قواعد کلی تولید چابک:

قواعد کلی تولید چابک،پایان نامه درباره چابکی سازمانی
قواعد کلی تولید چابک:
 

هر چیز، خیلی سریع تغییر می کند و غیر قابل پیش بینی است.
بازار نیازمند حجم پائین، کیفیت بالا، محصولات سفارشی و خاص می باشد.
چرخه زندگی این محصولات بسیار کوتاه است، سریع توسعه می یابند و زمان تاخیر آنها نیز کوتاه است.
کیفیت جامع و سطوح خیلی بالایی از خدمات مورد انتطار می باشد.
محصولات و خدمات از لحاظ اطلاعاتی غنی می باشند(زنجیرچی،1387،ص5).
2-22-تجارت الکترونیک و چابکی سازمانی:
مفهوم تجارت الکترونیک استفاده از ابزار آلات الکترونیکی در تجارت می باشد.به عنوان مثال تبادل الکترونیکی اطلاعات باعث کاهش هزینه و زمان در سازمانها می شود.تکنولوژی اینترنت جهت دستیابی به چابکی و اغنای مشتری با روشهای متفاوت،از نظارت بر نیازهای مشتری تا پشتیبانی و خدمات پس از فروش کاربرد داشته و اثر اطلاعات و افراد را اهرمی می کند.ارزش اطلاعات زمانی اهرمی می گردد که زمان مورد نیاز،مکان مورد نیاز و شکلی که مورد نیاز است،در دسترس افراد قرار گیرد.افراد نیز زمانی که با دانش و اطلاعات در جهت تصمیم گیری توانمند شوند،دارای اثر اهرمی خواهند شد.از آنجایی که تعامل نزدیک بین مشتریان و نیازهایشان را در نظر می گیرد.در واقع انگیزه اصلی کاربرد تجارت الکترونیک بهبود زمان پاسخ به تقاضای مشتری به صورت سریع می باشد که این امر از

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اصول بنیادین تولید چابک است.بنا بر این تجارت الکترونیک یکی از فراهم کننده های چابکی است.(خوش سیما،1387،ص57)

2-23-سیستم اطلاعاتی یکپارچه کسب و کار و چابکی سازمان:
اطلاعات داخل سیستم باید با فرمت استاندارد،قابل فهم و مؤثر در دسترس افراد نیازمند به آن قرار گیرد. در یک محیط تولیدی چابک برای کنترل مؤثر تولید،باید سیستمهای اطلاعاتی تولید به تعدادی از منابع داده ها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط باشند.در یک سازمان مجازی به دلیل وجود شرکای پراکنده از نظر فیزیکی،سیستم اطلاعاتی یکپارچه اندکی پیچیده می شود.این پیچیدگی به علت تفاوت در زبان،تکنولوژی و مهارتهای در دسترس به وجود می آید.(وان در وار[1]،2003)

2-24-چابکی برای کسب کیفیت،انعطاف پذیری و سرعت:
درباره اینکه آیا تولید چابک یک واکنش رقابتی است یا خیر،دو ویژگی را برای تولید کنندگان بیان می کند. یکی توزیع گسترده جغرافیایی اقدامات و دیگری یکپارچگی تسهیلات و منابع در محدوده های نامشهود.نیاز به به اشتراک اطلاعات سازمان،تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در میان اعضای تیم پروژه،گزاره جدیدی را برای آگاهی از نحوه جریان اطلاعات و روابط شخصی نیاز دارد.تکنولوژی به تیمهای مجازی کمک می کند تا ارتباط برقرار کرده،نقل و انتقال زیربنایی را هموار کرده،مدل سازی کامپیوتری را تسهیل و به عنوان یک پشتیبان طراحی،عمل کنند.تمامی این مشابهت ها موجب چالاکی و چابکی می شوند و یک مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند.روابط میان فردی و کاری از طریق تکنولوژی هموار می شوند تا منافع داده ها و الکترونیک ادغام شود.

مشتری مداری و کیفیت جامع عرصه هایی هستند که در آنها،محققان مدیریتی تولید و عمومی می توانند به دنبال تدوین دیدگاهی جامع از محتوا و فرایند کیفیت آفرینی باشند که به وسیله آنها،سازمان به مزیت رقابتی دست می یابد.در جهت این یکپارچه سازی، یک مدل کاربردی توسط یوسف ارائه شده است.وی فرض می کند که سه بخش تکنولوژی،تأمین کنندگان و مشتریان،بر اساس سرعت،کیفیت و حداقل سازی هزینه در پارامترهای پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری،موجب چابکی می شوند.

