دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

2‌.1‌ معرفی ریز شبکه ها 7
2‌.2‌ مروری بر کارهای پیشین 9
2‌.3‌ معرفی انواع تکنولوژی تولید پراکنده درریزشبکه‌ها 12
2‌.3‌.1‌ مولدهای پراکنده تجدید ناپذیر 14
2‌.3‌.1‌.1‌………………………………………… موتورهای پیستونی (رفت و برگشتی) 14
2‌.3‌.1‌.2‌………………………………………………………………………………. پیلهای سوختی 17
2‌.3‌.1‌.3‌………………………………………………………………………….. توربین‌های گازی 20
2‌.3‌.1‌.4‌……………………………………………………………………………. میکروتوربین‌ها 21
2‌.3‌.2‌ مولدهای پراکنده تجدیدپذیر 22
2‌.3‌.2‌.1‌……………………………………………………………………………. انرژی خورشیدی 22
2‌.3‌.2‌.2‌………………………………………………………………………. سیستم فتوولتائیک 24
2‌.3‌.2‌.3‌………………………………………………………………………… نیروگاه‌های بادی 26
2‌.3‌.2‌.4‌………………………………………………………………….. نیروگاه‌های برق آبی 28
2‌.4‌ سیستم ذخیره ساز در ریزشبکه‌ها 29
2‌.4‌.1‌ سیستم ذخیره انرژی تلمبه ذخیره‌ای 30
2‌.4‌.2‌ سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا 31
2‌.4‌.3‌ سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده 32
2‌.4‌.4‌ سیستم ذخیره انرژی ابرخازن 33
2‌.4‌.5‌ سیستم ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن 33
2‌.4‌.6‌ ذخیره انرژی حرارتی 34
2‌.5‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها در سیستم 35
2‌.5‌.1‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در کیفیت توان 35
2‌.5‌.2‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در هزینه توان تولیدی 36
2‌.5‌.3‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها بر محیط زیست 37
3   .فصل سوم:تعریف تابع هدف براساس مدل اقتصادی 40
3‌.1‌ مقدمه 41
3‌.2‌ مدل اقتصادی سیستم مورد مطالعه 42
3‌.2‌.1‌  هزینه سرمایه گذاری اولیه(ACC) 43
3‌.2‌.2‌  هزینه جایگزینی سالیانه (ARC) 44
3‌.2‌.3‌  هزینه سوخت سالیانه(AFC) 44
3‌.2‌.4‌  هزینه تعمیر و نگهداری(AOC) 44
3‌.3‌ تابع هدف و قیود مسئله 45
3‌.3‌.1‌ قیود مسئله 46
3‌.3‌.2‌ الگوریتم مبتنی بر سناریو برای عدم قطعیت توان تولیدی از توربین بادی و آرایه خورشیدی 47
4   .فصل چهارم: نتایج شبیه سازی 49
4‌.1‌ نتایج شبیه سازی 50
4‌.2‌ مشخصات اجزای ریزشبکه 50
4‌.3‌ بار ناحیه مورد مطالعه 51
4‌.4‌ تولیدات منابع انرژی تجدید پذیر 52
4‌.5‌ سناریو های احتمالی 53
4‌.5‌.1‌ تعیین سایز بهینه شده واحدها در ریزشبکه با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر 55
4‌.5‌.2‌ بررسی هزینه در حالت تولید قطعی 56
5   .فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57
5‌.1‌ نتیجه گیری 58
5‌.2‌ پیشنهادهایی برای ادامه کار 59
منابع و مراجع 60
Abstract 65
 
 

فهرست اشکال
صفحه
شکل ‏2‌.‌‌1  اجزای تشکیل دهنده یک ریزشبکه.[3] 8
شکل ‏2‌.‌‌2  ساختمان یک دیزل ژنراتور.[2] 16
شکل ‏2‌.‌‌3  تولید الکتریسیته در یک سلول سوختی.[37] 19
شکل ‏2‌.‌‌4  تولید الکتریسیته به وسیله سیستم گرمایی خورشیدی.[3] 23
شکل ‏2‌.‌‌5  تولید الکتریسیته به وسیله سلول‌های خورشیدی.[30] 24
شکل ‏2‌.‌‌6  قسمت‌های مختلف یک سیستم فتوولتائیک.[42] 25
شکل ‏2‌.‌‌7  قسمت‌های مختلف یک توربین بادی[44]. 28
شکل ‏2‌.‌‌8 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قسمت‌های مختلف یک ذخیره ساز ابررسانا[21]. 31
شکل ‏2‌.‌‌9  سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده.[47] 32
شکل ‏3‌.‌‌1  بلوک دیاگرام ریزشبکه مورد نظر 42
شکل ‏3‌.‌‌2  درخت سناریو[55]. 48
شکل ‏4‌.‌‌1  پروفیل بار سالیانه سیستم 51
شکل ‏4‌.‌‌2  پروفیل بار روزانه سیستم 52
شکل ‏4‌.‌‌3  میزان تابش خورشیدی (kWh/m2/day) 53
شکل ‏4‌.‌‌4  سناریوهای سیستم مورد مطالعه 54
شکل ‏4‌.‌‌5  مقایسه هزینه‌ سناریو بیس با سیستم فقط دیزلی 56
 
