارین.. 45 نتیجه‌گیری کلی.. 46 پیشنهادات.. 46 فهرست منابع. 48 پیوستها: 55 فهرست جداول .جدول(4-1 ) مقایسه میانگین اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برارتفاع بوته.28 جدول(4-2) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم برتعداد شاخه فرعی.29 جدول4-3 ) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر تعدادگل آذین.30 جدول(4-4) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر قطرگل آذین…31 جدول(4-5 ) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثرمتقابل تاریخ کاشت وپتاسیم بر درصدروغن31 جدول (4-6) مقایسه میانگین اثر پتاسیم واثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر عملکردروغن.41 جدول(4-7) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر درصدسیلیمارین34 جدول (4-8) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل تاریخ کاشت وپتاسیمبرعملکردسیلیمارین34

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:01:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : عنوان صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول/ کلیات پژوهش مقدمه الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3 ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4 ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4 د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5 ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5 و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6 ز) سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………7 فصل دوم : شروع به جرم مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10 گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10 بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10 بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10 گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10 بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13 گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14 بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14 بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15 گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16 بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16 الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16 ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18 ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24 بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24 فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28 گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28 بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28 بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30 گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31 بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31 بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35 بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36 مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39 بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39 بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41 الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41 ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42 ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56 بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56 الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58 بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61 بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63 الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64 ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65 1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65 2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67 3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71 4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73 فصل چهارم : شروع به جرم سرقت مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78 گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78 بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78 بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78 گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78 بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79 بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80 بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81 مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83 بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83 بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84 الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84 ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86 ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91 گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93 بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94 الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95 ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95 ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96 بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110 پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116 فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117 چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است . این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است . کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات فصل اول کلیات مسئله پژوهش مقدمه الف – بیان مسأله بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید . برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از : 1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه ) 2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم ) 3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 4- مرحله جرم تام ( کامل ) شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید . ب- اهمیت و ضرورت تحقیق : مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی 2-نظریه ذهنی 3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:59:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود همه پایان نامه ها درباره کیفیت زندگی ...

هارگتی و همکاران (2001) : کیفیت زندگی را اصطلاحی که برای افراد و نه فقط بر برخی از قلمروهای زندگی دلالت می کند تعریف کرده اند؛ از این رو اگر کیفیت زندگی به اجزای مختلف تقسیم شود، باید اجزای آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهند. جنز (2004) کیفیت زندگی را ساختاری چند بعدی شامل قلمروهای مادی، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاری تعریف کرد. پال (2005) کیفیت زندگی را معیاری برای سنجش میزان تامین نیروهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده، که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است دانست (رضوانی و منصوریان، 1387). کمپل و همکاران (1976) کیفیت زندگی را در یک معنای خاص عمومی احساس سعادت تعریف کرده اند که در این تعریف، احساس رضایت از زندگی شهری، رضایت از زندگی خانوادگی، ارکان رضایت کلی از زندگی و در نتیجه احساس سعادت را بوجود می آورند (ربانی و کیانپور، 1385). ایسنک معتقد است که مفهوم کیفیت زندگی دیدگاه فرد را درباره تفاوت درک شده بین آنچه باید باشد و آنچه هست نشان می دهد (فرخ وند، 1388). تورانس معتقد است که کیفیت زندگی در حال حاضر مفهومی وسیع دارد که تمامی جنبه های زندگی فعلی فرد را در بر می گیرد. این جنبه ها شامل موفقیت فرد در رسیدن به شرایط خاص یا موقعیتی از پیش تعیین شده و نیز تجربه کنونی احساس سلامتی و رضایتمندی فردی می شود (بهمنی، تمدنی و عسگری، 1382). در سمینار سازمان ملل در دانمارک، در ارتباط با مسائل جهان سوم است کیفیت زندگی این چنین تعریف می شود «شرایط بهتر تغذیه، پوشاک، مسکن، محیط زیست انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش و ایجاد فرصت هایی برای کنش متقابل اجتماعی، کسب مهارت های شغلی، گسترش همبستگی عمومی مشارکت اجتماعی و سیاسی» (حاج یوسفی، 1380). گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را تحت عنوان «ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و نگرانی هایشان تعریف می کند» (نیلسون ، 2006). فضای مفهومی کیفیت زندگی ابتدای دهه 60 میلادی، مفهوم کیفیت زندگی در کشورهای اروپای غربی رواج یافت. در برخی از جامعه های پیشرفته این واژه، همراه و گاهی مترادف با واژه های دیگری مانند بهزیستی همگانی، رفاه اجتماعی، تامین و توسعه اجتماعی و مانند آن به کار برده شد. از آن زمان در ادبیات توسعه و علوم اجتماعی فراوان به کار رفته است. به طور کلی نگرش به این واژه ها نشان دهنده آن است که مفهوم کیفیت زندگی بر دو بعد زندگی آدمی دلالت دارد. نخست چگونگی زندگی مادی جامعه انسانی سپس چگونگی محیط معنوی، فرهنگی و روانی و جسمی انسان. جنبه مادی زندگی انسان نیز بر دو نوع است: • چگونگی محیط زیست آدمی مانند: جنبه های زیست – محیطی، مسکن و محیط زندگی خانوادگی، منابع و امکان های گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم و نشاط آور و مانند آن. • ویژگی ها و امکان ها و میزان دسترسی و برخورداری از خدمات و تسهیلات آموزشی، تربیتی، رفاهی، بهداشتی، بهره مندی از تندرستی کامل، دسترسی به خدمات و تسهیلات زیر بنایی زندگی و سرانجام برخورداری از تامین اجتماعی و شرایط مطلوب زندگی متوازن و پایدار انسانی و مانند آن (حاج یوسفی، 1385). شالوک (1994) کیفیت زندگی را درکی که افراد از زندگی خانوادگی و اجتماعی، شغل و میزان سلامتی خود بدست می آورند تعریف می کند. شالوک کیفیت زندگی را ذهنی و ناشی از درک از وضعیت عینی زندگی اش و درک رضایت دیگران می داند (حریرچی، میرزایی و جهرمی، 1388). در یک بازبینی اخیر شالوک (2004) حوزه های اصلی را که در بسیاری از تحقیقات مربوط به این زمینه دیده می شود و به عنوان ابعاد اصلی کیفیت زندگی فرض می شود اینگونه بیان کرد که شامل سلامت عاطفی، روابط بین فردی، سلامت مادی، پیشرفت شخصی، سلامت جسمی (مانند: سلامتی، فعالیت های زندگی روزانه و اوقات فراغت)، آزادی اراده، شمول اجتماعی و حقوق قانونی و انسانی است. چند بعدی بودن نه تنها به جنبه های مورد اندازه گیری اشاره می کند بلکه به شاخص هایی که برای انعکاس کیفیت زندگی متناسب باید مد نظر قرار گیرد هم اشاره می کند (سالدانا ، 2009). بهترین روش بدست آوردن مقیاس کیفیت زندگی اندازه گیری میزانی است که در آن میزان نیاز به شادی مردم برآورده می شود یعنی نیازهایی که شرط لازم (هر چند کافی نباشد) برای شادی افراد است؛ شرایطی که بدون آن ها هیچ عضوی از نژاد انسان نمی تواند شاد باشد (مکال ، 1975). فیلیپس کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می دهد. به نظر او لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی تامین نیازهای اساسی و برخورداری از جهت برآوردن خواسته های اجتماعی شهروندان است. در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی اجتماعی و مشارکت گسترده در فعالیت های اجتماعی اشاره می کند و در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، مانند انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقت در تمامی سطوح جامعه، هنجارها، اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری تاکید دارد (فیلیپس ، 2006، به نقل از غفاری و امیدی، 1387).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:58:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  گرایش مدیریت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها ...

مدیریت را می‌توان چنین تعریف كرد: «مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6) «تعریف مذكور، پنج قضیه اساسی ذیل را كه زیربنای مفاهیم كلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یك فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشكیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت كارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7) «بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته می‌توان تركیبی از دو روش فوق را نیز به كار برد.» (همان ، ص 8) اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امكانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است. متأسفانه در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت كمی داده می‌شود و به علت تمركز تصمیم‌گیریها در مركز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است كه نیازمند مدیریتی بسیار كارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشكلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید. نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا كه روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اكثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلایل اصلی این شكستها نیز عدم جلب مشاركت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درك امكانات و تواناییهای روستا و روستائیان است. ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درك صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد كه به لحاظ اداری نیز به عنوان كوچكترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امكانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یكپارچه مطرح كرده است.» (طالب، 1376، ص 75) ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی كار بسیار مشكلی است چرا كه بر سر تعریف آن توافق كلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دكتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یك طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ كالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌كند.» (همان ، ص 101) مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است كه كمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فكری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی كه در آن به تحقیق كاربردی بتوان دست زد می‌دانند، كارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند كه چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230) مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به كوچك بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یكدیگر دارای ویژگیهایی است كه بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشكلات فراوانی را برای روستاهای كشور ایجاد كرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای كشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است. با توجه به نكات ذكر شده و همچنین فعالیت چند سالة دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها و شناخت موانع و مشكلات آنها امری بسیار حیاتی است كه می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی كند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملكرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها، مشكلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود. 1-1- بیان مسئله مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا كه روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی كه روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی كه به صورت خالصه یا بزرگ مالكی و خرده مالكی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یك پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالك، مباشر، نماینده) كه نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حكومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یك مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالك ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره كل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75) «كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یك دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیك می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76) «انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یك طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت. «با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریك به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یك مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 150 0 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد. هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمك‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد. با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است. در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است. «دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ، شماره 1، ص 1) ذكر یك نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست. با توجه به نكات ذكر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست كه بر مبنای وظایفی كه در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد. 1-2- اهمیت و ضرورت مسئله بی‌شك برای افزایش بهره‌وری، بازده و كارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشكلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یك مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد. در صورت فقدان مدیریتی كارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشاركت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماكن عمومی تأسیس شده در روستا و كمكهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و ركود شده و نوعی بلاتكلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و كسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت. با توجه به چنین كاركردهای مهمی كه مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همكاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن كشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملكرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا كه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشكلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشكلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشكلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یكپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امكانات و اختیاراتی كه دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت. چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا كه اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماكن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و كشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و… نیز وجود دارد كه در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت كه به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا كه تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالی از سكنه خواهند شد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:57:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابی ...

مقدمه 15 ادبیات تاریخی خرد 15 خرد در میان تمدن های گذشته 15 خرد در بین النهرین 15 خرد در مصر باستان 16 خرد درآیین کنفسیوس 16 خرد در آیین بودا 16 خرد در آیین زرتشت 17 خرد در متون ادبی فارسی 18 خرد در قرآن 18 تاریخچه ی شکل گیری مطالعات روانشناختی خرد 18 نظریه های خرد 19 مفهوم سازی عامیانه از خرد (نظریه ی ضمنی) 20 مولفه های اصلی خرد در نظریه ی ضمنی 22 نظریه رسمی خرد : مفهوم سازی و اندازه گیری 22 1- رویکرد تحولی 23 الف.بر مبنای نظام خود 23 دیدگاه کارول لیف 24 دیدگاه لووینگر 24 دیدگاه بری من 25 لوونسون 26 ب.رویکرد تحولی پیاژه 27 دیدگاه لابووی-ویف 27 2- خرد به عنوان نظام دانش 28 الف.مکتب برلین 28 ب.نظریه تعادل استرنبرگ 29 3- خرد به عنوان ویژگی شخصیت 29 مدل سه بعدی آردلت 29 مدل شش عامل براون 30 مدل پنج عاملی وبستر 31 مطالعات بین فرهنگی 31 تفاوت های فردی در مفاهیم ذهنی خرد 33 مدل مفهومی مکتب برلین 34 الگوی مفهومی گلوک و بلوک بر مبنای نظریه ضمنی 35 بلوغ و خودپنداره در خرد مبتنی بر تجارب فردی 35 تاریخچه ی نظریه پرسش-پاسخ 36 مفروضه های اساسی نظریه پرسش-پاسخ 36 نرم افزار مولتی لوگ 37 مقیاس 5 عاملی وبستر و تحقیقات انجام شدۀ وی در این زمینه 37 جمع بندی 38 فصل سوم:روش شناختی پژوهش مقدمه 41 روش پژوهش 41 شیوه ی اجرای پژوهش 41 جامعه آماری 42 روش نمونه گیری وحجم نمونه ها 42 روش وابزار جمع آوری اطلاعات 42 روش تجزیه وتحلیل 43 فصل چهارم:یافته های پژوهش مقدمه 45 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 45 نتایج تحلیل عاملی تاییدی 52 مدل سوال پاسخ برای تحلیل سوالات خرده مقیاس 60 نتایج اعتبار محتوا 96 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری 98 محدودیت های پژوهش 99 پیشنهادهای پژوهش 100 فهرست منابع 101 پیوست ها 106 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ خودارزیابی خرد وبستر است. پرسشنامه خود ارزیابی خرد، توسط 600 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای خوشه‌ای که به‌تصادف انتخاب شده بود ، تکمیل گردید و سپس داده ها توسط نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌های نهایی تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مطابق انتظار نبود این نتیجه گویای این است که احتمالاً مقیاس خودارزیابی خرد یک مقیاس پنج عاملی طبق نظر مؤلف نبوده واز ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مناسبی در گروه نمونه ی فعلی و در جامعه ی ایرانی برخوردار نیست. کلید واژگان: پرسشنامه خود ارزیابی خرد، روایی، پایایی فصل اول کلیات پژوهش بیان مسئله خرد به‌عنوان نمونه‌ای از قدرت انسانی (آسپیناوال[1] و استادینگر[2]، 2004، به نقل از وبستر 2007[3])، مظهر برتری انسان (کرامر[4] 2000، به نقل از وبستر 2007) و یکی از نیروهای شخصیتی اصلی در نظر گرفته می‌شود که توسط جنبش روانشناسی مثبت‌گرا شناسایی‌شده است. (مثل پیترسون[5] و سلیگمن[6]، 2004؛ سلیگمن و سیکزنت میهالی[7]، 2000، به نقل از وبستر 2007). علی‌رغم جاذبه، ویژگی‌های خوب و سرچشمه‌ی کهن آن، بررسی‌های روانشناسی در مورد خرد هنوز هم نسبتاً در مرحله‌ی اولیه‌ی رشد خود به سر می‌برد (بالتس، 2005؛ استرنبرگ[8]، 1990). به‌عنوان‌مثال، بالتز و کانزمن[9] (2004) اشاره کردند که سخنان طلایی بیشتری نسبت به توشه‌های تجربی-آزمایشگاهی در پیشینه‌ی روانشناسی خرد یافت می‌شود . با آنکه در دوره‌های مختلف محققان درزمینه هایی مانند فلسفه، علوم سیاسی، الهیات و مردم‌شناسی، فرهنگی همچنان به خرد توجه داشتند اما کمتر به درک و توافقی جمعی دست‌یافته‌اند. زیرا بیشتر مباحث در باب خرد دوباره از سر گرفته می‌شد و مفهوم‌سازی و نیز ریشه‌های تاریخی و کاربرد آن در پرورش آگاهی انسان و پیچیدگی‌ها و ناشناخته‌های زندگی مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت. از منظر روانشناسی، دیدگاه‌های اولیه درباره‌ی تعریف خرد را می‌توان در فرهنگ‌های لغت پیدا کرد. برای نمونه در مهم‌ترین فرهنگ لغت آلمان خرد به‌عنوان بینش و دانش درباره‌ی خود و جهان قضاوت عمیق در مورد مسائل دشوار زندگی تعریف‌شده است (گریم 1984، نقل از استادینگر و گلوک،2010). لغت‌نامه‌ی دانشگاهی وبستر (1997) نیز خرد را قدرت قضاوت درست و جستجوی صحیح‌ترین روش عمل بر پایۀ دانش، تجربه، و فهم و فرهنگ آکسفورد (فولر و فولر،1964 نقل از استودینگروگلوک،2010) نیز آن را قضاوت و مشاوره خوب درباره‌ی موضوعات دشوار نامشخص زندگی تعریف کرده است. باید توجه داشت که این تعاریف باهوش تفاوت دارد زیرابه حیطه مسائل خاص، یعنی مسائل دشوار زندگی اشاره دارد. از سوی دیگر، قضاوت و مشاوره خوب در موضوعات دشوار زندگی نیاز به هوش ندارد بلکه جنبه‌های هیجانی، اجتماعی و اخلاقی را نیز دربرمی گیرد (چراغی،1394). روان شناسی آمریکایی رابرت استرنبرگ(1949) در نظریه تعادلی خرد، بر اهمیت به کار گیری هوش برای رسیدن به خوبی و مصلحت عمومی، از طریق تعدیل علایق خود و دیگران تاکید می کند (فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا، APA). با ذکر محدودیت‌های موجود در مفهوم‌سازی خرد در واژه‌های ابتدایی شناختی، (آردلت،2000)، محققان حیطه‌ی خرد را دعوت کرد که «در مورد تعریف صحیح، عملیاتی کردن و اندازه‌گیری خرد به بحث بنشینید». تلاش‌هایی برای جبران این کمبود صورت گرفته است (مثلاً آردلت، 1997، 2000، 2003؛ بلوک[10] و گلوک[11]، 2004؛ هلسون[12] و سریواستا[13]، 2002؛ تاکاهاشی[14] و اورتون[15]، 2002؛ وینک[16] و هلسون، 1997، به نقل از وبستر 2007). کانزمن و بالتس (2003) اشاره می‌کنند که “میراث عظیم فرهنگی و تاریخی خرد باعث می‌شود آوردن تعریف روان‌شناختی جامع و کاربردپذیر کردن این مفهوم سخت شود”. پیترسون و سلیگمن (2004) اضافه می‌کنند که علی‌رغم بیش از یک دهه، تحقیقات معاصر در مورد خرد، تعاریف کنونی هنوز هم به میزان زیادی شناختی هستند. با احترام به نقش ضروری شناخت، بااین‌وجود تعریف زیر توانایی‌های عقلانی را در یک چارچوب بسیار وسیع‌تر ازجمله ابعاد اجتماعی، انگیزشی، هیجانی و همچنین درون فردی، در هم ترکیب می‌کند. به‌ویژه در این مطالعه از تعریف عملی وبستر از خرد استفاده می‌کند که خرد، شایستگی، کاربرد تجارب حیاتی زندگی برای تسهیل رشد بهینه‌ی خود و دیگران است (وبستر، 2003).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:55:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد:بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره) ...

روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که علماء و اندیشمندان با توجه کافی به اسلوب سلف باید در علوم دیگر نیز آگاهی‌های لازم را بدست آورند. لزوم استفاده از کتاب «جواهر الکلام» به عنوان کتابی مرجع برای علماء دین، همواره مورد توجه و تأکید امام خمینی(ره) بوده است ولی در کنار آن عالمان دینی باید در جامعه‌ی کنونی بر علوم دیگر مثل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و … تسلط کافی داشته باشند. از جمله عواملی که باعث پیشرفت علم فقه و پویایی آن می‌شود حیات مجتهد و لزوم بهره‌گیری او از علوم پیشرفته در ارائه‌ی استفتائات و پاسخگویی به مسائل جدید و دوری کردن از تحجّر و یک‌سویه نگری است. پرورش نیروهای متخصص در زمینه‌های گوناگون می‌تواند به حکومت اسلامی در جنبه‌های مختلف کمک شایانی نماید. نوشتن کتب و رساله‌های فقهی به روش جدید و نگارش‌های نو که بتواند برای همه‌ی مردم قابل فهم باشد بر عهده‌ی علما و فضلا می‌باشد. تمام تلاش علماء و مراجع علوم دینی به عنوان متخصصان علوم اسلامی باید بر این باشد که دین اسلام به طور صحیح معرفی گردد و به این باور قطعی برسانند که اسلام می‌تواند در همه‌ی عرصه‌های گوناگون همپای علوم دیگر و حتی فراتر از آن پیشرفت کنند و راهگشای مشکلات و معضلات اجتماعات بشری باشد. کلید واژه: فقه پویا، فقه سنّتی، اجتهاد جواهری، زمان و مکان فهرست بیان مسأله. 1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 1 اهداف پژوهش… 2 سؤالات پژوهش… 2 فرضیه‌ها 2 ساختار تحقیق.. 3 روش تحقیق.. 4 پیشینه‌ی تحقیق.. 4 فصل اول: فقه و اجتهاد جواهری مقدمه. 6 1-1. تاریخچه‌ی فقه امامیه. 7 1-1-1. عصر تشریع و قانون گذاری.. 7 1–12. عصر پایه ریزی فقه شیعه توسط امامان معصوم(ع) 8 1-1-3. عصر اجتهاد در زمان غیبت کبری.. 9 1-1-4. عصر بالندگی و استقرار فقه حکومتی‌ 11 1-2. مفاهیم. 12 1-2-1. فقه. 12 1-2-1-1. فقه در لغت… 12 1-2-1-2. فقه در اصطلاح.. 13 1-2-1-3. فقه سنّتی و فقه پویا 14 1-3. شناخت فقه جواهری.. 17 1-3-1. آشنایی با شخصیت صاحب جواهر. 17 1-3-2. ویژگیهای فقه جواهری.. 21 1-3-2-1. استفاده کامل از ادلّه استنباط.. 22 1-3-2-2. یک دوره‌ی کامل فقهی.. 23 1-3-2-3. اختصار در عبارات… 23 1-3-2-4. یکنواختی مباحث همه‌ی ابواب… 24 1-3-2-5. نگرش جامع به ادلّه برای استنباط.. 24 1-3-2-6. توجه به دنیای معاصر. 24 1-3-3. شیوه‌های استنباط در جواهر الکلام. 26

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:54:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ ...

فهرست مطالب مقدمه. 1 2- بیان مسئله. 1 3- سؤالات تحقیق.. 1 4- فرضیه­های تحقیق.. 2 5- پیشینه تحقیق 2 6- ساختار تحقیق.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق.. 3 1-1-تهذیب 4 1-2-تزکیه 4 1-3-تفاوت تهذیب و تزکیه نفس 5 1-4-اخلاق عملی و اخلاق نظری…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 6 -5-1تهذیب و تزکیه نفس در قرآن…………. 7 1-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس….. 9 1-7- زمان آغاز تهذیب نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 10 1-8- مراحل تهذیب نفس.. 11 1-7-1- خودشناسی.. 12 1-7-2- عزم بر حرکت.. 13 1-7-3- امید به رحمت الهی.. 14 1-7-4-تفکر. 14 1-7-5- تخلیه. 15 1-7-6- تحلیه. 16 1-7-7- تجلیه. 16 1-7-8- مرابطه. 17 1-7-8-1- مشارطه. 18 1-7-8-2- مراقبه. 20 1-7-8-3- محاسبه. 22 1-7-8-4- معاتبه (توبیخ نفس) 23 1-8- چگونگی تهذیب نفس… 24 1-9- مقدمات تهذیب نفس… 26 1-10- عوامل و اسباب مؤثر در تهذیب نفس… 26 1-10-1- توفیق الهی.. 26 1-10-2- رهبران الهی.. 27 1-10-3- قرآن کریم. 28 1-10-4- ایمان و عمل صالح. 28 1-10-5- تقوا 28 1-10-6- خوف خداوند. 29 1-11- موانع تهذیب نفس… 31 1-11-1- تداوم گناه 31 1-11-2- تعلقات دنیایی.. 31 1-11-3- پرخوری.. 31 1-11-4- حبّ ذات.. 32 1-12- آثار تهذیب نفس… 33 1-12-1- رستگاری.. 33 1-12-2- رضایت الهی.. 33 1-12-3- درک حقایق قرآن. 34 1-12-4- زمینه جلب محبت خداوند. 34 فصل دوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن.. 35 مقدمه. 36 2-1- یقظه. 37 2-2- توبه. 40 2-2-1- توبه از حرام­ها 41 2-2-2- توبه از رذایل اوصاف و اخلاق. 42 2-2-2-1- حجاب اوصاف رذیله. 43 2-2-3- توبه نصوح. 44 2-3- تقوی.. 45 2-4- صبر و استقامت.. 48 2-4-1- اقسام صبر. 50 2-5- توکل در کارها 51 2-6- توجه به نوافل. 53 2-7- زهد. 54 2-8- نماز 56 2-9- روزه 57 2-10- ریاضت نفس… 58 2-11- تذکر. 60 2-12- رفیق و همنشین خوب.. 62 2-13- شب زنده داری.. 63 2-14- تمسک به قرآن. 64 2-15- ذکر مداوم. 65 2-16- سعه صدر 67 فصل سوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در نهج البلاغه. 69 مقدمه. 70

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:53:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك ...

مشكلات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 13 فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق كاركرد گرایی ……………………………………………………………………………………………………………. 14 تعریف فنكسیون یا كاركرد ……………………………………………………………………………………………… 15 مفهوم كاركرد …………………………………………………………………………………………………………… 16 اصول كاركردگرایی …………………………………………………………………………………………………….. 17 فصل سوم: معرفی كلی روستا راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب …………………………………………………………………. 20 معرفی شهرستان ایلام ……………………………………………………………………………………………….. 22 موقعیت جغرافیایی روستای طولاب ……………………………………………………………………………………. 24 علل پیدایش روستا …………………………………………………………………………………………………….. 25 موقعیت طبیعی روستا ………………………………………………………………………………………………….. 26 شرایط اقلیمی روستای طولاب ………………………………………………………………………………………… 27 حداكثر و حداقل دما ………………………………………………………………………………………………………. 27 عوارض مهم طبیعی روستای طولاب …………………………………………………………………………………… 27 جمعیت روستای طولاب …………………………………………………………………………………………………. 29 تاسیسات و خدمات روستای طولاب ……………………………………………………………………………………. 30 وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33 مذهب مردم روستای طولاب ……………………………………………………………………………………………. 33 زبان مردم روستای طولاب ………………………………………………………………………………………………. 33 وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب ………………………………………………………………………………….. 34 ساخت قدرت در روستای طولاب ………………………………………………………………………………………… 37 فصل چهارم : یافته های تحقیق اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب …………………………………………………………………….. 38 اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد كودك ………………………………………………………………… 39 بچه میری – سقط جنین …………………………………………………………………………………………………. 41 آیین روشن كردن چراغ …………………………………………………………………………………………………….. 44 زایمان و تولد كودك ………………………………………………………………………………………………………….. 45 ناف بریدن كودك ………………………………………………………………………………………………………………. 47 تغذیه و تابوهای غذای ……………………………………………………………………………………………………….. 50 رسم پخت آش هفتلان ……………………………………………………………………………………………………… 51 رسم پخت آش سرچلگانه ………………………………………………………………………………………………….. 52 لباس نوزاد در چهل روزگی ………………………………………………………………………………………………….. 53 اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی …………………………………………………………………………….. 54 دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو …………………………………………………………………………………….. 57 سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59 از شیر گرفتن كودك …………………………………………………………………………………………………………. 60 مراسم ختنه به صورت سنتی ……………………………………………………………………………………………… 61 مدرسه و تحصیل كودكان در روستای طولاب …………………………………………………………………………….. 63 تحلیل كاركردی باورهای روستای طولاب …………………………………………………………………………………. 65 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 67 منابع پایان نامه ای………………………………………………………………………………………………………….. 68 فهرست مصاحبه شوندگان………………………………………………………………………………………………… 69 چکیده تحقیق: در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یك باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است كه در این تحقیق با توجه به اینكه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مكان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود. روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته. آنچه كه در این پژوهش به آن تأكید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا 7 سالگی كودك یعنی مرحله اول زندگی انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و كاركردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است. مقدمه: باورها و اعتقادات از دیدگاه مردم شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند هر باور و آیین و سنتی كه در یك جامعه وجود دارد در واقع در پاسخ به نیازهای مادی و معیشتی آن قوم و جامعه به وجود آمده اند. مالینوفسكی انسان شناسی انگلیس شیوه درست مطالعه فرهنگ و تمدن هر قوم را با در نظر گرفتن تمامی آن به عنوان یك مجموعه و مطالعه هر یك از عناصر آن دانسته مالینوفسكی می گوید هر عاملی در یك تمدن و فرهنگ دارای كاركردی است نسبت به كل مجموعه و كاركرد آن برآوردن نیازهای اساسی انسان است (فربد- محمد صادق – مبانی انسان 1380 ص124). مطالعه در زمینه باورها و اعتقادات مختلف جز فرهنگ یك قوم محسوب می شوند و فرهنگ چكیده های تلاش انسان در روند تاریخ برای پاسخ به نیازهای مادی و معنوی است كه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. در این پژوهش سعی شده است باورها و اعتقادات مختلف مردم روستای طولاب را از زایمان تا 7 سالگی كودك مورد بررسی قرار دهیم بنابراین نخستین مرحله در این خصوص جمع آوری و گرداوری این باورها و اعتقادات است كه در مرحله بعدی به صورت مطلوب و منطقی دسته بندی شوند. تولید مثل وزاد و ولد و تولد نوزادان از قرنهای اولیه حیات بشر تا به امروز وجود داشته و آیین ها و مراسمات و باورها و اعتقادات مختلفی اجرا شده در این تحقیق كه به بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم روستای طولاب از زایمان تا 7 سالگی كودك پرداخته شده در فصل اول این تحقیق كلیات تحقیق كه شامل طرح مسأله ضرورت انتخاب موضوع اهداف كلی و جزیی تحقیق استفاده از روش مشاهده مشاركت آمیز مصاحبه و ابزار مختلف تحقیق دوربین عكاسی – مشاهده میدانی در قلمرو محدود و مشخص روستای طولاب به عنوان محدوده تحقیق ذكر شده سوالات و مشكلات تحقیق كه پژوهشگر با آن مواجه بوده در این فصل ذكر شده.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:51:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی ...

تعیین و شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه‌های اول و دوم ابتدائی و یاری رساندن به دانش‌آموزان در جهت یادگیری بهتر این دروس اهداف ویژه : آگاهی داشتن از روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری اطلاع داشتن از عوامل مؤثر بر یادگیری اطلاع داشتن از فنون و تكنولوژی های جدید آگاهی داشتن از ویژگیهای رشدی ( جسمی و ذهنی ) دانش‌آموزان سئوالات تحقیق : آیا داشتن هدف و انگیزه یكی از عوامل مؤثر بر یادگیری است ؟ پرسشنامه‌های 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- آیا دانش‌آموزانیكه آموزش پیش دبستانی دیده اند بهتر از سایر دانش‌آموزان دروس بخوانیم و بنویسیم را فرا می‌گیرند 17؟-16-15-14-13-12-11 آیا روشهای مشاركتی نقش مؤثر بر یادگیری دارند ؟ 24-23-22-21-20-19-18 آیا استفاده ازوسایل كمك آموزشی در یادگیری بخوانیم و بنویسیم باید های اول و دوم مؤثر است ؟ 30-29-28-27-26-25 متغیرها و تعاریف عملی آنها :‌ در این تحقیق متغیرها به دو دسته وابسته و مستقل تقسیم می‌شوند. متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن ) تعریف نظری :‌ تغییرات نسبتاٌ ثابت در رفتار فرد كه در اثر تجربه حاصل می‌شود و در این تحقیق منظور از یادگیری، یادگیری آموزشی و تحصیلی است. از نظر عملی از طریق پرسشنامه بسته پاسخ منظم چند وجهی از معلمین نظر خواهی می‌شود در مورد یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم متغیر مستقل :‌

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:50:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس ...

فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………….. 7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………. 7 فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11 بخش اول: سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………….. 11 سبك چیست؟…………………………………………………………………………………………. 11 نظریه‌های مختلف درباره‌ی سبك………………………………………………………………………. 11 تعریف سبك تفكر…………………………………………………………………………………….. 13 اصول سبك‌های تفكر………………………………………………………………………………….. 14 متغیرهای مؤثر در شكل گیری سبك‌های تفكر………………………………………………………….. 15 سبك‌های تفكر در كلاس درس………………………………………………………………………… 18 انواع سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………………… 19 كاركردهای سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………….. 20 شكل‌ها ی سبك‌های تفكر :……………………………………………………………………………. 20 سطح‌های سبك‌های تفكر :…………………………………………………………………………….. 22 قلمروهای (حوزه‌های) سبك‌های تفكر:………………………………………………………………… 22 گرایش‌های سبك‌های تفكر:……………………………………………………………………………. 23 مقیاس های ارزیابی سبك‌های تفكر……………………………………………………………………. 24 بخش دوم: راهبردهای مقابله با استرس………………………………………………………………… 25 تعریف مقابله…………………………………………………………………………………………… 25 كاركردهای مقابله………………………………………………………………………………………. 26 نظریه های مقابله……………………………………………………………………………………….. 27 الف )نظریه تكاملی و سازگاری رفتاری :……………………………………………………………. 27 ب) نظریه روان تحلیل گری و تحول شخصی……………………………………………………….. 28 ج- نظریه های تحولی – چرخه زندگی……………………………………………………………… 29 د- الگوی یكپارچه از فرایند مقابله و فشار روانی……………………………………………………. 29 نظریه لازاروس- فولكمن……………………………………………………………………………. 31 منابع شخصی مقابله……………………………………………………………………………………. 31 الف – تحول من……………………………………………………………………………………. 32 ب- كارآمدی خود………………………………………………………………………………….. 32 ج- خوش بینی……………………………………………………………………………………… 33 د- احساس یكپارچگی………………………………………………………………………………. 33 ه- سبك های شناختی……………………………………………………………………………….. 34 و – سبك های دفاع و مقابله……………………………………………………………………….. 35 ز- توانایی های حل مساله…………………………………………………………………………… 36 راهبرد‌های مقابله‌ای……………………………………………………………………………………. 36 فرایندهای مقابله و ارزیابی…………………………………………………………………………….. 40 فرایند مقابله……………………………………………………………………………………………. 40 ابزارهای اندازه گیری مقابله…………………………………………………………………………….. 42 تعیین كننده های فرایند مقابله………………………………………………………………………….. 43 الف – عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی…………………………………………………………. 44 ب- قرائن اجتماعی مقابله…………………………………………………………………………… 45 راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته:……………………………………………………………….. 46 الف – مقابله سازش یافته…………………………………………………………………………… 46 ب – مقابله سازش نایافته…………………………………………………………………………… 47 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 49 فصل سوم: روش پژوهش پیش درآمد:……………………………………………………………………………………………. 57 روش………………………………………………………………………………………………….. 57 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 57 نمونه‌ و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………… 57 ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 58 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… 60 فصل چهارم: یافته های پژوهش پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. 62 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………… 62 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. 70 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 71 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….. 74 منابع…………………………………………………………………………………………………… 76 پیوست………………………………………………………………………………………………… 81 چکیده: مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر جوانرود صورت گرفت. روش: جامعه آماری در این پژوهش تمامی پسران 15 تا 19 ساله دوره دوم دبیرستان شهر جوانرود هستند كه در سال تحصیلی 1393- 1392 مشغول به تحصیل می‌باشند. نمونه گیری به روش pps یا نمونه گیری از طریق تعیین نمونه متناسب با حجم انجام پذیرفت. دراین روش با توجه به جمعیت تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای جلوگیری از ریزش احتمالی تعداد 180 پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع گردید و به پرسش نامه های راهبردهای مقابله با استرس راجر و جارویس (1993) و سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر(1991) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته ها: نتایچ تحقیق نشان داد که بین سبك های تفكر و راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود ندارد. همچنین در فرضیات فرعی بین حیطه اجرایی و همچنین حیطه قضایی با راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود ندارد و تنها بین حیطه قانون گذار با راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود دارد. کلید واژه ها: سبک های تفکر، راهبردهای مقابله با استرس، دانش آموزان. بیان مساله:

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:49:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:تیلریوز ناشی از تیلریا لستوكاردی ...