[1] Van der var

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

موبایل

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:موبایل
موبایل
حمل و نقل هوشمند و منطقی در نواحی مختلفی قرار گرفته اند. آنهم به علت تقسیم و به اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای ستونهای اصلی مورد نیاز است. ترافیک شهری شرکت کننده ی اصلی آلودگی صوتی ترافیک و یک شرکت کننده ی عمده برای تنزل و تخریب کیفیت هوای شهری و خروج گازهای گلخانه ای است. ازدحام ترافیک به طور مستقیم روی اقتصاد و فعالیت های اجتماعی در بسیاری از شهرها را تحمیل می کنند. تدارک زنجیره ی کارآمدی و توانایی تولید شامل کاربردهای درست به موقع است که شدیداً توسط ازدحام علل تأخیرهای حمل و نقلی و تحویل کوتاهی در جدول زمانبندی تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات ترافیکی جمبشی و پویا روی حرکات حمل و نقلی تأثیر خواهد گذاشت و اجازه ی طرح ریزی بهتر و بهبود برنامه زمانبندی را خواهد داد. حمل و نقل IOT قادر خواهد بود که از مقیاس های بزرگ WSN ها برای بازبینی آن لاین زمانهای مسافرت مقصد اصلی (O-D) انتخاب رفتاری از راه دور، طولهای بلند صف و آلوده کننده های هوا و انتشار صدا استفاده خواهد شد. IOT احتمالاً برای جایگزینی اطلاعاتی ترافیکی تأمین شده توسط شبکه های سنسور موجود استنتاجی حلقه های وسایل نقلیه ی آشکار گر به کار برده شد. در تقاطع سیستم های کنترل ترافیک موجود هستند. آنها هم چنین پشتیبانی کننده ی پیشرفت مدل های مستقر بر طرح ریزی و طراحی تخفیف و کاهش طرح ها و همچنین بهبود الگوریتم ها برای کنترل ترافیک شهری شامل سیستم های کنترل چند هدفی هستند. ترکیب شدن با اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های کنترل ترافیک شهری، اطلاعات مرتبط و معتبر روی شرایط ترافیک می تواند برای مسافران نشان داده شود. [41]