 

فهرست جداول
صفحه
جدول ‏4‌.‌1  مشخصات اجزای ریزشبکه‌ها 50
جدول ‏4‌.‌2  سرعت باد ماهیانه 52
جدول ‏4‌.‌3  نتایج بهینه ریزشبکه مبتنی بر سناریو مد 55
جدول ‏4‌.‌4  نتایج تولید برای دیزل ژنراتور در الگوریتم مبتنی بر سناریو 55
 

فهرست علائم
 
لاتین

 
 
هزینه سالیانه سیستم
 
 
هزینه­ سرمایه گذاری اولیه
 
 
هزینه­های جایگزینی
 
 
هزینه سوخت دیزل ژنراتور
 
 
هزینه­های تعمیر و نگهداری
 
 
هزینه سرمایه‌گذاری اولیه تجهیزات
 
 
ضریب بازیابی اولیه
 
 
طول عمر پروژه (سال)
 
 
بهره واقعی
 
 
بهره نامی
 
 
نرخ تورم سالیانه
 
 
هزینه جایگزینی واحدها
 
 
طول عمر واحدها
 
 
ضریب وجوه استهلاکی
 
 
کل سوخت مصرفی ژنراتور در طول عمر پروژه
 
 
هزینه نگهداری سیستم برای دوره یکساله سیستم
 
 
ظرفیت نامی سلول سوختی
 
 
ظرفیت نامی الکترولایزر
 
 
توان تولیدی دیزل‌ژنراتور در ساعتk
 
 
مقدار ثابت برای سلول سوختی
 
 
مقدار ثابت برای الکترولایزر
 
 
مقدار ثابت برای دیزل ژنراتور
 
 
قیمت سوخت دیزل
 
 
انرژی دیزل ژنراتور در یک‌سال
 
 
جریمه پرداختی برای انتشار کربن به‌ازای هر واحد انرژی تولیدی
 
 
ظرفیت تانک هیدروژن
 
 
سرعت میانگین باد ماهیانه
 
 
تابش میانگین ماهیانه
یونانی

 
 
فرآیند تصادفی متغیر
 
 
شاخص سناریو
 
 
تعداد سناریو احتمالی
 

1    .فصل اول: پیش‌گفتار
 

1‌.1‌   پیشگفتار
با پیشرفت جوامع بشری نیاز به انرژی افزایش  چشم‌گیری یافته است. این نیاز جوامع بشری را به سمت منابعی جدید و پر بازده‌تر سوق می‌دهد. در ضمن صنعتی شدن و افزایش مصرف خانگی منجر به افزایش غیر قابل پیش‌بینی تقاضا برای انرژی برق شده است. همه این موارد باعث تولید روز افزون گازهای آلوده کننده محیط زیست می‌شوند[1].
منابع انرژی تجدیدپذیر[1] در دهه‌های اخیر با افزایش هزینه سوخت های فسیلی و با هدف تولید انرژی پاک، بسیار مورد توجه کشورهای صنعتی قرار گرفته است. این امر موجب پیشرفت های بسیاری در بهره برداری از این منابع گردیده است؛ ولی منابع انرژی تجدید پذیر دارای رفتاری متغیر می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان  تولید را به درستی پیش بینی کرد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، بکار‌گیری از دیزل ژنراتورها[2]  برای پاسخ گویی به تقاضای بار در سیستم های مستقل از شبکه به طور گسترده ای رایج می باشد[2]. اما خطر کمبود و پایان پذیری منابع انرژیهای فسیلی، رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و حاد شدن مسایل زیست محیطی به دلیل افزایش غیر طبیعی انواع مختلف ترکیبات زیان‌آور از جمله گازهای گلخانه‌ای نیز از دلائل بالا

عامل

 خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبود­های روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه­های مؤثر دارد. چرا که هر یک از مفاهیم مذکور، خود درصورت متعادل بودن می­تواند عاملی باز­دارنده، و درحالت نامتعادل بودن عاملی تعیین­کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.[1]

گزارش سازمان ­ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت « عامل تعیین­کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطر نشان می­شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل         تعیین­کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه­های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی­آیند.[2]

مفهوم عامل بزهکاری از متداول­ترین اصطلاح رایج در جرم­شناسی است. این عامل دارای طبقه­بندی­های متفاوتی است که هر یک زاویه­ای را می­نگرد:[3]