تا کنون در زمینه ارتباط آنزیم آدنوزین دآمیناز با برخی از میانجی های التهابی (اینترلوکین های 1و 6 و (TNF , IFNدر تیلریوز گوسفند ی تحقیقی انجام نشده است. با توجه به نقش آنزیم آدنوزین دآمیناز در تکثیر و تمایز لنفوسیت‌هایT و نیز تغییرات این لنفوسیت ها در بیماری تیلریوز تصمیم گرفته شد تا در پژوهش حاضر ارتباط آنزیم آدنوزین دآمیناز با برخی از میانجی های التهابی (اینترلوکین های 1و 6 و (TNF , IFN كه در تغییرات لنفوسیت های خون و ایمنی حیوان مبتلا نقش دارند مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1- آیاآنزیم آدنوزین دآمینازدر سرم خون گوسفند های مبتلابه تیلریوزتغییرمی کند؟ 2- آیا اینترلوکین های 6 و 1 و TNF , IFN در سرم خون گوسفند های مبتلا به تیلریوزتغییرمی کند؟ 3- آیا میان فعالیت آنزیم آدنوزین دآمینازوغلظت اینترلوکین های 6 و 1 و TNF , IFN سرم خون گوسفند های مبتلا به تیلریوز ارتباط وجود دارد؟ 4- آیا نتایج این تحقیق می تواند كمكی به روشن شدن بیشتر مكانیسمهای ایمنی درگیر در بیماری تیلریوز گوسفند ی كند؟ فصل دوم:کلیات 1-2- تاریخچه: کخ[2] در آفریقای شرقی برای اولین بار پیروپلاسم[3]های کوچک را در خون گاو مشاهده نمود. در سال 1904 تیلر[4] در آفریقای جنوبی انگلی را به نام پیروپلاسما پارووم[5] شناسایی کرد و نشان داد که این انگل با تزریق به حیوان سالم انتقال نمی یابد. در همان سال دو نفر روسی به نام های شونکوفسکی[6] و لوس[7] پیروپلاسم های کوچکی را در خون گاوهای قفقاز پیدا کردند و انگل را پیروپلاسما آنولاتم[8] نامیدند. در سال 1907 بتنکورت[9] و همکاران هنگام تقسیم بندی پیروپلاسما، جنس تیلریا را برای انگل ها کوچکی که در آفریقای جنوبی کشف شده بود، اختصاص دادند و پیروپلاسما پارووم به تیلریا پارووم تغییر نام یافت. در سال 1910 محققان مختلف در عقده های لنفاوی و کبد گاوهای مبتلا به تب سواحل شرقی[10] اجسام مخصوصی یافتند که گوندر[11] در آن سال هویت آن ها را کشف نمود و اثبات کرد آن ها همان مراحل شیزونت[12] انگل می باشند. تیلریا لستوکاردی (تیلریا هیرسی)[13] عامل اصلی نوع بدخیم تیلریوز گوسفند و بز می باشد که به عنوان یک فرم جدید از پیروپلاسموز، ابتدا در گوسفندان سودانی دیده شده و توسط محمد افندی اسکار[14] توصیف شده و جزئیات آن توسط او ثبت شد و سپس در آزمایشگاه های دامپزشکی وزارت کشاورزی مصر در سال 1914 توسط لیتلوود[15] به تأیید نهایی رسید. در پاتولوژی دو مورد گوسفند تلف شده در قرنطینه از سودان، پیروپلاسمای کوچک داخل اریتروسیتی در اشکال مختلف و نیز ماکروشیزونت[16] خارج اریتروسیتی (اجسام آبی کخ[17]) در طحال و عقده های لنفاوی یافت شد. ماسون[18] فرم تازه کشف شده را از مدل گوسفندی بابزیا خصوصاً پیروپلاسما اوویس[19] که در مصر و سوریه شایع بود تفکیک کرد. مراحل آسیب شناختی و اندازه ی کوچک پیروپلاسما به همراه شیزونت های خارج اریتروسیت، آنها را به این واقعیت رهنمود کرد که این اجسام یافت شده نوعی از تیلریا بنام تیلریا هیرسی هستند که امروزه بنام تیلریا لستوکاردی شناخته می شود. (مورل و یولینبرگ، 1981). شخصی به نام نیتز[20] در بررسی های دقیق تر توانست این تک یاخته پاتوژن و بیماریهای وابسته به آن را تشخیص دهد و بعدها بیماری در صربستان، الجزایر، ایران و عراق شناسایی شد (نیتز، 1957;هوشمندراد و همکاران، 1976). علاوه بر این، بیماری در مناطق مدیترانه ای، خاورمیانه، چین و هند نیز گزارش شده است. (لواین، 1983). به منظور تشخیص تیلریا لستوکاردی در کشورهای ترکیه، عراق و ایران دو نکته مهم مورد توجه بوده است اول آنکه انگل توسط کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم[21] به صورت مرحله به مرحله منتقل می شود (هوشمندراد و حاوا، 1973). دوم اینکه مرحله ماکروشیزونتی انگل به صورت داخل آزمایشگاهی در سلولهای تک هسته ای گوسفند کشت داده شده است (هوشمند راد و حاوا، 1973).این دو نکته کمک می کند که مقادیر زیادی از انگل را به صورت مراحل اسپوروزوآیت[22] و ماکروشیزونت تهیه کرده تا بتوان تحقیقات وسیعی را در ارتباط با پاتوژن و بیمای ایجاد کننده انجام داد . نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تیلریا لستوکاردی در بسیاری از موارد با تیلریای بیماری زای گاویعنی تیلریا پاروا[23] و تیلریا آنولاتامشابه بوده است. در حقیقت وجود تشابهات با تیلریا آنولاتا که آلوده کننده نشخوار کنندگان بوده و ناقل آن کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم که همان ناقل تیلریا لستوکاردی می باشد، موجب یک سری ابهامات شده است و این مسئله نشان می دهد که دسترسی به راه های تشخیصی جدید و تکنیک های خاص و انجام تحقیقات بیشتر بر روی انگل امری ضروری است.در راستای پژوهش های کیروار[24]، عفونت، حدت، بیماری زایی، بیولوژی مولکولی، بیوشیمیایی، ایمنی زایی و آنتی ژنیسیته تیلریا لستوکاردی شرح داده شده و با تیلریا آنولاتا مقایسه گردید (کیروار و همکاران، 1998). 2-2- تیلریا و طبقه بندی آن: گونه‌های مختلف تیلریا، طیف وسیعی از پستانداران و عمدتاً نشخواركنندگان را مبتلا می‌سازند. این انگل‌ها، اهمیت ویژه ای را به عنوان پاتوژن در گاو، گوسفند و بز در مناطق استوایی و تحت استوایی دارند و به عنوان یكی از موانع مهم در بهبود صنایع دامی در جهان مطرح شده‌اند (اشنیتگر و همكاران، 2000). قبلاً طبقه بندی گونه‌های تیلریا به علت اختلاف نظر در مورد مسائلی چون داشتن یا نداشتن مراحل جنسی انگل در ناقلین كنه ای، بحث انگیز بوده است. هر چند اخیراً بسیاری از این اختلاف نظرها در نتیجه مطالعات دانشمندانی چون شین[25] و همكارانش مبنی بر تایید وجود مرحله جنسی انگل در كنه ناقل رفع شده است. این یافته منجر به بحث های بیشتری در ارتباط با الگوی طبقه بندی تیلریا شد و نتیجه این بحث ها آن بود كه پیروپلاسم‌ها[26] باید به صورت یك زیر راسته در مجاورت انگل های مالاریا یا همان هموسپورینا[27] قرار بگیرند (هونیگبرگ و همكاران، 1964 ; بارنت و همكاران، 1968 ; ایروین و همكاران، 1981). تك یاخته تیلریا به صورت زیر طبقه بندی شده است: زیر سلسله[28] پروتوزوآ[29]، شاخه[30] اپی كمپلكسا[31]، رده[32] اسپوروزوآ[33]، زیر رده[34] پیروپلاسما[35]، راسته[36] پیروپلاسمیدا[37]، خانواده[38] تیلریئیده[39]، جنس[40] تیلریا، گونه[41]تیلریا لستوكاردی(هیرسی)[42](ایروین و همكاران، 1987 ; واكر، 1990). علاوه بر جنس تیلریا، دو جنس دیگر به نام های هماتوكسنوس[43] و سایتوكس زئون[44] نیز در خانواده تیلریئیده تشخیص داده شده است (هاشمی فشاركی، 1365 ; واكر، 1990). همچنین اعضای این خانواده به اشكال گرد، بیضی و میله ای شكل و یا اشكال بی قاعده در لنفوسیت ها[45]، هیستوسایت ها[46] و اریتروسیت ها[47] دیده می شوند (سولزبی، 1982). 3-2- تیلریا لستوكاردی (هیرسی): تیلریا لستوكاردی (هیرسی) یك تك یاخته بسیار پاتوژن در گوسفند و بز به شمار می رود. آلودگی به این تك یاخته در شمال و شرق آفریقا، عراق، ایران، تركیه و اروپا از جنوب روسیه، یونان، قفقاز، صربستان و كریمه گزارش شده است (سولزبی 1982 ; رفیعی، 1357). ناقل انگل تیلریا لستوكاردی را كنه سخت از جنس هیالوما[48] گزارش كرده اند. هوشمند راد وحاوا (1973) ناقل بیولوژیك بیماری تیلریوز گوسفندی را هیالوما آناتولیكم آناتولیكم اعلام كردند. (مظلوم، 1969 ; هوشمند راد و حاوا، 1973) به همراه تیلریا لستوكاردی (هیرسی)، سه گونه دیگر از جنس تیلریا به نام های تیلریا اویس، تیلریا سپاراتا[49] و تیلریا ركوندیتا[50] در نشخوار كنندگان كوچك گزارش شده است و بنظر می رسد كه همگی غیر بیماریزا باشند اما الگوی بیماریزایی آنها و اهمیت نسبی شان هنوز ناشناخته است (اویلنبرگ و همكاران، 1981). 4-2- مرفولوژی: به طور كلی انگل به دو شكل شیزونتی (داخل لنفوسیتی) و پیروپلاسمی (داخل گویچه‌ای) دیده می‌شود (رفیعی، 1357) : الف: فرم شیزونتی انگل در سیتوپلاسم لنفوسیت ها خصوصاً در طحال و عقده های لنفی و گاهی نیز در سلولهای اندوتلیال عروق دیده می شود. به این اشكال شیزونتی، اجسام آبی كخ گفته می شود. اجسام آبی كخ به فرم های گرد و بی قاعده هستند و 10-4 میكرومتر (و به طور متوسط 8 میكرومتر) قطر دارند. در رنگ آمیزی رومانوفسكی[51]، سیتوپلاسم آبی رنگ است و تعدادی دانه‌های ریز حاوی كروماتین به رنگ قرمز ظاهر می شوند. شیزونت ها به دو شكل تشخیص داده شده‌اند: 1- شیزونت های با دانه های كروماتینی بزرگ به قطر 2-4/0 میكرومتر كه ماكروشیزونت نامیده می‌شوند و ماكرو مروزوآیت[52] ها به قطر 5/2-2 میكرومتر را تولید می كنند (رفیعی، 1357). 2- شیزونت های با دانه های كروماتینی كوچكتر دارای قطر 8/0-3/0 میكرومتر هستند و میكروشیزونت[53] نامیده می شوند و میكرومروزوآیت[54] هایی به قطر 2-1 میكرومتر را تولید می كنند (سولزبی، 1982).مشاهده این اجسام در گسترش های خون مشكل می باشد ولی تزریق خون حیوان مبتلا در مرحله حاد بیماری به حیوان سالم و ابتلای حیوان سالم، وجود آنها را در خون ثابت می كند (رفیعی، 1357). ب) حدود 70-10 درصد از مروزوآیت هایی كه به داخل گویچه‌ها رسیده‌اند، دارای اشكال گرد یا بیضی هستند. مه تا[55] و همكاران (1988) اشكال غالب را حلقه‌ای و هلالی می دانند. حدود 18 درصد از پیروپلاسم ها به شكل ویرگولی و درصد كمی از آنها نیز، شكل آناپلاسمایی را تشكیل می دهند. (سولزبی، 1982). همچنین تقسیم دو تا چهارتایی كه منجر به شكل صلیبی می گردد نیز ذكر شده است (لواین، 1983 ; جین، 1986 ; سولزبی، 1982). در رنگ آمیزی رومانوفسكی، سیتوپلاسم آبی می باشد و دانه ‌های كروماتینی به رنگ قرمز در یك انتها مشخص می شوند (دار و همكاران، 1987;سولزبی، 1982). گاهی نیز ممكن است چندین انگل در داخل یك گلبول قرمز دیده شوند (سولزبی، 1982). 5-2- سیر تكاملی انگل: سیر تكاملی انگل در بدن حیوان و كنه شامل سه مرحله شیزوگونی[56]، گاموگونی[57] و اسپوروگونی[58] می باشد (جاب و همكاران 1991 ; ملهورن و والدروف، 1988 ; سولزبی، 1982 و دولان 1989). سیر تكاملی شامل مراحل زیر است: 1- اسپورزوآیت‌ها 2- شیزونت (اجسام كخ) 3- مروزوآیت‌های متحرك و ورود آنها به گلبول های قرمز 4- تقسیم دوتایی داخل گلبول قرمز (كه به ندرت رخ می دهد) 5- ورود بعضی از مروزوآیت‌ها به سایر گلبول های قرمز 6- تشكیل مراحل كروی یا تخم مرغی شكل (مانند گامونت[59] ها) 7 و 8- ورود گامونتهای آزاد در توده خون به روده كنه و تشكیل میكروگامونت‌ها كه با تقسیم میكروگامونت‌های تك هسته‌ای ازدیاد می‌یابند و سپس به میكروگامت‌ها تبدیل می شوند. 9- ماكروگامت 10- زیگوت با واكوئل داخلی 11 و 12- تشكیل كینت[60] متحرك از زیگوت غیر متحرك تخم مرغی درون سلولهای روده كنه 13- كینت ها در سیتوپلاسم غدد بزاقی مجدداً شروع به تقسیم هسته می كنند. 1 Adenosine deaminase 1Koch 2 Piroplasma 3 Theiler 4 Piroplasma parvum 5 Dschunkowsky 6 Luhs 7 P. annulatum 8 Bettencourt 9 East coast fever 10 Gonder 11 Schizont 13 T. hirci 14 Effendi Askar 1 Littelwood 2 Macroschizont 3 Koch’s blue bodies 4 Mason 5 P. ovis 6 Neitz 7 Hyalomma anatolicum anatolicum 1 Sporozoite 2 Theileria parva 3 Kirvar 1 Shein 2Piroplasm 3 Hemosporina 4 Subkingdom 5 Protozoa 6 Phylum

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:47:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه های دانلودی رشته زیست شناسی ...

پایان نامه زیست شناسی : بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی :بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ­های مولد مایکوتوکسین پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریكا به كمك Multiplex PCR پایان نامه ارشد رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی :طراحی، انالیز بیوانفورماتیکی، همسانه سازی و بیان مولتی توپ انتی ژن پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : انگلهای آبزیان و بیماریهای مشترک با انسان پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی :بررسی افزایش میزان میکرو RNAی21 در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : مقایسه­ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد پایان نامه ارشد رشته محیط زیست : ارزیابی ریسک زیست محیطی در انبار شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی پایان نامه ارشد داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر موقعیت جغرافیایی و موقعیت تشکیل بذر بر روی سنبله دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن(اولئوروپئین) بر سمیت سلولی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول­های PC12 دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط چندشكلی GSTO2 با كاتاراكت دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر عصاره صبرزرد بر تغییرات ایجاد شده ناشی از دیابت القایی موش صحرایی ماده دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی پانکراس دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر عصاره آبی و الکلی گل گیاه ریواس بر فشار خون موش صحرایی نر دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات آپوپتوتیك سلول های سرطانی سینه موش های صحرایی ماده پایان نامه : اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر دانلود پایان نامه : بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita پایان نامه ارشد : بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso) پایان نامه : بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده پایان نامه : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته پایان نامه ارشد : بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف پایان نامه ارشد : پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1) پایان نامه : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی دانلود پایان نامه ارشد : تولید نوروسفر از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان دانلود پایان نامه ارشد : جداسازی و تهیه تک کلون های القاء کننده پرحساسیتی دیررسDTH) ) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین دانلود پایان نامه : جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب پایان نامه : کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E. coli جهش یافته و مقایسۀ خواص این آنزیم با نوع native آن دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران پایان نامه ارشد : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی دانلود پایان نامه : اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی پایان نامه : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی دانلود پایان نامه ارشد : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش های صحرایی بالغ پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد دانلود پایان نامه ارشد : تولید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس 1390 BR دانلود پایان نامه ارشد : کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با استفاده از روی و بنتونیت سدیم پایان نامه : مطالعه ارتباط بین چند شکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون 3 ژن XRCC4 و اینترون 16 ژن ACE و خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییBorzicactus aurantiacus پایان نامه : اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی دانلود پایان نامه : بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط چندشکلی­های ژنتیکی ژن­های GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به مواد مخدر پایان نامه ارشد:کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله دانلود پایان نامه ارشد : سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین پایان نامه ارشد: اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش های صحرایی بالغ پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر لایروبی بر شاخص کیفیت آب WQI، جمعیت ماکروبنتوز و مقدار فلزات سنگین در آب و رسوب و در اروندرود بازه خرمشهر دانلود پایان نامه ارشد:اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست -محیطی بیابان زدایی(مطالعه موردی هامون شهر- سیستان) پایان نامه : مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دانلود پایان نامه : مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیدرولازی آنزیم لیپاز ترموانروباکتر ترموهیدروسولفوریکوس دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر فرآورده‌ها ی کفیر موجود در بازار ایران دانلود پایان نامه ارشد : اثرات گل وبرگ پنیرك Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 پایان نامه : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول پایان نامه : بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال) پایان نامه : اثر عصاره آبی- الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و بررسی تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکساید در موش صحرایی نر پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO پایان نامه : بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره­های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری­های گرم مثبت و منفی پایان نامه : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC. پایان نامه : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه دانلود پایان نامه ارشد : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس پایان نامه ارشد : ارزیابی روشهای موجود تشكیل رسوب واكس و ارائه ی یك روش بهبود یافته پایان نامه ارشد : بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی عصاره اسفنج دریایی .Callyslpongiasp خلیج فارس دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه نقش استیله شدن بر ساختار و ویژگی های آمیلوئیدی هورمون انسولین دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی پایان نامه ارشد : بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس با استفاده از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره پایان نامه ارشد : بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی دانلود پایان نامه ارشد :بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های فاکتورV لیدنG1691A MTHFR C677T،1298A C پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های نر بیهوش شده دانلود پایان نامه : بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان دانلود پایان نامه ارشد : سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین­ها با استفاده از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی دانلود پایان نامه ارشد : شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی پایان نامه ارشد : معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن پایان نامه ارشد : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا دانلود پایان نامه : بررسی اتصال و تشکیل بیوفیلم باکتریایی بر روی سطوح و اثر عوامل ضد میکروبی بر روی آن پایان نامه : بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نر پایان نامه ارشد: تأثیر فلزات سنگین بر خصوصیات رویشی گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در منطقه هشتگرد پایان نامه : سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید دانلود پایان نامه : مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر،شهرستان شهربابک، استان کرمان پایان نامه ارشد: بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR پایان نامه ارشد: بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر هپاتیکوس در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی پایان نامه ارشد: بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف پایان نامه ارشد: بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک های جنگلی نور و سیسنگان استان مازندران پایان نامه ارشد: مطالعه باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران پایان نامه ارشد: کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E.coli جهش یافته و مقایسه خواص این آنزیم با نوع native آن پایان نامه ارشد : مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوههای روستای سیوند شهرستان مرودشت، استان فارس دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده دانلود پایان نامه:: کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی پایان نامه ارشد : بررسی اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک­های جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران دانلود پایان نامه ارشد : بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2 پایان نامه ارشد:تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی دانلود پایان نامه ارشد:اثرکود نیتروژن و فاضلاب خام وتصفیه شده روی بیوماس و مقدارکربوهیدرات سورگوم شیرین Sorghum bicolor L. Moench دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اثر عصاره آبی – الکلی برگ گردو Juglans regia L. بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر دانلود پایان نامه:آنالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه C2 پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی پایان نامه ارشد:مطالعه و شناسایی سویه های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز پایان نامه ارشد:مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از HNMR اسپکتروسکوپی دانلود پایان نامه:کلون سازی نمونه ی جهش یافته ی Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصیت آنتی ژنی و افزایش کارآمدی زیستی آن دانلود پایان نامه ارشد:بررسی زیست شناسی و رفتار تخم گذاری روی کرم میوه خوار خرما دانلود پایان نامه ارشد:اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا دانلود پایان نامه:اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW دانلود پایان نامه:ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی دانلود پایان نامه:ارزیابی اثر عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف‌بر تکثیر فیبروبلاست و فعال شدن مسیر پیام رسانی Smad پایان نامه ارشد:ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون دانلود پایان نامه: آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا دانلود پایان نامه ارشد:انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی پایان نامه ارشد:انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی 166CD در میزبان پروکاریوتی دانلود پایان نامه:آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی پایان نامه ارشد:بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیم­های عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏های گوشتی نژاد Rass دانلود پایان نامه:بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار دانلود پایان نامه:بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر نژاد ویستار دانلود پایان نامه:بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی پایان نامه ارشد:بررسی اثر لیپو پلی ساکارید استخراج شده از سالمونلا انتریکا بر فعالیت COX-2، H2O2 وNO در زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول دانلود پایان نامه:بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی پایان نامه ارشد:بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران پایان نامه ارشد:بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51 پایان نامه ارشد:بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم دانلود پایان نامه:بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز پایان نامه ارشد:بررسی پلی مورفیسمT) 509C-)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به روش PCR-RFLP در استان کرمان پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347 دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت پایان نامه ارشد:بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت­های بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولی SRAP دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس دانلود پایان نامه ارشد:بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان دانلود پایان نامه:بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیك‌های گروه آمینوگلیكوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فكالیس با روش كشت و Multiplex-PCR پایان نامه ارشد:بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران دانلود پایان نامه:بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش SDS-PAGE دانلود پایان نامه:بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف پایان نامه ارشد:بررسی میزان بار میکروبی گوشت‌های بسته‌بندی شده قرمز و سفید در سطح تهران و تعیین کمی باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت سفید، قرمز، شیر، تخم مرغ با بررسی کروماتوگرافی مایع Hplc) ( و ایمونواسی (Elisa) دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه پایان نامه ارشد:بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی پایان نامه ارشد:بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با استفاده از تكنیك Real-Time PCR دانلود پایان نامه ارشد:بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم پایان نامه ارشد:بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران دانلود پایان نامه:بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه دانلود پایان نامه ارشد:بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae پایان نامه ارشد:تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T₃,T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ دانلود پایان نامه:تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشه­ای بر بیان ژن­های اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش دانلود پایان نامه:تجمع زیستی فلزات سنگین(نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی و رسوبات مرجان های سخت غالب در جنوب جزیره قشم – خلیج فارس دانلود پایان نامه:ترکیبات درج شده بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی پایان نامه ارشد:تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری. پایان نامه ارشد:تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی پایان نامه ارشد:تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا و سنجش ایمنی زایی آن در مدل حیوانی دانلود پایان نامه:توسعه تست آویدیته الایزا با استفاده از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما پایان نامه ارشد:جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی Triplex-PCR دانلود پایان نامه:جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR دانلود پایان نامه:جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس پایان نامه ارشد:جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر (سنتی) و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن ها پایان نامه ارشد:جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد دانلود پایان نامه:جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری­های اندوفتیک گیاه گندم و بررسی اثرات آنتاگونیسمی آن­ها علیه پاتوژن­های قارچی گیاه دانلود پایان نامه ارشد:جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز دانلود پایان نامه:جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر دانلود پایان نامه:جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان پایان نامه ارشد:حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست دانلود پایان نامه ارشد:داروهای گیاهی دانلود پایان نامه: ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA) پایان نامه ارشد:شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد دانلود پایان نامه:شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت دانلود پایان نامه:شناسایی و مقایسه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزهای چشمه های باداب سورت،زرابه،قل قل و کورچشمه در استان های سمنان و مازندران دانلود پایان نامه:طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC دانلود رساله دکتری:طراحی نرم­ افزاری پپتید اختصاصی متصل­ شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش­ سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات­ سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم دانلود پایان نامه ارشد:طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از واكسن سیاه سرفه پایان نامه ارشد:طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های 6.11.16.18.31.45 بر پایه پروتئین های L1 و L2 دانلود پایان نامه:غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران برای تولید ترکیبات ضد سرطان ریه پایان نامه ارشد:کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران دانلود پایان نامه:کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب در مخمر Hansenula Polymorpha دانلود پایان نامه ارشد:کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه سیکل تولیدمثلی افعی قفقازی در ماه های مختلف سال پایان نامه ارشد:مطالعه ­ی اثر بخشی عصاره­ ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک) دانلود پایان نامه:مقایسه تاثیر حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامین و کوندراتین در زنان 40 تا 60 سال مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو (آرتروز زانو) پایان نامه ارشد:مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شیشه ای متفاوت دانلود رساله ی دکتری:بررسی ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS) دانلود رساله دكتری:نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز دانلود پایان نامه:مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) پایان نامه ارشد:طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio دانلود پایان نامه:Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو دانلود پایان نامه ارشد:روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها دانلود پایان نامه:استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula دانلود پایان نامه:استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو دانلود پایان نامه:اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن دانلود پایان نامه ارشد:اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری پایان نامه ارشد:اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی دانلود پایان نامه:بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ پایان نامه ارشد:بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM) دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری دانلود پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده دانلود پایان نامه:بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو­راکتور­های متمرکز کننده دانلود پایان نامه:بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری دانلود پایان نامه:بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال) پایان نامه ارشد:بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO دانلود پایان نامه:بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین دانلود پایان نامه ارشد:بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با استفاده از مایکروویو دانلود پایان نامه:بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از 1و3- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید پایان نامه ارشد:بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات دانلود پایان نامه ارشد:بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون دانلود پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار پایان نامه ارشد:پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید دانلود پایان نامه:تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S دانلود پایان نامه ارشد:ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری پایان نامه ارشد:تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی دانلود پایان نامه ارشد:تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال دانلود پایان نامه:تهیه كرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیك وشیمیایی آن دانلود پایان نامه ارشد:تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن پایان نامه ارشد:تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن دانلود پایان نامه:تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن دانلود پایان نامه:جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی دانلود پایان نامه ارشد:حذف ناخالصی­های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف دانلود پایان نامه:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز دانلود پایان نامه:رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها دانلود پایان نامه:ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن دانلود پایان نامه ارشد:سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع پایان نامه ارشد:سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات دانلود پایان نامه:سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک دانلود پایان نامه:سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب دانلود پایان نامه ارشد:سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع دانلود پایان نامه ارشد:سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی پایان نامه ارشد:سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی پایان نامه ارشد:سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین­ها با استفاده از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقات پیرانوپیرانها دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها دانلود پایان نامه:سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو دانلود پایان نامه:سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی پایان نامه ارشد:سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ پایان نامه ارشد:سنتز5و4- دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واكنش پذیری آن تحت شرایط كاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اكسید – DNA دانلود پایان نامه:طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه پایان نامه ارشد:طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس دانلود پایان نامه ارشد: بررسی پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن پایان نامه ارشد:محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانلود پایان نامه:محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO دانلود پایان نامه:مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی پایان نامه ارشد:مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو دانلود پایان نامه:مطالعه نظری 8 – هیدروكسی كینولین با فولرن ها و نانو لوله های كربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو دانلود پایان نامه:مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها پایان نامه ارشد:مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو دانلود پایان نامه:واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:46:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد :تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها ...

2-3 تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها: 11 2-4 اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها: 11 2-5 تعریف و منشا هنر 12 2-6 تعریف هنر در موضوع: 13 2-7 انواع هنر 14 2-7-1- هنرهای دیداری: 15 2-7-2- هنرهای شنیداری: 15 2-7-3- هنرهای گفتاری: 15 2-7-4- هنرهای آمیخته: 15 2-8- هنر زیبا و هنر كاربردی. 16 2-9- تعریف هنرهای تجسمی. 16 2-10- مفهوم رنگ در هنرهای تجسمی. 17 2-10-1- سازواری اشكال هندسی و رنگها 19 2-10-2- اثر رنگ در فضا 21 2-10-3-اقسام رنگ:به طور کلی رنگ ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: 22 2-11 آشنایی با مراکز هنرهای تجسمی. 23 2-11-1 تاریخچه ای مختصر از هنرستانهای هنرهای زیبای تبریز 24 2-11-2 هنرهای زیبای اصفهان. 25 2-11-3 مدرسه صنیع الملک تا هنرستان هنر 26 2-11-4 اولین هنرستان ها در یزد: 27 فصل سوم: رویكرد طراحی.. 29 3-1 مقدمه: 30 3-2 مفهوم مکان: 31 3-3 مفهوم حس مکان: 31 3-4 نظریه دلبستگی: 32 3-5 تعریف و تبیین دلبستگی به مکان: 34 3-6 عوامل موثر در شکل گیری دلبستگی به مکان. 37 3-7 ابعاد مختلف دلبستگی به مکان. 38 3-7-1 بعد انسانی دلبستگی به مکان. 38 3-7-1-1 دلبستگی فردی به مکان. 38 3-7-1-2 دلبستگی جمعی به مکان: 40 3-7-2 فرایند روانی دلبستگی به مکان. 41 3-7-2-1 سطح عاطفی دلبستگی به مکان: 41 3-7-2-2سطح شناختی دلبستگی به مکان. 42 3-7-2-3 سطح رفتاری دلبستگی به مکان. 47 3-7-3 عامل مکانی دلبستگی به مکان. 51 3-7-3-1 بعد اجتماعی مکان در دلبستگی به مکان. 51 3-7-3-2 بعد کالبدی مکان در دلبستگی به مکان. 53 3-8 سطوح مختلف حس تعلق به مکان 55 3-9 اثرات و نتایج دلبستگی به مکان. 57 3-9-1 بقاء وامنیت. 57 3-9-2 نیل به اهداف و ارزیابی فردی. 58 3-9-3 تداوم شخصیتی. 59 فصل چهارم: بررسی مصادیق.. 61 4-1 بررسی مصادیق معماری: 62 4-1-1 هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران: 62 4-1-2 دانشکده هنرهای زیبا: (پردیس فعلی هنرهای زیبا) 64 4-1-3 نتیجه گیری : 75 4-2 طرح پژوهشی: 76 4-3 جمع بندی: 77 فصل پنجم: برنامه ریزی و طراحی معماری.. 79 5-1 مقدمه : 80 5-2 برنامه ریزی معماری. 80 5-2-1 فضاهای هنرستان: 80 5-2-1-1 فضاهای آموزشی: 80 5-2-1-2-فضاهای کمک آموزشی : 82 5-2-1-3 فضاهای خدماتی : 83 5-2-1-4 فضاهای اداری : 84 5-2-2 جدول برنامه فیزیکی فضاهای هنرستان دخترانه هنرهای تجسمی یزد 85 5-3 معرفی بستر طراحی : 88 5-3-1 شرایط اقلیمی یزد : 88 5-3-2 مشخصات آب و هوایی : 89 5-3-3 دستورالعملهای طراحی و ساخت در اقلیم گرم و خشک (یزد) 90 5-3-4 تحلیل پتانسیلهای سایت: 91 5-3-4-1 موقعیت سایت در محدوده شهر یزد 91 5-3-4-2 همسایگی و همجواری: 92 5-3-4-3 راهها و شریانهای ارتباطی: 93 5-3-4-4 تحلیل عوامل اقلیمی: 96 5-3-4-6 آلودگی صوتی: 97 5-3-4-7 شیب عمومی: 97 5-3-4-8 مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین: 97 5-3-4-9 شبکههای آب،برق،گاز،مخابرات،فاضلاب: 97 5-3-4-10 دید از داخل به بیرون. 97 5-4 مبانی نظری طراحی و طرحمایه 98 5-4-1 مبانی نظری مرتبط با موضوع و رویکرد طراحی. 99 6-4-2 مبانی نظری مرتبط با بهره برداران. 102 6-4-3 مبانی نظری مرتبط با مكان طرح. 103 5-5 روند طراحی. 105 5-5-1 اسكیس های اولیه 105 5-5-2 شناخت و تحلیل مكان طرح. 108 5-5-3 دیا گرام و لكه گذاری. 109 5-5-4 طراحی كروكی ها و ماكت حجمی. 109 5-5-5 معرفی و توجیه طرح نهایی. 111 5-5-5-1 معرفی طرح. 112 5-5-5-2 ارائه طرح. 116 پیوست: 129 معنای رنگ‌ها: 130 منابع فارسی: 137 مقدمه: “در روند آفرینش یك اثر هنری، هنرمند از طریق دریافت های حسی خود از جهان پیرامون، شكلی را برگزیده و آن را در مسیر جریانات تحلیلی ذهنی قرار می دهد و در اثر حالت های عناصر ذهنی هنرمند، شكل مورد نظر صورتی نمادین به خود می گیرد. سپس آن را در جریان مرحله آفرینش قرار داده و تبدیل به یك آفریده هنری می كند. در مرحله آفرینش علاوه بر انتخاب مصالح و مواد و ابزار كار و تعیین سبكی هماهنگ، موضوع و محتوای اثر، هنرمند نیاز به درك و شناختی عمیق از عوامل و عناصری دارد، تا اشكال و صورت های برگزیده شده توسط ذهن به عرصه میان درآمده و پیام های ذهنی هنرمند را به دیگران انتقال دهد. ” (فلامكی، 1383، ص 30) با توجه به اینكه هنر های تجسمی، جزء هنرهای زیبا محسوب شده و می تواند نیازهای روحی فرد را پاسخگو باشد و معانی متعالی را انتقال دهد، ضرورت طراحی فضایی جهت یادگیری و آفرینش این هنر و تشویق دانش آموزان برای گراییدن به رشته های هنری بیش از پیش آشكار می گردد. در این بخش و در ابتدای مسیر شایسته است جهت روشن نمودن مسیر این مسأله، آشنایی با مبدأ مسیر، مقصد و چگونگی نزدیك شدن و رسیدن به مقصد مطالبی را ذكر كرده و در ادامه به بیان مسأله، روش تحقیق و مراحل انجام كا اشاره كرد. 1-2 طرح مسأله : « یک کیفیت محوری وجود دارد که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان ، شهر ، بنا یا طبیعت بکر است. این کیفیت عینی و دقیق است اما نمی­توان نامی برآن گذاشت. تلاش ما برای یافتن این کیفیت در زندگی خودمان چیزی است که همه انسان ها به دنبال آن­اند و موضوع اصلی در ماجرای زندگی هرکسی است. این تلاش همان طلب اوقات و حالاتی است که در آن زنده­تریم.»[1] همانطور که در بالا آمده است غایت هر معماری کیفیت بخشی به فضا و ارتقای زندگی انسان ها است. توجه به این کیفیت­های گوناگون در فضا از مضامین رساله پیش روست. دستمایه این تمرین فضای آموزشی هنرستان می­باشد.امروزه مدارس هنری کمتر توانسته اند متناسب با نیازها و توقعات نوجوانان هنرآموز بوده و انگیزه لازم را برای ورود به رشته های هنری به وجود آورند.در واقع معمولا ساختمان هنر های تجسمی نتیجه تغییر کاربری بناهای دیگر بوده که برای این هدف طراحی نشده اند و یا از طرح های بدون کیفیت برخوردار هستند که کمتر توجهی به مخاطب چند ساله آنها نشده است. این در حالیست که دوران نوجوانی تاثیر بسزایی در شکل گیری هویت آنها داشته و نقش مکان در این فرایند غیر قابل انکار است. نیاز به دلبستگی و تعلق برای هنرجویی که باید روزانه ساعاتی را در کلاس بنشیند و الفبای هنر بیاموزد ضروریست. نوجوان باید بتواند با حس آشنا بودن مکان و بدون چالش با محیط اطراف در مدرسه رشد کرده ، آموزش ببیند و با گذراندن این دوران با خاطراتی شیرین آماده مراحل بعدی در زندگی گردد. بنابراین در طراحی سعی بر آن است که با استفاده از دستاوردهای علم روانشناسی محیط پیرامون مقوله دلبستگی به مکان به طرحی مناسب دست یافت که تا حد امکان بتواند به واسطه ویژگی های کالبدی خود به ارتقاء تعامل مثبت هنرآموزان با مکان کمک کند. هر چند که معماری شرط کافی در ایجاد دلبستگی به مکان نبوده و عوامل مداخله گر بسیاری در شکل گیری این حس دخیل اند، اما از آنجا که بخشی از نابسامانی مدارس مربوط به کالبد آنهاست ،رسیدگی به این بعد از دلبستگی اهمیت ویژه ای دارد. 1-3 ضرورت انجام پروژه: با توجه به قرارگیری هنر به عنوان پل ارتباطی بین فرهنگ ها و برای عقب نماندن از قافله جامعه بشری نیاز به آموزش هنر در سطح جامعه هر روز بیشتر احساس می شود و فراگیری هنرهای تجسمی به عنوان یکی از دو راه برقراری ارتباط بین انسان ها (به جز کلام) اهمیت فوق العاده ای می یابد. همانطور که در سطح جامعه مشاهده می­شود ، در حال حاضر ، نه تنها در زمینه هنر بلکه معماری مدارس هم هما نند سایر نمونه­های معماری اکثراً از کیفیت مطلوب و درخور برخوردار نیست در حالیکه آموزش و یادگیری همواره تحت تأثیر فضاست .در این قسمت برای درک بهتر ضرورت طراحی مختصر نقدی برفضاهای آموزشی از جنبه معماری ارائه خواهد شد: الف) کیفیت فضا :

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:45:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایا نامه بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران و پسران جوان  بین 18ـ 40 سال ...