پتانسیل کاربردهای IOT تشخیص داده شده توسط گروه های متمرکز مختلف شهر ملبورن. رواج تکنولوژی بلوتوث (BT) ابزارهای منعکس کننده ی نفوذ IOT اخیر در شمارش محصولات دیجیتال مانند تلفنهای موبال، دستگاه های ماشین اتوماتیک، سیستم های دریانوردی و. .. است. ابزارهای (BT) منتشر کننده ی سیگنالهایی رسانه های شناسایی و دسترسی (MAC-ID)  و تعدادی که می تواند توسط سنسورهای (BT) درون مناطق تحت پوشش خوانده شود. خوانندگانی که در مکان های مختلفی قرار دارند می توانند برای تشخیص حرکت ابزارها مورد استفاده قررا بگیرند. کامل شده توسط دیگر منابع اطلاعاتی مثل سیگنال های ترافیک یا GPS اتوبوس و مشکلهای تحقیقاتی که می تواند آدرس دهی شود و شامل وسایل مسافرت زمانی روی شاهراه ها و خیابان های شریانی، ماتریکس های O-D جنبشی (وابسته به زمان) روی شبکه، شناسایی تقاطع های اساسی و اطلاعات وضعیت شبکه ی حمل و نقل زمان واقعی دقیق و قابل اطمینان هستند. [37] بسیاری از نگرانی های سیاسی مانند کاربرد دیجیتالهای فراموش شده یک ناحیه پدیدار شده تحقیقاتی در IOT است که سیاست یکی از نگرانی های ان است وجود دارد. [42] یکی دیگر از کاربرداهای مهم در حوزه ی IOT موبایل مدیریت کارآمد و استدلالی است. [37] این شامل بازبینی اصطلاحات منتقل شده و هم چنین طرح ریزی حمل و نقل کارآمد است. بازبینی و نظارت اصطلاحات انجام شده بیشتر محلی و موضعی هستند، گفته می شود درون یک حوزه ی شرکتی و سرایه گذاری تکراری معاملات خرده ریز هستند اما طرح ریزی حمل و نقل با استفاده از یک مقیاس بزرگ شبکه ی IOT انجام می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5) توده ی مرکزی اینترنت اشیاء: تصور IOT می تواند از دو جنبه ی فکری دیده شود: “اینترنت” مرکزی و “اشیاء” مرکزی. ساختار اینترنت مرکزی شامل خدمات اینترنتی دارای تمرکز عمده است که در آن داده ها توسط اهدافشرکت داده می شوند. در ساختار هدف مرکزی [43] اهداف هوشمند در سطح مرکزی قرار دارند، در کار ما، یک نگرش اینترنت مرکزی را بهبود بخشیدیم. یک چهارچوب مفهومی در حال کامل کردن ابزارهای درک همه جا گیر و کاربردهایش است که در شکل 4 نشان داده شده است. برای درک پتانسیل کامل محسبات انبوه نیز تنها یک انعطاف پذیری تقسیم بندی شده ی مرتبط با هزینه ها را در بسیاری از روش های منطقی می دهد بلکه هم چنین تا حد بالایی قابل قیاس است. خدمات تأمین کننده ی درک می توانند به شبکه ملحق شده و اطلاعات پیشنهادی خودشان را با استفاده از ذخیره سازی توده انجام دهند. ابزارهای پیشرفت دهنده ی تجزیه و تحلیل می توانند ابزارهای نرم افزاری خودشان را تأمین کنند. متخصصین هوش مصنوعی می توانند داده های خودشان را از طریق ابزارهای مفید یادگیری ذهنی و ماشینی در تبدیل اطلاعات به دانش تإمین کنند و سرانجام طراح های گرافیکی کامپیوتر می توانند ابزارهای تنوع تجسم فکری (پیشنهاد دهند. محاسبات توده ای می توانند این خدمات را به عنوان زیرساخت ها، خط مشی ها یا نرم افزارهایی که پتانسیل کامل انسانی خلاقانه دارند و می توانند از ان ابزارهای برای خدمات استفاده کنند را پیشنهاد دهد. این در بعضی از حس ها موافق تصور ubicomp، weiser و همچنین نگرش مرکزی انسانگرای Rogers است. اطلاعات حاصله، ابزارهای استفاده شده و تجسم فکری خلق شده در پس زمینه و بهره برداری از پتانسیل کامل اینترنت اشیاء، در نواحی کاربردی متنوع ناپدید می شوند. همانطور که در شکل 4 میتوان دید توده تمام اهداف ubicomp را با استفاده از تأمین ذخیره سازی دارای مقیاس محاسبه ی زمان و دیگر ابزارهای ساخت تجارت جدید را کامل می کند. در این بخش ما چهارچوب توده را با استفاده از Manjrasoft Aneka و چهارچوب Microsoft Azure برای نشان دادن اینکه چگونه توده ذخیره سازی، محاسبه و مثال های تجسم فکری را کامل می کند شرح می دهیم. علاوه بر آن یک ناحیه ی مهم فعل و انفعال بین توده ها را معرفی می کنیم که برای ترکیب توده های عمومی و خصوصی با استفاده از Aneka مفید است. این فعل و انفعالات برای کاربرد بهبود بخشنده ها به جهت درک اطلاعات، الگوریتم اهای تجزیه و تحلیل و تجسم فکری تحت یک چهارچوب یکپارچه ی تک اساسی است. اگرچه بهبود کاربردهای IOT با استفاده از مدل های برنامه ریزی شده ی توده سطح پایین و واسط هایی مانند مدل های mapReduce و Tread پیچیده هستند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر با عنوان : تدابیر ایمنی و امنیتی پدافند غیر عامل در محیطهای IT در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خ


باشیم. نکته حیاتی در استراتژی های دفاعی نظارت مداوم بر شبکه و همچنین نوآوری در ایجاد
تکنیکهای جدید نظارتی بمنظور به حداقل رساندن عوامل ایجاد خطرات می باشد. در هر صورت در هر
استراتژی دفاعی که فی نفسه یک سیستم پیچیده می باشد، باید مراحلی وجود داشته باشد که که باعث
پیشگیری یا کاهش اثرات حملات گردد. این مراحل می تواند شامل مدیریت وقایع موجود در سازمان،
بازسازی مجدد پس از وقوع حمله و بهبود بخشیدن کارایی دفاعی ، بوسیله تحلیل و طراحی مجدد
المانهایی که مورد سوء استفاده جهت ایجاد نفوذ قرار گرفته اند باشد و قبل از وقوع حملات باید پیش
بینی گردند .
مقدمه
در عصر کنونی با گسترش تکنولوژی اطلاعات یا IT، گردش امور کشور ها از جمله امور اداری، اقتصادی،

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[2] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی
توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در 

مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی

 مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روشهای ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات
وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.[2]

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی
پس از ثبت  ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند اول.سند مالکیت مفروز
مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده 4 آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت  مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت مصوب 1365 و اصلاحیه سال 1370 قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. [3]عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:

عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده 1 آئین نامه مصوب 1385 نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.

عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده 5 آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی  خاص بنا به تعریفی  که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.