1ـ3ـ عوامل فردی، شامل: جنس، سن وضعیت ظاهری، نوع خون، بیماری­ها، عامل ژنتیک و …

2ـ3ـ عوامل روانی، شامل: حساسیت، نفرت، ترس، اضطراب، کم­هوشی، بیماری­های روانی و …

3ـ3ـ عوامل محیطی، شامل: اوضاع اقلیمی، شهر، روستا، کوچه، خیابان، گرما، سرما و …

4ـ3ـ عوامل اجتماعی، شامل: خانواده، طلاق، فقر، بیکاری، مهاجرت، جنگ، مواد مخدر و …

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جرم­شناسان وجود نقایصی در تعدادی از این عوامل، که با هم اقتران یابند، به صورت عامل جرم­زا در آمده و فرد را برای بزهکاری آماده می­سازند.

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه

شناسایی حالات نفسانی یا روان­شناسی از جمله شعب مهم دانش بشری است. اگرچه دانشمندان و محققان از روزگاران قدیم به این جنبه از وجود، توجه کامل داشته­اند و در آراء هندیان، رومیان و یونانیان باستان مطالب بسیار مهمی در این زمینه می­توان بدست آورد؛ ولی تنها در قرن اخیر بود که روان­شناسی به صورت علمی مستقل در­آمد و با روش تجربی و آزمایشی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت و به زودی جای خود را در بین علوم دیگر باز کرد و وسعت و پیشرفت قابل ملاحظه­ای یافت.

روان­شناسی علاوه بر بررسی رفتار و کردار موجودات زنده، به دنبال یافتن منشأ بروز این رفتارها است؛ به عبارت دیگر، می­خواهد بداند چرا و چگونه این کارها انجام می­یابند. این «چرا» ها را درباره رفتار و کردار انسان «انگیزه» می­نامند، پس انگیزه در واقع وسیله­ای برای شناخت افراد و درک شخصیت آنان می­باشد.

انگیزه در روان­شناسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص می­دهد و امروزه یکی از مباحث مهم این دانش را تشکیل می­دهد، زیرا بررسی رفتار و کردار انسان بدون توجه به منشأ و انگیزه بروز این رفتار، کاری سطحی و عبث خواهد بود. انگیزه که به عقیده روان­شناسان عبارت است از کلیه عواملی که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیت وا می­دارد، مثل تعدادی از مفاهیم روان­شناسی، مستقیماً قابل مشاهده و اندازه­گیری نیست و در واقع، انگیزه منشأ درونی دارد و از وجود فرد مایه می­گیرد و او را به نوعی به فعالیت وا می­دارد.

انگیزه رفتار در جانوارن و نوزادان و کودکان معمولاً به راحتی قابل تشخیص است ولی وقتی فردی دوران کودکی را پشت سر می­گذارد و به نوجوانی و بزرگسالی نزدیک­تر می­شود رفتار او بیش از پیش پیچیده­تر    می­شود و به موازات این رشد، نیروهای انگیزش نیز پیچیده­تر می­شوند بروز آنها بر اساس توقعات جامعه شکل خاصی به خود می­گیرد. وقتی انگیزه­ای تشفی پیدا می­کند در فرد 

مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری

 متغیرهایی باشد که باعث تغییراتی در منابع سرمایه فکری می‌شوند.
مدیریت سرمایه فکری می‌بایستی بخشی از استراتژیهای شرکتها باشد و می‌بایستی مدیریت سرمایه فکری در فرآیندهای مدیریتی مانند تنظیم اهداف، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری پیامدهای اعمال و ارزیابی اعمال براساس اهداف از پیش تعیین شده و … . قرار داده شود.
مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی دارای چشم‌انداز پیش نگر[1] باشد تا پس نگر[2] )مانند روشهای حسابداری سنتی(. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)
 

محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری

اولاً باید مفهوم سرمایه فکری بطور واضح مشخص شود به این منظور می‌بایستی تئوری قوی درباره ارزش سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری و تعاریف و روابط بین اجزاء ایجاد شود.

ثانیاً باید اجزای سرمایه فکری نیز بطور واضح بیان شود باید مدلی انتخاب شود که دارای یک دید وسیعی به اجزای سرمایه فکری باشد و حتی امکان باید شامل موارد زیر باشد  :