فصل سوم: روش پژوهش 98 طرح تحقیق 3-1 98 آزمودنی های پژوهش 3-2 98 ابزارهای جمع آوری اطلاعات 3-3 101 روند اجرای پژوهش 3-4 101 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 3-5 فصل چهارم: یافته های پژوهش 102 آمار توصیفی و آمار استنباطی 4-1 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 111 نتیجه گیری 5-1 116 محدویدت های تحقیق 5-2 116 پیشهادات تحقیق 5-3 117 فهرست منابع و ماخذ 118 ضمائم چکیده هدف از بررسی این پژوهش بررسی تأثیر خنده درمانی یوگایی بر سلامت روان دختران و پسران 18 ـ 40 سال می باشد. طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون باگروه کنترل است.در این پژوهش جامعه آماری، افرادی بودند که از باشگاه خنده درمانی جلائیان واقع در تهران، خیابان فرجام استفاده می کردند، می باشد. تعداد جامعه آماری مورد بررسی 100نفر بود. حجم گروه نمونه بر اساس جدول مورگان 100 نفر بود . با توجه به صدک های شمول که دامنه سنی می باشد 50 نفر انتخاب شدند . لازم به ذکر است که صدک مشمول عبارت است از : دامنه سنی ( 20 تا 40 سال) .ابزار پژوهش در این پروژه، پرسشنامه سلامت روان scl-90 و دوره خنده درمانی یوگایی به مدت دو ماه می باشد. با توجه به مقدار t به دست آمده (84/29) ( به طور مستقیم) در سطح 000/0 معنادار می باشد . بنابراین می توان گفت که بین دو بخش پیش آزمون و پس آزمون از نظر ملاک سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد . در واقع فرضیه تأیید می شود. با در نظر گرفتن میزان میانگین سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون متوجه می شویم که دوره های خنده درمانی که افراد گذرانده اند در افزایش سلامت روان افراد نمونه تأثیر گذارد بوده است. ولی تفاوتی بین دختر و پسر از لحاظ میزان سلامت روان و اختلال مشاهده نشد. واژگان کلیدی: خنده درمانی یوگایی، سلامت روان. 1ـ 1ـ مقدمه: خنده در روان‌شناسی دارای جایگاه ویژه و پرارزشی است و موجب کاهش هورمون‌های استرس‌زا (کورتیزول، آدرنالین، دوپامین و هورمون رشد) می‌شود و افزایش مقدار هورمون‌هایی مانند آندورفین را به همراه دارد که نوعی حس آرامش و تعادل روانی را القا می‌کند. کسی که می‌خنداند بیشتر از آن‌که می‌خندد، اثر مفید خنده را بر بدن خود به جا می‌گذارد و آستانه تحمل خود را در برابر بروز خشم و عصبانیت بالا می‌برد. حتی اگر شما یک دقیقه بخندید، آن خنده می‌تواند گاهی تا 45 دقیقه باعث آرامش شما ‌شود و فشار روانی تان را کمتر کند. ( شفیع آبادی، 1392) بسیاری از روان‌شناسان خنده درمانی را به عنوان یکی از روش‌های درمانی موثر در برطرف کردن اختلالات رفتاری می‌دانند و حتی برخی تحقیقات نشان می‌دهد این روش در بیماران مبتلا به افسردگی تاثیر مثبت زیادی دارد. در عین حال، لبخند روی لب اطرافیان موجب القای حس آرامش ما می‌شود و در کاهش استرس‌های روزمره‌مان موثر است. زود فهمیدن، حافظه قوی، قدرت استدلال و منطق بیشتر و سازگاری مطلوب اجتماعی از دیگر مزایای خندیدن است. اصولا چهره خندان جذابیت را بیشتر می‌کند و از نظر علم روان‌شناسی افراد جذاب، تاثیرگذارترند. در مقابل، عبوس بودن به روابط اجتماعی لطمه می‌زند و استرس را به مخاطبان القا می کند. ( شفیع آبادی، 1392) افرادی که خیلی سخت می‌خندند معمولا از نظر روانی افراد پرتنش و پر استرسی هستند و باید از مزایای خندیدن آگاه شوند، با دوستان و خانواده دور یک میز بنشینند و وقایع خنده‌دار برای هم بازگو کنند، فیلم‌ها یا تئاترهای خنده‌دار ببینند و… هر موقعیت بدی واقعا آن طور که ما فکر می‌کنیم، نیست و می‌توانیم شکل خنده‌داری از آن را هم تعریف کنیم. با این روش می‌توانیم سختی‌ها را تحمل کنیم و یا از آنها عبور کنیم و اجازه ندهیم استرس و خشم و عصبانیت بر ما غلبه کند. ( شفیع آبادی ، 1392) 1ـ 2ـ بیان مسئله: گاهی حوادث زندگی، ما را به انجام عکس ‌العمل هایی وا می ‌دارد، ولی شرایط زمانی و مکانی، اجازه بروز این عکس ‌العمل‌ ها را به ما نمی ‌دهند. در نتیجه، مقدار زیادی انرژی در بدنمان محبوس می شود که می‌ توانیم با خنده آن را آزاد کنیم. در واقع، خنده پدیده ‌ای است که غالبا برای ابراز شادمانی به کار می ‌رود و در بین موجودات زنده، فقط انسان است که از این توانایی به صورت کامل برخوردار است. روان ‌شناسان بر این باورند که مقدار زیادی انرژی منفی در اثر مشکلات مختلف زندگی، در بدن ذخیره می‌ شود و این انرژی به همراه استرس‌ های درونی، از طریق خنده از ذهن و بدن ما تخلیه می ‌شود. به همین دلیل است که همیشه بعد از خنده، احساس آرامش و تمرکز ذهنی می کنیم. ( محمد قدیری، 1392) خنده می تواند اثرات درمانی بر جسم و روان داشته باشد . نورمن کازینز در کتاب « آناتومی بیماریها» شرح داده است که خنده ارزش درمانی داشته و یا به عبارتی مانند ” جلیقه ضد گلوله ” ما را در برابر اثرات مخرب ناشی از عواطف منفی محافظ می کند. خنده ترس از بیماری را متوقف می کند و از این رو از سفت شدن رگهای خونی و تغییرات بیوشیمیایی مضر در بدن جلوگیری می کند. خنده موجب افزایش تولید اندرفین ها و یا همان هورمون های طبیعی شادی می شود که نقش بسیار مهمی در برطرف کردن درد دارد. ( کازینز ، 1979) در نوشته های یونان باستان چنین دیده می شود : دلی که شاد است به خوبی یک پزشک فعالیت می کند ( پولادی ریشهری ، 1387) پژوهش های گسترده ای که در دو دهه ی گذشته در کشورهای گوناگون جهان انجام گرفته ثابت کرده است که خندیدن اثر مثبتی بر دستگاه های مختلف بدن دارد. خنده آثار منفی استرس را که امروزه قاتل شماره یک جان آدمی شناخته شده است از تن و روان می زداید . بیش از هفتاد درصد بیماری ها و ناخوشی ها همچون بالا بود فشار خون، ناراحتی های قلبی، اضطراب، افسردگی، سرما خوردن های پی در پی، زخم معده، بی خوابی ، آلرژی، آسم، اختلالات قاعدگی، سردردهای تنشی و حتی سرطان به نوعی با استرس در ارتباط اند. همچنین ثابت شده است که خنده بی هیچ شک و تردیدی در تقویت دستگاه ایمنی بدن که در حفظ سلامتی و تندرستی ما نقشی اساسی ایفا می کند دخالت دارد. ( مادان کاتاریا، 1390) دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که خنده هم ارزش پیش گیری کننده دارد و هم ارزش درمانی. اما این روزها سراغ خنده را از چه کسی می توان گرفت؟ به نظر می رسد که مردم خندیدن را به کلی یاد برده اند. پژوهشهای دکتر میشل تیتز، روانشناس آلمانی، بیانگر آن است که دردهه ی 1950 مردم به طور میانگین 18دقیقه در روز می خندیدند در حالی که امروز با وجود بهتر شدن کیفیت زندگی، ما در هر روی بیش از 6 دقیقه نمی خندیم. کودکان قادرند روزی 300 تا400 بار بخندند، اما در بزرگسالی این میزان به 15 بار در روز کاهش می یابد. همچنین در نتیجه ی جدی بودن و سختگیری بیش از حد، حس شوخ طبعی ما روز به روز در حال افول است. چیزهایی که سی سال پیش از ته دل به آن ها می خندیدیم، امروز فقط لبخندی کمرنگ را بر لبان ما جاری می سازند. هر جلسه ی خنده درمانی، آمیزه ای از تمرین های تنفس عمیق و حرکت های کششی یوگا، خنده های برانگیزاننده و احیای روحیه ی بازیگوشی کودکانه است. تمرین های گروهی خنده کاملا بر پایه ی اصول دانش یوگا انجام می شود که از راه به هم پیوستن جسم، روان و روح، تعادل زیستی بی همتایی در ما ایجاد می کند. تمرین های برانگیزاننده خنده با « تنفس عمیق که بخش مهمی از یوگا را تشکیل میدهد همراه شده است. تنفس عمیق با به جنبش در آوردن موزون پرده ی دیافراگم و عضله های شکم، بخش آرام بخش دستگاه عصبی ( سلسله اعصاب پاراسمپاتیک) را فعال می سازد. همچنین میزان اکسیژن خالص بدن راکه مهم ترین نقش را در سوخت و ساز بر عهده دارد افزایش می دهد. ( مادان کاتاریا، 1390) با توجه به شواهد فوق و همچنین تفاوت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، محقق بر آن شده تا تاثیر خنده درمانی یوگایی را بر سلامت روان زنان و مردان بررسی نماید. 1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت موضوع: دانش روانشناسی، امروزه پی برده است که لبخند در زندگی ما از اهمیت به سزائی برخوردار است .لبخند و خنده هیچ عارضه جانبی مضری ندارد و حتی اگر نتواند به خودی خود بیماری و فشارهای روانی را علاج کند، حداقل میتواند لحظات نگرانی بهوجود آمده از بیماری را برطرف سازد. لبخند علاوه بر معکوس کردن مسیر بیماری و تأمین سلامت در گردهمائی های اجتماعی بهترین یخ شکن است. در سالهای اخیر دانشمندان سعی داشتند که فیزیولوژی خنده و اثرات پزشکی قابل اثباتش را آشکار کنند. گروهی از این وحشت دارند که اگر زیاد بخندند و یا لبخند به لب داشته باشند، د یگران آنها را جدی نگیرند در حالی که باید بدانیم امروزه مشکل،، خنده زیاد نیست ، بلکه کمبود خنده است .البته بایستی صادقانه خندید و شخصیت خود را نیز در نظر داشت .خنده آنگاه مؤثر و درمانبخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران آسیب نرساند خنده های بیمورد و تمسخرآمیز، انسان را غافل میکند و پرده سیاهی بر روی عوامل شادی آفرین دیگر میکشد. ( مادان کاتاریا، 1390) خندیدن نوعی آنتی بیوتیک طبیعی است که همه انسان ها با استفاده از آن می تونند بسیاری از درد های خود را کاهش دهند .خنده واکنشی غیر ارادی است که موجب انقباض هماهنگ پانزده ماهیچه صورت و سریع شدن تنفس و جریان خون و در نتیجه افزایش ترشح آدرنالین در خون می‌شود که تاثیر نهایی آن ایجاد احساس لذات و شادابی در فرد می‌شود.خنده ارزانترین داروی پیشگیری ازو مبارزه با بسیاری از بیمار ها است و باعث پایین آمدن ضربان قلب و کاهش فشار خون می‌شود و از آنجائیکه موجب می‌شود فرد نفس عمیق بکشد لذا میزان اکسیژن بافت ها افزایش می یابد در نتیجه در طولانی شدن عمر بشر نیز اثر دارد .ترشح هورمون ایمونوگلوبولین در بدن با میزان خندیدن ما ارتباط مستقیم دارد. ایمونو گلوبولین به مبارزه دستگاه ایمنی بدن با باکتری ها و میکروب ها کمک می‌کند و شخص را برای مقابله با بیماری ها آماده می‌کند همچنین در اثر خنده نوعی ماده شیمایی خاص تولید می‌شود که در شخص اعتماد به نفس ایجاد می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:43:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل موثر بر كمرویی دانش آموزان ...

كمرویی پدیده ای است كه سرتاسر زندگی افراد كمرو را تحت تأثیر خود قرار می دهد و بسیاری از استعدادهای او را از بین می برد و فرد را در صحنه زندگی اجتماعی ضعیف و ناتوان ظاهر می سازد افراد كمرو در رفتارهای اجتماعی بیشتر منفعل ظاهر می سازد افراد كمرو در رفتارهای اجتماعی بیشتر منفعل ظاهر می شوند تا فعال آنها از قرار گرفتن در جمع می ترسند و هنگامی كه در جمع ظاهر می شوند خود را گم می كنند و احساس درد و رنج می كنند و اگر هم بخواهند مطلبی را در جمع ابراز كنند فراموشی بر آنها غلبه می كند مثل اینكه مغزشان از كار افتاده است. آنها در برقرار كردن ارتباط با دیگران نیز ضعیف هستند و بیشتر افراد گوشه گیر می باشند و به همین دلیل اگر هم افراد خوبی باشند و دارای تواناییهای زیادی هم باشند به دلیل گوشه گیری همچنان ناشناخته می مانند و كمی هم به آنها توجهی نمی كند. این افراد از دفاع كردن از حقوق خود نیز ناتوان هستند.( رزم ، 1373، ص 89تا123) افراد كمرو در زندگی حرفه ای، تحصیلی، زناشویی و دیگر جنبه های زندگی خود ضعیف و ناتوان می باشند این افراد هیچ لذتی از زندگی خود نمی برند و زندگی ایی سرشار از مشكلات و اضطراب و رنج و درد دارند. افراد كمرو حصاری را به دور خود كشیده اند و در درون این حصار به خود می پیچند و به درون خود می نگرد اما این افراد در عالم درونشان خود می دانند كه افرادی با تواناییهای قابل توجهی هستند و در بسیاری از جنبه ها و تواناییها حتی از دیگران برتر می باشند و می توانند كارهایی را انجام دهند كه دیگران قادر به انجامشان نیستند اما هر بار كه می خواهند كاری انجام دهند به علت گرفتار شدن در چنگ كمرویی نمی توانند وارد عمل شوند. این حصار و قفس محكم كه افراد كمرو را احاطه كرده مواد اولیه اش از شرایط اجتماعی محیطی فراهم می شود و عاملان اصلی اش والدین این افراد می باشند و بعد بستگان و دوستان و معلمان، عاملان اصلی این قفس و حصار محكم باید اقدام به شكستن بنمایند. ( افروز ، 1374 ، ص 11تا 35 ) افراد، جوامع، خانواده ها و فرهنگ های مختلف برای كمرویی معنای متفاوتی بكار می برند. به عنوان مثال اغلب، نوجوانی را كه به لحاظ روانشناسی اجتماعی فردی كمرو تلقی می شود به عنوان یك فرد متین و ساكت و مؤدب در نظر گرفته می شود و بعضی افراد كمرویی را برای دختران و زنان امری عادی و حتی صفتی مقبول و مثبت تلقی می نمایند و چنین دخترانی را دخترانی با حیا و با عفت می دانند حتی آنان را مورد تشویق و تمجید قرار می دهند. اما از طرف دیگر كمرویی پسران را یك مشی و طرز رفتار نامناسب و ناپسند می دانند حیا و قدرت خویشتنداری یكی از صفات انسانهای متعالی است كه ارادی و ارزشمند می باشد در حالی كه كمرویی پدیده ایی غیر عادی، ناخوشایند و نشانگر معلولیت اجتماعی است كه برای هر دو جنس دختر و پسر امری نامطلوب و نابهنجار می باشد. خانواده و جامعه باید تفاوت حیا و كم رویی را بداند و بشناسد. حیا صرف ظاهر نشدن بیان مسئله : هیچ تعریف واحدی از كمرویی كفایت نمی‌كند زیرا كمرویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است با این حال در یك تعریف كلی می توان كمرویی را به عنوان ناراحت بودن در حضور جمع یا دیگران تعریف كرد . كمرویی یك نوع ترس است احساس ترس در افراد كمرو او را وادار می‌كند كه با سرعتی كه در توان دارد بگریزد و به خاطر طرفداری از ترس خود باعث می شود مشكلاتی رابرای خود پدید آورد . آدم كمرو از شكست در اجتماع می‌ترسد او همیشه از اینكه دیگران او را حقیر بشمارند در هراس است این تر س او را همچون پروانه ای كه در قفس شیشه ای زندانی است آرام و بی حركت نگه می دارد و مثل اینست كه اعصاب پاهایش را قطع كرده اند و قادر به حركت نیست . بنابراین نمی تواند موقعیت خود را حفظ كند با توجه به مطالب گفته شده شخص كمرو غیر از ترسی كه در وجودش هست چیزی دیگر نمی بیند و این باعث می شود از امورات دیگر غافل بماند . شخص كمرو زمانی كه در مقابل چیزی مقاومت می‌كند اضطراب و دلهره وحشتناكی او را فرا می‌گیرد و بر او غلبه می‌كند . با توجه به اهمیت موضوع یعنی كمرویی و پیامدهای آن همواره این سؤال وجود دارد كه چه علل و عواملی موجب كمرویی شده است. پیامدها و عوارض این پدیده ها مخصوصاً در بین دانش آموزان چه بوده است. افراد كمرو از ارتباط با دیگران می ترسند اگر موارد اسثنایی مثلاً بروز حادثه ای در دوران كودكی و موارد دیگر را كنار بگذاریم، یا مسلماً منشأ این ترس و دلهره را باید در تربیت خانوادگی افراد جستجو كرد روش تربیت فرزندان توسط والدینشان و فرهنگ حاكم بر زندگی خانواده ها كه همین روش تربیتی است، كه فرزندان را شجاع، با جرأت، امیدوار، ناامید، ترسو، شجاع، سخت كوش، تنبل یا كمرو، گستاخ و … بار می آورد. در این تحقیق هر چند تأكید روی خانواده و تربیت فرزندان می باشد. اما عوامل دیگری همچون عوامل فردی اجتماعی، جنسیتی(دختر یا پسر بودن) (زن یا مرد بودن) حالتهای خصوصی، و … مورد توجه قرار می دهیم.(آقایی 1371، ص68) اهمیت و ضرورت تحقیق : امروزه سهم بسیار مهمی از بودجه دولت در كشورهای پیشرفته صرف امر تحقیقاتی شده و مراكز فراوانی دست اندركار این امر خطیر بوده و بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای این جوامع را به خود اختصاص داده و به صورت دراز مدت، میان مدت، نتایج حاصل از توسعه مغزها به بار می نشیند و سهم تحقیقات آموزشی در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.كه محور اساسی آن رشد استعدادها، شناسایی آنان و آشنایی با وضعیت روانی، علایق و عواطف و افكار آنهاست تا بتوان بر اساس خصوصیات روانی، هدایت و بهسازی و بهداش ت روانی انسانهای فردا توسعه را ادراك و به صورت عنصر مفید و فعال در خدمت تعالی و شكوفایی معنوی و مادی بشریت قرار گیرند در این راستا تصمیم گرفتیم تا علل و عوامل موثر بر كمرویی را بررسی كنیم. چرا كه كمرویی، رو به رو شدن با افراد جدید را برای فرد نگران كننده و دشوار می كند و وارد شدن به جمع و كسب و كار را برای افراد سخت می نماید. مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توانمندی را سبب می شود، انتظار این است كه ضرورت پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و اتصاف به فضیلت های اخلاقی كودكان، نوجوانان و بزرگ دال به دور از هر گونه افراط و تفریط در تربیت اجتماعی، رشدی متعادل و متوازن داشته است و با تجلی از و شجاعت اخلاقی در گفتار و رفتار. فرد باید از كمرویی و جسارت و پرخاشگری بركنار باشد. زیرا كه افراد كمرو نمی توانند در انجام بعضی از مسئولیتهای اجتماعی فرد موفق باشند. امیدواریم كه این تحقیق گاهی موثر در جهت كاهش میزان كمرویی افراد و شكوفا نمودن استعدادهای آنها در سطح اجتماعی باشد. اهمیت انجام این تحقیق در این است كه با انجام دادن چنین تحقیقاتی در رابطه با كمرویی در دانش‌آموزان و ارائه كردن راهكارهایی برای حل چنین مشكلات رفتاری آنها موثر می‌باشد . ما با اینجام چنین تحقیقاتی و بدست آوردن اطلاعات در چنین زمینه هایی می‌توانیم اطلاعات بدست آمده را در اختیار معلمان و محیط های آموزشی قرار داده تا آنها بتوانند بیشتر با نحوه برخورد با دانش‌آموزان آشنا گردیده و بهتر در جهت حل مشكلات دانش‌آموزان رسیدگی كرده . وقتی كه مشكل رفتاری دانش‌آموزان شناسایی و حل گردد آنها می‌توانند بسیاری از صفات خوب و برجسته خود را كه قبلاً قادر به نشان دادن آنها نبودند ظاهر سازند و از جمله معایبی كه با انجام ندادن چنین تحقیقات و ارائه ندادن راهكارها در این زمینه اینست كه مسلماً مشكلات رفتاری و انزوا و گوشه گیری روز به روز در دانش‌آموزان زیادتر گردد و نه تنها در شخصیت فردی و اجتماعی فرد تأثیر می‌گذارد بلكه دانش‌آموزان نمی توانند در زمینه های تحصیلی موفقیتی بدست آورند و در جامعه نیز بحرانها ی زیادی بوجود می‌اید پس باید به این مشكلات بیشتر توجه شود و به چنین افرادی كه كمرویی آنها شدید می باشد بهای بیشتری داده شود . ( همان منبع ، ص 153 ) . اهداف تحقیق : 1- هدف كلی : بررسی و مقایسه عوامل موثر بر كمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ارائه راهكارهای موثر در این زمینه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-1389 اهداف جزئی : 1- بررسی عوامل موثر بر كمرویی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب 2- بررسی عوامل موثر بر كمرویی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب 3- مقایسه عوامل موثر بر كمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب 4- ارائه راهكارهای موثر جهت كاهش كمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب 5- مقایسه میزان كمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب در جمع و اجتماع نیست. جامعه ما نیاز به حضور فعال و استفاده از استعدادها و توانمندیهای زنان و دختران در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی دارد. و در چنین جامعه ایی كمرویی جایی نخواهد داشت. حال آنكه حجب و حیا جایگاه و منزلت ویژه و ارزشمندی داشته و آحاد جامعه برای آن ارزش فراوانی قایل بوده و هست. باید توجه داشت كه كمرویی یك پدیده پیچیده ی روانی- اجتماعی بوده و علت آن عمدتاً به روابط بین فردی و نحوه ی تربیت تربیت پذیر بر می گردد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:42:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش SWIM-UP در زمان های مختلف ...

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 1-1- روش های كمك باروری………………………………………………………………………………………………………………….2 1-2- ناباروری……………………………………………………………………………………………………………………………………………5 1-3- تولید اسپرم …………………………………………………………………………………………………………………………………….5 1-4- مایع انزالی………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-4-1- آنالیز مایع انزالی………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-5- پارامترهای اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………….10 1-5-1- مورفولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………10 1-5-2- تحرک اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………….12 1-5-3- درجه بندی تحرک اسپرم ……………………………………………………………………………………………………….14 1-5-4- قابلیت حیات اسپرم………………………………………………………………………………………………………………….14 1-5-5- حجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 1-5-6- غلظت………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 1-6- انواع مرگ سلولی و تعریف آن………………………………………………………………………………………………………18 1-6-1- نکروز…………………………………………………………………………………………………………………………………………18 1-6-2- آپوپتوز سلولی…………………………………………………………………………………………………………………………..18 1-6-2-1 مراحل آپوپتوز ……………………………………………………………………………………………………………………….19 1-6-2-2 مسیر های آپوپتوز………………………………………………………………………………………………………………….21 1-6-2-3- عناصر کلیدی مسیرهای آپوپتوز………………………………………………………………………………………….21 1-6-2-4- روش های بررسی آپوپتوز …………………………………………………………………………………………………..23 1-6-2-4-1- بررسی تغییرات غشاء پلاسمایی در مرگ سول ……………………………………………………………23 1-6-2-4-1-1- تعیین فسفاتیدیل سرین سطح بیرونی غشاء سلول……………………………………………………24 1-6-2-4-2- بررسی سیتوتوکسیسیتی ………………………………………………………………………………………………24 1-6-2-4-3- بررسی تغییرات مورفولوژی …………………………………………………………………………………………..25 1-6-2-4-3-1- استفاده از میکروسکوپ الکترونی………………………………………………………………………………25 1-6-2-4-3-2- استفاده از میکروسکوپ نوری وفلورسانس………………………………………………………………..25 1-7- منشاء آسیب DNA اسپرم…………………………………………………………………………………………………………26 1-7-1- بسته بندی غیرطبیعی كروماتین……………………………………………………………………………………………27 1-8- ساختار کروماتین اسپرم و تأثیر آن بر ناباروری …………………………………………………………………………28 1-8-1- بررسی ساختار کروماتین اسپرم……………………………………………………………………………………………..28 1-9- نقش آپوپتوز در آسیب DNA اسپرم………………………………………………………………………………………..29 1-10- استرس اكسیداتیو به واسطه ROS…………………………………………………………………………………………30 1-11- تاثیر عوامل محیطی برسلامت DNA و میزان موفقیت روشهای کمک باروری…………………..31 1-11-1- مصرف سیگار………………………………………………………………………………………………………………………..31 1-11-2- مواجهات شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….32 1-11-3- داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی……………………………………………………………………………………33 1-11-4- سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 1-12- تكنیك­های بررسی ساختار كروماتین……………………………………………………………………………………….33 1-12-1- روش­های تعیین آسیب DNA اسپرم انسان………………………………………………………………………34 1-12-1-1- تست TUNEL……………………………………………………………………………………………………………….35 1-12-1-2- روش DBD-FISH………………………………………………………………………………………………………..35 1-12-1-3- روش Comet…………………………………………………………………………………………………………………..36 1-12-1-4- رنگ­آمیزی CMA3…………………………………………………………………………………………………………36 1-12-1-5- تكنیك SCSA………………………………………………………………………………………………………………..37 1-12-1-6- تست SCD……………………………………………………………………………………………………………………..37 1-12-1-7- رنگ­آمیزی آكریدین اورانژ………………………………………………………………………………………………..39 1-12-1-8- رنگ­­آمیزی تولوئیدین بلو………………………………………………………………………………………………….39 1-13- روش مهاجرت اسپرم………………………………………………………………………………………………………………….39 1-14- روش سانتریفیوژ شیب غلظت…………………………………………………………………………………………………….40 فصل دوم- مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………………………………41 2-1- مواد و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………42 2-1-1- وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-1-2- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………..42 2-2- ساخت محلول های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………45 2-2-1- ساخت محلول Ham’s F10…………………………………………………………………………………………………….45 2-2-2- محلول های لازم برای تست پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)…………………………………………..46 2-2-3- ساخت محلول تانل……………………………………………………………………………………………………………………..46 2-2-4- ساخت محلول (PBS)……………………………………………………………………………………………………………….46 2-2-5- ساخت رنگ ائوزین-نیگروزین…………………………………………………………………………………………………….47 2-2-6- ساخت رنگ رایت………………………………………………………………………………………………………………………..47 2-3- روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48 2-3-1- روش جمع آوری اسپرم…………………………………………………………………………………………………………….. 48 2-3-2- آنالیز مایع انزالی………………………………………………………………………………………………………………………… 48 2-3-2-1- آزمایشات ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………..48 2-3-2-1-1- ظاهر………………………………………………………………………………………………………………………………….48 2-3-2-1-2- آبکی کردن…………………………………………………………………………………………………………………………48 2-3-2-1-3- حجم………………………………………………………………………………………………………………………………….48 2-3-2-1-4- چسبندگی…………………………………………………………………………………………………………………………48 2-3-2-2- آزمایشات میکروسکوپی………………………………………………………………………………………………………….49 2-3-2-2-1- آگلوتیناسیون……………………………………………………………………………………………………………………..50 2-3-2-2-2- بررسی تعداد اسپرم…………………………………………………………………………………………………………..50 2-3-2-2-2-1- روش استفاده از MAKLER CHAMBER برای شمارش ………………………………………..50 2-3-2-2-3- ارزیابی تحرک……………………………………………………………………………………………………………………51 2-3-2-2-3-1- روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….52 2-3-2-2-4- ارزیابی قابلیت حیات…………………………………………………………………………………………………………53 2-3-2-2-4-1- روش کار رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین………………………………………………………………………53 2-3-2-2-5- ارزیابی مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………54 2-3-2-2-5-1- رنگ آمیزی پاپانیکولا……………………………………………………………………………………………………54 2-3-2-2-5-2- روش فیکس کردن………………………………………………………………………………………………………..54 2-3-2-2-5-3-روش رنگ آمیزی پاپانیکولا……………………………………………………………………………………………55 2-3-3- Direct swim-up………………………………………………………………………………………………………………………57 2-3-3-1- روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………….57 2-3-4- تست بررسی میزان پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)……………………………………………………………58 2-3-4-1- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………58 2-3-5- روش رنگ آمیزی تانل…………………………………………………………………………………………………………………60 2-3-6- آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….62 فصل سوم- نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 3-1 نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی تحرک اسپرم………………………………64 3-2- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قابلیت حیات اسپرم………………….67 3-3- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی مورفولوژی اسپرم……………………..68 3-4- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70 3-5- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA اسپرم………………………………………………………………………………….72 3-6- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی آپوپتوز اسپرم………………………………………………………………………………………………………………75 3-7- رابطه میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم……………………………………78 3-8- رابطه میزان آپوپتوز اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم…………………………………………………………………..79 3-9- رابطه میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم با میزان آپوپتوز اسپرم…………………………………………..80 3-10- نتایج کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………80 فصل چهارم- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………….81 4-1- تا ثیر روش آماده سازی Dricct Swim up بر روی پارامترهای اسپرم………………………………………83 4-2- تاثیر زمان های مختلف انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد بر روی قطعه قطعه شدن DNA و آپوپتوز اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………..84 4-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….90 منابع چکیده انگلیسی فهرست شکل ها 1-1- ساختار اسپرم انسانی……………………………………………………………………………………………………………………..9 1-2- ارزیابی آسیب DNA توسط: …………..…………….…A.TUNEL, B.COMET, C.CMA337 1-3- تست SCD………………………………………………………………………………………………………………………………….38 2-1- انواع مختلف آگلوتیناسیون…………………………………………………………………………………………………………..50 2-2- MAKLER CHAMBERبرای شمارش اسپرم استفاده می شود………………………………………………51 2 -3- شکل لامل MAKLER CHAMBER …………………………………………………………………………………….52 2-4- چگونگی قرارگیری لوله فالکون بازاویه 45 درجه در انکوباتور…………………………………………………….57 3-1- رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین برای سنجش میزان زنده یا مرده بودن اسپرم…………………………….67 3-2- رنگ آمیزی پاپانیکولا ………………………………………………………………………………………………………………….69 3-3- تست SCD برای بررسی میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم میباشد……………………………………74 3-4- رنگ آمیزی TUNEL………………………………………………………………………………………………………………….76 فهرست جدول ها 1-1 : خصوصیات میکرسکوپی نمونه انزال طبیعی مطابق با استاندارد های سازمان بهداشت جهانی (2010/WHO)…………………………………………………………………………………………………………………………………….17 2-1- ساخت Ham’sf10……………………………………………………………………………………………………………………..45 2-2- محلول های لازم برای رنگ آمیزی پاپانیکولا………………………………………………………………………………55 3-1-مقایسه پارامترهای اسپرمی قبل و بعد از آماده سازی اسپرم ……………………………………………………..71 3-2-مقایسه میانگین اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA آپوپتوز اسپرم………………77 3-3-مقایسه مقدار P اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA و آپوپتوز اسپرم…………………………………..77 3-4- رابطه میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم……………………………………78 3-5- رابطه میزان آپوپتوز اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم………………………………………………………………….79 فهرست نمودارها 3-1- مقایسه میانگین حرکت پیشرونده، حرکت سریع و حرکت کند قبل و بعد از آماده سازی اسپرم به روش Swim-up……………………………………………………………………………………………………………………………….66 3-2- مقایسه میانگین قابلیت حیات و مورفولوژی اسپرم قبل و بعد از آماده سازی به روش Swim-up…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68 3-3- مقایسه میانگین حرکت پیشرونده و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم قبل و بعد از آماده سازی به روش Swim-up………………………………………………………………………………………………………………………………..70 3-4- مقایسه میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up…………………………………………………………………………………………………………………..73 3-5- مقایسه میانگین آپوپتوز اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up……………………………………………………………………………………………………………………………………………76 چکیده یکی از علت های شکست و عدم موفقیت در تکنیک های کمک باروری(ART) قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی است، که ممکن است با انکوباسیون طولانی مدت اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد به وجود آید. لذا در این مطالعه میزان قطعه قطعه شدن و آپوپتوز DNA اسپرم انسانی بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up در زمان های مختلف انکوباسیون به وسیله تست SCD و تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه آینده نگر، بیست ویک نمونه ی اسپرم نرمال مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژی اسپرم از رنگ آمیزی Papanicolaou و قابلیت حیات اسپرم از رنگ آمیزی Eosin-Nigrosin استفاده شد. نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up در زمان های مختلف انکوبه شدند. قطعه قطعه شدن DNA در فواصل زمانی مختلف (3،2،1،0 ساعت) با استفاده از تست SCD مورد بررسی قرار گرفت. اسپرم های دارای هاله بزرگ و متوسط، DNA سالم داشتند و اسپرم هایی که دارای هاله کوچک و بدون هاله بودند DNA قطعه قطعه شده داشتند. میزان آپوپتوز نیز به وسیله تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده اسپرم بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up 53/2±33/72 و 02/1±10/90 بوده است. میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم به میزان معنی داری افزایش یافت بعد از دو ساعت (935/0±81/8، 004/0 P=) و بعد از سه ساعت (894/0±76/10، 0001/0 P=) انکوباسیون نسبت به زمان صفر (809/0±38/4) بوده است. همچنین میزان آپوپتوز DNA اسپرم در زمان دو ساعت انکوباسیون نسبت به زمان صفر (864/0±19/9، 008/0 P=) و نیز زمان سه ساعت نسبت به زمان یک ساعت ( 7/0±97/10، 002/0 P=) انکوباسیون معنی دار شده است. در نهایت نتیجه ای که ما به آن دست یافته ایم نشان می دهد که انکوباسیون اسپرم نرمال در دمای 37 درجه سانتی گراد که به روش Direct swim-up آماده شده برای استفاده در تکنینک های کمک باروری (ART) باید زمانی کمتر از دو ساعت باشد. واژه های کلیدی: اسپرم نرمال، قطعه قطعه شدن DNA، انکوباسیون، تست SCD، تکنیک TUNEL. فصل اول مقدمه 1-1- روش های كمك باروری امروزه استفاده از روش های كمك باروری ([1]ART) بهترین گزینه برای رفع مشكلات زوج های نابارور است. میزان موفقیت این روش ها به عوامل متعددی از جمله سلامت كامل تخمك و اسپرم بستگی دارد. در این میان سلامت ژنوم پدری اهمیت زیادی در میزان پتانسیل باروری زوج ها دارد. بنابراین آسیب DNA اسپرم یك اختلال ژنومی است كه به میزان متفاوت در مردان نابارور وجود دارد. از زمانی كه اولین گزارش در مورد آسیب DNA اسپرم منتشر شد مطالعات وسیعی در این زمینه انجام گرفته و مشخص شده كه در افراد دارای میزان بالای آسیب DNA، پارامترهای اسپرمی پایین می آید و قدرت باروری نیزكاهش می یابد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:41:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه ...