تجربه و دانش قرار گرفته در افراد چه بصورت رسمی و غیررسمی
سیستم‌های و فرایندهای سازمانی حامی و حمایت‌کننده از خلق سرمایه فکری
نوآوری و تکنولوژی
روابط تجاری (با کلیه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مشتریان و شبکه عرضه‌کنندگان و شرکاء تجاری)
باید شرکتها منطق استفاده از مدل سرمایه فکری و اجزای مدل سرمایه فکری را در چهارچوب صنعت خاص و شرکت خودشان بیان کنند.
همچنین این مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی روابط بین اجزای سرمایه فکری را مورد توجه قرار دهد و نقش این اجزای در روابط بین آنها را در خلق ارزش برای شرکت بیان کند.
سیستم‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌بایستی درک و بینش کاملی از ظرفیت خلق ارزش سرمایه فکری بدهد و حتی امکان باید اطلاعات خود را بصورت کمّی بیان کند اما همیشه امکان اینکار وجود ندارد برای مثال دانش و تجربه ضمنی افراد. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)
در اینجا باید از اعتماد بین افراد به عنوان یک دارایی نامشهود نام برد که همکاری جهت خلق ارزش را ارتقاء می‌دهد این مفاهیم در قالب و چهارچوب سرمایه اجتماعی بحث می‌شود.

در اینجا باید این نکته را گفت که هیچ فرق خاصی بین گزارش‌دهی داخلی و خارجی وجود ندارد منتها باید این مطلب را افزود که در گزارش دهی داخلی اطلاعات مشروح تری درباره فرآیندهاو فعالیتهای سازمانی ارائه می شود ولی در گزارش دهی خارجی فقط نتیجه و پیامدهای  این فعالیتها و فرآیندهای سازمانی انتشار می‌یابد. گزارش‌دهی داخلی مستلزم استفاده از رویه‌های و راهنماییهای خاص و کلی نیست ولی در گزارش‌دهی خارجی این قضیه برعکس است و مستلزم استانداردسازی گزارش‌دهی است تا سهامداران (ذینفعان) بتواند اطلاعات یک شرکت را با سایر شرکتها مقایسه کنند. (Vander Meer – Kooistra et al., 2002)

مزایای گزارش‌دهی داخلی سرمایه فکری

به مدیران کمک می‌کند تا سرمایه فکری شرکت را مدیریت کنند که منجر به تصمیمات بهتری می‌شود.
ارزیابی اثربخشی استفاده از سرمایه فکری شرکت
گزارشات درباره درآمدهای فعلی و آتی حاصل از سرمایه فکری
مرتبط ساختن کمکهای کارکنان به سرمایه فکری شرکت به منظور سودآوری شرکت
ارزیابی هماهنگی[3] بین منابع سرمایه فکری و چشم انداز استراتژیک شرکت
کمّی کردن گزارش برای هیئت مدیره
نشان دادن جریان روابط بین اجزای سرمایه فکری
معایب گزارش‌دهی داخلی سرمایه فکری

افزایش هزینه‌ها بخاطر افزایش قوانین و بوروکراسیها برای انجام اینکار

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

1-7-اهداف تحقیق                                                                                 6

1-8-مروری بر فصل های پایان نامه                                                             7

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………8

2-1-مقدمه                                                                                               8

2-2-تاریخچه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                        8

2-2-1-دوره اول :صرفه جویی 1981-1973                                             9

2-2-2-دوره دوم :مدیریت انرژی 1993-1981                                           9      

2-2-3-دوره سوم:خرید انرژی به بهای کمتر 2000-1993                           10

2-2-4-دوره چهارم :توجه به مسائل زیست محیطی 2010-2000                 11    

2-2-5-دوره پنجم :فناوری پاک 2020-2010                                         11    

2-3-مراحل مدیریت مصرف انرژی                                                            12  

2-3-1-مرحله اول: :شناسایی فرصت ها                                                   12  

2 -3-2-مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها                                             13

2-3-3-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به طور موفقیت آمیز                   13

2-3-4-مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر                                   13      

2-4-کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی                                     14

2-4-1-نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی                 14

2-4-2-مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی                                             15          

2-4-3-روشهای کنترل شبکه ای                                                            16

2-4-3-1-سیستم های SCADA                                                 

2-4-3-2-سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات                                   17

2-4-3-3-سیستم مدیریت انرژی EMS                                               

2-4-3-4-سیستم مدیریت تولید انرژی GMS                                     

2-4-3-5-سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS                                     

2-4-4 –سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS                                             

2-4-4-1-منابع اطلاعات در سیستم GIS                                           

2-4-4-2-کاربردهای GIS در صنعت انرژی                                           20  

2-4-5-سیستم اطلاعات مشتری CIS و CRM                                      

2-4-6-سیستم اطلاعات انرژی EIS                                                     

2-4-7-برنامه ریزی منبع انرژی ERP                                                   

2-4-8-ممیزی خریداران انرژی و برنامه های کاربردی                       24  

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-6-بررسی سیستم های SCADA                                                       

2-6-1-تاریخچه سیستم های SCADA                                               

2-6-2-ساختار سیستم های SCADA                                                 

2-6-3-عملیات در سیستم های SCADA                                            

2-6-4-مزایای استفاده از سیستم های SCADA                                   

2-6-5-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت مصرف انرژی              30

2-7-نتیجه گیری فصل                                                               31

فصل سوم :پیشینه پژوهشی ………………………………………………32

3-1-مقدمه                                                                                         32        

3-2-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی       32

3-2-1-صرفه جویی در مصرف انرژی                                                     32

3-2-2-کاربرد سیستم های SCADA در افزایش بازدهی سازمان               32

3-2-3-مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی                                          33

3-2-4-آنالیز ROI                                                                       

3-3-مراحل و روشهای به کارگیری سیستم های SCADA در مدیرت انرژی       34

3-3-1-آنالیز و بررسی دقیق میزان مصرف انرژی و اوج بار مصرفی                   34

3-3-2-آنالیز و اندازه گیری سایر داده های مورد نیاز در مدیریت مصرف انرژی       35

3-4-کاربرد سیستم های SCADA در افزایش راندمان                                   36

3-5-زمانبندی کارکرد مصرف کننده ها به وسیله سیستم های SCADA            

3-6-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم روشنایی                     38

3-7-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و کنترل تجهیزات                   40

3-8-کاربرد سیستم های SCADA در سازماندهی پرسنل فنی                       40

3-9-کاربرد سیستم های SCADA در کاهش استهلاک تجهیزات                   41

3-9-1-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری                           42

3-9-2-کاهش استهلاک با اعمال روش های کنترلی                                    42

3-10-کاربردسیستم های SCADA در صنعت برق                                     42

3-10-1-کاربرد سیستم هایSCADA درافزایش راندمان نیروگاه های برق    42                                            

3-10-2-ایجاد شبکه های هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسری           43

3-11-کاربرد منطق فازی و هوش مصنوعی در مدیریت و بهینه سازی مصرف         43

3-11-1-استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی               43

3-11-2-بهره گیری از منطق فازی برای پیش بینی مقدار مصرف                   44

3-12-کاربرد منطق فازی در کاهش مصرف انرژی در کوره های صنعتی               45

3-13-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های مرتبط با دما       46

3-13-1-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های گرمایشی     46

3-13-2-پایش و ثبت دقیق دما بر حسب زمان                                         46

3-13-3-امکان پیاده سازی روشهای پیشرفته کنترل دما                             47

3-13-4-امکان استفاده از تقویم زمانی برای کارکرد سیستم تهویه مطبوع         48

3-14-داده کاوی اطلاعات سیستم های SCADA جهت افزایش امنیت               48

3-15-استفاده از میکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سیستم های SCADA      

3-16-استفاده از قابلیت های نرم افزارSCADA در فرآیند کنترل                  49

3-17-امکان استفاده از OPC در نرم افزار SCADA                               

3-18-استفده از سیستم های SCADA بر مبنای وب                                   50

3-19-استفاده از روشهای مدل سازی در مدیریت انرژی                                 51

3-20-جمع بندی تحقیقات گذشته                                                         52

3-21-نتیجه گیری فصل                                                                       53

فصل چهارم :روش پیاده سازی ، آزمایش ها و نتایج……………………………..55

4-1-مقدمه                                                                                     55

4-2-اهداف مدیریت انرژی در کوره های الکتریکی                                       55

4-2-1-کاهش انرژی مصرفی در کوره های الکتریکی                               56

4-2-2-کاهش اوج بار مصرفی در کوره های الکتریکی                               56

4-3-فرآیند مصرف انرژی در یک کوره الکتریکی                                         56

4-3-1-اندازه گیری دما                                                                    59

4-3-2-اندازه گیری پارامترهای مرتبط با مصرف انرژی                             60      

4-3-3-کنترل توان در کوره های الکتریکی                                           61

4-4-طراحی فرآیند مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی                   63

4-4-1-تععین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل                   63

4-4-2-انتخاب RTU ها جهت فرآیند مدیریت مصرف انرژی                     64

4-4-3-ارتباط نرم افزار SCADA با RTU ها                                   65

4-4-4-پروتکل های ارتباطی                                                             66

4-4-5-نصب تجهیزات جهت فرآیند آزمایشی                                         71

4-4-6-نصب RTU ها در نرم افزار SCADA                                   

4-4-7-بررس عملکرد سیستم کنترل توان                                             78

4-5-آزمایش اول:بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF         

4-5-1-طراحی نرم افزار جهت آزمایش اول                                          79

4-5-2-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی در آزمایش اول     82  

4-6-آزمایش دوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF

با اعمال محدودیت در اوج بار مصرفی                                                   85  

4-6-1-اصلاح برنامه نرم افزاری جهت آزمایش دوم                                 86  

4-6-2-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش دوم     87  

4-7-آزمایش سوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID             

4-7-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش سوم-روش کنترلی PID     

4-7-2- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم   92  

4-8-آزمایش چهارم : بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID

همراه با اعمال محدودیت توان                                                          94