به منظور تعیین دلایل ضعف و پژمردگی و كاهش رشد و زردی درختان پسته در سال‌های اخیر در باغات پسته شهرستان سبزوار، طی ماه‌های فروردین و تیر 1390 ، 40 نمونه از ریشه‌ها و خاك اطراف آن به طور تصادفی، از سراسر مناطق پسته‌خیز این شهرستان، جمع‌آوری شد. برای اثبات بیماری‌زایی و تکثیر نماتد، توده‌های تخم را از روی گره‌های ریشه آلوده به نماتد، جدا كرده و سپس رقم حساس گوجه‌فرنگی (رقم رد كلود) را با یك كیسه تخم، آلوده نموده و بعد از حدود 2 ماه، ماده بالغ از داخل گره‌های ایجاد شده روی ریشه‌ها، لاروهای سن دوم آن‌ها از داخل توده تخم و نرها ازخاك، جدا گردید. از انتهای بدن ماده بالغ (Perineal Pattern) برشی تهیه شد. بعد از تهیه اسلاید از برش‌های انتهای بدن ماده‌های بالغ، لاروسن دوم و نرها، اسلایدها با استفاده از كلید شناسایی Jepson 1987، از نظر خصوصیات مرفولوژیكی و مرفومتریكی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به مشخصات مرفولوژیك و مرفومتریك آن‌ها، گونه شناسایی شده در تمام نمونه‌های آلوده، Meloidogyne javanica بود كه گونه غالب نماتد ریشه باغات پسته شهرستان سبزوار به شمار می‌رود.نقشه پراکنش و شدت آلودگی براساس نقاط جغرافیایی ثبت شده(GIS) نیز تهیه گردید. مقدمه پسته (Pistacia vera L.) متعلق به تیره سماق (Anacardiaceae) است. جنس Pistacia دارای 11 گونه است كه همگی آن‌ها از خود تربانتین یا سقز ترشح می‌كنند. گیاهان این تیره به صورت درخت یا درختچه هستند (پناهی و همكاران، 1381). سرزمین ایران قرن‌ها بدون رقیب عمده‌ترین تولیدكننده پسته جهان بوده است ولی در حال حاضر كشورهای دیگری در زمینه تولید و تجارت پسته به رقابت با ایران پرداخته‌اند (ابریشمی، 1373). تولید پسته در ایران یكی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در سال 1390 تقریباً 3/3درصد از ارزش صادرات غیرنفتی كشور را، صادرات پسته تشكیل می‌دهد كه درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود 4 میلیارد دلار گزارش شده است (اتاق بازرگانی،1390). تقریباً 30 بیماری برای پسته در جهان گزارش شده است. خاك منشأ بیماری‌هایی مخصوصاً گموز، پژمردگی ورتسلیومی و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne است كه بیماری در پسته ایجاد نموده و از بیماری‌های مهم پسته در جهان است (1991 ,.Ogawa et al). نماتدهای انگل گیاهی یكی از عوامل بازدارندة رشد محصولات زراعی و باغی بوده و خسارت‌های ناشی از آن‌ها بر محصولات اساسی و محصولات مهم اقتصادی به ترتیب بالغ بر 7/10% و 14% بوده كه این خسارات بالغ بر یكصد میلیارد دلار آمریكا در سال 1984 در جهان تخمین زده شده است (, 1987 Sasser and Freckman). در ایران اولین‌بار نماتدهای مولد غده ریشه در باغات پسته از رفسنجان در سال 1345 توسط صامت شناسایی شده است (فریور مهین،1365). نماتد مولد غده ریشه می تواند علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در جذب و انتقال آب و مواد مغذی توسط گیاه، باعث ایجاد استرس در گیاهان نیز می‌شود. تلقیح نماتد مولد غده ریشه در بادمجان، بدون استرس رطوبتی، باعث ایجاد كلروز و كاهش سنتر رنگدانه‌ها می‌شود( et al., 2009 Shaukat). علاوه بر این، اثرات متقابل دوپاتوژن قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne incognita باعث می‌شود كه خسارات وارده بر گیاه، بیشتر از مجموع خساراتی كه هر یك از این عوامل بیماری‌زا جداگانه وارد می‌سازند، بوده است. به عبارتی نماتد باعث شكسته شدن مقاومت گیاه به قارچ، عامل پژمردگی می‌شود (حسینی‌نژاد و واجد خان، 1379). با توجه به اینكه استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار از تولیدكنندگان مهم پسته در ایران است و بتازگی در باغات پسته ضعف و خشكی در درختان مشاهده شده است، سعی در این است كه به این حقیقت برسیم كه آیا دلیل ضعف درختان پسته، نماتد مولد غده ریشه است و گونه غالب نماتد ریشه گرهی و شدت آلودگی و پراكنش گونة غالب در شهرستان سبزوار را تعیین نماییم. مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار منطقه مورد پژوهش در طول جغرافیایی 57 درجه، ‏‏40 دقیقه و 30 ثانیه شرقی و 45 درجه، 20 دقیقه و 40 ثانیه عرض شمالی قرار دارد. مساحت ‏ این محدوده 20502 كیلو متر مربع است كه 80/1 وسعت كشور را در بر می گیرد (تصویر 1-1).‏ آب و هوای منطقه ی تحقیق به علت وجود ارتفاعات و همچنین مجاورت با كویر، متنوع ‏و به واسطه قرار گرفتن در سه جلگه ی موازی با ارتفاعات و كویر، میزان بارندگی و ‏پراكنش آن نیز متغیر است. وجود شرایط فوق و دیگر شرایط اقلیمی باعث گردیده ‏است كه این شهرستان از هر دو نوع قنات دشتی و كوهستانی با پراكنش متنوع محیطی برخوردار باشد. ‏ مطالعات انجام گرفته‎ نشان می‌دهد كه متوسط سالیانه بارندگی در منطقه مورد ‏پژوهش 6/209 میلی‌متر است كه از 150 میلی متر در مناطق خشك تا 280 میلی متر در ‏مناطق كوهستانی متغیر است. ‏ همچنین مطالعات آنالیز باد منطقه، بیانگر شرقی بودن باد غالب است كه به ‏ترتیب 42/17، 62/32، 08/17 و 49/10 درصد از مجموع باد‌های بهار، تابستان، پاییز و ‏زمستان منطقه را به خود اختصاص داده است(جدول1-1)(جدول 1-2) (دادرسی سبزوار، 1383)‎‏.‏ پیشینه درخت پسته از خاستگاه‌های اولیه درختان پسته می‌توان به ایران، افغانستان، تركمنستان، سوریه و فلسطین اشاره كرد. پاره‌ای از منابع نیز، سواحل مدیترانه و خصوصاً كرانه‌های شرقی این دریا را، مبدأ نخستین درختان پسته معرفی كرده‌اند. به طور كلی سرزمین‌های فوق در قارة آسیا و در فاصلة بین كرانة رود جیحون (در شرق) تا سواحل دریای مدیترانه (در غرب)، به مسافت حدود 1470000كیلومتر، قرار گرفته و بین 32 تا 40 درجه عرض شمالی، واقع شده‌اند. پرورش درختان پسته برای نخستین بار در نواحی غربی خراسان صورت گرفته است، این اقدام در عصر پارت‌ها تا اوایل دوره ساسانیان، در نواحی مستعد ایالت پارت (خراسان)، در حد فاصلة شرق و جنوب غربی گرگان تا ناحیة سبزوار و از سبزوار به جانب مناطق جنوبی نیشابور تا ناحیة قهستان، انجام پذیرفته است (علوی، 1378). پسته در آغاز عصر مسیحیت، ابتدا به حوزة مدیترانه و سپس در سال 1856 به اروپا و در سال 1890 به كالیفرنیا رسیده است و در سال 1904 اولین درخت آن در ایستگاه تحقیقاتی «چیكو» كاشته شده است (درویشیان، 1378). بقایایی از پسته‌زارهای انبوه سبزوار تا اواخر قرن ششم برجای بوده، زیرا ابوالحسن بیهقی تأكید كرده كه در زمان او، درختان پسته در دیه‌های جلین و ایزی و نوقاریز مرغوب و معروف بوده است (ابریشمی، 1373). شاید كهن‌ترین سند درباره پیشینة تاریخی كشت پسته در ایران را بتوان سفرنامة هرودت، تاریخ‌دان نامی یونانی، دانست (محمدخانی، 1376).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:39:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان ...

1-4 اهداف پژوهش… 9 1-4-1 هدف اصلی.. 9 1-4-2اهداف فرعی.. 9 1-5 فرضیه های پژوهش… 10 1-5-1 فرضیه اصلی.. 10 1-5-2فرضیه های فرعی.. 10 1-6 تعاریف متغیر ها 10 1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها 10 1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11 فصل دوم. 12 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش… 12 2-1 شیوه های فرزند پروری.. 13 2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری.. 13 2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری 14 2-1-2-1 نظریه بامریند. 14 2-1-2-2 الگوی شفر. 17 2-1-2-3 دیدگاه السون. 18 2-1-2-3 نظریه اریکسون. 20 2-1-2-4 الگوی زیگلمن.. 21 2-1-3 نگرش های فرزندپروری.. 24 2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه. 25 2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان 27 2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28 2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری.. 29 2-2 سبک های تفکر. 30 2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر. 30 2-2-2 انواع سبک های تفکر. 32 2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی.. 36 2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد. 37 2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات.. 38 2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ.. 39 2-2-7 رابطه هوش و تفکر. 40 2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر. 42 2-3 سبک های حل مسئله. 43 2-3-1 تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله. 43 2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله. 46 2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله 47 2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله 47 2-3-5 فرآیند حل مسئله. 49 2-3-6 نظریه های حل مسئله. 53 2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 56 2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 56 2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور 57 فصل سوم. 59 روش پژوهش… 59 3-1 طرح پژوهش… 60 3-2 طبقه بندی متغیرها 60 3-3 جامعه آماری پژوهش… 60 3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60 3-5 ابزار پژوهش… 61 3-5-1پرسش نامه شیوه های فرزند پروری.. 61 3-5-2 پرسش نامه سبک های تفکر. 61 3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله. 62 3-6روش اجرا 62 3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63 فصل چهارم. 64 تجزیه و تحلیل داده ها 64 الف) یافته های توصیفی.. 65 4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین 65 4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری 66 4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر 66 4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله 67 ب) یافته های استنباطی.. 67 4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری 68 4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های تفکر 69 4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های فرزند پروری 70 فصل پنجم. 72 بحث و نتیجه گیری.. 72 5-1 تفسیر نتایج.. 73 5-2 نتیجه گیری کلی.. 78 5-3 محدودیت ها 78 5-4 پیشنهادات.. 78 5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی.. 78 5-4-2 پیشنهاد های کاربردی.. 79 منابع فارسی.. 80 منابع لاتین.. 86 فهرست جداول 4-1- فراوانی و درصد سبکهای فرزندپروری والدین. 65 4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای فرزندپروری 66 4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای تفکر. 66 4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای حل مسئله. 67 4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبکهای فرزندپروری 68 4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبکهای تفکر 69

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:38:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد درباره:بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان ­های ساری ...

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 3 1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………. 5 1-3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………….. 10 1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12 1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 13 1-6- متغییرهای مورد مطالعه …………………………………………………………………………… 13 1-7- تعاریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………….. 14 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- سلامت روان………………………………………………………………………………………… 17 2-2- وضعیت سلامت روانی در ایران و جهان…………………………………………………….. 18 2-3- پیشگیری…………………………………………………………………………………………….. 19 2-4- نظریه های مربوط به سلامت روانی……………………………………………………………. 22 2-5- بررسی مفهوم سلامت روانی از دیدگاه­های مختلف………………………………………… 32 2-6- تفاوت بهداشت روانی و سلامت روانی………………………………………………………. 34 2-7- رویکردها و دیدگاههای متفاوت در سلامت روانی………………………………………… 36 2-8- ابعاد سلامت روانی………………………………………………………………………………… 38 2-9- الگوی چندبعدی ریف…………………………………………………………………………….. 39 2-10- عوامل مؤثر در سلامت روان………………………………………………………………….. 40 2-11- سلامت روان و ملاک‌های آن از نظر اسلام………………………………………………… 44 2-12- مراحل بیماری­های روانی در قرآن…………………………………………………………… 46 2-13- عوامل بهداشت روان در قرآن و حدیث……………………………………………………. 51 2-14- قرآن و بهره گیری از آن……………………………………………………………………….. 53 2-15- مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مذهب و سلامت روان………………………. 56 فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 70 3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 70 3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 70 3-4- نمونه آماری و روش نمونه­گیری………………………………………………………………… 70 3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………. 71 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………. 76 فصل چهارم: نتایج 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 78 4-2- مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه………………………………………….. 78 4-3- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 84 4-4- آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………….. 89 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- خلاصه………………………………………………………………………………………………… 94 5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 94 5-3- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………… 100 5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………. 102 منابع……………………………………………………………………………………………………………. 105 پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 116 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 120 فهرست جداول عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه جدول 4-1- توزیع جنسیت شرکت کنندگان در مطالعه…………………………………………………………………….. 79 جدول 4-2- میانگین سنی شرکت کنندگان……………………………………………………………………………………… 80 جدول 4-3- وضعیت تأهل شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………….. 81 جدول 4-4- وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی و سواد………………………………… 82 جدول 4-5- وضعیت شغلی شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………… 83 جدول 4-6- نتایج توصیفی زیر مقیاس نشانه­های بدنی آزمون سلامت روان شرکت کنندگان………………… 84 جدول 4-7- نتایج توصیفی زیر مقیاس اضطراب آزمون سلامت روان شرکت کنندگان…………………………. 84 جدول 4-8- نتایج توصیفی زیر مقیاس کارکرد اجتماعی آزمون سلامت روان شرکت کنندگان……………… 85 جدول 4-9- نتایج توصیفی زیر مقیاس افسردگی آزمون سلامت روان شرکت کنندگان………………………… 85 جدول 4-10- نتایج توصیفی مقیاس سلامت روان شرکت کنندگان……………………………………………………. 86 جدول 4-11- نتایج توصیفی مقیاس اُنس با قرآن شرکت کنندگان…………………………………………………….. 86 جدول 4-12- نتایج توصیفی مقیاس اُنس با قرآن شرکت کنندگان…………………………………………………….. 87 جدول 4-13- وضعیت سلامت روان بیماران بر اساس داده­های بدست آمده از آزمون سلامت روان…….. 87 جدول 4-14- وضعیت اُنس با قران بیماران بر اساس داده­های بدست آمده از آزمون اُنس با قرآن………. 88 جدول 4-15- وضعیت نگرش به قرآن بیماران بر اساس داده­های بدست آمده از آزمون نگرش به قرآن. 88 جدول 4-16- ضریب همبستگی بین سلامت روان و اّنس با قرآن بیماران…………………………………………. 89 جدول 4-17- ضریب همبستگی بین سلامت روان و نگرش به قرآن بیماران……………………………………… 90 جدول 4-18- ضریب همبستگی بین ابعاد چهارگانه سلامت روان و اّنس با قرآن بیماران……………………. 91 جدول 4-19- ضریب همبستگی بین ابعاد چهارگانه سلامت روان و نگرش به قرآن بیماران……………….. 92 فهرست نمودار عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه نمودار 4-1- توزیع جنسیت شرکت کنندگان در مطالعه…………………………………………………………………….. 79 نمودار 4-2- میانگین سنی شرکت کنندگان……………………………………………………………………………………… 80 نمودار 4-3- وضعیت تأهل شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………….. 81 نمودار 4-4- وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی و سواد………………………………… 82 نمودار 4-5- وضعیت شغلی شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………… 83 چکیده دستیابی به آرامش واقعی یكی از خواسته های همیشگی بشر در طول تاریخ بوده و در این راستا، تأثیر و نقش دین در آثار اجتماعی و فردی برای رسیدن به آرامش مؤثر بوده است پژوهش حاضر که تحت عنوان «بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستانهای ساری» مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای شهر ساری می­باشد. که نمونه مورد مطالعه 156 بیمار بوده است. علاوه بر سوالاتی در زمینه جمعیت شناختی مانند جنس، تأهل، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و اشتغال به کار، از سه پرسشنامه انس با قرآن ، نگرش به قرآن و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 استفاده شده است. از نظر انس با قرآن و نگرش به قرآن به ترتیب 7/39 درصد و 50 درصد در حد بالا، 7/30 درصد و 2/35 درصد در حد متوسط و 6/29درصد و 8/14 درصد در حد پایین بودند . از نظر سلامت روانی4/56 درصد وضعیت روان سالم و6/43 درصد بیماران مشکوک به اختلال روانی و دارای مشکل سلامت روان هستند. و در حقیقت از نظر سلامت روان بیمار محسوب می شوند. نتایج ارزیابی بیانگر همبستگی بین انس با قرآن و ابعاد چهارگانه سلامت روان (کارکرد اجتماعی 002/0=sig-افسردگی 050/0=sig) می باشد و با سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد. و بین نگرش به قرآن و بعد افسردگی سلامت روانی همبستگی (001/0=sig) وجود داشته و با اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین انس با قرآن و نگرش به قرآن با کارکرد جسمانی سلامت روان بیماران همبستگی وجود داشته و رابطه معنی داری نبوده است. با توجه به نتایج پژوهش و رابطه بین میزان انس به قرآن و نگرش به قرآن لازم است کارهای فرهنگی بیشتری انجام شود و برای بررسی رابطه انس با قرآن و سلامت روان توصیه می شود پژوهش­های مداخله ای و یا مقایسه ای گروه مورد و شاهد انجام شود. فصل اول کلیات (طرح تحقیق) 1-1- مقدمه اگر چه مطالعه نظریه پردازی در زمینه­های مختلف دینی از قدمت طولانی برخوردار است اما مطالعه دین از زاویه روان شناختی از حدود 100 سال پیش آغاز شده است. نگرش دینی و موضوعات مرتبط به حیطه دین و روانشناسی تحت عنوان روانشناسی دین می­باشد که موجودیت خود را به هم زمانی پیرایش ادیان تطبیقی در قرن 19 با پیدایش دو رشته دیگر یعنی روان تحلیل­گری و روان­شناسی فیزیولوژیک مدیون است (خرمشاهی، 1375 به نقل از روغنچی، 1384). مفهوم سلامت روان یا سلامت روان­شناختی، جنبه­ای از مفهوم كلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است، كه علی رغم تلاش­هایی كه از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسانها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینة تعریف و مصداق كامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. توجه به سلامت فكر و روان پس از جنگ اول جهانی در برخی از دانشكده­های اروپا به تدریج متداول شده است تا آنجا كه در سال 1944، نوزده كشور در اروپا و آمریكا دارای جمعیت­های طرفدار بهداشت روانی شدند. ولی پس از جنگ دوم جهانی و برملا شدن وقایع وحشت­انگیز آن، موضوع سلامت فكر و بهداشت روانی با تأكید بر كیفیت روابط افراد بشر، مورد توجه جدی و عمیق حكما و فلاسفه، پزشكان، كارشناسان، مربیان تعلیم و تربیت، دانشمندان، روحانیون و متفكران علوم اجتماعی قرار گرفت. در سال 1948 با شركت نمایندگان 48 كشور از جمله ایران «انجمن جهانی سلامتی فكر» در لندن تأسیس شد و مقرر شد كه 4 سال یكبار، كنگره جهانی سلامت فكر با حضور نمایندگان كشورها و با اهداف بررسی مسائل مربوط به روابط فرد با خانواده،‌ فرد با اجتماع، فرد با مسایل و مشكلات زندگی مدرن ماشینی و… برگزار و مورد بحث قرار گیرد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد. این كه محیط و عوامل مختلف آن چگونه بر ساختار روانی فرد و سلامت روانی او تأثیر می­گذارد و فرد با چه شیوه­ای با كشمكش­های محیطی مبارزه می­كند، موضوعی است كه رویكردهای مختلف روان­شناسی هر كدام با توجه به دیدگاه اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی انگیزشی او سلامت روانی انسان را به شیوة خاصی تبیین كرده­اند. به عنوان مثال برخی از این رویكردها، سلامت روانی را فرآیندی مستمر دانسته­اند و برخی دیگر آن را در قالب هنجارها و پیروی از آداب و سنن اجتماعی جستجو كرده­اند و گروهی دیگر به هر دو جنبه توجه نموده­اند. به عنوان مثال روان­پزشكی و روان­شناسی بالینی در آسیب­شناسی روانی بر اصل انسان بهنجار تأكید داشته­اند و بهنجاری یا سلامت روان را معادل «فقدان علایم بیماری» می­پنداشته­اند اما وضعیت جاری روان­شناسی جهان حاكی از توجه شایان روان شناسان به مفهوم سلامت روانی در قالبی ورای بهنجاری و فقدان علایم بیماری است (خدا رحیمی، 1374). تحقیقات مربوط به مذهب، شخصیت و سلامت روان فراخنایی به اندازه یک قرن دارند. در سال­های اخیر تحقیقات بیشماری در مورد مذهب و سلامت روان انجام شده است. این تحقیقات به طور کلی نشان داده­اند که یک ارتباط مثبت بین مذهب و سلامت روان وجود دارد. به نظر می­رسد اعتقادات مذهبی می­توانند اثرات مثبت و یا منفی برسلامت روان داشته باشند و بسته به دیدگاه­های مذهبی شخص، رویدادهای مشابه در زندگی افراد می­توانند به شیوه­ای کاملا متفاوت مد نظر قرار گیرند (شاملو و نجات، 1378). 1-2- بیان مسئله سلامت روان به عنوان یكی از مؤلفه‌های «سلامت» در عرض «سلامت بدنی» همواره در كانون توجه دانشمندان علوم گوناگون قرار داشته است. در طول تاریخ، عقاید راجع به سلامت و بیماری، الگوهای تأثیرگذار بر آنها و شیوه‌های پیش‌گیری، تشخیص و درمان بیماری تغییر كرده است. سلامت روان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به دلیل آنكه متأثر از عوامل متعددی است، در تطور تاریخ سلامت دستخوش تغییر و تحول شده است. گاهی برخی عوامل خرافی را در بروز اختلالات روانی مؤثر دانسته و گاه نیز بر برخی عوامل به گونه‌ای افراط‌گرایانه تأكید نموده‌اند. در نهایت، اكنون دیدگاه «زیستی ـ روانی ـ اجتماعی»، دیدگاه نظری برجسته‌ای است كه فرض اساسی آن، تأثیر متقابل عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی، و اجتماعی در تعیین سلامت و بیماری است (تایلور، 1995). به همین دلیل، سلامت روانی در قالب پدیده‌ای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی، مستلزم درك و تفسیر درست از امور مرتبط با‌ آن است و آن را باید در چارچوب عوامل اساسی زمینه‌ساز و تعدیل‌كننده مورد توجه قرار داد. همچنین اختلالات روانی نیز همانند سلامت روان، منتج مؤلفه‌ها‌ی زیستی، روانی، و اجتماعی هستند و كمتر می‌توان برای آنها، علت و عامل واحدی را برشمرد. چنان‌كه ادلین[1] و همكاران (1999) بیان نموده‌اند، در بالا بودن سطح سلامت افراد، لازم است كه تمامی سطوح و ابعاد آن با یكدیگر هماهنگ و یكپارچه باشند. برخی ابعاد كه ادلین و همكاران (1999) برای ایجاد تعادل در فرد بر آن تأكید نموده‌اند عبارتند از: ابعاد جسمانی، هیجانی، هوشی، معنوی، شغلی و اجتماعی. اگرچه تعریفی كه سازمان جهانی بهداشت از سلامت ارائه كرده، در دنیای امروز به عنوان جامع‌ترین و مقبول‌ترین تعریف پذیرفته شده است، اما نمی‌توان نقص بزرگ آن را نایده گرفت. البته اگر نیازهای انسان فقط در حد نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی محدود بود، این تعریف از سلامت، كاملاً كافی به‌ نظر می‌رسید (اصفهانی، 1384). بر این اساس، می‌توان گفت: اگر نگاه به انسان و مطالعه در ابعاد مختلف وجودی او و ـ برای مثال ـ مطالعه دربارة روان آدمی و امور مربوط به آن، از جمله مسئلة سلامت روانی، صرفاً بر اساس مبانی تجربه‌گرایی انجام گیرد و به گونه‌ای باشد كه منجر به پالایش علم از اعتقادات ماورای طبیعی و معارف وحیانی گردد، عملاً انسان خود را از معارف بسیاری دربارة خود و جهان هستی محروم ساخته و همچنان در یك شناخت‌شناسی محدود باقی خواهد ماند. پس آنچه در مجموع باید گفت این است ‌كه یكی از مهم‌ترین چالش‌ها‌ در این زمینه، نادیده‌انگاری حیات روحانی بشر و بی‌توجهی نسبت به بخشی از معارف است كه از طریق وحی به دست انسان رسیده است. اگر در علم جدید برای جهان هستی غایت و هدفی منظور نشود و سازمان وجودی همة موجودات هستی فقط به صورت مكانیكی و تنها بر اساس عناصر و فعل و انفعالات بیوشیمیایی و فیزیكی تعبیر وتفسیر شود، حضور اراده‌ها‌ی ذی‌شعور، به هر نحوی نادیده گرفته می‌شود. بر همین اساس، مؤلفان بسیاری (از جمله: حبّی، 1383؛ اصفهانی، 1384؛ میلر و تورسن، 1999؛ به نقل از تان[2] و همكاران، 2001) پیشنهاد می‌كنند كه با وارد كردن معارف الهی در شناخت ماهیت وجودی انسان و بعد روحی ـ روانی او و همچنین در نظر گرفتن عواملی كه دین برای آرامش و اطمینان قلبی مطرح می‌سازد، تلاشی برای دست‌یابی به چشم‌اندازی گسترده‌تر از مفهوم روان و سلامت روانی صورت گیرد. میلر و تورسن (1999) بیان می‌كنند كه «تصویر درست‌تر از سلامتی این است كه آن را یك سازة نهفته مانند شخصیت، خلق یا شادكام بودن تصور نماییم؛ سازه‌ای چند بعدی كه زیرساخت مجموعه‌ای وسیع از پدیده‌ها‌ی قابل مشاهده می‌باشد». در مفهوم‌سازی پیشنهاد شدة میلر و تورسن سلامتی، دربردارندة سه دامنة گسترده می‌شود، رنج، توانایی كاركردی، و آرامش یا انسجام درونی ذهنی در زندگی. این دامنه‌ها‌، افزون بر جنبه‌ها‌ی بدنی، جنبه‌ها‌ی شناختی، هیجانی و معنوی را دربرمی‌گیرند (به نقل از تان و همكاران، 2001). تأثیر عوامل جمعیت‌شناختی و محیطی بر سلامت روان در پژوهش‌ها فراوان مورد تأكید قرار گرفته است، اما یكی از عواملی كه به طور روزافزون بر نقش آن در بهداشت روان و ارتقای سلامت روان تأكید می‌شود، عامل جهت‌گیری مذهبی است. گورساچ[3] (1988) در این‌خصوص یادآور می‌شود كه آگاهی در مورد مذهب به اندازة سایر ضمایم پایگاه اطلاعات روان‌شناختی ارزشمند است؛ به همین دلیل، می‌توان چنین استنباط نمود كه میزان دین‌داری و جهت‌گیری مذهبی به عنوان یك متغیر و منبع مهم برای ایجاد تغییرات روان‌شناختی در افراد قابل توجه است. بنابراین، انتظار می‌رود با پذیرش «مذهب» به عنوان یك متغیر مهم در زندگی افراد، آن را به عنوان یك منبع برای تأثیر در نفوذ باور، نگرش‌، رفتار، و ویژگی‌های شخصیتی افراد مورد بررسی قرار داده و از آن به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر تحلیل و بررسی‌های روان‌شناختی یاد كنند. با نگاه به تاریخچة پژوهش‌های صورت گرفته در زمینة مذهب و سلامت روان، به این نتیجه دست می‌یابیم كه به رغم توافق بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته در وجود یك رابطة مثبت میان جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان، چگونگی سازوكار تأثیر دین‌داری و جهت‌گیری مذهبی بر مؤلفه‌های سلامت روان به درستی تبیین نگردیده است. به دلیل آنكه عقاید و ارزش‌ها‌ی مذهبی بخشی از زندگی هر فرد را تشكیل می‌دهد، تأثیر ارزش‌ها‌ و باورهای مذهبی بر سلامت روان و یا بهداشت روان در پژوهش‌های بسیاری بر روی جامعه‌ها‌ی آماری گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش‌ها‌ی صورت گرفته حاكی از ارتباط و همبستگی مثبت بین ارزش‌ها‌ی مذهبی با بهداشت روان در افراد است (آلواردو[4] و همکاران، 1995؛ میسن‌هلدر و چاندلر، 2000؛ لارسون، كونیگ، 2000؛ به نقل از ساردوئی،1382). افزایش تحقیقات در زمینه‌ها‌ی گوناگون، از جمله میزان مذهبی بودن، نیاز به مذهب، تأثیر آن بر سلامت جسمی و روانی، مقابله با تنیدگی در سطوح مختلف سنی، مراقبت‌ها‌ی بهداشتی، و سلامت اجتماعی بسیار معنادار است. چاپ مقالات متعدد، انتشار روزافزون نشریه‌های گوناگون و ایجاد نهادهای رسمی برای بررسی‌های علمی دین و دین‌داری در سراسر دنیا شاهدی بر این مدّعاست. در این بین، برخی دانشمندان معاصر عرصة روان‌شناسی (از جمله: اسپیلكا[5] و همکاران، 2003؛ آرگیل[6]، 2000؛ گورساچ، 1988؛ پارگامنت[7]، 1992؛ كونیگ و لارسون[8]، 2001) تمام تلاش‌های علمی خود را صرف بررسی نهاد دین نموده‌اند؛ برای مثال، مجلة‌ بین‌المللی‌ روان‌شناسی‌ دین‌ و مجلة‌ مطالعه‌ تجربی‌ دین، مجلة مذهب و پزشكی، مذهب و سال‌خوردگی، روان درمانگری در چارچوب مذهب، مذهب و روان‌شناسی، تجربه‌ دینی‌، و خدا در ناهشیار. آنچه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، همگی بیانگر اهمیت روز افزون مذهب در زندگی بشر امروزی و تحقیقات دامنه‌دار روان‌شناسی در این عرصه هستند. شاید مهم‌ترین دلیل برای این مسئله آن باشد كه با افزایش جهت‌گیری مذهبی و ایمان مذهبی در افراد، فرایند خود كنترلی در درون فرد نیز ارتقا یافته و مانع از اثربخشی شرایط بیرونی یا جمعیت‌شناختی و موقعیت‌های محیطی می‌شود. در نتیجه، فرد كمتر دستخوش شرایط نامناسب قرار گرفته و سلامت روان خود را حفظ می‌كند. بر این اساس، در توجیه این رابطه برخی نظریات قابل توجه وجود دارد: مذهب به عنوان یك پدیده روانی-اجتماعی همواره مورد توجه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. به ویژه در سه دهة اخیر و با گسترش مباحث مربوط به استرس، نقش مذهب در تعدیل تنیدگی، توجه بسیاری از روان‌شناسان را برانگیخته است. در این زمینه، پژوهش‌ها‌ی متعددی وجود دارند كه درصدد بررسی چگونگی كنش‌ها‌ی مذهب در سلامت روانی هستند. پژوهش‌ها‌ی برگین[9] و همکاران (1988) و الیس[10] (1980)، باتسون و ونتیس (1982) به نقل از جان‌بزرگی (1378)، سلیمی بجستانی و همکاران (1393)، بهادری خسروشاهی و همکاران (1390)، آقاپور و همکاران (1389) از جملة این كوشش‌ها‌ست. به‌طور خلاصه، ساز و كار تأثیر مذهب در حل مشكلات روان‌شناختی و سازش یافتگی مبتنی بر عوامل متعددی است كه می‌توان به برخی از آنها مانند: «تسهیل‌های اجتماعی»، «معنادهی به زندگی»، «ارائة الگوهای دلبستگی و جدایی»، «تشویق وتنبیه»، «آیین‌های مذهبی»، « پرورش عقلانی»، «هویت بخشی» و «نظم اجتماعی و فردی» اشاره كرد. (جان بزرگی، 1378). می‌توان به این فهرست موارد دیگری مانند «وحدت یافتگی روانی» (طهرانی، 1997)، «تخلیة هیجانی در دعا»، «تقویت رفتار از طریق اعتقاد به معاد وقیامت»، «صدور رفتار از طریق احكام و عبادات»، مضاعف نمودن منابع مهار رفتار شامل منبع مهار درونی(عقل) و منبع مهار بیرونی (قرآن و سنت) (جان بزرگی، 1373) و جز آن را افزود (جان بزرگی، 1378). و اکنون به دلیل تحولات شگرف در تکنولوژی و متأثر ساختن زندگی کنونی، نقش و اهمیت و ارزش قرآن و مسائل دینی به عنوان راهی برای بهبود سلامت جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال تبیین رابطه بین انس با قرآن و سلامت روانی در بیماران بستری شده در بیمارستان­های ساری می­باشد و اینکه چه نوع رابطه ای بین آنها وجود دارد؟ آیا افرادی که انس با قرآن بیشتری دارند از سلامت روان متعادلی هم برخوردارند یا خیر؟ 1-3- ضرورت انجام تحقیق

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:35:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه ...