4-8-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش چهارم                               95

4-8-2- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم     95

4-9-آزمایش پنجم :بررسی روند مصرف انرژی در روش PID همراه با

اعمال محدودیت توان در پیش بینی کوتاه مدت                                 97

4-9-1-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش پنجم                                 97

4-9-2-بررسی و تحلیل نمودارهای آزمایش پنجم                                   99

4-10-نتیجه گیری فصل                                                                102

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………..104

5-1-مقدمه                                                                                  104

5-2-نتایج بدست آمده از فرآیندهای آزمایشی                                       104

5-2-1-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش اول                                          105

5-2-2-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش دوم                                           106

5-2-3-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش سوم                                         106

5-2-4-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش چهارم                                      107

5-2-5-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش پنجم                                     107       

5-3-مزایای استفاده از طرح ارائه شده در تحقیق                                     107

5-3-1-کاهش هزینه های مستقیم                                                   108

5-3-2-کاهش هزینه های غیر مستقیم                                               108

5-3-3-بهبود فرآین تولید و تاثیر آن بر افزایش کیفیت                           108

5-4-پیشنهادات جهت ادامه کار در آینده                                             109

5-4-1-استفاده از روش های کنترل نوین                                           109

5-4-2-محاسبه نرخ بازگشت سرمایه                                                 109

5-4-3-استفاده از سیستم های مدیریت انرژی اقتصادی                         109

5-5-4-ارتباط با سایر نرم افزار های سازمانی                                       110        

5-4-5-افزایش راندمان تجهیزات با استفاده از ظرفیت بهینه                   110  

مراجع                                                                                         111

چکیده به زبان انگلیسی                                                                   115

چکیده:

با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی در سالهای اخیر و مشکلات زیست محیطی که در اثر مصرف کنترل نشده این حامل ها ایجاد شده است امروزه بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی با هدف کاهش مصرف در کشورهای جهان جایگاه ویژه ای یافته است. مهمترین مرحله در مدیریت مصرف انرژی فرآیند ممیزی می باشد که به معنی بررسی دقیق اطلاعات محیطی و شناسایی عواملی است که کنترل آنها در کاهش مصرف انرژی موثر می باشد. در سالهای اخیر با پیشرفت های چشمگیر در علم فناوری اطلاعات امکان پایش و ثبت مداوم پارامترهای محیطی که در مصرف انرژی موثر هستند فراهم شده است و سیستم های SCADA به عنوان بخشی از زیرساخت این فناوری در راستای پایش وکنترل داده های محیطی توسعه یافته اند. با به کارگیری سیستم های SCADA امکان یک ممیزی دقیق از مصرف انرژی فراهم می گردد همچنین با اعمال فرآیندهای کنترلی با استفاده از سیستم های SCADA امکان کاهش مصرف انرژی میسر می گردد که با دستیابی به این هدف ضمن کاهش هزینه ها ، بهره وری افزایش پیدا می کند .دررساله حاضر روش های کاربردی سیستم های SCADA در مدیریت و کاهش مصرف انرژی با توجه به تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به عنوان یک مطالعه کاربردی ، روش استفاده از سیستم های نرم افزاری   SCADA  در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های الکتریکی که کاربرد زیادی در صنایع ایران دارند پیاده سازی می گردد ودر انتها ضمن تحلیل نتایج حاصل از اجرای این روش کاربردی پیشنهاداتی در مورد بهبود عملکرد روش ها در تحقیقات آینده ارائه خواهد گردید.

1- مقدمه

1-1- مقدمه

انرژی یکی از منابع بسیار مهم است که زندگی مارا تحت تاثیر خود قرار می دهد در حال حاضر جهان وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی و انواع مختلف انرژی های تجدید ناپذیر دارد استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی نیاز به زمان زیادی برای توسعه تکنولوژی دارد.در حال حاضر بحث مدیریت مصرف انرژی یکی از نیاز های بحرانی کشورهای مختلف جهان است.اهمیت ویژه صرفه جویی در مصرف انرژی در دومرحله عوامل اقتصادی و عوامل محیط زیست طبقه بندی می شود.

1-1-1- عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم است ودر کلیه سازمان های بشری موثر است .در تمام جهان به عنوان یک ملیت یک شرکت و یا به عنوان یک شخص صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد.یکی از هدف های اصلی در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در هر کشور کاهش نیاز به واردات انرژی می باشد.شرکت های خصوصی هم به هزینه های انرژی حساس هستند که این مسئله سود دهی و حتی موجودیت آنها را در بسیاری از موارد تحت تاثیر قرار می دهد بخصوص کارخانه های صنعتی نگرانی بیشتری از این لحاظ دارند زیرا کاهش هزینه به واسطه مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی به معنی قیمت های رقابتی تر برای محصولات در بازار جهانی می باشد و این مسئله باعث بهبود تولید ناخالص ملی می گردد.

2-1-1- اثرات محیطی صرفه جویی در مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف انرژی به طور نسبتا زیادی با مسائل محیط زیستی در ارتباط است .مشکلات گرم شدن کره زمین و شرایط آب و هوایی که به علت افزایش گاز دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای ایجاد می شود به طور قابل توجهی با افزایش مصرف انرژی نسبت مستقیم دارد و کاهش مصرف تا حد زیادی می تواند از تولید گازهای گلخانه ای و افزایش دمای کره زمین جلوگیری نماید[1].

2-1- تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی[1] شامل برنامه ریزی و راهبری واحدهای مصرف و تولید مرتبط با انرژی می باشد اهداف مدیریت مصرف انرژی شامل صرفه جویی در منابع، حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در هزینه ها می باشند درحالیکه مصرف کنندگان به منابع کافی انرژی دسترسی داشته باشند و خللی در کارکرد آنان ایجاد نگردد.با توجه به این تعریف مدیریت مصرف انرژی با مدیریت محیط زیست و مدیریت تولید و حمل و نقل و سایر شاخه های صنعتی و تجاری مر تبط می باشد .

به عبارت دیگر مدیریت انرژی یک فرآیند است که در آن رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی و هزینه ها با توجه به نیاز واقعی مصرف کننده با توجه به عدم تاثیر منفی بر کارکرد آنان دنبال می شود .

در تعریف دیگری مدیریت مصرف انرژی به معنی استفاده آگاهانه و موثر از انرژی برای افزایش سود دهی و کاهش هزینه ها به منظور دستیابی به جایگاه رقابتی می باشد.نکته مهم در مدیریت مصرف انرژی این است که کاهش مصرف باید بدون تاثیر منفی در بازدهی سیستم انجام گردد[2].

به طور کلی کاهش هزینه ها در مدیریت مصرف انرژی با اعمال روش های زیر بدست می آید:

محدود نمودن و در صورت امکان حذف مصرف غیر ضروری انرژی
بهبود بازدهی[2] به ازای انرژی مصرفی
خرید انرژی به بهای کمتر
انجام عملیات مورد نیاز جهت خرید انرژی به بهای کمتر [3].
3-1- نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

فناوری اطلاعات بدون هیچ تردید تنها فناوری است که بر چگونگی مصرف انرژی در اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد.اگرچه ممکن است فناوری زیستی در قرن 21 تغییرات عمده ای در تولید ترکیبات و محصولات تجدیدپذیر به وجود آورد که این به نوبه خود در فرآیند مصرف انرژی موثر است با این حال نمی تواند جایگزین نقش فناوری اطلاعات در فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی گردد.فناوری اطلاعات بر فرآیند مصرف انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر دارد .به طور مثال فناوری اطلاعات به طور مستقیم در پیشرفت صنایع الکترونیک مرتبط با انرژی تاثیر دارد که این موضوع می تواند بر کاهش مصرف انرژی موثر باشد .در سالهای اخیر تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه میکروپروسسور ها و میکرو کنترلر ها توانست باعث به کارگیری تکنولوژیهای جدید در سیستم های کنترل ودر نتیجه بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی گردید.

فناوری اطلاعات در زمینه کنترل فرآیندهای صنعتی می تواند به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر تکنولوژیها در زمینه کنترل و بهینه سازی فرآیندهای صنعتی امکانات زیر را فراهم نماید.

1-تکنولوژی کنترل : تکنولوژیهای کنترل مکانیکی یا الکترومکانیکی در حال حاضر با سیستم های کنترل الکترونیکی که در کارآیی بسیار دقیق تر و همچنین از لحاظ هزینه ارزانتر هستند جایگزین شده است واین سیستم ها قابلیت برنامه ریزی و تغییر عملیاتی سریع متناسب با شرایط مورد نیاز را دارند.

2-جمع آوری اطلاعات :به وسیله تکنولوژیهای فناوری اطلاعات امکان جمع آوری دقیق و سریع اطلاعات از فرآیند ها فراهم می گردد که باعث بازدهی بیشتر در تولید و کاهش مصرف انرژی می گردد.

3-ذخیره سازی اطلاعات و پردازش :اطلاعات در حجم بسیار زیاد می تواند ذخیره گردد وبعد از پردازش نتیجه مورد نظر به نمایش در آید افزایش توانایی کامپیوتر ها در سالهای اخیر باعث شده که این فرآیند جمع آوری و پردازش اطلاعات به سهولت انجام گیرد .