د) پیشینه تحقیق)………………………………………………………………………………………………………… 3 ه) ضرورت انجام تحقیق)…………………………………………………………………………………………….. 4 و) روش انجام تحقیق)…………………………………………………………………………………………………. 4 ز) ساختار تحقیق)……………………………………………………………………………………………………….. 5 فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم………………………………………………………………………….. 6 1-1- معنا و مفهوم احکام………………………………………………………………………………………………………. 7 1-2- معنا و مفهوم إشهاد……………………………………………………………………………………………………….. 10 1-2-1- إشهاد در لغت……………………………………………………………………………………………………… 10 1-2-2- إشهاد در اصطلاح………………………………………………………………………………………………… 10 1-3- تفاوت شهادت با خبر و بینه……………………………………………………………………………………………. 11 1-4- آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن…………………………………………………………………. 14 1-4-1- آیات شهادت……………………………………………………………………………………………………….. 14 1-4-2- احادیث شهادت…………………………………………………………………………………………………… 17 1-4-3- اهمیت شهادت……………………………………………………………………………………………………. 18 1-5- دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن…………………………………………………………………… 18 1-5-1- دلیل مشروعیت شهادت…………………………………………………………………………………………. 18 1-5-2- حکمت تشریع شهادت………………………………………………………………………………………….. 21 1-5-3- حکم شهادت……………………………………………………………………………………………………….. 22 1-6- معنا و مفهوم طلاق……………………………………………………………………………………………………….. 24 1-6-1- طلاق در لغت………………………………………………………………………………………………. 24 1-6-2- طلاق در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 25 1-7- مشروعیت و دلیل و حکمت تشریع طلاق و حکم آن………………………………………………… 26 1-7-1- مشروعیت طلاق…………………………………………………………………………………………… 26 1-7-2- دلیل مشروعیت طلاق……………………………………………………………………………………. 29 1-7-3- حکمت تشریع طلاق…………………………………………………………………………………….. 31 1-7-4- حکم طلاق………………………………………………………………………………………………….. 33 1-8- اقسام طلاق و ارکان آن………………………………………………………………………………………….. 34 1-8-1- اقسام طلاق…………………………………………………………………………………………………. 34 1-8-1-1- طلاق از حیث اثر………………………………………………………………………………… 35 1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده……………………………………………………………………… 37 1-8-1-3- طلاق از حیث عدد………………………………………………………………………………. 38 1-8-2- ارکان طلاق………………………………………………………………………………………………….. 39 1-8-2-1- مطلق………………………………………………………………………………………………….. 39 1-8-2-2- مطلقه………………………………………………………………………………………………….. 42 1-8-2-3- صیغه…………………………………………………………………………………………………… 42 1-8-2-4- قصد……………………………………………………………………………………………………. 43 1-8-2-5- إشهاد…………………………………………………………………………………………………… 43 1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی……………………………………………………………………….. 45 1-9-1- شهادت در نکاح…………………………………………………………………………………………….. 46 1-9-2- شهادت در معاملات……………………………………………………………………………………….. 48 1-9-3- شهادت در جنایات…………………………………………………………………………………………. 51 1-9-4- شهادت در عبادات………………………………………………………………………………………….. 54 فصل دوم: حکم إشهاد در طلاق………………………………………………………………………………………. 56 2-1- بررسی محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت برطلاق……………………………………… 57 2-1-1- بررسی محل اختلاف فقهاء………………………………………………………………………………. 57 2-1-2- بررسی دلیل اختلاف فقهاء………………………………………………………………………………. 58 2-2- حکم إشهاد در طلاق و ادله فقهاء و بررسی ادله……………………………………………………….. 58 2-2-1- حکم إشهاد در رجوع از طلاق……………………………………………………………………….. 58 2-2-2- حکم إشهاد در طلاق…………………………………………………………………………………….. 62 2-2-3- دلایل فقهاء در موضوع شهادت بر طلاق………………………………………………………….. 64 2-2-3-1- دلایل قائلان به استحباب……………………………………………………………………….. 64 2-2-3-2- دلایل قائلان به وجوب………………………………………………………………………….. 68 2-2-4- مناقشه ادله( بررسی دلایل معتقدان به وجوب و استحباب)………………………………….. 71 2-2-4-1- بررسی ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب بودن شهادت……………………………………………………………………………………… 71 2-2-4-2- بررسی ادله قائلان به مستحب بودن شهادت از دیدگاه قائلان به وجوب شهادت…………………………………………………………………………………….. 74 2-2-5- فتوای دکتر احمد السایح و بررسی ادله ایشان……………………………………………………… 75 2-2-5-1- فتوا به عدم وقوع طلاق لفظی…………………………………………………………………….. 75 2-2-5-2- بررسی دلایل دکتر احمد السایح از دیدگاه قائلان به مستحب بودن شاهد بر طلاق……………………………………………………………………………………….. 76 2-2-6- حکم حضور شهود در ملحقات طلاق…………………………………………………………………. 78 2-2-7- نظر مفسران درباره آیات 1و2 سوره طلاق…………………………………………………………… 79 2-2-8- حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه………………………………….. 82 2-2-8-1- حنفیه…………………………………………………………………………………………………….. 83 2-2-8-2- مالکیه…………………………………………………………………………………………………….. 84

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:34:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر عصاره پونه کوهی بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته کاساوا ...

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: مقدمه 2 1-1- پیش زمینه 3 1-2- اهمیت موضوع 4 1-3-ا- هداف پژوهش 7 1-3-1- هدف اصلی 7 1-3-2- اهداف اختصاصی 7 1-4- پرسش های تحقیق 7 1-5- محدودیت تحقیق 8 1-6- نمودار تحقیق 9 فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین 10 2-1- تاریخچه 11 2-2- سوابق 11 2-3- فیلم ها 16 2-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی 16 2-4- کاربردهای فیلم خوراکی 17 2-5- انواع فیلم ها و پوشش خوراکی 17 2-6- تولید فیلم نشاسته 18 2-6-1- روش کاستینگ (روش حلال) 18 2-6-2- روش ترمو پلاستیک ( اکستروژن دمشی یا غلتکی ) 20 2-8- معرفی نشاسته و کاساوا 21 2-8-1- ترکیب و ساختار نشاسته 21 2-8-2- کاساوا 22 2-8-2-1- مرفولوژی گیاه کاساوا 23 2-8-3- فرآوری وتبدیل کاساوا 25 2-9- معرفی پونه ( مرز نجوش ) 26 2-9-2- محل رویش 27 2-9-3- آثار فارماکولوژیک پونه 28 2-9-3-1- اثرات ضدمیکروبی 29 2-9-3-2- اثرات ضد باکتری 29 2-9-3-3- اثر ضد ویروسی 29 2-9-3-4- اثر ضد مخمر و ضد قارچی 30 2-9-3-5- اثرات ضد انگلی 30 2-9-3-6- اثرات آنتی اکسیدان پونه 30 2-10- استفاده بالینی گیاه 31 2-11- اساس عملکرد عصاره روی باکتری ها 31 2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای 35 2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب 35 2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار 35 2-12-3- خواص مکانیکی 36 2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری 36 2-12-3-3- رنگ 37 فصل سوم: مواد و روشها 39 3-1- مواد شیمیایی 40 3-2- آماده سازی فیلم 40 3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی 42 3-4- ضخامت فیلم 43 3-5- اندازه گیری میزان رطوبت فیلمها 43 3-6- اندازه گیری میزان جذب آب فیلمها 43 3-7- ویژگیهای مکانیکی 44 3-8- اندازه گیری رنگ 45 3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP) 46 3-10- ارزیابی FTIR برای کنش متقابل شیمیایی 47 3-11- حلالیت فیلمها (Solubility) 47 3-12- اندازگیری کدورت (uv-vis) 49 3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP) 49 3-14- آزمایش ضد میکروبی 50 3-15- تحلیل آماری 51 فصل چهارم: بحث و نتایج 53 4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 54 4-2- نمودارUV-Visible Spectroscopy 54 4-3-اندازه گیری رطوبت 56 4-4- اندازه گیری حلالیت 56 4-5-اندازه گیری میزان جذب آب 58 4-6- اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی 59 4-7- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب (WVP) 61 4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن 62 4-9- خواص رنگ سنجی 63 4-10- آنالیز FTIR یا Infred Spectroscopy 65 4-11- خواص ضد میکروبی فیلمهای خوراکی 66 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 71 5-1- نتیجه گیری 72 5-2- پیشنهادات 73 منابع 74 فهرست منابع فارسی 75 فهرست منابع انگلیسی 77 Abstract 82 چکیده در این کار تحقیقاتی تولید و بررسی خصوصیات فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور­ عصاره­ پونه کوهی در نسبتهای 15%،25%،35% و پلاستی­سایزر40% به 4 گرم نشاسته کاساوا اضافه شده و فیلم های نشاسته­ای به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، عبور­دهی در برابر بخارآب و اکسیژن و ضدمیکروبی فیلم­ها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی نشان داد که استحکام کششی از 12/23 به 90/17 (MPa)کاهش، درصد کشیدگی از 36/21 تا 52/25 درصد افزایش و مدول یانگ از 83/862 تا 85/587 (MPa)، کاهش معنی دار داشت. برای فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، افزایش نفوذ پذیری به بخارآب از 74/5 تا 51/8 (g/m.s.pa 10-7 ) و افزایش نفوذپذیری به اکسیژن از 50/3 تا 26/5 cc–mil [m2. Day] را به دلیل بر هم خوردن ساختار منظم زنجیره­های پلیمری فیلم­های کاساوا توسط ترکیبات موجود در عصاره پونه کوهی نشان داده شد. میزان جذب آب فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، با افزایش غلظت، افزایش یافت. حلالیت این فیلم­ها و میزان رطوبت با افزایش غلظت عصاره پونه کوهی افزایش یافت. بررسی پارامتر­های رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت از 29/95 تا 59/95 افزایش یافت و شاخص سیری رنگ با افزایش غلظت از 30/1 تا 32/1 افزایش یافت. در طیف FTIR ، هیچ پیک جدیدی مشاهده نشد. این حاکی از آن است که هیچ واکنشی بین ترکیبات فعال عصاره پونه کوهی با گروه­های عملگرای فیلم نشاسته کاساوا وجود نداشت. عصاره الکلی استخراج شده نسبت به عصاره آبی پونه کوهی خاصیت ضد میکروبی بیشتری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی از خود نشان داد. بنابر­این عصاره پونه کوهی بدون تغییر معنی­دار در خواص عمومی فیلم نشاسته کاساوا می­تواند از خود خاصیت ضد میکروبی نشان داده و به عنوان بسته­ بندی فعال در پوشش­های خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند. واژگان کلیدی: نشاسته کاساوا، عصاره پونه کوهی، نفوذپذیری به اکسیژن، نفوذ به بخارآب، حلالیت، میزان جذب آب، خواص مکانیکی، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی فصل اول: مقدمه 1-1- پیش زمینه در جهان حدود 125 میلیون تن پلاستیک تولید می شود که حدود 30 میلیون تن آن در بخش بسته بندی مصرف می شود آلودگی ناشی از مواد بسته بندی تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف آلودگی زدایی ( مانند دفن کردن ، سوزاندن و بازیافت آن ها ) توجه پژوهشگران را در طی سال های اخیر به یافتن جایگزین های مناسب برای این نوع مواد بسته بندی معطوف کرده است ]36[. از دهه ی 80، استفاده از فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی و دارویی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است که علت آن علاوه بر زیست تخریب پذیری بالای این فیلم ها، بازدارندگی خوب آن ها در مقابل گازها، چربی و ترکیبات عطر و طعمی می­باشد که می تواند به خوبی کیفیت ماده غذایی کمک کند . برای تولید فیلم های خوراکی از پروتئین ها ، پلی ساکاریدها، چربی ها و یا ترکیبی از این مواد استفاده می شود]44[. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه قابلیت انواع بسپارهای زیستی در تهیه فیلم ها و پوشش ها صورت پذیرفته و خواص بسیاری از فیلم ها به ویژه فیلم های تهیه شده از کربوهیدرات ها و پروتئین ها مورد بررسی قرارگرفته است بیشتر این تحقیقات در دهه نود در زمینه تأثیر مواد اولیه و روش های فرآیند تولید فیلم ها روی خواص آنها بوده، لیکن تحقیقات سال های اخیر اغلب روی روش­های نوین اصلاح ویژگی ها و ساز و کار اثر گذاری آن ها بر ساختار فیلم ،بررسی امکان استفاده از فیلم ها به عنوان بسته بندی فعال و مطالعه در زمینه یافتن منابع جدید طبیعی برای تولید این محصولات متمرکز بوده است با توجه به اینکه ,pH نوع و میزان ماده نرم کننده ، شرایط خشک کردن فیلم نظیر دما و رطوبت نسبی از متغیرهای تاثیرگذار بر ویژگی های فیلم ها است. تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه 90 میلادی انجام شده است]13[. در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلفی نظیر شیشه ، پلاستیک های سخت و نیمه سخت ، فلزات سخت (قوطی ها) استفاده می شود این مواد در اکثر موارد توسط مصرف کننده دور ریخته می شوند]4[. مواد بسته بندی پلیمری که کاربرد گسترده ای در صنعت بسته بندی دارند ، غیر قابل تجزیه و غیر قابل برگشت به محیط زیست هستند و به همین دلیل از مهمترین آلایندهای طبیعت محسوب می شوند ]1[. از ویژگی های مطلوب برای هر بسته بندی بازیافت آسان و ایجاد کمترین خسارت به محیط زیست است]7[. تولید فیلم های تجزیه پذیر طبیعی و جایگزین کردن آنها به جای پلاستیک های سنتزی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نا مطلوب و زیان آور زباله های سنتزی است]4[.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:32:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی ...

بخش اول………………………………………………………………………………………………………4 توصیف برات و نکول آن……………………………………………………………………………………….4 فصل اول……………………………………………………………………………………………………….5 توصیف برات……………………………………………………………………………………………………5 مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات……………………………………………………………………….5 مبحث دوم: ماهیت برات……………………………………………………………………………………..8 گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب…………………………………………………………………8 گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات…………………………………………………………………..8 بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات……………………………………………………………….8 بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر…………………………………………………………………10 گفتار سوم: نظریه ظاهر……………………………………………………………………………………..10 گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی……………………………………………………………………….11 مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات………………………………………………………………..12 گفتار اول: شرایط شکلی برات……………………………………………………………………………..12 بند اول: شرایط شکلی صدور برات…………………………………………………………………………12 بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»……………………………………………….16 گفتار دوم: شرایط ماهوی برات……………………………………………………………………………..21 بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22 الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22 ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22 ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23 د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23 ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23 بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25 بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25 بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26 گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29 توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29 مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29 گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29 بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29 بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31 بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33 بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34 بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34 گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34 گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35 مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35 مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36 گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36 گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37 گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39 بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41 بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45 بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49 بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50 مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51 گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53 گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53 گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56 بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56 بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58 گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60 بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61 آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61 فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64 حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64 مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65 گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65 بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66 بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67 گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68 گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69 بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70 بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70 مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72 گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72 گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76 بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76 بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77 الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77 الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77 الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78 الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80 گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84 وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84 مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85 گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85 بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85 بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86 بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86 بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87 گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87 بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88 بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90 الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90 ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90 ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90 د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91 ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92 مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92 گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93 بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93 بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94 بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95 گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96 بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97 الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97 ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98 ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98 گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99 گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102 منابع…………………………………………………………………………………………………………103 چکیده در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم. از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است. الف) مقدمه هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم. اما راجع به نکول برات تقریباً می‌توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت. برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست. تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود. آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق‌دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند. به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:31:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری ...

در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های این تحقیق را 137 نفر از دانش­آموزان سال سوم رشته تجربی و 56 نفر از هنرجویان سال سوم هنرستان تربیت بدنی تشکیل دادند. از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) گُلدبرگ (1972) شامل ابعاد: “نشانه­های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی” به منظور ابزار در پژوهش حاضر استفاده شد. تحلیل آماری تی مستقل اجرا شده در تمامی ابعاد ذکر شده در دو گروه تفاوت­های معناداری را نشان داد. به نحوی که نتایج دال بر آن بود که دانش­آموزان هنرستان تربیت­بدنی از سلامت عمومی کلی بهتری نسبت به سایر دانش­آموزان مورد مطالعه در پژوهش برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر تأکیدی مجدد بر اهمیت نقش فعالیت­بدنی به ویژه در قالب فعالیت­های رسمی و سازمان­دار بر سلامت عمومی نوجوانان و جوانان می­باشد. کلیدواژه ها: سلامت عمومی، هنرستان تربیت بدنی، نشانه­های جسمانی، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی، دانش­آموزان فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1-1- کلیات. 2 1-2 بیان مسأله. 6 1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش…. 9 1-4 اهداف پژوهش…. 11 1-4-1- هدف کلی.. 11 1-4-2 اهداف جزئی.. 11 1-5 پرسش­های پژوهش…. 12 1-6 تعریف مفهومی متغیرها 12 1-6-1 سلامت عمومی.. 12 1-6-2 تربیت بدنی.. 13 1-6-3 خرده مقیاس­های سلامت روان.. 13 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1 مقدمه. 16 2-2 مبانی نظری.. 16 2-2-1 تعاریف سلامت عمومی.. 16 عنوان صفحه 2-2-2 تاریخچه مختصری بر سلامت عمومی.. 17 2-2-3 شاخص های سلامت عمومی.. 18 2-2-4 دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی درباره ی سلامت عمومی.. 19 2-2-5 رابطه ورزش با سلامت عمومی.. 28 2-2-6 اهدف ایجاد سلامت عمومی.. 28 2-2-7 سلامت عمومی در ورزشکاران.. 29 2-2-8 تأثیر ورزش در شخصیت… 30 2-2-9 تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران.. 31 2-2-10 تأثیر ورزش بر فرهنگ… 32 2-3 پژوهش­های پیشین.. 33 2-4 جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 36 فصل سوم: روش­شناسی پژوهش 3-1 مقدمه. 39 3-2 طرح پژوهش…. 39 3-3 متغیرهای تحقیق.. 40 3-3-1 متغیر مستقل.. 40 3-3-2 متغیر وابسته. 40 3-3-3 متغیرهای کنترل.. 40 3-3-4 متغیرهای غیر قابل کنترل.. 40 3-4 جامعه آماری، مشاركت كنندگان و روش انتخاب آنها 40 3-5 ابزار پژوهش…. 41 3-6 روش اجرا…. 45 عنوان صفحه 3-7 تعریف عملیاتی متغیرها 45 3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفكیك پرسش­های پژوهش) 46 فصل چهارم: یافته­های پژوهش 4-1 مقدمه. 48 4-2 یافته­های توصیفی.. 48 4-3 یافته­های مرتبط با سوالات پژوهش…. 50 4-3-1 سوال پژوهشی اول.. 50 4-3-2 سوال پژوهشی دوم. 51 4-3-3 سوال پژوهشی سوم. 52 4-3-4 سوال پژوهشی چهارم. 53 4-3-5 سوال پژوهشی پنجم.. 54 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 5-1 مقدمه. 56 5-2 خلاصه پژوهش…. 56 5-3 بحث و نتیجه­گیری.. 57 5-3-1 سوال پژوهشی اول.. 57 5-3-2 سوال پژوهشی دوم. 58 5-3-3 سوال پژوهشی سوم. 60 5-3-4 سوال پژوهشی چهارم. 61 5-3-5 سوال پژوهشی پنجم.. 62 5-4 نتیجه­گیری.. 63 5-5 محدودیت های پژوهش…. 64 عنوان صفحه 5-6 پیشنهادها 64 5-6-1 پیشنهادهای پژوهشی.. 64 5-6-2 پیشنهادهای کاربردی.. 65 فهرست منابع منابع فارسی….. 66 منابع انگلیسی… 69 کلیات پیشرفت­های شگفت­­آور تکنولوژی در قرن حاضر با ماشینی شدن زندگی توأم شده است. این امر تحرکات و فعالیت­های بدنی را با کاهش چشمگیری همراه ساخته و باعث شده است تا فقر حرکتی، تحلیل شدید قوای جسمانی را به همراه داشته باشد. ضعف جسمانی و روانی ناشی از این بی تحرکی­ها، زندگی انسان­ها را بیش از پیش با تهدید جدی مواجه ساخته است. از این رو، پژوهشگران و محققان برای مقابله با این خطرات، توجه به تربیت بدنی و علوم ورزشی را امری الزامی می­دانند؛ زیرا تأثیر مثبت فعالیت­های بدنی که عمیقاً با طبیعت انسان مناسب است، می­تواند موجبات آرامش اعصاب خسته از زندگی ماشینی را فراهم آورد و از تبدیل اجتماعات امروزی به جوامع رنجور و فرتوت جلوگیری نماید (توسلی، 1388). “تربیت بدنی و ورزش[1]“، مقوله­ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه­ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت­های اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکارناپذیر است. تربیت بدنی، بخش تکمیلی تعلیم و تربیت است که از طریق فعالیت­های جسمانی[2] و بدنی به شکوفایی استعدادها کمک می­کند شکوفایی علمی و آموزشی دانش­آموزان هنگامی میسر است که در زمینه­های مساعدی از سلامت جسمی و روحی[3]، رشد، نشاط و تحرك فرهنگی و تربیتی استوار باشد. انجام این رسالت در مکان مقدس مدرسه با تنظیم برنامه­های آموزشی متناسب در حیطه­های مختلف تربیتی و متناسب با نیازهای دانش­آموزان امکان پذیر است (عباس نیا، 1373). تغییر و تحولات جهانی مقوله­های زندگی معاصر، تربیت بدنی و ورزش را از ضروریاتی ساخته که دوری از آن اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد تربیت بدنی بعنوان فرآیندی آموزشی تربیتی شامل کسب و پردازش مهارت­های حرکتی توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش علمی درباره فعالیت­های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله­ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است که نقش مؤثر در رشد وتعالی افراد دارد برای این علم اهدافی بیان گردیده که در برگیرنده نشانه­ها، نیات و نتایج مطلوبی است که ازشرکت در برنامه­های تربیت بدنی و ورزش حاصل می­شود. این اهداف با نیازها، تجارب و علایق افراد در ارتباطند و تعیین کننده مقاصد و جهت برنامه­ها هستند، با توجه به اهمیت و توسعه حیطه علم تربیت­بدنی و ورزش اهداف آن محدود به رده­های جمعیتی خاصی نیست بلکه به تمام رده­های جمعیتی گسترش یافته است (فتحی، 1382). “دوران نوجوانی[4]“ به عنوان یكی ازمراحل بسیار مهم وبحرانی فرایند رشد و تحول انسان محسوب می­شود و از این دوران به عنوان دوران بحران ، طوفان، استرس، دوره زایش دوباره، هویت طلبی و جزآن یاد كرده اند (حسینی و همکاران[5]،2003). این دوره همراه با تغییرات برجسته می باشد که شامل عبور شخص از مرحله طفولیت به بزرگسالی است که طیف سنی 20- 11 سال را در بر می­گیرد. با توجه به اینکه سال­های نوجوانی، دوره شکل­گیری ساختار شخصیت فردی و اجتماعی انسان است، بروز نابسامانی­ها و از جمله آسیب­پذیری به اختلالات روانی می­تواند قابلیت­ها و در نهایت آینده و سرنوشت فرد را تحت تأثیر جدی قرار دهد. از این ­رو توجه به نیازهای مادی و معنوی نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. دراین راه، شاید نخستین گام، بررسی میزان شیوع اختلالات آسیب­شناسی روانی و شناخت آن­ها در نوجوانان باشد( رابرت و همکاران[6]، 1998). بنابراین سلامت افراد واقع در سنین مدرسه می­تواند نقش اصلی را در موفقیت و توسعه یك كشور ایفا نماید، زیرا فرد در مدرسه به دلیل تعامل با دانش­آموزان دیگر و معلم رفتارهای بهداشتی را فرا گرفته و سبك زندگی خود را شكل میدهد(لانگ و همکاران[7]، 2000). سازمان جهانی بهداشت [8](2010) در آخرین تعریف خود، سلامت را دارا بودن عملكرد مناسب در چهار حیطه “جسمانی[9]”، “روانی[10]”، “اجتماعی[11]” و” معنوی[12]” عنوان می­كند. پاكیزه[13] (2008) اظهار كرد كه مفهوم سلامت دربرگیرنده مفاهیمی همچون: احساس خوب بودن و اطمینان از خودكارآمدی، اتكای به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شكوفایی توانایی های بالقوه فكری، هیجانی و غیره است و فقدان بیماری و علایم را نیز شامل می­شود. “سلامت عمومی” به عنوان یكی از اركان سلامتی، لازمه یك زندگی مفید، موثر و رضایت­بخش فردی است و مسئولیت سنجش، ارزیابی، كنترل، درمان و بهبود بخشیدن آن قبل از هر كس بر عهده متخصصان علوم رفتاری و اجتماعی می­باشد. مطالعه مسعودزاده و همكاران[14](2005) نشان داد كه 1/39 درصد دانش­آموزان مشكوك به اختلال روانی می­باشند. نتایج یک مطالعه نشان داد که اختلالات بهداشت روانی نظیر افسردگی و اضطراب بر روی میلیون­ها نفر از مردم دنیا اثر گذاشته و میزان بیماری و هزینه­های بهداشتی را افزایش داده است. اگر چه چندین روش درمانی نظیر دارو­درمانی و روان­درمانی ظاهراً در معالجه این اختلالات تأثیر داشته ، ولی شواهد اظهار می­دارد که این روش­های درمانی کاربرد چندانی ندارد و فعالیت­های بدنی تأثیر مثبتی روی سلامت و نشاط روحی و روانی دارد. (کوین[15]، 2000) یافته­های محققین بیانگر این است که ورزش با بهبود، شرایط روانی از جمله: حالت­های احساسی و خودشناسی ارتباط نزدیکی دارد و تمرینات بدنی وسیله­ای مناسب برای دستیابی به شرایط مناسب ذهنی و روانی است (دژآهنگ، 1385). مقایسه هنرستان تربیت بدنی و دیگر مدارس در رشته منتخب متوسطه نظری در دروس تئوری­ عمومی و تخصصی خلاصه نمی­گردد، بلکه واحدهای عملی­کارگاهی مهمترین بخش مقایسه را در بر می­گیرد. دانش­آموزان پسر هنرستان تربیت­بدنی و علوم ورزشی درطی دو سال متوالی،10رشته­ ورزشی عملی را بعد از این که در پایان سال اول متوسطه­­ی عمومی انتخاب رشته نمودن به کسب یادگیری شناختی و همراه با بالا­بردن مهارت عملی می­پردازند. در سال اول ورودشان در آموزشگاه، ورزش­های فوتبال، والیبال، شنا، آمادگی­جسمانی و ژیمناستیک را به صورت 18واحد درسی که درهفته هر رشته 4 ساعت می­باشد را گذرانده و در سال دوم حضورشان ورزش­های بسکتبال، دو­ و میدانی، هندبال، کشتی و تنیس­ روی­میز با همان تعداد ساعت در هفته می­گذرانند وجود دروس تئوری تخصصی شامل ایمنی و کمک­های­اولیه ، تغذیه وبهداشت­ مواد­غذایی، سالن­ها و اماکن ورزشی، جداول مسابقات­ورزشی، روانشناسی عمومی،فیزیولوژی، آناتومی انسانی، آزمون­های­ ورزشی و زبان­تخصصی باعث گردیده است تا علم و عمل درکنار یکدیگر یک شیوه نوین علمی را در تفکر هنر­جویان تربیت­بدنی ایجاد نماید. در مدارس نظری دروس به صورت تئوری و در محیطی که به آن کلاس گفته می­شود تدریس می­شود و تنها 2 یا 3 درس در هر سال عملی می­باشد که طی سه سال فرا گرفته می­شود و بر اساس تنوع رشته متفاوت می­باشد. به همین دلیل در بسیاری از دنیا بخشی از فرآیند آموزش و پرورش به مدارس اختصاص یافته که از همان ابتدا دانش­آموزان را در محیط ورزش مورد آموزش قرار می­دهند. این فرآیند در کشور ما در سطح متوسطه و هر نهادی به عنوان هنرستان خودش انجام می­پذیرد. دانش­آموزان این هنرستان­ها که عموماً آشنا و علاقه­مند به انجام فعالیت­های ورزشی در رشته­های مختلف هستند، ساعات متوالی از کلاس­های خود را به فعالیت­های آموزشی اشتغال دارند. لذا با توجه به مطالب ذکر شده و تفاوت در میزان ساعات ورزشی هنرستان­های تربیت بدنی و مدارس متوسطه و همچنین اهمیت سلامت عمومی در این گروه سنی و رابطه آن با ورزش تحقیق حاضر به مقایسه سلامت عمومی دانش­آموزان این مدارس می­پردازد. 1-2- بیان مسأله

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:30:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان ...

2-1-1 پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………………………………………….10 2-1-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………..13 2-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………..15 2-2-1 رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………..15 2-2-1-1 رویكرد انتقادی……………………………………………………………………………………………………………15 2-2-1-2 رویكرد تفهمی…………………………………………………………………………………………………………….17 2-2-1-3 رویكرد اثباتی………………………………………………………………………………………………………………18 2-2-2 نظریه های سرمایه یا اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………….19 سطوح مختلف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..25 مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….27 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..28 فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………….29 3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….30 3-2 تكنیك تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………30 3-3 اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..30 4-3 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….31 3-5 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..31 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..33 4-1 توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..34 4-1-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 36 4-1-4 وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………… 38 4-1-5 متوسط درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………. 40 4-1-6 میزان رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………. 41 4-1-7 میزان اعتماد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………. 43 4-1-8 میزان رضایت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 44 4-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………..46 4-2-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 47 4-2-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 47 4-2-3 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 48 4-2-4 آزمون فرضیه جهارم……………………………………………………………………………………………………….. 49 4-2-5 آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 49 4-2-6 آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 50 4-2-7 آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………. 51 4-2-8 آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………….51 یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………….52 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………55 5-1 نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..56 5-2 نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….57 مقایسه نتایج تحقیق با ادبیات پیشین………………………………………………………………………………………………..58 نتایج استنباطی یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………61 5-3 محدودیت ها و مشكلات تحقیق……………………………………………………………………………………………..65 5-4پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………66 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..68 چکیده : رضایت عمومی یك پدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح، بررسی علل، كیفیت و شكل گیری آن می باشد. برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ایرانی نزدیك خواهد نمود اهمیت و ضرورت تحقیق را می توان اهمیت رابطه بهینه بین حكومت و مردم و فقدان كار تئوریك در این زمینه عنوان كرد، روش تحقیق پیماشی و ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از طیف لیكرت ( پنج گزینه ای) می ب. جامعه آماری تحقیق نیز كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد دانشكده علوم انسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در سال تحصیلی 94- 93 می باشند كه براساس فرمول كوكران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. آزمون های آماری جهت هزینه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری پرسشنامه، ابتدا كد گذاری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود در پرسشنامه ها، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS پردازش شده و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل آمار توصیفی و آمار استنباطی نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مذكور نشان دهنده این امر هست كه میانگین رضایت و اعتماد سیاسی در حد نزدیك به گزینه ” متوسط” قرار دارد كه انتظار می رود باید بیشتر از این باشد. علت اصلی در این باره را می توان به وضعیت اقتصادی نسبت داد. میزان رضایت از وضعیت اقتصادی نیز در حد گزینه ” كم” می باشد كه وضعیت نامناسب اقتصادی موجود در كشور را نشان می دهد. رابطه معنادار بین فرضیه های تحقیق اثبات گردید و فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند . درنتیجه مسئولین نظام سیاسی باید برای وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد جامعه اهمیت بیشتری قائل شوند و هر چه سریعتر تدابیری را اتخاذ نمایند کلمات کلیدی : رضایت سیاسی ، رضایت مندی، رضایت اقتصادی ، اعتماد سیاسی، نظام سیاسی فصل اول کلیات تحقیق مقدمه در تبیین فرهنگ سیاسی، مفاهیمی مانند: قدرت، آزادی، مشروعیت حكومت، حقوق اساسی و دیگر موضوعات مطرح در قلمروی سیاست ، پرسش هایی پیش می آید كه پاسخ به آن ها زاویه ای از فرهنگ سیاسی را می تاباند. یكی از این پرسش ها این است كه اعضای یك جامعه چه برداشت واحساسی از عملكرد نظام سیاسی خود دارند؟ پاسخ به این پرسش، اطلاعات روانشناسانه و قابل اندازه گیری از فرهنگ سیاسی آن ملت را به دست می دهد كه از آن به «رضایت مندی سیاسی» تعبیر می شود. یكی از مهم ترین عوامل رضایت مندی سیاسی ، عامل اقتصاد و وضعیت مالی افراد جامعه می باشد. یعنی فرد از اندازه و مقدار درآمد خویش و چگونگی توزیع ثروت در جامعه رضایت نسبی داشته باشد(رضایت اقتصادی). احساس رضایت اقتصادی و رضایت سیاسی مردم به عنوان مبنای تعادل اجتماعی در تداوم یک نظام سیاسی کارآمد نقش اساسی خواهد داشت. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن کاهش منتقدان خود ، برشمار خشنودان و موافقان خود بیافزاید و در صورت تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. دانشجویان به عنوان یکی از گروه های عضو جامعه همیشه در صحنه سیاست و بیان احساسات خود به نظام سیاسی دخیل بوده اند و آنان در طراحی و تعریف و جهت بخشیدن به عوامل سیاسی موثر می باشند و هرگونه شکاف میان انتظارات آنان و واقعیت های اجتماعی ، شکل گیری و تشدید بحران های سیاسی را در پی دارد. بررسی رضایت مندی سیاسی و اقتصادی دانشجویان از این رو که دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی کشور ایران صاحب تاثیر بوده اند ما را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی و در نهایت اعتماد به نظام سیاسی جامعه ی ایران نزدیک تر خواهد نمود. 1-2. بیان مساله پژوهش وتحقیق در حوزه های جامعه شناسی سیاسی به ویژه جامعه ای از نوع جامعه ما که اغلب دارای مشکلات و مسائل متعددی بوده و به همین علت محققان علوم اجتماعی تمایل کمتری برای پرداختن به این حوزه را دارند. پژوهش حاضر بررسی مهم ترین نقطه نظرات، گرایش ها ،تمایلات و نگرش های اقتصادی ،سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز می باشد. از ابعاد مهم دنیای اجتماعی فرد رضایت می باشد که شامل انواع رضایت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، شغلی و… می باشد که در این تحقیق به بررسی نقش رضایت اقتصادی و سیاسی می پردازیم و تاثیر این دو رضایت را بر اعتماد افراد به نظام سیاسی می سنجیم . رضایت عمومی یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح ، بررسی علل ،کیفیت و شکل گیری آن می باشد. عوامل رضایت یا عدم رضایت هر چند مظهر فردی پیدا می کنند و با شرایط مرتبط با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد –خانوار دارای جایگاه مشخص و قابل سنجش هستند اما ریشه در ساختار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دارند پس باید مسیر متغیرهای عامل در سطح فردی را در زمنیه های حرکت عمومی ،اجتماعی و اقتصادی جستجود کرد و بیش از پیش برای مقوله رضایت اهمیت قائل شد. دانشجویان كه در این پژوهش جامعه آماری را تشكیل می دهند به عنوان یكی از گروه های عضو جامعه بخشی از این احساس و برداشت را نسبت به نظام سیاسی به نمایش می گذارند . بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است ، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ی ایرانی نزدیك خواهد نمود. برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. با توجه به آنچه که بیان گردید، این پژوهش سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد: میان رضایت اقتصادی دانشجویان با رضایت سیاسی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟ میان رضایت اقتصادی دانشجویان با اعتماد آنان به نظام سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟ میزان رضایت اقتصادی دانشجویان در میزان رضایت سیاسی آنان به چه اندازه تاثیر دارد؟ رضایت سیاسی در بین دانشجویان به چه میزان است؟ 1– 3 ضرورت واهمیت تحقیق توجه گسترده و فراوان به موضوع ثبات و زمینه های تعادل و حفظ، بقا و ادامه حکومت که در چهارچوب مطالعات جامعه شناسی سیاسی و انقلابات وجود دارد همچنین رابطه نزدیک بین مردم وحکومت، حکایت از اهمیت این موضوع دارد. در جامعه ای که احساس تعهد و دلبستگی چندانی به نظام سیاسی وجود نداشته باشد شهروندان به عنوان نیروهای حامی دولت ومشروعیت بخش نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد. از آنجایی که نقطه مقابل رضایت، نارضایتی می باشد و درصورت جدی نگرفتن رضایت در جامعه نارضایتی بروز خواهد کرد و ادامه این نارضایتی می تواند به بروز بحران و ناآرامی در سطح نظام اجتماعی و به تدریج درنهایت منجر به انقلاب گردد پس ضرورت توجه دقیق تر به رضایت و عوامل موثر بر آن واعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی همچنین کیفیت گسترش آن بین عموم افراد جامعه لازم به نظر می رسد. از سوی دیگر با عنایت به رخدادهای سیاسی، اقتصادی اخیر ( تغییر دولت و طیف سیاسی حاکم در انتخابات سال گذشته، بهبود گسترش روابط سیاسی دولت ایران با اروپا ، مذاکرات تیم ایرانی با نمایندگان اروپا در خصوص لغو تحریم ها و قول مساعد دولت دکتر روحانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و … بسیار حائز اهمیت می باشد که دراین برهه از زمان نیز رضایت سیاسی و اقتصادی افراد جامعه مورد سنجش قرار گیرد چون تا رضایت افراد جامعه حاصل نشود حکومت به اهداف مورد نظر خودش دست نمی یابد. همان گونه که پیشتر هم ذکر شد دانشجویان به عنوان بخش بزرگ و موثر در جامعه می توانند در جهت دهی و سازماندهی سیاست در کشور تاثیرگذار باشند. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در این خصوص می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: اهمیت مفهوم رضایت و رابطه بهینه بین حکومت و مردم و اعتماد مردم به حکومت (اعتماد به نظام سیاسی) فقدان کار تئوریک و پژوهش در این زمینه. رابطه پایدار بین رضایت اقتصادی با ثبات سیاسی و درنهایت اعتماد به نظام سیاسی کشور . اثرات مثبت رضایت و اعتماد سیاسی و جلوگیری آنها از تعارضات اجتماعی وعوامل آن. اهداف تحقیق مطالعه تئوریک و نظری درباره مفهوم رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:28:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی عمومی: مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88 ...

5 – 1 تبیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… 17 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 18 6 – 1 روش های آموزشی………………………………………………………………………………… 18 1– 6 – 1 آموزش به روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 19 2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………………………………. 20 7 – 1 یادگیری مهارت خودآگاهی ……………………………………………………………………………. 20 فصـــل دوم پیشینه ی تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 23 1 – 2 مهارت های زندگی…………………………………………………………………………………………. 24 2– 2 مهارت های زندگی كدامند؟ …………………………………………………………………………… 29 3- 2 اجزاء مهم خودآگاهی ………………………………………………………………………………………. 35 1-3-2 ویژگی ها و صفات خود………………………………………………………………………… 36 1-1-3-2 شناخت ویژگی های جسمانی…………………………………………………… 36 2-1-3-2 شناخت ویژگی های هیجانی …………………………………………………… 37 3-1-3-2 شناخت ویژگی های رفتاری ……………………………………………………. 38 2-3-2 شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی ……………………………. 38 3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………. 38 4-3-2 عزت نفس و خودپنداره…………………………………………………………………………. 39 5-3-2 شناخت افكار و عقاید و ارزش های خود……………………………………………………. 41 6-3-2 خودارزیابی صحیح ………………………………………………………………………………. 42 4-2 انواع اگاهی از خود …………………………………………………………………………………………… 43 5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی ………………………………………………………………………….. 45 6-2 موانع رشد خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. 47 1-6-2 توقعات و انتظارات بیش از حد ………………………………………………………………… 47 2-6-2 كمال طلبی …………………………………………………………………………………………. 47 3-6-2 غرورها ……………………………………………………………………………………………… 48 7-2 وپژگی های افراد خودآگاه ………………………………………………………………………………… 48 8-2 آموزش …………………………………………………………………………………………………………. 49 9-2 یادگیری ………………………………………………………………………………………………………… 50 2-9-2 تعریف یادگیری ………………………………………………………………………………….. 50 4-9-2 اصول یادگیری ……………………………………………………………………………………. 51 10-2 نظریه های آموزشی و یادگیری ………………………………………………………………………….. 53 1-10-2 نظریه های رفتارگرایی …………………………………………………………………………. 54 2-10-2 نظریه های شناخت گرایی …………………………………………………………………….. 56 3-10-2 نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی …………………………………………………….. 65 11-2 الگوهای آموزشی …………………………………………………………………………………………… 67 1-11-2 الگوهای خبرپردازی …………………………………………………………………………… 68 2-11-2 الگوهای اجتماعی ………………………………………………………………………………. 69 3-11-2 الگوهای فردی ………………………………………………………………………………….. 70 4-11-2 الگوهای نظام های رفتاری ……………………………………………………………………. 70 5-11-2 الگوهای آموزشی سازندگی …………………………………………………………………. 71 12-2 راهبردهای آموزشی ………………………………………………………………………………………… 71 1-12-2 آموزش مستقیم ( معلّم محور ) …………………………………………………………….. 71 1-1-12-2 روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 73 2-1-12-2 پیشینه ی روش سخنرانی ………………………………………………………. 74 3-12-2 روش آموزش غیر مستقیم …………………………………………………………………… 75 1-3-12-2 روش آموزش تعاملی ………………………………………………………….. 76 2-3-12-2 آموزش به كمك بحث گروهی ……………………………………………. 77 3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………. 79 4-3-12-2 بحث گروه های كوچك …………………………………………………………………………. 82 4-12-2 راهبرد یادگیری از طریق تجربه …………………………………………………………….. 84 5-12-2 مطالعه ی مستقل ……………………………………………………………………………….. 85 13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………….. 85 1-13-2 پژوهش های انجام شده در داخل كشور ………………………………………………….. 85 2-13-2 پژوهش های انجام شده در خارج از كشور ………………………………………………. 96 14-2 جمع بندی پژوهش ها ……………………………………………………………………………. 101 فصـــل سوم روش تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 103 1-3 جامعه ی آماری ………………………………………………………………………………………………. 103 2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. 103 3-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 104 4-3 طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 105 5-3 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… 106 6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………… 107 7-3 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………… 108 8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 109 فصـــل چهارم یافته های پژوهش مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 111 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 111 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 117 1-4 آزمون فرضیه ی اوّل …………………………………………………………………………………………. 117 2-4 آزمون فرضیه ی دوّم …………………………………………………………………………………………. 120 3-4 آزمون فرضیه ی سوّم ………………………………………………………………………………………… 121 فصـــل پنجم 1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………………………………………………. 124 2-5 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 125 3-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………….. 132 4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 133 منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 136 فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 145 پیوست ها پروتكل آموزش به شیوه ی بحث گروهی ……………………………………………………………………. 148 پروتكل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی……………………………………………………………… 156 برگه های توزیعی……………………………………………………………………………………………………. 164 پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………….. 180 چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 182 فهرست جدول ها جدول 1-3 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105 جدول 1-4 میانگین های تعدیل شده سه گروه………………………………………………………………. 111 جدول2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی ………….. 112 جدول3-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و كنترل ……………………… 114 جدول4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و كنترل ……………………. 115 جدول 5-4 جدول تحلیل واریانس یك طرفه ( ANOVA )…………………………………………… 117 جدول 6-4 مقایسه تركیبی سه گروه از طریق آزمون شفه………………………………………………….. 118 جدول 7-4 مقایسه تركیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین……………………………………….. 119 جدول8-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه كنترل و بحث گروهی………………………. 121 جدول9-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه كنترل و سخنرانی ……………………………. 122 فهرست نمودارها

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:27:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران ...

ج) نقض استقلال معنوی…………………………………………………………………………….. ……..24 مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26 فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31 بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38 بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39 بند سوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………….. …..41 الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42 ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44 ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء………………………………………………………………………… ..44 د) عدم عزل……………………………………………………………………………………………….. ..45 ه) مصونیت و مسئولیت………………………………………………………………………………….. 48 و) تامین مالی………………………………………………………………………………………………. 52 ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53 ز)حق تفسیر قضایی………………………………………………………………………………………. 55 فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62 بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62 الف) گزینش قضات…………………………………………………………………………………….. 63 ب) ارتقای قضات……………………………………………………………………………………….. 69 ج) تامین مالی قضات…………………………………………………………………………………… 73 د) مصونیت قضات………………………………………………………………………………………. 76 مصونیت شغلی………………………………………………………………………………………… 76 مصونیت کیفری……………………………………………………………………………………….. 78 بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79 الف) منع عزل قضات……………………………………………………………………………………. 80 ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83 ج) منع جمع مشاغل……………………………………………………………………………………… 86 د) منع فعالیت سیاسی……………………………………………………………………………………. 87 مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88 الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89 ب) مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………… 91 ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 119 چکیده استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قل م در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود. قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند.. واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی مقدمه گذشته چراغ راه آینده است و پدیده کهن ، ابزاری برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ، پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست . در ابتدا زور وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد. وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل. پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است. هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:26:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری ...

5-پیشینه تحقیق 6-روش تحقیق 7-ساختار تحقیق بخش اول-کلیات و مفاهیم فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان مبحث اول- جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی مبحث دوم-مفهوم جنسیت مبحث سوم-جنسیت در جرم شناسی و نقش آن در بزهکاری گفتار اول-جنسیت در جرم شناسی گفتار دوم-رابطه جنسیت و بزه کاری مبحث چهارم-حقوق زنان مبحث پنجم-بزهکاری و بزه دیدگی زنان گفتار اول- بزه کاری زنان گفتار دوم-بزه دیدگی زنان گفتار سوم-زنان بزه دیده مبحث ششم-مفهوم همسر آزاری مبحث هفتم-همسر کشی فصل دوم- کلیات و مفاهیم راجع به عوامل دخیل در مطالعه مبحث اول-تعریف فرهنگ مبحث دوم-نقش فرهنگ به عنوان متغیر مستقل یا متغیر وابسته گفتار اول-فرهنگ به عنوان متغیر مستقل گفتار دوم-فرهنگ به عنوان متغیر وابسته مبحث سوم-دیدگاه های جرم شناختی راجع به فرهنگ مبحث چهارم-مسائل مذهبی گفتار اول-دیدگاه منفی به دین گفتار دوم-دیدگاه های مثبت راجع به دین مبحث پنجم-مسائل معنوی بخش دوم- پیشگیری از همسرآزاری در پرتو، فرهنگ، مذهب و معنویت فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری مبحث اول- تعریف و مفهوم پیشگیری مبحث دوم- ارتباط سیاست جنایی و پیشگیری از جرم مبحث سوم-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم گفتار اول-تعریف پیشگیری وضعی گفتار دوم-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند اول-تعریف پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند دوم-زیر بنای نظریه و مبنای نظریه پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند سوم-شیوه های پیشگیری رشد مدار 1-پیشگیری عمومی 2-پیشگیری خاص گفتار سوم-تدابیر حمایتی جامعه مدنی گفتار چهارم-خدمات مشاوره ای رایگان دولتی فصل دوم- پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت مبحث اول-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ گفتار اول-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاری گفتار دوم-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواه گفتار سوم-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منش گفتار چهارم-فرهنگ به عنوان عنصر سازنده اخلاق گفتار پنجم-اخلاق به عنوان عامل پیشگیرانه اجتماعی مبحث دوم- پیشگیری در پرتو مذهب و عوامل معنوی گفتار اول-ترکیب مذهب و معنویت بند اول-پیشگیری از همسر آزاری طریق آموزشهای جمعی بند دوم-پیشگیری از همسرآزاری طریق آموزشهای فردی گفتار دوم-بررسی پیشگیری ازهمسر آزاری در اسلام بند اول-اثر وعظی بند دوم-کارکرد پیشگیرانه اصول دین بند سوم-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان بند چهارم-نقش پیشگیرانه توحید بند پنجم-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام نتیجه گیری و پیشنهادات چکیده: مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند. واژگان کلیدی: بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ مقدمه 1-بیان مسئله با تشکیل هر اجتماع از آغاز تاریخ تا به امروز خواه ناخواه انسان را با پدیده های اجتماعی کهنه و نو روبرو می سازد. در این میان برخی از آنچه بدان «پدیده مجرمانه» گفته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت خود یا به دلیل شیوع و رواج آن و یا به دلیل تاثیر منفی آن بر زندگی بشر بوده است. پدیده‌هایی مانند جرم یا بزه، طلاق همسرآزاری و… همه و همه آدمی را به تفکر و چاره‌اندیشی برای برخورد با آن رهنمون ساخته است. انسان در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن بوده است تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان بیابد. در واقع درگیری وی در طول تاریخ با پدیده های اجتماعی است که در کوچکترین وجه این معضلات در خانواده ظهور و بروز می‌یابد. خانواده را می توان از نظرگاه مکاتب مختلف تعریف و تبیین کرد. این واحد کوچک اجتماعی می تواند در تنظیم و تعیین بسیاری از نیازها و رفتارهای فرد موثر واقع شود و در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد و تامین نیازهای روحی و جسمی حرکت نماید. کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن از صورت گسترده[1] به هسته ای[2] سبب بروز تغییراتی در وظایف اعضای آن و روابط خانوادگی شده است.[3] اما نکته مهم آن است که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد نمی تواند ادعای سلامت کند، و هیچ یک از آسیب های اجتماعی از جمله همسر آزاری نمی تواند بی تاثیر از نظام خانواده پدید آمده باشد. همسرآزاری به عنوان یک مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان به خصوص زنان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد. آثار و عوارضی که خشونت و همسر‌آزاری برای فرزندان و خانواده به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت می باشد که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و …) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و …) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت‌های اجتماعی وجرایم منافی عفت وسایر آسیب های اجتماعی چون سرقت قتل خودکشی….که زمینه بروز از هم گسستگی را فراهم خواهد آورد. 2-سوالات تحقیق 1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟ 2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟ 3-فرضیه های تحقیق 1-به نظر می رسد فرهنگ و مذهب به عنوان دو نیروی مهم سازنده حقوق می توانند در پیشگیری از بزه و همسر آزاری نیز موثر واقع شوند. 2-بر اساس پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می توان از آموزه های مذهب و فرهنگ یک جامعه در پیشگیری از همسر آزاری استفاده کرد. 4-ضرورت و اهداف تحقیق دلیل قانع کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است. از این جهت در خصوص شهادت و تعارض آن با سند باید به تحلیل موضوع پرداخت. در واقع تعیین دقیق مصادیق مفهومی نظیر همسرآزاری که حتی از جانب اندیشمندان مطرح می­گردد به صورت دقیق و صریح مشخص نیست. ضرورت های دیگر از حیث سیاست های تقنینی است. از حیث تقنینی ضعف قانونگذاری و از حیث قضایی عدم توجه دقیق قضات و سیاست های کلان قوه قضاییه به مفهوم مد نظر آنها با هم چالش های زیادی را در سالهای اخیر شهروندان و رابطه بین این دو ایجاد کرده است. به نظر می رسد یکی از مهمترین مولفه هایی که بر پدیده بزهکاری در جوامع امروزی موثر اند بحث همسرآزاری می‌باشد. در این مجال آنچه انجام این پژوهش را ضروری می سازد اهمیت این پدیده اجتماعی و ارتباط آن با مقوله های مانند مذهب و معنویت است. در واقع وضعیتی که جامعه مبتلابه آن است و بر زندگی قشر زیادی از مردم این تاثیر و تاثر اجتماعی وجود دارد و کمتر بدان توجه شده؛ از این رو انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:24:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه ...

در نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه اغلب از نقوش گیاهی استفاده شده است. این نقش‌ها عمدتاً به پنج گروه ترنج‌، گل‌ و پرنده، گل و بوته، گلدانی، و نقوش اسلیمی و ختایی تقسیم می‌شوند. در این نقاشی‌ها معمولاً از طیف‌های رنگی نخودی، آبی لاجورد، قرمز شنگرف، طلایی و سبز سیلویی استفاده شده است. ظاهراً نقاشان این آثار به دو شیوه مختلف از نقوش گیاهی بهره برده‌اند: شیوه اول با نگرشی منتزع و مبالغه‌آمیز، که می‌تواند متکی بر سنن نقاشی کهن ایرانی باشد؛ و شیوه دوم با دیدی طبیعت‌گرایانه، که متأثر از نقاشی غربی بوده است. با این همه ظرافت طراحی، تعادل و تناسب بصری در این آثار بسیار چشمگیر است. واژگان کلیدی: تزئینات معماری، نقاشی دیواری، دوره زندیه، شیراز فهرست مطالب فصل 1. کلیات… 1 1-1. طرح تحقیق… 2 1-1-1. مقدمه و طرح مساله. 2 1-1-2. سوال‌های تحقیق.. 3 1-1-3. هدف تحقیق.. 3 1-1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3 1-1-5. نوع و روش تحقیق.. 4 1-1-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 4 1-1-7. جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری.. 4 1-1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4 1-1-9. طرح کلی نگارش… 5 1-1-10. شرح واژه‌ها، اصطلاحات و اختصارات.. 6 1-2. پیشینه تحقیق… 9 1-3. روش‌شناسی… 14 فصل 2. تاریخ فرهنگی و معماری دوره زندیه. 16 2-1. تاریخ فرهنگی دوره زندیه. 17 2-2. ویژگی‌های معماری دوره زندیه. 21 2-3. بناهای شاخص دوره زندیه در شیراز. 23 2-3-1. ارگ کریم‌خان.. 36 2-3-2. عمارت کلاه فرنگی.. 48 2-3-3. تکیه هفت‌تنان.. 53 فصل 3. ویژگی‌های فنی نقاشی‌دیواری‌‌های دوره زندیه. 58 3-1. مواد و مصالح نقاشی‌دیواری… 59 3-1-1. رنگ… 59 3-1-2. بست… 66 3-1-3. قلمو. 66 3-2. فنون نقاشی‌دیواری… 69 3-3. تغییرات و تعمیرات نقاشی‌دیواری‌ها 72 3-4. موقعیت مکانی نقاشی‌دیواری‌ها 84 3-4-1. نقوش مقرنس‌های سقف… 88 3-4-2. نقوش عرق‌چین مقرنس‌های سقف… 91 3-4-3. نقوش تویزه‌ها 93 3-4-4. نقوش تاقچه‌های بالای دوال (رُف‌ها) 95 3-4-5. نقوش دوال‌ها 100 3-4-6. نقوش کتیبه‌های بالای تاقچه‌ها 102 3-4-7. نقوش فضای بین تاقچه‌ها 105 3-4-8. نقوش تاقچه‌های پایین.. 107 3-4-9. نقوش ازاره‌ها 108 فصل 4. نقش‌ و رنگ در نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه. 110 4-1. ویژگی کلی نقش‌ها 111 4-1-1. انواع نقش‌ها 115 4-1-1-1. ترنج.. 115 4-1-1-2. گل و بوته. 124 4-1-1-3. گل و پرنده 131 4-1-1-4. اسلیمی و ختایی.. 135 4-1-1-5. گلدانی.. 139 4-1-2. کیفیت بصری نقش‌ها 142 4-1-2-1. هماهنگی در نقش‌ها 142 4-1-2-2. تنوع نقش‌ها 142 4-1-2-3. تعادل نقش‌ها 145 4-1-2-4. تناسب نقش‌ها 152 4-1-2-5. حرکت و ریتم نقش‌ها 153 4-2. ویژگی کلی رنگ‌ها 155 4-2-1. انواع رنگ‌ها 155 4-2-2. تضاد و ترکیب رنگ‌ها 163 فصل 5. نتیجه‌. 167 فهرست منابع.. 176 1-1-1. مقدمه و طرح مساله کریم‌خان زند (حک: 1165-1193ق) را می‌توان تنها پادشاه مقتدر دوره زندیه محسوب کرد و بنیان فرهنگی و هنری این دوره را به ‌نوعی به او و حکومت او منسوب نمود. او ظاهرا سوادی نداشت اما به ادبیات و علم و هنر علاقه‌مند بود و دربارش محل اجتماع دانشمندان و هنرمندان زمان به‌شمار می‌رفت؛ همچنین پروژه‌های معماری و شهرسازی بسیاری را، خصوصا در شیراز، حمایت کرد که برخی از آنها مانند بازار و حمام وکیل عام‌المنفعه و برخی دیگر چون ارگ و دیوان‌خانه جزو بناهای حکومتی بودند. تزئینات این بناها شامل انواع آجرکاری، گچ‌بری، کاشی‌کاری، حجاری به‌علاوه نقاشی‌دیواری است. نقاشی‌دیواری هنری دیرینه است و از دوره انسان‌های غارنشین تا زمان حال مورد توجه و استفاده بوده است. سنت نقاشی روی دیوار کم و بیش در دوره زندیه نیز تداوم داشت و امروزه دیوارنگاره‌های تزئینی بر بخش شایان توجهی از آثار معماری موجود زندیه قابل مشاهده است. از آنجا که محل حکومت زندیان شیراز بود، بناهای قابل توجهی از آن دوره در شیراز وجود دارد که دارای تزئینات معماری از جمله نقاشی‌دیواری می‌باشند و در این پژوهش به مطالعه، نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. نهضت فرهنگی و هنری دوره زندیه، پیرو تحولات تاریخی و سیاسی قرن دوازدهم هجری، می‌تواند جریانی کوتاه و گذرا مابین دوره صفوی و قاجار محسوب ‌شود. همین‌طور چون این جریان به‌طور طبیعی متاًثر از صفویه و موثر بر قاجاریه بوده است، می‌توان آن را به‌نوعی حلقۀ واسط و رشته اتصال میان آنها تصور کرد. اما حقیقت آن است که بنیه فرهنگی و هنری زندیه بیش از حیات کوتاه سیاسی خود اثر بخش بوده، تا آنجا که مسبب آغاز جریانی موسوم به «مکتب زند و قاجار» گردیده است. قطعاً نسبت شکوفایی و اثربخشی رشته‌های هنری دوره زندیه در این جریان از یکدیگر متفاوت بوده است. مسئله این تحقیق نیز بر همین مبنا و بر محور شناخت ماهیت نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه مطرح می‌شود و با فرض سابقۀ نقاشی‌دیواری زندیه در سنت دیوارنگاری صفویه و اثر آن در نقاشی‌دیواری قاجاریه، ویژگی‌های این نوع از نقاشی، ضمن طبقه‌بندی آثار، سنجیده شده است. 1-1-2. سوال‌های تحقیق مضامین موجود در نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه چیست و تنوع آن چگونه است؟ ویژگی‌های فنی و تجسمی نقاشی‌دیواری‌های‌ دوره زندیه چگونه است؟ 1-1-3. هدف تحقیق هدف از پژوهش حاضر در مرحله نخست طبقه‌بندی نقوش و طرح‌های نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه و بررسی آن‌ها از نظر کیفی، فنی، موضوعی است و در مرحله بعد شناخت و تعیین رابطه بصری و مفهومی میان این نقاشی‌ها در دوره زندیه خواهد بود. 1-1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق دوره زندیه از نظر تاریخی دوره‌ای کوتاه است بنابراین مطالعه راجع به هنرهای این دوره اغلب در سایه تاریخ هنر دوره قاجار و در واقع به عنوان زمینه‌های شکل‌گیری هنر این دوره دیده شده است. اهمیت و ضرورت تحقیق در شناخت عناصر تجسمی نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه از این جهت است که نقاشی‌دیواری‌ از جمله عناصر هنری و تزیینی مطرح در دوره زندیه است که به رغم وجود آثار متنوع از آن دوره، تحقیق جامع و کاملی بر روی آن انجام نشده است. با اختلاط عناصر تجسمی نقاشی‌دیواری دوره زندیه و سلسله تعمیرات و مرمت‌هایی که عموما در دوره قاجار و پس از آن بر روی این آثار انجام شده است و لطماتی که بر اصالت آثار دوره زندیه وارد آمده است، ضرورت شناسایی کمی و کیفی آثار نقاشی‌دیواری دوره زندیه بیش از پیش احساس می‌شود. 1-1-5. نوع و روش تحقیق این پژوهش از نظر نتایج، پژوهشی بنیادی است و از لحاظ ماهیت و روش اجرا و شیوۀ نگرش توصیفی ـ تحلیلی است. 1-1-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات اطلاعات این تحقیق به شیوۀ میدانی وکتابخانه‌ای گردآوری شده است و ابزار آن نیز فیش‌برداری، تصویربرداری، مشاهده، مصاحبه و گفتگو است. 1-1-7. جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری از آنجا که توجه پژوهش حاضر، معطوف به آثار نقاشی‌دیواری دوره زندیه است، از میان آثار نقاشی‌دیواری‌های موجود از دوره زندیه در شیراز، که زندی بودن آنها ثابت شده باشد، به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و طبقه‌بندی‌شده حداقل نمونه‌های لازم در میان آثار به جامانده از آن دوره در ارگ کریم‌خان، تکیه هفت‌تنان و عمارت کلاه‌فرنگی جهت تحلیل و بررسی و طبقه‌بندی آثار انتخاب خواهد شد. 1-1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در تحقیق حاضر از روش تجزیه و تحلیل کیفی اطلاعات استفاده شده است. 1-1-9. طرح کلی نگارش فصل اول به کلیات پژوهش اختصاص داشته و سعی شده است ابتدا با ذکر مقدمه‌ای، مخاطب با حیطه کلی موضوع و مساله مورد بحث آشنا شود، بعد از آن سوال‌ها و هدف تحقیق بیان شده‌ است و اهمیت و ضرورت تحقیق به طور کامل شرح داده شده است. در گام بعد نوع تحقیق و روش انجام آن ذکر شده است. سپس روش‌ها و ابزاری که پژوهشگر برای جمع‌آوری مطالب از آنها بهره برده است، تعداد نمونه‌های مورد مطالعه قرار گرفته و روش نمونه‌گیری شرح داده شده است. بعد از آن شیوه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده بیان شده است و در نهایت برای ابهام‌زدایی و شفافیت بیشتر برخی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش شرح داده شده‌اند. در بخش دوم این فصل با عنوان پیشینه تحقیق، کتاب‌ها و مقالات چاپ شده مرتبط با موضوع دسته‌بندی و معرفی شده‌اند و روشی که در این رساله جهت تقسیم­بندی و تجزیه و تحلیل نقوش مورد استفاده قرار گرفته، شرح داده شده است. فصل دوم این پژوهش در سه بخش به معرفی دوره زندیه، هم از نظر تاریخی و هم فرهنگی، معماری آن دوره و بناهای ساخته شده به دست کریم‌خان زند در شیراز پرداخته شده است و در بخش آخر به صورت اجمالی بناهای ارگ کریم‌خان، عمارت کلاه‌فرنگی و بقعه هفت‌تنان معرفی شده‌اند. در فصل سوم به صورت خاص ویژگی‌های فنی نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه مورد توجه قرار گرفته‌اند. ابتدا به معرفی و توضیح مواد و مصالح نقاشی‌دیواری اعم از رنگ، بست و قلمو پرداخته شده است، سپس فنون اجرای نقاشی‌دیواری‌ها تشریح شده است، در بعد از آن تغییراتی که در طول سال‌ها در نقاشی‌دیواری‌ها بوجود آمده و تعمیراتی که در آنها ایجاد شده، نقل شده است و در بخش آخر محل قرارگیری نقاشی‌دیواری‌ها در فضای داخلی عمارت‌های مورد نظر شرح داده شده است. در فصل چهارم طی دو بخش مجزا به طور خاص به نقش و رنگ در نقاشی‌دیواری‌های دوره زندیه پرداخته شده است. در بخش اول برای شناخت و مطالعه بهتر نقش‌های به کار رفته در نقاشی‌دیواری‌ها، جدول‌هایی تهیه شده است که بدین منظور ابتدا در تعدادی جدول اولیه انواع نقش‌های نقاشی‌دیواری‌ها شرح داده شد، سپس این تعاریف به صورت عبارت‌هایی ساده و مختصر بیان شدند. در قدم بعد به دسته‌بندی این عبارات پرداخته شد، به صورتی که از میان عبارات هم‌معنی یکی انتخاب شد و عبارات مشابه در یک مجموعه قرار گرفتند. با این کار انواع نقش‌ها تعیین شد و در دسته‌های مجزا قرار گرفت. این نقش‌ها در 5 گروه ترنج، گل و پرنده، گل و بوته، اسلیمی و ختایی و گلدانی دسته‌بندی شدند. بعد از آن برای بررسی دقیق‌تر تمامی گروه‌ها، نقش‌ها بر اساس محل قرارگیری آنها در قسمت‌های مختلف از فضای داخلی هر بنا، که شامل مقرنس‌ها، عرق‌چین سقف، تویزه‌ها، رف‌ها، دوال‌ها، کتیبه‌های بالای تاقچه‌ها، فضای بین تاقچه‌ها و تاقچه‌های پایین می‌شوند، مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن با تحلیل و بررسی هماهنگی، تنوع، تعادل، تناسب و ریتم و حرکت موجود در نقش‌ها به کیفیت بصری نقاشی‌دیواری‌های به جامانده در آثار معماری دوره زندیه پرداخته شده است. در قدم بعد ویژگی‌های کلی رنگ‌ها مد نظر قرار گرفته است. در این بخش ابتدا رنگ‌های استفاده شده، تنوع آنها و وسعتشان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتها به تحلیل و بررسی رنگ‌ها پرداخته شده و به تاثیرات بصری حاصل از قرارگیری این رنگ‌ها در کنار یکدیگر توجه می‌شود.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:23:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود ...

1-4- اهداف تحقیق ……………………… 7 1-5- اهمیت تحقیق……………………….. 7 1-6- ضرورت تحقیق……………………… 8 1-7- مکان تحقیق………………………… 8 1-8- زمان تحقیق…………………………. 8 1-9- بیشینه تحقیق……………………….. 9 1-9-1 – تقسیمات کشوری………………… 9 1-9-2 – توسعه سیاسی…………………… 9 1-9-3 – توسعه اقتصادی……………….. 10 1-9-4 -توسعه اجتماعی………………… 10 1-9-5- توسعه فرهنگی…………………. 11 1-9-6- توسعه ملی …………………….. 11 فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق 12 2-1- توسعه سیاسی…………………….. 13 2-1-1 -شاخص های توسعه سیاسی……. 14 2-1-2- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی…………………………… 15 2-2- موانع توسعه سیاسی……………… 17 2-3-مؤلفه های توسعه سیاسی …………. 20 2-4- نظریات توسعه سیاسی……………. 26 2-5- تقسیمات کشوری………………….. 29 2-6- اهداف تقسیمات کشوری…………… 31 2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری………… 32 2-8- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب ………………………………………….. 35 2-8-1- اولین قانون تقسیمات کشوری … 35 2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری … 35 2-8-3-تغییرات تدریجی استان های دهگانه ………………………………………….. 38 2-9- تقسیمات کشوری دوره انقلاب اسلامی………………………………………….. 40 2-9-1-سومین قانون تقسیمات کشوری … 40 2-10- تقسیمات کنونی………………….. 43 2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان ……………………………………. 43 2-11-1- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82………………………………………….. 47 فصل سوم : مواد و روش ها ……… 35 3-1 – شهرستان لنگرود ……………….. 51 3-1-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان ………………………………. 51 3-1-2- تاریخچه شهرستان لنگرود …….. 54 3-1-3 – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود………………………………………….. 56 3-2- بخش مرکزی شهرستان لنگرود …. 61 3-2-1- شکل گیریشهر لنگرود …………. 61 3-2-2- چاف و چمخاله ………………… 63 3-2-3-تأسیس شهرداری چاف و چمخاله 64 3-2-4- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله 64 3-3 – بخش کومله ……………………… 65 3-3-1 -شهر کومله …………………….. 65 3-3-2-شکل گیری شهر کومله………….. 66 3-3-3- شهر شلمان…………………….. 68 3-3-4- شکل گیری شهر شلمان ……….. 68 3-4 بخش اطاقور……………………….. 70 3-4-1 شهر اطاقور……………………… 71 3-5 لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس……………………………………. 71 3-5-1- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود در انقلاب اسلامی ایران ………………… 71 3-5-2- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس ………………….. 73 3-5-3- شهدای ترور شهرستان لنگرود ……………………………………………………………………………………75 3-6- نمایندگان دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی لنگرود ………………… 76 3-7- توسعه اقتصادی…………………… 78 3-7-1- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 78 3-7-2- محصولات کشاورزی……………. 79 3-8- توسعه اجتماعی ………………….. 79 3-8-1 – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود………………………………………….. 79 3-9 -توسعه فرهنگی ………………….. 80 3-9-1- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود 80 3-10- وضعیت تاریخی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان لنگرود…………………. 81 3-10-1- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 81 3-10-2- جاذبه تاریخی و مذهبی شهرستان لنگرود …………………………………. 83 3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود …………………………………. 83 3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ………………………………………….. 83 3-10-5- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ………………………………….. 84 3-11- روش تحقیق…………………….. 84 3-12- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه …………………………………….. 85 3-13- ابزار گردآوری اطلاعات ………… 86 3-14- منابع اسنادی برای تحقیق ………. 86 فصل چهارم : ارزیابی میدانی……… 87 4-1- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود ………………………………….. 88 4-1-1- ساختار جمعیتی ………………… 88 4-1-2- آموزش و پرورش …………….. 90 4-1-3-سیمای سیاسی …………………. 94 4-1-4- سیمای اقتصادی………………… 95 4-1-5- کشاورزی………………………. 97 4-1-6- سیمای فرهنگی ………………. 101 4-1-7- سیمای اجتماعی …………….. 105 4-1-8- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود ………………………………… 109 4-1-9- سیمای ورزش………………… 111 4-1-10- خدمات زیر بنایی …………… 115 4-1-11 – راه و ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..115 فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ……….. 116 5-1- ارزیابی فرضیات ………………… 117 5-1-1- فرضیه اول……………………. 117 5-1-2- فرضیه دوم …………………… 120 5-2- نتیجه گیری……………………… 122 5-3- پیشنهادات ………………………. 124 5-4 منابع و مأخذ ……………………. 125 5-4-1 منابع فارسی ………………….. 125 5-4-2 منابع انگلیسی…………………. 130 چکیده انگلیسی……………………….. 131 فهرست جداول جدول شماره 2-1- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان ………………… 34 جدول شماره 2-2 -جدول مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران بعد از اسلام …………. 34 جدول شماره3-1- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود …………………………………. 58 جدول شماره3-2 – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود …………………………………. 82 جدول شماره 4-1-مدارس و جمعیت دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان ……. 90 جدول شماره 4-2- تعداد دانش آموزان شهرستان به تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود ………………………………….. 91 جدول شماره 4-3-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه ………………. 91 جدول شماره 4-4- تعداد طلّاب مشغول به تحصیل در مدارس علمیه شهرستان لنگرود ………………………………………….. 92 جدول شماره 4-5- اطلاعات تفضیلی بخش ها………………………………………….. 94 جدول شماره 4-6- درصد مشارکت مردم در انتخابات ………………………………… 95 جدول شماره 4-7- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ………………………. 95 جدول شماره 4-8- خلاصه وضیعت برنج در شهرستان لنگرود ……………………….. 99 جدول شماره4-9- میزان برداشت در واحد سطح (تن در هکتار) …………………. 100 جدول شماره 4-10-کتابخانه های عمومی و خصوصی …………………………….. 101 جدول شماره 4-11- کانون و فرهنگی و هنری …………………………………. 102 جدول شماره 4-12- سالن اجتماعات و نمایش………………………………………… 102 جدول شماره 4-13- کتابنامه شهرستان لنگرود………………………………………… 103 جدول شماره 4-14-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروههای مذهبی ………………………………………… 105 جدول شماره 4-15- برنامه نماز جمعه شهرستان ……………………………… 105 جدول شماره4-16- ایثارگران شهرستان لنگرود ………………………………… 106 جدول شماره 4-17- موقوفات مهم شهرستان لنگرود ………………………………… 106 جدول شماره 4-18-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران …….. 107 جدول شماره 4-19- حمل و نقل ………. 107 جدول شماره 4-20- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود ……………………………….. 107 جدول شماره 4-21-تعاونی فعال……….. 108 جدول شماره 4-22- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت ………………….. 108 جدول شماره 4-23- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان …………………….. 109 جدول شماره 4-24- مراکز ویژه مربوط به بهزیستی ………………………………. 110 جدول شماره 4-25-وضعیت و امکانات ورزشی ……………………………….. 111 جدول شماره 4-26- امکانات ارتباطی و مخابرات ………………………………. 115 فهرست نمودارها نمودار شماره 4-1- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال 1335 تا1390… 88 نمودار شماره 4-2- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود ………………. 89 نمودار شماره 4-3-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی…… 89 نمودار شماره 4-4- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود ……………………….. 92 نمودار شماره 4-5- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال 1385تا 1390………….. 93 فهرست نقشه ها نقشه شماره 3-1- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ………………………………………….. 53 نقشه شماره 3-2-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش دهستان 1375…………….. 59 نقشه شماره 3-3 – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 1385…………… 60 چکیده : کشورها برای اداره فضا و سکونت گاههای مردمی و نیز اعمال فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند . تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و… هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور . از آنجا که شهرستان لنگرود با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و… شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم در این پایان نامه که با استفاده از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگرود و همچنین بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی این منطقه گردیده است کلمات کلیدی : تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود. مقدمه از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11) تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11 ، فنی ،1382 ، 14) پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده «توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت و سیاست گذاری داخل هر کشور ،چگونگی سازماندهی سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن اداره امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27) نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35). هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده ) در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است. شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست. در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است. فصل اول کلیات بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق تعاریف و مفاهیم بیان مسئله : تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده است .تدوام این فرآیند تقسیم پی در پی واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه بوده است.با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد یک توسعه متوازن در سطح سرزمین است توسعه که از طریق ارائه پهنه خدمات باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است که به منظور مدیریت سرزمین و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر مربع در شرق گیلان و در جنوب دریای خزر قرا دارد از سمت غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است . این شهرستان دارای اراضی ساحلی که یکی از مهمترین پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای که 16%مساحت شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد که هر کدام به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان با توجه به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای و پسکرانه های جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی با توجه به وجود آمدن شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان که هر کدام به نوعی در آینده انتظار تبدیل به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن فضای جدیدسیاسی اقتصادی شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش تحلیل نقش تقسیمات کشوری در عدم توسعه متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی و امنیتی و اقتصادی و همچنین ساختار جمعیتی فرهنگی و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:22:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با استفاده از مدلSWOT ...

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 4 1-4.اهداف پژوهش… 5 1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش… 6 1-6.سؤالات پژوهش… 8 1-7.فرضیههای پژوهش… 8 1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع). 8 1-9. قلمرومکانی پژوهش… 8 1-10. شیوه و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات… 9 1-11. روش تجزیه و تحلیل دادهها 9 1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش… 10 فصل دوم: مبانی نظری.. 12 2-1. اصطلاحات و واژهها 13 2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران.. 14 2-3.تاریخچه گردشگری در ایران.. 15 2-4.کلانشهر و گردشگری.. 16 2-5.مدیریت گردشگری.. 22 2-6.نقش نهادهای محلی(شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری.. 24 2-7. انواع گردشگری.. 25 2-9. موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری.. 32 2-10. عناصر تشکیل دهنده جاذبههای گردشگری.. 33 2-11. زیر ساختهای صنعت توریسم. 34 2-12. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری.. 38 2-13. گردشگری پایدار شهری.. 38 2-14. اهداف گردشگری پایدار.. 41 2-15. گردشگری و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی.. 42 2-16. تعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهنگی.. 43 2-17. فضاهای شهری.. 43 2-18. روش تحقیق.. 44 2-19. روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 45 2-20. مفهوم شکل گیری تکنیک SWOT. 45 مفاهیم پایه. 45 فصل سوم: معرفی محدوده شهر كرمانشاه 48 3-1. شناخت تاریخچه. 49 3-1. دولت و کانونهای حکومتی و ارتباطشان با کرمانشاه. 51 3-2. بررسی های محیطی.. 52 3-2-1. بررسی ویژگی های جغرافیایی.. 52 3-2-2. موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن.. 53 ‌‌3-2-3. کلیات و خصوصیات زمین شناسی منطقه (شهرستان کرمانشاه ):. 53 3-2-3-1. پهنه بندی خطر در سطح ناحیه. 55 3-2-4. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه. 57 3-2-5. توپوگرافی جغرافیایی شهر کرمانشاه. 62 ب) دشت ها 64 د) پوشش گیاهی.. 66 از نظر پوشش گیاهی (جنگل و مراتع) نیز این ناحیه به دو بخش قابل تقسیم است:. 66 الف ـ ناحیه شرق و شمال شرقی : شامل شهرستانهای کرمانشاه، كنگاور، صحنه و قسمتهایی از هرسین می‌باشد. پوشش جنگل در این ناحیه جز در برخی بخش ها وجود ندارد و تحت تأثیر آب و هوای سرد استپی قرار دارد.. 66 3-2-6. خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر.. 67 3-2-6-1. خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن.. 67 3-2-6-2. تعداد جمعیت و روند تحول آن.. 67 3-2-6-3. نسبت جنسی جمعیت در شهر کرمانشاه. 73 3-2-7. مطالعات اقتصادی.. 73 3-2-7-1. ویژگیهای اقتصادی شهر کرمانشاه. 73 3-2-8. مونوگرافی آثار مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی در شهر کرمانشاه. 74 3-2-8-1. مساجد:. 75 3-2-8-2. حسینیه و تکایا 76 3-2-8-3. مقبرهها 79 3-2-8-4. بافت و خانه های تاریخی :. 80 3-2-8-5. حمامها 82 3-2-8-6. سنگ نگارهها 83 3-2-8-7. بازار کرمانشاه و مرکز شهر.. 84 3-2-8-8. مناظر طبیعی.. 84 3-2-8-9. موزه ها و مراكز فرهنگی دیگر.. 85 4-1. تحلیل SWOT در مقوله گردشگری.. 88 4-1-1. عوامل مؤثر درونی بر گردشگری در شهر کرمانشاه. 89 4-1-2. عوامل مؤثر بیرونی در گردشگری شهر کرمانشاه. 93 4-1-3. رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی بر حسب امتیاز وزنی.. 96 4-1-4. تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک…. 102 4-1-5. ترسیم ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری کرمانشاه. 104 4-1-6. راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه:. 105 4-1-6-1. راهبردهای تنوع(ST):. 106 4-1-6-2. راهبردهای بازنگری(WO):. 106 4-1-6-3. راهبردهای تدافعی(WT):. 107 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 110 5-1. فرضیه ها:. 111 5-2. نتیجه گیری.. 112 5-3. پیشنهادها:. 114 منابع. 116 فهرست جداول جدول شماره(2-1) : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیلSWOT.. 46 جدول شماره(3-1): میانگین ماهیانه و سالانه دمای هوا در دوره 1385- 1355. 57 جدول شماره(3-2): میانگین دمای حداکثر هوا در دوره 1385- 1355. 58 جدول شماره(3-3): میانگین دمای حداقل هوا در دوره 1385- 1355. 58 جدول شماره(3-4) : میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال 1385. 59 جدول شماره (3-5): میزان رطوبت نسبی هوا در سال 1385. 60 جدول شماره(3-6): میزان تعداد روزهای یخبندان در سال 1385. 61 جدول شماره(3-7): سرعت بادهای غالب در ایستگاه شهر کرمانشاه در سال 1385. 61 جدول شماره (3-8 ) : تیپ خاك و اراضی ناحیه. 62 جدول شماره(3-9): مشخصات کوههای مهم استان کرمانشاه 64 جدول شماره(3-10): مشخصات تعدادی از دشت های استان کرمانشاه 65 جدول شماره (3-11): وضعیت اراضی دشتهای کرمانشاه به تفکیک کیفیت.. 66 جدول شماره(3-12) : آبادی­های ادغام شده در شهر کرمانشاه 68 جدول شماره (3-13) : روند جمعیتی، نرخ رشد و بعد خانوار شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69 جدول شماره(3-14):جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 71 جدول شماره(3-15) : جمعیت مناطق شش­گانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72 جدول شماره(3-16) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 73 جدول شماره(3-17) : توزیع جمعیت شاغل در بخشها و رشته فعالیتهای شغلی در شهر کرمانشاه سال 1385. 74 جدول شماره(4-1): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(قوتها). 89 جدول شماره(4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(ضعفها). 91 جدول شماره(4-3): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصتها). 93 جدول شماره(4-4): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(تهدیدها). 95 جدول شماره(4-5): رتبه­بندی عوامل درونی( نقاط قوت و ضعف). 97 جدول شماره(4-6): رتبه بندی عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها). 101 جدول شماره(4-7): ماتریس راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه 108 فهرست نمودارها نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot 9 نمودار شماره (2-1) : گونه شناسی گردشگری شهری.. 17 نمودار شماره (2-3): مؤلفه های زیر ساختی صنعت توریسم. 34 نمودار شماره(2-4) : تدابیر سه گانۀ مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37 نمودار شماره(2-5) : انواع تور در گردشگری 37 نمودار شماره(2-6) : عوامل اصلی در توسعه گردشگری.. 40 نمودار شماره(2-7): فصل بندی تحقیق.. 44 نمودار شماره(3-1) : میزان بارندگی در استان کرمانشاه طی ماههای مختلف سال. 59 نمودار شماره(2-3) : روند جمعیتی شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69 نمودار شماره(3-3) : بعد خانوار در شهر کرمانشاه طی سالهای 45-90. 70 نمودار شماره(3-4) : روند تحول جمعیت شهر، شهرستان و استان کرمانشاه 70 نمودار شماره(3-5) : جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 بر اساس آمار شهرداری.. 71 نمودار شماره(3-6): جمعیت مناطق ششگانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72 نمودار شماره(3-7): نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال1390. 73 نمودار شماره(4-1): ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری در شهر کرمانشاه 105 فهرست شكل ها شکل شماره(3-1) : موقعیت شهر کرمانشاه در استان.. 53 شکل شماره(3-2): خصوصیات زمین شناسی.. 56 شکل شماره(3-3) : طبقه بندی آب و هوای استان بر اساس روش دمارتن.. 58 شکل شماره (3-4): بارش نرمال سالانه استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار تا سال 1388. 60 شکل شماره (3-5): توپوگرافی استان کرمانشاه 62 چكیده: امروزه یك اجماع جهانی در این باره وجود دارد كه چنانچه به همة قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه، گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یكی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است و با هدف شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه، شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری در این شهر و دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت تدوین گشته است. این پژوهش از نظر هدف كاربردی و روش مورد استفاده در آن توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از مدل SWOT ضمن تحلیل نقاط ضعف، قوت و فرصتها و تهدیدها به ارائه استرات‍ژی ها و راهبردهایی در زمینه گردشگری پرداخته شده است. یافته ها حاكی از آن است كه در شهر كرمانشاه 32 نقطه قوت در مقابل 29 نقطه ضعف و 25 فرصت در مقابل 20 تهدید وجود دارد. از جمله مهم ترین نقاط قوت می توان به وجود جاذبه های غنی تاریخی و فرهنگی، موقعیت استراتژیك با كشور عراق و … با امتیاز وزنی 0.08 به عنوان برجسته ترین نقاط قوت و ضعف مدیریت وعدم توجه كافی مسئولین به اقتصاد گردشگری، ضعف تبلیغات، نامناسب بودن امكانات و زیر ساختهای كالبدی و رفاهی و … با امتیاز وزنی 0.04 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف، اشتغالزایی و حصول درآمد برای شهر، قابلیت تبدیل شدن به مركزیت پزشكی غرب كشور، ترجیح دادن كشورهای مسلمان به گردشگری در این كشورها و … با امتیاز وزنی0.12 به عنوان فرصت های مهم و تبلیغات منفی علیه كشور، تهدیدهای زیست محیطی برای آثار تاریخی، جذابیت های بهتر رقبای خارجی و … با امتیاز وزنی 0.06 مهم ترین تهدیدها برشمرده شده اند. واژگان كلیدی: گردشگری پایدار، مدل SWOT، شهر كرمانشاه فصل اول: كلیات تحقیق 1-1. مقدمه گردشگری كه در دنیای قدیم منحصر به امور زیارت، پیام رسانی، مسافرت های استثنایی جاسوسان و ماجراجویان وهمچنین طالبان علم بود، امروزه به مثابه یكی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یكی از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی در خور توجه و بررسی است. گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک، عاری از آلودگی و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است. و به صادرات نامرئی شهره یافته است. فضاهای شهری به علت وجود امكانات خدماتی، تفریحی، مراكز خرید، بناهای تاریخی و دیگر جاذبه ها از مقاصد مهم گردشگری به شمار می­روند. استان کهن کرمانشاه و در پی آن شهر زیبای کرمانشاه دارای توان­های بالقوه و بالفعل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کم نظیر و حتی بی­نظیری است که با برنامه­ریزی صحیح و تدوین راهبردهایی در جهت بالفعل کردن توان­های بالقوه و نیز افزایش کارایی خدمات مرتبط با امور رفاهی و گردشگری می­توان پذیرای هر چه بیشتر گردشگر در این خطه زیبا بود، از این حیث انجام پژوهش حاضر در این باب امری ضروری به نظر می­رسد چرا که برای دست یافتن به توسعه پایدار و همچنین ارتقاء و پیشرفت، جز با بهره­گیری از علم روز و انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت معضلات و مشکلات و پس از آن استفاده از راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر آن­ها میسر نخواهد بود، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری شهری ونقش آن در اقتصاد شهر، در پی یافتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهر کرمانشاه است تا با استفاده از مدل SWOT به استراتژی و راهبردهایی در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهر کرمانشاه دست یابد. 1-2.بیان مسأله امروزه گردشگری به اندازه­ای توسعه یافته که پس از صنایع مهمی مانند صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب شده و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان ((صادرات نامرئی)) یاد می­کنند. همچنین علاوه بر نقش غیر قابل انکار آن در شکوفایی اقتصاد کشورها، جزو عوامل مؤثر در برنامه­ریزی­های زیربنایی اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(استعلاجی و خوش­نیت بیاتی،251:1391). امروزه از صنعت گردشگری Tourism به عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیت­های اقتصادی یاد می­شود به گونه­ای که از عوامل مؤثر در برنامه­ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها تلقی شده و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی بر هیچ یک از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین منابع در رشد ناخالص ملیGDP پوشیده نیست(استعلاجی و خوش نیت بیاتی،253:1391). مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده از این تسهیلات می­تواند به تداوم آ نها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران در آیند که به نواحی آن شهر مسافرت می کنند. هتلها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­کند(یغفوری و آقایی، 3:1390). کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیت­های مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذاب­ترین مناطق گردشگری در ایران محسوب می­گردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جایی كه طبق سالنامه آماری استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزایش داشته است و هنوز تعداد گردشگران به سال 1385 نرسیده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبه­های کم نظیر و حتی بی­نظیر در کرمانشاه می­توان با شناخت توان­های بالفعل و بالقوه و برنامه­ریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساخت­های لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت. 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکل­گیری سیاست­های توسعه گردشگری می­گردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بین­المللی و تراز پرداخت­ها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389). با توجه به اینكه ساختار اقتصادی ایران بعد از اكتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متكی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاست­های اقتصادی غیرنفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، اینك برای ایجاد توسعه­ای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی در كشور، نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها هستیم. این در حالی است كه ایران یكی از دیدنی­ترین كشورهای جهان است. به طوری كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های( فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110). کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینه­های میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانی­های فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد. امروزه مطالعۀ فعالیت­های گردشگری و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافی­دانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب می­کنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان می­دهد(موحد و احمدی،96:1392). از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه­های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب می­شده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیه­های قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانه­های قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی از جمله سراب­ها و چشمه ها و کوه­ها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا استفاده از روش­های علمی و استفاده از این روش­ها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود. 1-4.اهداف پژوهش اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده می­شود: شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری درشهرکرمانشاه دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت در شهر کرمانشاه 1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیده­ای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­گردد: كوپر (1981)رفتار فضایی گردشگران را در جزیره چانل را مورد بررسی قرار داده است او تفاوت­هایی را در الگوی فضایی گردشگران را بر اساس دو متغیر(1) چرخه زندگی ؛ 2)موقعیت و پایگاه اجتماعی، اقتصادی مطالعه كرد و دریافت كه گردشگران با درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبه­های اصلی گردشگری شهر تمایل دارند، در حالی كه گردشگران با درآمد بالا از جاذبه هایی كه كمتر مورد بازدید قرار گرفته است، بازدید می كنند. عباس زادگان (1384) در پژوهشی با عنوان ابعاد اجتماعی – روانشناختی فضاهای شهری، معتقد است كه فضاهای باز شهری، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا داده و امكان حضور بیشتر شهروندان را در فضا فراهم می آورند. – عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبه­های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابلیت­های جاذبه­های اكوتوریستی شهرستان نهاوند به گونه ای علمی ، همراه با رعایت مسایل زیست محیطی پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهایی برای توسعه پایدار ناحیه ای و در نهایت حركت در راستای توسعه پایدار ناحیه­ای تأكید شده است.نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدلهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است كه عدم بهره­برداری اصولی و ضعف بینش علمی مدیران نسبت به مسایل زیست محیطی جاذبه های اكوتوریستی منطقه را با آسیب پذیری بالایی مواجه كرده است . برای فایق آمدن بر مشكلات نیازمند بازنگری در برنامه­های جاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهای موجود است. علی موحد و همکاران(1390) در مقاله­ای با عنوان بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(مطالعه موردی کرمانشاه) به بررسی و تحلیل اهمیت برندسازی جهت جذب گردشگر در شهر کرمانشاه می­پردازند و در نتیجه کار، یکی از عمده­ترین دلایل عدم توسعه در گردشگری شهر کرمانشاه را ضعف بازاریابی و نبود نشان مناسب گردشگری در صحنه رقابت بین شهر­ها و کشورها در سطح ملی و بین المللی می­دانند؛ تقوایی و صفرآبادی(1390) در مقاله ای با موضوع نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه­ی پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) با هدف متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه به تحقیق می­پردازند و نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیش­تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد. عیسی ابراهیم زاده و همکاران(1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامه­ریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهره­گیری از مدل استراتژیک SWOT به بررسی قوت ها، ضعف­ها و فرصتها و تهدیدها در گردشگری استان لرستان می­پردازند، یافته­های این پژوهش نمایانگر این است که که در این استان 12 قوت و 15 ضعف داخلی و در عین حال 8 فرصت و 10 تهدید خارجی وجود دارد و نتایج حاصل از کار نشان می­دهد که هم کارکردهای محیط بیرونی و هم محیط درونی در توسعه گردشگری در این استان مؤثر است. مسعود تقوایی و همکاران(1391) در مقاله ای با عنوان عوامل موثر در گردشگری شهری کرمانشاه، به بررسی وضعیت گردشگری و تحلیل نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت­ها و تهدیدهای موجود در گردشگری این شهر می­پردازند و نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می­دهد شهر کرمانشاه با دارا بودن توان­های بالفعل و بالقوه گردشگری، می تواند یکی از محورهای مهم در گردشگری کشور باشد و نتایج از تحلیلSWOT نشان می­دهد ضعف و بی­ثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی­های سازمان­های مرتبط در زمینه گردشگری با مردم از علل توسعه نیافتگی گردشگری در این شهر است؛ علی موحد و عاطفه احمدی در مقاله ای تحت عنوان مسیر یابی گردشگران در بافت­های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت­ها با استفاده از GIS(نمونه موردی:سنندج)1391؛به منظور شناسایی مسیرهای بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای مؤثر در مسیریابی با کمی کردن آنها و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل فضایی و به کارگیری الگوریتم­های همانند overlay، مدل بولین و Network analysis در GISمسیرهای عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، اما با اعمال مدل Network analysis، مسیرهای بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شده اند. 1-6.سؤالات پژوهش پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است: آیا استفاده از توان­ها و پتانسیل­های گردشگری موجود در شهر کرمانشاه استفاده مطلوب صورت گرفته است؟ آیا زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و می­تواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟ 1-7.فرضیه­های پژوهش به نظر می­رسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیل­های فراوان گردشگری، استفاده بهینه­ای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است. به نظر می­رسد زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد. 1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع) نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری داده­های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشه­ها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است. 1-9. قلمرومکانی پژوهش شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است. شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود می­گردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آب­و­هوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است. 1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روش­های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روش­های اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با استفاده از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایان­نامه­ها و طرح­ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیش­برداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیل­ها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دسته­بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است. 1-11. روش تجزیه و تحلیل داده­ها روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است. تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلند مدت كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارایه می دهد. از این دید گاه این الگو یك برنامه ریزی بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن می­رساند. مدل SWOT برای كلیه سیستم ها، سازمانها اعم از دولتی، خصوصی در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای كلیه سطوح ملی صنعت، سازمان، برای پیشنهاد راهكارهای بقا و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه برنامه های بلند مدت كاربرد جدی دارد. نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot (مأخذ: خوشزاد،7:1386)

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:20:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس ...

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1 طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4 الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..4 ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5 سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………5 ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5 د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………6 ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7 و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………7 ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7 ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………8 ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..8 فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….10 گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….10 گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..13 بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………13 بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..15 مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….19 گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………19 گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….21 مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….32 گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….32 بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….32 بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..33 گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..34 بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..34 بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….35 گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………36 گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………38 بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..39 بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..40 بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….42 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………47 گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….48 بند اول- مفهوم عقد رهن………………………………………………………………………………………….48 بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….49 گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51 گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54 گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54 بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54 وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54 مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………55 1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55 2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55 3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55 4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………56 حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………56 بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57 تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………58 2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………59 3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….60 4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….60 بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61 1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….61 1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….61 2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..63 2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….64 1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………64 2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….65 گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………67 بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….67 1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….67 2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………68 بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69 1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………69 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….70 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………71 4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..72 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..73 6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………75 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….75 مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………76 گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………77 گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..79 گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….82 گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….82 مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83 گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………84 گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..88 بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………89 1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….90 2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….110 بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110 1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….110 2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..115 3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………124 4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….128 5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………130 فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..134 گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………138 بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….139 بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….140 گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….140 بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..142 بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..143 گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………145 گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….147 گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..148 گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152 گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158 گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163 بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164 1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164 2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166 بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172 تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172 وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174 تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178 مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182 شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187 نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………190 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195 مقدمه حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست. در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند. برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­ همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد. لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است. طرح تحقیق الف- بیان مسأله اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست». این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است. ب- سؤالات تحقیق سؤال اصلی وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟ سؤالات فرعی 1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟ 2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟ ج- فرضیه های تحقیق 1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:19:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393 ...

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎ ﻃﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪاری اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛـﻪ ﻧـﻮزاد در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻨﻈﻢ و داﻳـﻢ ﺑـﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ، اﻳﺠﺎد می شود. بالبی (1988) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎراتﻛﻮدك درﺑﺎره ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﻮدن ﻣﺮاﻗﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺗﻔﺎو ت ﻫﺎﻳﻲ در ﻧـﻮع دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮدك ﺑـﻪ ﺗــﺪرﻳﺞ اﻟﮕﻮﻫــﺎﻳﻲ از ﺧــﻮد و دﻳﮕــﺮان را درو ن ﺳــﺎزی ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ از بطن خانواده شکل می گیرد مفهوم دلبستگی است . نظریه دلبستگی تنها نظریه تحول کودک نیست ،بلکه نظریه تحول در گستره حیات نیز هست(وایس ،1994) ﻫﺮﮔـﺎه اﺧﺘﻼﻟـﯽ در اﯾـﻦ رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدك ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر آن در رﻓﺘﺎروی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد. در واﻗـﻊ ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻓﺮد در ﻫﺮ دوره، ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ اﯾــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ در دوره ﺣﺴــﺎس زﻧــﺪﮔﯽ، اﯾﻤﻨــﯽ دلبستگی می باشد(رازقی ،1384). ﺗﻔــﺎوت در اﻳــﻦ دﻟﺒــﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻟﻒ ) اﻳﻤـﻦ : ﻛـﻮدك دارای اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺗـﺼﻮﻳﺮی اﺳـﺖ ﻛﻪ ارزش ﻋﺸﻖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد؛ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻛﻪ از ﻣﺎدر ﻣﻲ ﺳـﺎزد، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﻜـﺎ اﺳـﺖ ؛ ب ) ﻧـﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ : ﻛﻮدك اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻛﻪ از ﺧﻮدش دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﻋﺸﻖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧـدارد ، ﺗـﺼﻮﻳﺮ او از ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮای او ﻧﻴﺴﺖ ؛ ﻟﺬا ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌــﺎﻣﻼت ﺻـﻤﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ را ﺑـﺎ ﻣﺮاﻗﺒــﺸﺎن دارﻧــﺪ ؛ ج) ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮ ا : ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮف ﻣـﺎدر ﻳـﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و دﻟﺨﻮاه ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻛﻮدك ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻳﻤﻲ را ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺎدر پاسخ بگیرد. (ذولفقاری ،2007). روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؛ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را اﺳــﺎس ﻋﻤــﺪه رﺷــﺪ ﻋــﺎﻃﻔﯽ [1]، شناختی[2] و اجتماعی ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮده اﻧﺪ.رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی فرد را تشکیل می دهد و رشد اجتماعی[3] نیز سبب شکوفایی رشد عقلانی فرد می گردد. منظور از رشد اجتماعی ، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد.(وایتمن ،1384) اجتماعی شدن افراد به معنای همسانی و همخوانی آنها با قواعد، ارزشها و نگرش های گروهی و اجتماعی است .در این فرایند افراد مهارت ها ، دانش ها و شیوه های سازگاری را می آموزند و امکان روابط متقابل را در یک فعل و انفعال مستمر به دست می آورند .مهارت های اجتماعی مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است که نقطه شروع موفقیت و تداوم بر همکنش های اجتماعی مثبت مانند : کمک کردن ، شروع روابط ، کنترل خلق و خو ، و به عبارتی رشد اجتماعی می شود .(بری ،2010). ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ [4]ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ اجتماعی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ(کاپانی و راو،2007) پرخاشگری نیز شکلی از رفتار اجتماعی است که یاد گرفته می شود و بروز آن در هر موقعیت به عواملی مانند تجربه افرادپرخاشگر،تقویت های کنونی برای پرخاشگری وبسیاری از عوامل اجتماعی وشناختی دیگر دارد(حجتی ،2008) ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑـﺮوز رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و وراﺛﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺳﻮی از دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑـﺮوز پرخاشگری هستند.( واحدی ،2006) پرخاشگری[5] رفتاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ رﻓﺘﺎر آﺳﻴﺐ زا در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب می شود که از روی قصد و عمد به ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮداﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی موجب بروز مشکلاتی ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ذﻫﻨـﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺠﺒﺎزی و ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ، اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، و اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ احساس درماندگی ، تنهایی ، ناسازگاری اجتماعی و ﺗﺄﺛﻴﺮ ات ﻣﺨﺮبی از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪﻣﻪ، آﺳﻴﺐ زدن، ﺣﻤﻼت آﺳﻴﺐ زا ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(جنتری ، 2007). با توجه به مطالب ذکر شده محقق می کوشد رابطه بین سبک دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان را مورد مطالعه قرار دهد تا با ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان سنین مختلف بپردازد و از تاثیرات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن ﺑﺮ ﺣﺎﻻت دروﻧﻲ و رواﻧﻲ این کودکان بکاهد . 1-2بیان مسئله ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدك را تحت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﺮار میدﻫﺪ . ﻛﻮدك در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط را ﻣﻲ آﻣﻮزد . ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻮﻳﺖ و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﻣبنای اوﻟﻴﻪ ی ﭘﻴﻮﻧﺪ وی ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ، ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و رواﺑﻂ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. بنابراین اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارﺗﺒﺎط های ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی تشکیل می دهد.(وود ، 1998، نقل از دیباچی فروشانی ،1387). در طی این ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دلبستگی[6]، رابطه ای عاطفی و هیجانی است که فردی را با فرد دیگر پیوند می دهد. به نظر می رسد تأمین آرامش هیجانی و عاطفی، پایه اصلی دلبستگی را در زمان طفولیت به وجود می آورند. نبود دلبستگی قوی در دوران طفولیت (محرومیت مادری) می تواند به شکست در رشد و نمو، آشفتگی هیجانی و رشد هوشی محدود منجر شود. اگر کودک پیش از حدود دو سالگی به محیط ی آکنده از محبت منتقل شود، ممکن است این آثار تا حدودی قابل جبران باشند. (واگنر، هالیدی ، یان، 1385) ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﺠﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ) دنیا را ، کمترتهدید کننده و متخاصم می بینیم و در نتیجه در مواجهه با رویدادهای ناگوار، کمتر آسیب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ .سبک دلبستگی ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ی ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راهبردهایی هستند که واﻛﻨﺸﻬﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را در اﻓﺮاد و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻓﺮاد ایمن [7](كودكانی كه پس از رفتن مادر كمی ناراحتی نشان می دهند و پس از بازگشتن او به طرفش می روند و زود آرام می شوند، در این دسته بندی قرار می گیرند) ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ [8](این کودکان در مراحل بازگشت مادر آشکارا از تعامل با او پرهیز می کنند) و دوسوگرا[9] (این كودكان در آن واحد هم در جستجوی برقراری ارتباط جسمانی با والدشان هستند و هم از آن پرهیز می کنند. برای مثال ابتدا گریه می کنند تا مادر آنها را بغل کند اما وقتی مادر او را در آغوش گرفت با عصبانیت پیچ و تاب می خورند تا از آغوش مادر رهایی یابند )برای نظم دهی و پردازش اطلاعات هیجانی ، راهبردهای متفاوتی به کار می برند( شاور ، کولینز و کلارک ، 1999). آﻧﻬﺎﻳﻲ که ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ برای نظم دهی به ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ از راهبردهایی ﺳﻮد میﺟﻮیندﻛﻪ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎند و ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ سازد ( میکولینسر و فلورین ، 2001).از ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺎرت، اﻳﺮواﻧﻲ و ﺷﺮﻳﻔﻲ (1380) آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ نا اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮروﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا دارﻧﺪ، ﺑﻴﺶ از آزمودنی هایی ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دارﻧﺪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮروﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .کسکین (2008) دریافت ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ و ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ، راﺑﻄﻪ ی ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دلبستگی ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ راﺑﻄﻪ ی مثبت وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﺗﻜﺎﻣﻞ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد ، رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺮوی از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ (ﻣﻮازﻳﻦ ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) و ﺳﻨﺘﻬﺎی آن اﺳﺖ . اﺣﺴﺎس وﺣﺪت ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، درك رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی آن و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دﻳﮕﺮان از دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ (اﺣﺪی، 1387، ص 235)، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك معمولا در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺧﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻳﺪ و اﮔﺮ ﻛﻮدك ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﻲ ازآﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑرد ﻛﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ می ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از این موارد باشد.(گیدنز ، 1377،ص 74). در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد، و ﺳﻠﻮك ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲ آﻣﻮزد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮان هدایت و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ گیرند. (اﺣﺪی، 1387، ص 236)،

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:17:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی موثر بر میزان مهریه بوده و برای تعیین عوامل موثر بر آن از پایه­های تئوریکی نظریه­های ساخت­گرایی، کارکردگرایی،کنش متقابل نمادین، مبادله، گزینش معقولانه، نظریه جامعه توده­وار و قدرت رسانه و دیدگاه­های نظری دینداری استفاده شد. بر این مبنا با استفاده از روش پیمایشی به شکل نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای از 384 نفر از زنان و مردان متاهل 18 تا 35 سال شهر قم پرسشگری به عمل آمد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داده است که در بین دختران، همراه با افزایش سطح تحصیلات، میزان مهریه نیز بیشتر می­شود. با توجه به نتایج، میزان مهریه در بین قومیت افراد متفاوت است. همچنین بین دیدگاه خانواده افراد ، نقش گروه­های مرجع، نقش رسانه جمعی، احساس امنیت، طیف ترس از آینده، چشم و همچشمی، همرنگی با جماعت، آگاهی حقوقی، کیفیت دینی، نسبت خویشاوندی و بین محل سکونت در تعیین مقدار مهریه رابطه معنی­داری وجود دارد. اما در میان افراد با تجربه طلاق و افراد بومی و غیر بومی و بین سن افراد در هنگام ازدواج و تعیین مقدار مهریه رابطه وجود ندارد. واژگان کلیدی مهریه، گروه مرجع، رسانه جمعی، احساس امنیت، ترس از آینده، اجبار اجتماعی، چشم و همچشمی، همرنگی با جماعت، آگاهی حقوقی، کیفیت دینی فهرست مطالب چکیده 5 واژگان کلیدی.. 5 فصل اول:کلیات پژوهش.. 17 1-1: مقدمه. 18 2-1: بیان مساله و تعریف موضوع. 20 3-1: اهداف تحقیق. 24 1-3-1: هدف اصلی.. …………25 2-3-1: اهداف فرعی.. .25 4-1: اهمیت و ضرورت پژوهش… 26 5-1: سوالات تحقیق: 30 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش… 32 1-2: پیشینه تحقیق. 33 2-2: مبانی نظری پژوهش… 39 1-2-2: مقدمه. 39 2-2-2: تعریف مهریه. 42 3-2-2: تاریخچه مهریه. 44 4-2-2: مهریه در اسلام. 49 5-1-2: مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها 53 6-2-2: فلسفه وجوب مهر. 55 7-2-2: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه. 60 8-2-2: کارکردهای منفی افزایش مهریه. 63 9-2-2: مهریه در ایران. 66 10-2-2: مهریه در کشورهای دیگر. 67 11-2-2: اقسام مهر. 72 12-2-2: مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه. 74 13-2-2: ماهیت مهر و رابطه آن با عقد نکاح. 78 14-2-2: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر. 79 15-2-2: محاکم خانواده در ایران. 83 3-2: نظریه های مرتبط با موضوع. 85 1-3-2: نظریه ساختگرایی.. 89 2-3-2: نظریه کارکردگرایی.. 97 3-3-2: نظریه کنش متقابل نمادین. 104 4-3-2: نظریه مبادله. 107 5-3-2: نظریه گزینش معقولانه. 114 6-3-2: نظریه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها 122 7-3-2: دیدگاههای نظری دینداری.. 131 4-2: چارچوب نظری تحقیق. 139 5-2: فرضیه­های تحقیق. 142 فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 144 1-3: روش تحقیق. 145 2-3: جامعه آماری پژوهش… 146 3-3: حجم نمونه. 146 4-3: شیوه نمونه­گیری.. 149 5-3: تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 150 6-3: سطوح سنجش متغیرها 160 7-3: ابزارها و فنون گردآوری داده­ها 162 8-3: اعتبار و روایی مفاهیم و ابزار پژوهش… 162 9-3: روش تجزیه و تحلیل داده­ها 164 10-3: ابزار پژوهش… 169 11-3: متغیرهای تحقیق. 169 12-3: محدوده زمانی تحقیق. 170 13-3: محدوده مکانی تحقیق. 171 14 –3: محدویت­های تحقیق. 171 فصل چهارم: یافته های پژوهش… 172 بخش اول: آمار توصیفی.. 173 1-1-4: جنسیت افراد مورد مطالعه. 173 2-1-4: توزیع فراوانی مربوط به تعداد مهریه افراد به سکه بهار آزادی.. 174 3-1-4: نگرش افراد به مهریه خود در مقایسه با مهریه­های زوج­های همسن. 175 4-1-4: سن افراد مورد بررسی.. 177 5-1-4: سن افراد مورد بررسی در هنگام ازدواج. 179 6-1-4: منطقه محل سکونت افراد مورد بررسی.. 180 7-1-4: میزان تحصیلات افراد مورد بررسی.. 181 8-1-4: شغل افراد مورد بررسی.. 182 9-1-4: میزان درآمد ماهیانه خانواده افراد مورد بررسی.. 183 10-1-4: استان محل تولد افراد مورد بررسی.. 184 11-1-4: قومیت افراد مورد بررسی.. 185 12-1-4: دین افراد مورد بررسی.. 186 13-1-4: نوع مسکن افراد مورد بررسی.. 187 14-1-4: تعداد فرزندان افراد مورد بررسی.. 188 15-1-4: نسبت خویشاوندی با همسر افراد مورد مطالعه. 189 16-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر خانواده بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 190 17-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر گروههای مرجع بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 191 18-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر رسانه های جمعی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 192 19-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر احساس امنیت بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 193 20-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر ترس از آینده بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 195 21-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر اجبار اجتماعی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 196 22-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر چشم و هم­چشمی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 197 23-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر همرنگی با جماعت بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 198 24-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر آگاهی حقوقی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 199 25-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر کیفیت دینی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 204 بخش دوم: آمار استنباطی.. 213 1-2-4: طرح آزمایش فرضیه اول: بررسی رابطه میان سواد و مقدار مهریه. 213 2-2-4: طرح آزمایش فرضیه دوم: بررسی رابطه میان سن افراد در هنگام ازدواج و مقدار مهریه. 216 3-2-4: طرح آزمایش فرضیه سوم: بررسی رابطه میان قومیت افراد و مقدار مهریه. 219 4-2-4: طرح آزمایش فرضیه چهارم: بررسی رابطه میان استان محل تولد افراد و مقدار مهریه. 222 5-2-4: طرح آزمایش فرضیه پنجم: بررسی رابطه میان تجربه طلاق افراد و مقدار مهریه. 226 6-2-4: طرح آزمایش فرضیه ششم: بررسی رابطه میان دیدگاه خانواده افراد و مقدار مهریه. 230 7-2-4: طرح آزمایش فرضیه هفتم: بررسی رابطه میان نقش گروه­های مرجع و مقدار مهریه. 233 8-2-4: طرح آزمایش فرضیه هشتم: بررسی رابطه میان نقش رسانه جمعی و مقدار مهریه. 236 9-2-4: طرح آزمایش فرضیه نهم: بررسی رابطه میان احساس امنیت و مقدار مهریه. 239 10-2-4: طرح آزمایش فرضیه دهم: بررسی رابطه میان نقش ترس از آینده و مقدار مهریه. 242 11-2-4: طرح آزمایش فرضیه یازدهم: بررسی رابطه میان اجبار اجتماعی و مقدار مهریه. 245 12-2-4: طرح آزمایش فرضیه دوازده: بررسی رابطه میان چشم و هم­چشمی و مقدار مهریه. 248 13-2-4: طرح آزمایش فرضیه سیزده: بررسی رابطه میان همرنگی با جماعت و مقدار مهریه. 251 14-2-4: طرح آزمایش فرضیه چهاردهم: بررسی رابطه میان نقش آگاهی حقوقی و مقدار مهریه. 254 15-2-4: طرح آزمایش فرضیه پانزدهم: بررسی رابطه میان نقش کیفیت دینی و مقدار مهریه. 257 16-2-4: طرح آزمایش فرضیه شانزدهم: بررسی رابطه میان نسبت خویشاوندی و مقدار مهریه. 260 17-2-4: طرح آزمایش فرضیه هفدهم: بررسی رابطه میان مناطق شهری و مقدار مهریه. 261 18-2-4: تحلیل رگرسیونی از متغیرها 263 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات… 268 1-5: خلاصه. 269 2-5: نتیجه­گیری.. 273 3-5: پیشنهادها 280 1-3-5: پیشنهادهای اجرایی.. 281 2-3-5: پیشنهادهای علمی و جامعه­شناختی.. 288 منابع. 290 ضمائم: 297 مقدمه شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، حقوقی، روانی و حتی اقتصادی است. بر این ‌اساس، همچنان‌که تعاریف متعددی از آن ارائه شده و به اهمیت آن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی و غیره تأکید شده، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن لحاظ شده است، به‌طوری‌که بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها یک یا دو کارکرد برای آن معرفی ‌شود. «آفرینش انسان، راز بقای آن را نیز با خود دارد. تمایل زن و مرد به آمیزش با هم، کشش طبیعی و غریزی است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستایش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش برای رسیدن به معشوق و فتنه‌ها و ستیزها که از این کانون برخاسته است، در واقع هیاهوی کاروان هستی برای این است که تولّد صورت پذیرد و نسل شاهکار آفرینش باقی بماند (کاتوزیان، 1387: 11)». به نوعی به فلسفة تشکیلِ خانواده، نیاز است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و برای آنكه بتواند، نیازهای خود را در قبالِ تداوم حیات، استمرار بخشد، به زندگی گروهی و ارتباط با سایر همنوعانِ خود نیازمند است. از جملة نیازمندی‏ها، نیازهای روحی و جسمانی است كه با ازدواج و تشكیل خانواده، برآورده می‏شود. برای ازدواج تعاریف همسو و متفاوتی شده است؛ بار حقوقی و بار مذهبی دو شاخه اصلی تعریف ازدواج در بین متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پیوند بستنِ دینی و رسمی یك زن و مرد برای شروع زندگی مشترک(انوری و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنین «رابطه حقوقی است كه براى همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آن‌ها حق می‌‏دهد كه از یكدیگر تمتّع جنسی ببرند(معین، 1377: 216)»؛ و دیگر اینکه «ازدواج عملی است كه پیوند دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب می‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهای اجتماعی است كه مشروعیت روابط جسمانی را موجب می‌‏گردد؛ به بیان دیگر: در راه تحقق ازدواج باید شاهدِ تصویبِ جامعه نیز باشیم(ساروخانی، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پیمانی مقدس است؛ پیمانی كه برقراری آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات و سُنن و قوانین خاصی است. در سایة آن برای طرفین تعهدات و حقوقی پدید می‏آید كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كیفر است(قائمی، 1375: 8)». خانواده نیز به تناسب ازدواج تعریف شده است؛ «خانواده[1] گروهی از اشخاص هستند که با پیوندهایِ خویشیِ مستقیم، به هم متصل می‌شوند، و اعضایِ بزرگسال آن، مسئوولیتِ نگهداری کودکان را برعهده دارند(گیدنز، 1387: 252)». در قانون مدنی، خانواده به دو معنیِ گسترده و خاص به‌کار رفته است: 1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهی از اشخاص هستند که به‌دلیل ازدواج یا نسبت، با هم پیوند دارند. این گروه با نامِ ‌خانوادگیِ خاص از خانواده‌های دیگر جدا می‌شوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از سایر اعضای خاندان ممتاز می‌گردند. بدین ترتیب، خانواده به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که بر اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند. این مفهوم گسترده، یادگار دوران‌های گذشته است که پاره‌ای از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما دیده می‌شود. چنان‌که «تقسیمِ ترکه» میان تمام اعضای خانواده (با رعایت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگی مشترک و الزام به انفاق خویشان نسبی در خط مستقیم، از نشانه‌های بارز اثر تاریخی است. 2- خانواده به معنی خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ها است؛ گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگیِ میان اعضای آن، حقوق و تکالیفی به‌بار می‌آورد که در میان سایر خویشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی، که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همین معنیِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزیان، 1387: 14). با توجه به تعریفِ خانواده، می‌توان به اهمیّت و نقش آن در جامعه پی برد؛ «در بین نهادهای مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترین تجلی‌گاه فرهنگ حاکم بر سایر نهادها، محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی شناخته شده است؛ به این دلیل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمین کنندة بهداشت روانی جامعه است. همه مذاهب به گونه‌های متفاوت، اهمیتِ خانواده و چگونگیِ تشکیل این کانون و رفتار و وظایفِ هر یک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعی، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نیز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگیری فنون علمی، به بررسی پدیده‌های مختلف مرتبط با این نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌های فردی اعضا، تأثیر فرهنگ اجتماعی و سنت‌ها بر ایفای نقش، وظایف و ارتباط متقابل فرد با سایر افراد، در نهایت خانواده و سایر نهادهای اجتماعی پرداخته‌اند(گزارش ملی جوانان، 1382: 1)». 2-1: بیان مساله و تعریف موضوع آسیب­های اجتماعی، ناهنجاری­ها، پرونده­های مرتبط با جرائم حقوقی و کیفری، امروز بیش از سال­های گذشته در معرض این پرسش قرار گرفته­اند که به راستی و برای چه، با این همه ازدحام و افزونی پرونده­های قضایی در کشورمان روبرو هستیم. موضوعی که در حال حاضر، بسیاری از جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرایی، دلایل اجتماعی، حقوقی و روانی بسیاری از این پدیده­هایی است که هر کدام به نوعی به بدنه اجتماعی لطمه می­زند. ورود سالانه 7 الی 8 میلیون پرونده کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی کشور است که در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری ایران، از میزان رایج در سایر کشورهای جهان، بیشتر به نظر می­رسد[3]. در کنار تمامی آسیب­ها و ناهنجاری­ها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسیب­های مرتبط با مسایل خانواده(طلاق، مهریه، حضانت فرزندان…)، از حساسیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که، تهدیدِ نهاد خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل، از آن­جایی که فروپاشی خانواده، اضمحلال جامعه را نیز در پی دارد، حساسیت در این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزه­های اجتماعی است. کاملا طبیعی است که انتخاب نوع مهریه و میزان و مقدار آن، ذهنِ دو خانواده­های عروس و داماد را در ابتدای تشکیل خانواده، معطوف به خود سازد. شاید این گفته، چندان بی­ربط نباشد که خانواده­ها در تعیین مهریه دچار سردگمی هستند و نمی­دانند بر چه مبنایی بایستی مهریه تعیین کنند. چرا که به واسطه در دست نداشتن مبنا برای تعیین مهریه، را­ه­هایی انتخاب می­­شود که بعضاً نتایج خوبی در پی ندارد. بهتر است این سردرگمی را در ارتباط با فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم. چرا که تشکیل خانواده، در همه فرهنگ­ها و خرده فرهنگ­های جهانی، متفاوت و مختلف است، اما نکته مورد اشاره، به سبک ازدواج ایرانی و اسلامی اشاره دارد که مطابق با آیین ملی و مذهبی قبل از ثبت سند ازدواج، مهریه تعیین می­گردد. یکی از سنت‏های اجتماعی رایج در اسلام، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت، همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد. اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است، اما اشتراک معانی فراوانی در چند و چون آن وجود دارد. روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می‏شد و نیز، در دوره‏ای خاص به عنوان هدیه‏ای از سوی مرد به پدر زن داده می‏شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می‏یافت. مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظه­ی عقد بین زن و مرد ایجاد می­شود، زن می­تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می­تواند مهریه خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می­رسد که او قصد طلاق دارد. این روزها بحث بر سر کم و زیادی مهریه­ها در همه محافل شنیده می­شود. در این میان عده­ای – در اکثر مواقع والدین دخترها- موافق مهریه زیاد و عده دیگر مخالف مهریه زیاد هستند. این بحث تا به آنجا پیش رفته که بحث زیاد و کم مهریه به محاکم قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز در دفترخانه­های رسمی ازدواج مهریه­های چند صد و گاه چند هزار سکه­ای به صورت رسمی ثبت می­شود و به گفته مسولان قضایی تعداد زیادی از زندانیان کشور را نیز زندانیان مهریه تشکیل می­دهند که نتوانسته­اند مهریه زنان خود را پرداخت کنند[4]. برای روشن شدن بحث به این نكته هم باید اشاره كرد كه تقریباً هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌كند و اغلب زنانی هم كه با مهریه‌های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شكل شفاهی به همسران خود این قول را می‌دهند كه تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشكل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند كرد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:15:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد:طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین كشت مخلوط ...

در پژوهش حاضر در راستای رفع مشکلات استفاده از ماشین­های کشاورزی در انجام عملیات کاشت دو نوع بذر به صورت همزمان، کارنده­ای طراحی و ساخته شد تا بتواند با بکارگیری از اصول صحیح در فرایند کشت مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه مختلف را با نسبت دقیق و الگوهای کاشت مختلف بکارد. جهت ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط در پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (55، 85، 110، 130 و 160 میلی­متری) برای واحد کارنده ذرت و پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (100، 120، 150، 185 و 215 میلی­متری) برای واحد کارنده لوبیا و با سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت، آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفتند. به منظور ارزیابی مزرعه­ای واحد­های کارنده ذرت و لوبیا در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای یاد شده و سه سطح عمق کاشت (20، 40 و60 میلی­متری) و با سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت از طرح کرت­های خرد شده در سه تکرار استفاده شد. نتایج ارزیابی آزمایشگاه واحد­های کارنده ذرت و لوبیا نشان داد که افزایش فاصله بین بذرها روی خطوط کشت باعث کاهش شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت و افزایش شاخص کیفیت تغذیه می­شود. بیشترین عملکرد واحد کارنده ذرت در ارزیابی آزمایشگاهی مربوط فاصله 160 میلی­متری بین بذرها بود و همین طور بیشترین عملکرد واحد کارنده لوبیا در فاصله 215 میلی­متری بین بذرها وجود داشت. نتایج بدست آمده از ارزیابی مزرعه­ای نشان داد که در فاصله 55 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی­متری، برای واحد کارنده ذرت مقدار شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت افزایش و شاخص کیفیت تغذیه کاهش داشته است. در واحد کارنده لوبیا نیز در فاصله 100 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی­متری عملکرد کارنده کاهش پیدا کرده است. بیشترین مقدار شاخص­های بنیۀ گیاهی ­1­و­2 در واحد کارنده ذرت در فاصله 160 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 60 میلی­متری وجود داشت و همچنین در واحد کارنده لوبیا نیز بیشترین مقدار این شاخص­ها در فاصله 215 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 60 میلی­متری بود. شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا روی خطوط کشت دارای اختلاف معنی­داری نبود. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه.. 2 1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه:.. 2 1-2- اهداف طرح:.. 8 فصل دوم: مروری بر پژوهش­های گذشته.. 10 2-1- مقدمه.. 10 2-2- تحقیقات زراعی انجام شده بر روی کشت مخلوط ذرت و لوبیا 10 2-3- ارزیابی کارایی کارنده­ها.. 16 2-4- پژوهش­های انجام شده بر روی عملکرد کارنده­ها در شرایط مختلف 21 2-4-1- تأثیرات عمق کاشت بر روی عملکرد کارنده­ها 21 2-4-2- تأثیرات انواع شیاربازکن­ها بر روی عملکرد کارنده­ها 23 2-4-3- تأثیرات سرعت پیشروی بر روی عملکرد کارنده­ها 26 فصل سوم: مواد و روش­ها.. 28 3-1- طرز کار ماشین کشت مخلوط.. 28 3-2- اجزای تشکیل دهنده ماشین کشت مخلوط.. 31 عنوان صفحه 3-2-1- شاسی.. 31 3-2-1-1- شاسی اتصال سه نقطه.. 31 3-2-1-2- تیرک افزار.. 32 3-2-1-3- شاسی قابل تنظیم.. 33 3-2-1-3-1- شاسی ثابت.. 34 3-2-1-3-2- شاسی متحرک.. 34 3-2-1-3-3- پیچ تنظیم موقعیت.. 35 3-2-1-3-4- شافت.. 35 3-2-1-3-5- شاخص.. 35 3-2-1-4- شاسی مفصلی.. 36 3-2-1-5- شاسی محفظه موزع.. 39 3-2-2- محفظه موزع.. 40 3-2-3- لوله سقوط بذر.. 42 3-2-4- فن مکشی.. 42 3-2-5- شیاربازکن.. 43 3-2-6- پوشاننده.. 44 3-2-7- مخزن شیب متحرک.. 45 3-2-8- چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده.. 48 3-2-9- سیستم انتقال نیرو به موزع.. 50 عنوان صفحه 3-2-9-1- چرخ زمین گرد (محرک).. 50 3-2-9-2- چرخ زنجیر.. 51 3-2-9-3- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­1.. 53 3-2-9-4- جعبه دنده مکانیکی زنجیری.. 54 3-2-9-5- جعبه دنده 90 درجه.. 58 3-2-9-6- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­2.. 59 3-2-10- چرخ­های حمل کننده.. 60 3-2-11- پشته ساز.. 62 3-3- مشخصات تراکتور مورد استفاده.. 62 3-4- مشخصات بذرهای مورد استفاده.. 63 3-5- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا 64 3-6- ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط.. 64 3-6-1- مراحل انجام تست صفحه گلی.. 66 3-7- موقعیت و شرایط مزرعه مورد آزمایش.. 68 3-8- عملیات خاک­ورزی انجام شده.. 68 3-9- ابعاد کرت­های آزمایشی و نقشه مزرعه.. 71 3-10- عملیات کاشت.. 73 3-11- الگوهای کاشت انتخابی جهت ارزیابی مزرعه­ای.. 74 3-12- ایجاد نهر جهت آبیاری مزرعه.. 76 عنوان صفحه 3-13- ایجاد مرز جهت جدا کردن کرت­ها آزمایشی.. 76 3-14- آبیاری مزرعه.. 77 3-15- محاسبه درصد قوه نامیه بذر لوبیا.. 78 3-16- اندازه­گیری متغییرهای آزمایشی.. 79 3-16-1- اندازه­گیری فواصل بین گیاهان سبز شده.. 79 3-16-2- میانگین فواصل بین بذرها.. 81 3-16-3- انحراف معیار فواصل بین بذرها.. 81 3-16-4- شاخص چندتایی.. 82 3-16-5- شاخص نكاشت.. 82 3-16-6- شاخص كیفیت تغذیه.. 83 3-16-7- شاخص دقت.. 84 3-16-8- شاخص درصد كل سبز شدن.. 84 3-16-9- اندازه­گیری عمق قرارگیری بذرها درون خاک 85 3-16-10- اندازه­گیری طول ساقه و ریشه.. 86 3-16-11- اندازه­گیری وزن خشک ساقه و ریشه.. 87 3-16-12- شاخص سرعت رشد نسبیRGR.. 87 3-16-13- شاخص بنیۀ گیاهی­1.. 88 3-16-14- شاخص بنیۀ گیاهی­2.. 88 3-17- طرح­های آماری مورد استفاده جهت ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه­ای.. 89 عنوان صفحه فصل چهارم: نتایج و بحث.. 91 4-1- ارزیابی آزمایشگاهی.. 91 4-1-1- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده لوبیا 92 4-1-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92 4-1-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 94 4-1-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 95 4-1-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 96 4-1-2- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده ذرت 98 4-1-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 99 4-1-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 100 4-1-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 101 عنوان صفحه 4-1-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 102 4-2- ارزیابی مزرعه­ای.. 103 4-2-1- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده لوبیا 103 4-2-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 106 4-2-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 108 4-2-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 110 4-2-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 113 4-2-1-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 115 4-2-1-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 117 4-2-1-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 120 4-2-1-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 121 عنوان صفحه 4-2-2- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده ذرت.. 123 4-2-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 123 4-2-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 128 4-2-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 130 4-2-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 132 4-2-2-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 134 4-2-2-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 137 4-2-2-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 140 4-2-2-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 142 4-2-2-9- بررسی عمق قرار­گیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 144 فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 147 عنوان صفحه 5-1- نتیجه­گیری.. 147 5-2- پیشنهادات.. 149 فهرست منابع.. 150 فهرست جدول­ها عنوان صفحه جدول 3-1- مشخصات صفحه موزع ذرت مورد استفاده.. 40 جدول 3-2- مشخصات صفحه موزع لوبیا مورد استفاده.. 41 جدول 3-3- توضیحات مربوط به مجموعه چرخ زنجیرها.. 55 جدول 3-4- محدوده تغییرات فواصل بین بذرها توسط هر یک از خروجی­ها جعبه دنده.. 56 جدول 3-5- مشخصات فنی تراکتور مورد استفاده.. 63 جدول 3-6- مشخصات بذر ذرت مورد استفاده.. 63 جدول 3-7- مشخصات بذر لوبیا مورد استفاده.. 63 جدول 3-8- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا 64 جدول 3-9- مشخصات فنی گاوآهن برگردان­دار مورد استفاده 69 جدول 3-10- مشخصات فن هرس بشقابی آفست به کار گرفته شده 69 عنوان صفحه جدول 3-11- فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا جهت انجام ارزیابی مزرعه­ای 74 جدول 4-1- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92 جدول4-2- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 98 جدول 4-3- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 104 جدول 4-4- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 105 جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص چندتایی (%).. 125 جدول 4-6- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 126 عنوان صفحه جدول 4-7- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 127 جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص بنیۀ گیاهی­1 (mm) 140 جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص سرعت رشد نسبی (gr/day) 144 فهرست شکل­ها عنوان صفحه شکل 3-1- نمایی از ماشین کشت مخلوط.. 30 شکل3-2- نمایی دیگر از ماشین کشت مخلوط.. 30 شکل 3-3- نمایی از تیرک افزار (تول بار).. 32 شکل 3-4- شاسی قابل تنظیم.. 33 شکل 3-5- قطعات تشکیل دهنده شاسی قابل تنظیم.. 36 شکل 3-6- قطعات تشکیل دهنده شاسی مفصلی.. 38 شکل 3-7- نمایی از شاسی مفصلی.. 38 شکل 3-8- نمایی از شاسی محفظه موزع.. 39 شکل 3-9- نمایی از محفظه موزع و صفحه موزع.. 41 شکل 3-10- نمایی از شیاربازکن مورد استفاده.. 43 عنوان صفحه شکل 3-11- نمایی از پوشاننده مورد استفاده.. 44 شکل 3-12- قطعات تشکیل دهنده مخزن شیب متحرک.. 47 شکل 3-13- نمایی از مخزن­های شیب متحرک سوار شده بر روی ماشین کشت مخلوط.. 47 شکل 3-14- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده 49 شکل 3-15- نمایی از مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشار دهنده 49 شکل 3-16- نحوه اتصال چرخ زمین گرد به سیستم انتقال نیرو به موزع 50 شکل 3-17- نمایی از مکانیزم چرخ زنجیر.. 52 شکل 3-18- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ زنجیر.. 52 شکل 3-19- قطعات تشکیل دهنده چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی 53 شکل 3-20- نمایی از جعبه دنده مکانیکی زنجیری.. 57 شکل 3-21- قطعات تشکیل دهنده جعبه دنده مکانیکی زنجیری 57 عنوان صفحه شکل 3-22- نمایی از جعبه دنده 90 درجه.. 58 شکل 3-23- نمایی از چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی متصل به هم 59 شکل 3-24- نمایی از توپی و بازوی محور چرخ حمل کننده.. 61 شکل 3-25- نمایی از اتصال بازوی محور چرخ حمل کننده به تیرک افزار 61 شکل 3-26- نمایی از پشته ساز.. 62 شکل 3-27- خطوط بذرهای ذرت و لوبیا ریخته شده روی بستر گل 65 شکل 3-28- تراکتور و ماشین کشت مخلوط در حال انجام تست صفحه گلی 67 شکل 3-29- اندازه­گیری فواصل بین بذرهای ریخته شده روی بستر گل 67 شکل 3-30- انجام عملیات خاک­ورزی اولیه توسط گاوآهن برگردان­دار 70 شکل 3-31- انجام عملیات خاک­ورزی ثانویه توسط هرس بشقابی آفست 70 شکل 3-32- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات تسطیح 71 عنوان صفحه شکل 3-33- نقشه مزرعه.. 72 شکل 3-34- ماشین کشت مخلوط درحین انجام عملیات کاشت.. 75 شکل 3-35- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات کاشت 75 شکل 3-36- نمایی از نهر آب ایجاد شده در سطح مزرعه توسط نهرکن 76 شکل 3-37- سطح مزرعه بعد از انجام عملیات مرزکشی.. 77 شکل3-38- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام اولین آبیاری 77 شکل 3-39- بذرهای جوانه زده لوبیا بعد از خارج شدن از اتاقک رشد 78 شکل 3-40- نحوه اندازه­گیری قطر ساقه لوبیا توسط کولیس 80 شکل 3-41- نحوه اندازه­گیری فاصله بیرونی ساقه دو بوته ذرت توسط کولیس.. 80 شکل 3-42- اندازه­گیری محل قرار­گیری بذر تا قسمت علامت­گذاری شده روی ساقه توسط کولیس.. 85 عنوان صفحه شکل 3-43- بوته­های ذرت و لوبیا بعد از آبشویی ریشه.. 86 شکل 4-1- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 93 شکل 4-2- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 95 شکل 4-3- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 96 شکل 4-4- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 97 شکل 4-5- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 99 شکل 4-6- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 100 عنوان صفحه شکل 4-7- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 101 شکل 4-8- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 102 شکل 4-9- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 107 شکل 4-10- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 108 شکل 4-11- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 109 شکل 4-12- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا 110 شکل 4-13- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 111 شکل 4-14- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 112 عنوان صفحه شکل 4-15- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 114 شکل 4-16- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا 114 شکل 4-17- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 116 شکل 4-18- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 117 شکل 4-19- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 118 شکل 4-20- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 119 شکل4-21- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 121 شکل 4-22- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 122 عنوان صفحه شکل 4-23- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 124 شکل 4-24- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت 125 شکل 4-25- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 129 شکل 4-26- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت 130 شکل 4-27- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 131 شکل 4-28- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 132 شکل 4-29- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 133 شکل 4-30- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت 134 عنوان صفحه شکل 4-31- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 136 شکل 4-32- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 137 شکل 4-33- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 138 شکل 4-34- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 139 شکل 4-35- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 141 شکل 4-36- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 142 شکل4-37- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 143 شکل 4-38- مقایسه میانگین عمق قرار­گیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 145 فصل اول مقدمه 1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه: کشاورزی فرایندی است که در آن مجموعه­ای از نهاده­ها همچون نور، دی اکسید­کربن، آب و عناصر غذایی وارد سیستم شده تا خروجی آن به عنوان غذا مورد استفاده قرار گیرد. منابع برونی بوم نظام شامل تمام نهاده­هایی است که به عنوان انرژی­های یارانه­ای وارد سیستم می­شوند. اکثر منابع موجود به گونه­ای در طبیعت محدود هستند و از طرفی تفکر پایداری در کشاورزی اجازه استفاده از این منابع به هر میزان و هر طریقی را نمی­دهد. لذا این منابع باید به گونه­ای مصرف شوند که نه تنها نیازهای غذایی امروزة بشر تأمین شود، بلکه برای آیندگان نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. لازمه این مهم، لزوم تجدید نظر در ارتباط با مصرف منابع می­باشد (کوچکی 1388). یکی از بهترین راهکارها در راستای اهداف توسعه پایدار کشاورزی با هدف مصرف درست و معقولانه منابع، کشت مخلوط دو یا چند گیاه می­باشد (Tsubo et. Al. 2001). کشت مخلوط به کشت دو یا تعداد بیشتری محصولات زراعی با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یک زمان گفته می­شود (Tsubo and Walker,2002 ؛ Xin and Tong, 1986) که در واقع، نظامی با ویژگی­هایی همچون تنوع زیاد گونه­ها، چرخه تقریباً بسته عناصر غذایی، شیوع کمتر آفات، کنترل بهتر فرسایش خاك، عملکرد کم ولی با ثبات و استفاده کارآمدتر و بهتر از منابع می­باشد (Vandermeer, 1989) و یكی از روش­های مدیریت صحیح تولید محصولات زراعی كه منجر به بهبود كارایی مصرف منابع می­شود، به شمار می­آید (Black and Ong, 2000). از مزیت های نسبی دیگر آن می­توان به ثبات بیشتر عملکرد (Jensen, 1996)، کارایی بالاتر استفاده از زمین و نیروی کارگر (Ofori and Stern, 1987)، افزایش توانایی رقابتی در کنترل علف­های هرز (Hauggaard-Nielsen et al., 2001)، بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک به دلیل افزایش تثبیت نیتروژن حاصل از جزء بقولات (Jensen, 1996) و غیره اشاره کرد. و در واقع به دلیل اینچنین مزیت­هایی است که این نوع کشت در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید غذا و معیشت مردم ایفا می­کند و اغلب به طور سنتی در مزارع کوچک توسط کشاورزان مدیریت می­شود (Tsubo and Walker, 2002). می­توان گفت معمول­ترین دلیل پذیرش کشت مخلوط برتری عملکرد توسط تسخیر بیشتر منابع توسط گیاهان نسبت به کشت خالص می­باشد، به ویژه هنگامی که غلات و بقولات با­هم کشت شوند (2005 Poggio,). در مناطقی که زمین، آب و سرمایه جزء منابع محدود کننده کشاورزی هستند و در مناطقی که کارگر فراوان است، بکارگیری این روش کشت اقتصادی می­باشد (کوچکی، 1377) و معمولاً در شرایط خاک­هایی با حاصلخیزی پایین و شرایط کم نهاده در مناطق گرمسیری اجراء می­شود (Thobatsi, 2009).ایران کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک و شدت تشعشع بالا می­باشد. در این شرایط کشت مخلوط می­تواند به عنوان یک راهکار به منظور حداکثر استفاده از تشعشع بالای خورشیدی و منابع محدود آب به کار رود (Tsubo et al., 2001). نور جزء مهمترین منابع مصرفی در رشد و نمو گیاهان می­باشد. نور رسیده به بالای کانوپی توسط برگ­ها و دیگر اندام­های سبز گیاهان جذب شده و سپس در فرایند فتوسنتز به کار رفته و منجر به تولید مواد فتوسنتزی و در نهایت تجمع ماده خشک می­شود. تجزیه و تحلیل این فرایند در شرایط محیطی مختلف برای ارزیابی میزان رشد و تولید گیاهان زراعی بسیار مهم می­باشد (Tsubo et al., 2001). کشت مخلوط یکی از راهکارهای زراعی برای افزایش جذب و مصرف نور، که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یک فرصت مناسب برای افزایش مصرف آن در تولید بهتر محصولات زراعی است، می­باشد (Awal et al., 2006) و در واقع منجر به بهبود تولید محصولات زراعی و افزایش عملکرد اقتصادی می­شود (Gao et al., 2009).

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:13:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود رایگان متن کامل پایان نامه : کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیك سنگ كره ایران ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده : سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان ضخامت الاستیک موثر(Te) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده است. بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار 61.2 کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است. در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به 45 کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از 60 کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار Te در جنوب شرقی کپه داغ برابر با 25 کیلومتر و بیشینه آن برابر است با 50 کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق Te در ایران که کمی بیش از 62 کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از 30 کیلومتر کاهش می یابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با 20 کیلومتر و بیشینه آن به 45 کیلومتر در شمال غرب است. میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان 50 کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر است با 0.74 و کمینه آن 0.15 است. میانگین F در ایران برابر با 0.34 با انحراف معیار 0.11 می باشد. با توجه به میزان میانگین F می توان بیان نمود که در اکثر نقاط ایران میزان بار سطحی بیشتر از میزان بار زیرسطحی است. ناهمسانگردی در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخیص است. الگوی محورهای ناهمسانگردی در هر محدوده و یا زیر محدوده تکتونیکی متمایل به یکسان بودن دارد. با توجه به وضعیت استرس و محورهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای می توان گفت که سنگ کره در ایران به صورت یک پارچه و بدون تغییر از عمق آن تا سطح در طی زمان زمین شناسی دچار تغییر شکل شده است.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 10:12:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد: کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن ...

4-1 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….17 فصل دوم: کلیات و مروری بر پژوهش های انجام شده پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 2-2 روش های عمومی فرآوری شیر …………………………………………………………………………………………………………….. 20 1-2-2 محصولات تخمیری شیر …………………………………………………………………………………………………………………….21 1-1-2-2 ماست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21 2-1-2-2 شیر تخمیر شده ……………………………………………………………………………………………………………………………..21 2-2-2 محصولات از شیر لخته شده ………………………………………………………………………………………………………………22 1-2-2-2 پنیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 2-2-2-2 کره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 3-2-2 محصولات پودری شیر ………………………………………………………………………………………………………………………..22 3-2 انواع خشک کن ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..25 1-3-2 خشک کن کابینتی یا سینی دار ………………………………………………………………………………………………………..25 2-3-2 خشک کن بستر سیال ………………………………………………………………………………………………………………………..25 3-3-2 خشک کن انجمادی ……………………………………………………………………………………………………………………………26 4-3-2 خشک کن پاششی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 1-4-3-2 مراحل خشک کردن پاششی ………………………………………………………………………………………………………….26 2-4-3-2 انواع سیستم های خشک کن پاششی ……………………………………………………………………………………………28 1-2-4-3-2 خشک کن با جریان همسو ……………………………………………………………………………………………………….28 2-2-4-3-2 خشک کن با جریان مخالف ………………………………………………………………………………………………………28 3-2-4-3-2 خشک کن با جریان مختلط ……………………………………………………………………………………………………..28 4-2-4-3-2 خشک کن چرخه باز …………………………………………………………………………………………………………………28 5-2-4-3-2 خشک کن با چرخه بسته ………………………………………………………………………………………………………….29 6-2-4-3-2 خشک کن با چرخه نیمه بسته …………………………………………………………………………………………………29 7-2-4-3-2 خشک کن یک مرحله ایی ………………………………………………………………………………………………………..29 8-2-4-3-2 خشک کن دو مرحله ایی …………………………………………………………………………………………………………..30 9-2-4-3-2 خشک کن عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….30 10-2-4-3-2 خشک کن افقی ………………………………………………………………………………………………………………………30 4-2 جزئیات تولید پودر شیر در صنعت …………………………………………………………………………………………………………30 1-4-2 جداسازی/استاندارد کردن …………………………………………………………………………………………………………………..30 2-4-2 حرارت دادن مقدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………..31 3-4-2 تبخیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 4-4-2 خشک کن پاششی …………………………………………………………………………………………………………………………….32 5-4-2 بسته بندی و نگه داری ……………………………………………………………………………………………………………………….32 5-2 ویژگی های پودر شیر خشک ………………………………………………………………………………………………………………….32 1-5-2 شکل و ظاهر و قطعات ……………………………………………………………………………………………………………………….33 2-5-2 اندازه ذارت پودر ………………………………………………………………………………………………………………………………….33 3-5-2 دانسیته پودر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….35 4-5-2 دانسیته ظاهری ذره ……………………………………………………………………………………………………………………………35 5-5-2 دانسیته واقعی ذره ………………………………………………………………………………………………………………………………35 6-5-2دانسیته توده …………………………………………………………………………………………………………………………………………35 1-6-5-2 دانسیته متراکم ………………………………………………………………………………………………………………………………36 2-6-5-2 دانسیته حاصل از ضربه ………………………………………………………………………………………………………………….36 3-6-5-2 دانسیته توده سست ………………………………………………………………………………………………………………………..36 4-6-5-2 دانسیته توده هوادهی شده …………………………………………………………………………………………………………….36 7-5-2 لاکتوز در شیر خشک ……………………………………………………………………………