ایجاد فرهنگ مشتری گرایی :

پایان نامه جذب مشتریان بانک:فرهنگ مشتری گرایی
ایجاد فرهنگ مشتری گرایی :

رابطه آشکاری بین ارزش های مشتری گرایی و موفقیت یک سازمان وجود دارد . همچنین ایدئولوژی و اهداف  بلند مدت یک سازمان به منظور کمک به برتری سازمانی در عرصه رقابت بنا نهاده می شود . فرهنگ یک سازمان باید به گونه ای باشد که سازمان بیش از هر چیزی به نیازهای مشتریان توجه کند و نیز عملکرد خود را بر اساس آن بگذارد . فرهنگ یک سازمان باید فرصت خلاقیت و نوآوری را برای کارکنان خود فراهم سازد تا آنها بتوانند در برابر تغییر نیاز های مشتریان از خود واکنش نشان دهند و خود را با نیاز های آنان وفق دهند تا رضایت مشتریان را بیشتر جلب نمایند(ونوس ، صفائیان ، 1381 ، ص 45).

2- توانمند سازی منابع انسانی :

منظور از توانمند سازی نیروی انسانی این است که کارکنان عملیاتی در طی فرایند ارائه خدمات تا حدی از آزادی عمل برخوردار شوند . علاوه بر آزادی عمل چند ویزگی دیگر نیز حائز اهمیت است که به شرح ذیل می باشد .

تسهیم اطلاعات مرتبط با عملکرد سازمان
ارائه پاداش در نتیجه کسب رضایت مشتریان
آموزش منابع انسانی
مشارکت کارکنان در امور سازمانی
در موقعیت هایی که نیازهای مشتریان بسیار متغیر است ، توانمند سازی کارکنان موجب می شود که کارکنان طبق خواسته های مشتری خدمات مناسبی ارائه کنند . پس باید مدیران به کارکنان خود اطلاعاتی درباره عملکرد سازمانی و همچنین دانشی که آنان را قادر سازد تا زمینه کاری خود را بهتر درک کنند و عملکرد سازمانی را بهبود بخشند ، ارائه کنند . بنابر این کارمندان خط اول باید از اولین کسانی باشند که در سازمان از تغییرات استراتژیک بازاریابی اطلاع می یابند تا بتوانند به نیازهای مختلف مشتریان به صورت اثر بخش تری پاسخ گویند و تامل لازم را به عمل آورند(ونوس ، صفائیان ، 1381 ، ص 46).

2-4-5- مشتری و اهمیت آن در نظام بانکی :

با توجه به گسترش بازارهای جهانی و حضور رقبای متعدد ، فعالیت شرکتها برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار به شدت افزایش یافته است . در این بین یافتن بهترین راه برای جذب و نگهداری مشتری همواره مورد سوال بوده است . با توجه به تحقیقات انجام شده حفظ مشتریان قدیمی به مراتب اقتصادی تر از جذب مشتریان جدید می باشد و این با جلب توجه مشتری و تامین رضایت او نسبت به سازمان به دست می آید .مشتریانی که رضایت زیادی از سازمان دارند تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می کنند و به عاملی برای تبلیغ سازمان تبدیل می شوند . در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می دهند . شهرت ،خوش نامی ، بیان مزایا و نکات مثبت سازمان از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید می باشد(صفاری نژاد ، رحیمی ،1387،ص16).

بانکهای برجسته تمام تلاش خود را برای حفظ مشتریان به کار می برند . رقابت و هزینه های جذب مشتریان جدید در حال افزایش است .بازاریابی تهاجمی به مراتب هزینه اش بیش از بازاریابی تدافعی است . زیرا جهت بیرون آوردن مشتریان از دست رقبا و جذب آنها به سوی خود تلاش فراوان و هزینه بسیاززیادی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

لازم است . بهترین رویکرد برای حصول به این امر ایجاد رضایت در مشتری و با ارزش تلقی نمودن چیزی که مورد توجه اوست می باشد(ونوس ، صفائیان ، 1381 ، ص 92).

مشتری در نظام بانکی متمایز از شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است . در شرکتهای تولیدی مشتری خریدار کالا می باشد در حالیکه بانکها به عنوان نهاد مالی سپرده پذیر یا واسطه بین وجوه از یک طرف مازاد سرمایه یا وجوه سپرده گذاران را جمع آوری می کنند و از طرف دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند . اما آنچه که بانکها را از موسسات تولیدی و خدماتی متمایز می کند این است که وجوهی را که آنها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند مجددا به بانک بر می گردد.لذا شعب بانکها بایستی در جذب مشتریان سپرده گذار و مصرف کننده توجه کافی مبذول دارند و در مورد مصرف کنندگان سرمایه از جهت سود آوری درجه خوش حسابی و ریسک بازگشت تسهیلات اعطایی دقت بیشتری نمایند(کارخانه ای ،فرشی نظری ،1381،ص12).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: