آرشیو برای: "مهر 1398"

باورهای غیرمنطقی

باورهای غیرمنطقی//پایان نامه رضایت زناشویی باورهای غیرمنطقی مفهوم تفکر در رویکرد ساختارگرایی پیاژه : مراحل رشد باور در نظریه پیاژه را برزانسکی (1978) به صورت دقیقی به این شرح توصیف کرده است : «بنا بر نظریه پیاژه ی تفکر عبارت از عمل دوزخی شده است. هر… بیشتر »

. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن

نتیجه نهایی همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیمات مالی، تولیدی و کارایی عملکرد مدیریت در فعالیت سودآوری شرکت(بانک) منعکس می‌شود. سودآوری توان شرکت(بانک) یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی به نام سود برای… بیشتر »

عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه

عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های… بیشتر »

ﺑﺮﻳﺘﻮن وﮔﻠﻦ [1]،(1989) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رابطﻪ بین مدیریت زمان وموفقیت تحصیلی پرداختند .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮕﺮش زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮانند ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮفت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨ

یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری ﺑﺮﻳﺘﻮن  وﮔﻠﻦ [1]،(1989)  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رابطﻪ بین مدیریت زمان وموفقیت تحصیلی پرداختند  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﺎن  ﺑﻨﺪی و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮕﺮش… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت  عنوان : بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان… بیشتر »

پایان نامه : بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نر

europea L.)  اشاره کرد. زیتون (Olea europea L.)  در درمان بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی- عروقی، آریتمی ها، آترواسکلروز و پرفشاری خون کاربرد دارد. برای تعیین برخی از اثرات برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی فشارخون مطالعه حاضر با روش زیر انجام… بیشتر »

مزیت های مدیریت دانش

فرآیندهای دانش مزایا بهترین طرز کار  پایگاه های دانش حل و قطعیت بخشی به مشکل مستند سازی فرآیند داده کاوی پایگاه دانش مشتری دانش رقابتی و بازار تسهیل بخشی به یادگیری همکاری پایگاه های دانش مشتری دانش رقابتی و بازار در اختیار گرفتن دانش ضمنی همکاری و گروه… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

چکیده 4 فصل اول-کلیات تحقیق.. 5 مقدمه. 6 1-بیان مساله. 8 2-سوابق تحقیق.. 10 3-سوالات تحقیق.. 13 4-فرضیات تحقیق.. 14 5-اهداف تحقیق.. 14 اهداف کلی: 14 اهداف جزیی: 14 6-روش تحقیق.. 14 7-موانع و مشکلات تحقیق.. 15 فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان.… بیشتر »

پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

1-4-3 اهداف کاربردی.. 14 1-5 سؤال ها و فرضیه‌ها 14 1-5-1 فرضیه‌ها 14 1-6 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 14 1-6-1 شناخت درمانی هستی نگر. 14 1-6-2 نشانگان افت روحیه. 15 1-6-3 تحریفهای شناختی.. 15 فصل دوم: پیشینه تحقیق 2-2 مبانی نظری HIV.. 17 2-2-1 ماهیت… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

فصل اول:مقدمه. 2 1-1- طرح موضوع.. 2 1-3-اهمیت مطالعه موضوع و اهداف… 5 1-4- روش شناسی و محتوای پایان‌نامه. 6 فصل دوم: بررسی منابع……….7 2-1- مقدمه. 8 2-2-مزایای تولید نقشه های موضوعی با استفاده از داده های ماهواره ای.. 8 2-3-منابع داده های سنجش از دور. 9… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                           صفحه چکیده  …………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

فهرست مطالب  عنوان                                                             صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه…………………………………………………… 2 1-2- بیان مسئله……………………………………………… 5 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………….. 11 1-4- اهداف تحقیق…………………………………………….… بیشتر »

نظریه کنش

پایان نامه زنان سرپرست خانوار:نظریه کنش و مسائل زنان نظریه کنش برخلاف نظریه های قبلی که  همگی جنبه های ساختاری و کلی داشتند و با دید کلی و ساختی به بررسی مسائل زنان پرداختند طرفداران نظریه کنش از جنبه دیگری به طرح مسئله می پردازند به نظر آنان اگر چه… بیشتر »

بانکداری اسلامی :

پایان نامه جذب مشتریان بانک:بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی : از جمله دستاوردهای بسیار مهم و در خور انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی را باید اجرای کامل بانکداری بدون ربا عنوان کرد . پتانسیلهای فراوان و توان بالقوه موجود در قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول : کلیات… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

سرعت باد، ارتفاع ژئوپتانسیل، ضخامت سطوح ارتفاعی، آب قابل بارش و لایه دمای صفر می باشد كه این مواد از 3420 نقشه سینوپتیكی در بازه زمانی دهه های هر ماه طی پنج سال اخیر (2009- 2005 میلادی برابــــر با 1388- 1384 شمسی) استخراج شده است. در پژوهش حاضر جهت… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر

سوالات یا فرضیه های تحقیق.. 6 فصل دوم: 8 رمانس…. 8 فصل سوم: 23 آرا و نظرات نورتوپ فرای.. 23 نظریۀ میتوس…. 34 میتوس بهار: کمدی.. 42 میتوس پاییز: تراژدی.. 48 میتوس زمستان: طنز و هزل.. 53 فصل چهارم: 57 فرای و رمانس…. 57 کلیات… 58 دعوت… 64   ردّ دعوت… 65… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                                               صفحه چکیده 1 فصل اول کلیات… 2 مقدمه. 2 اهداف… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2   پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4… بیشتر »

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز

و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120) سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

خطی صورت گرفت، دیده شد که شبکه عصبی از دقت قابل ملاحظه ای نسبت به مدل های تجربی رایج برخوردار است. همچنین مقایسه ای بین پارامترهای رابطه DOT و DOT اصلاح شده توسط مهدوی زاده صورت گرفت که به مراتب دقت در پارامترهای اصلاح شده بیشتر است. به طور کلی، بین… بیشتر »

نماینده‌ی ثابت سازمان بنادر و دریانوردی نزد آیمو

پایان نامه حقوق دریاها/:نماینده‌ی ثابت دریانوردی نزد آیمو نماینده‌ی ثابت سازمان بنادر و دریانوردی نزد آیمو همان‌گونه که بیان گردید، جمهوری اسلامی ایران جزو آن دسته از دولت‌های عضو آیمو می‌باشد که سفیر خود در کشور انگلیس را هم‌زمان و با حفظ سمت به‌عنوان… بیشتر »

مراحل فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی :

 نیست بلکه ضرورت دارد تا مهارتهای مورد نیاز برای احراز آن شغل بصورت دقیق تصریح شود. مرحله دوم:انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی : به کمک توصیف شغلی خصیصه مدار می توان ابزار ارزیابی مناسبی را اتخاذ کرد . ارزیابی باید متمرکز بر جنبه هایی باشد که از طریق… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده امروزه می توان طراحی سیستم های با پیچیدگی بالا را براساس مرتبط… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………… 14 2-1- اثر نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………………….. 15 2-2-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه ……………………………………………….. 17 2-3- مفاهیم اقتصادی وتوجیه هزینه ها………………………………………………………………..… بیشتر »

ناراحتی و فشارهای ر وانی

پایان نامه درباره مواد مخدر/:علل گرایش به اعتیاد ناراحتی و فشارهای ر وانی اراده عامل حرکت فرد می باشد. پس باید با منطق و شرع همسان باشد و با استفاده از تربیت و آموزش صحیح تقویت شود. فردی که با مشاهده یک عمل خلاف شرع و موازین اجتماعی با قاطعیت تمام در… بیشتر »

متن کامل پایان نامه رشته : معماری

1-4- تعریف معماری.. 5 1-4-1- بس‌گونه‌گی معماری.. 5 1-5- معماری و هنر. 6 1-6- معماری و مهندسی.. 8 1-6-1- کارایی.. 9 1-7- انواع معماری.. 9 1-7-1- معماری مردمی.. 9 1-7-2- معماری بومی.. 10 1-7-3-  معماری روحانی (مذهبی) 10 1-7-4- معماری یادمانی (مونومنتال)… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   چکیده   منظور از آمیزه بازاریابی، یا آمیخته یا ترکیب این است که بین چهار p (محصول، قیمت، ترفیع، توزیع)… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :محیط زیست

رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر عنوان : تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب الیاژ های پلیمری برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

فهرست مطالب عنوان                                                                                       صفحه مقدمه 1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 پرسش­های پژوهش…. 2 فرضیه­های پژوهش…. 2 ضرورت پژوهش…. 3 هدف… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم باغبانی

1-7- عوامل محیطی موثر در طول عمر گل های شاخه بریده ……………………………….. 7 1-7-1- نور…………………………………………………………………………………………… 7 1-7-2- دما………………………………………………………………………………………….. 7 1-7-3- آبیاری……………………………………………………………………………………….. 8 1-7-4- تهویه… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

نمایه 455 بیشتر »

پیشرفت

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:مفهوم پیشرفت پیشرفت پیشرفت ،میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتری است . این نیاز،افراد را برای جستجو کردن “موفقیت در رقابت با معیار برتری”با انگیزه می کند .(مک کللند ،1953) واکنش هیجانی افراد هنگامی که با… بیشتر »

مساقات

پایان نامه موانع بانکداری اسلامی//مفهوم مساقات مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل… بیشتر »

اصل علنی بودن دادرسی:

  اصل بهره‌مندی از وکیل: ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

روش‌های پیشنهادی این تحقیق در اکثر موارد نسبت به سایر روش‌های مطرح شده را نشان می‌دهد. همچنین در بخش نتیجه‌گیری چندین روش توسعه جهت كارهای آتی‌ پیشنهاد می‌شود. فصل اول: مقدمه 1- مقدمه 1-1- خوشه بندی به عنوان یکی از شاخه‌های وسیع و پرکاربرد هوش… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

چکیده اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اكراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت كیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

فصل اول :مقدمه و معرفی تحقیق بیان مسئله……………………………………………………………………… 4 اهمیت و ضرورت مسئله……………………………………………………… 5 اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 5 اهداف اختصاصی…………………………………………………………….. 5 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………. 6 قلمرو تحقیق… بیشتر »

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

2-5- تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور…………………………………………………………………….. 30 2-5-1- تکالیف سازمان در راستای اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور……………………………….. 31 2-5-2- مهم ترین اجزای سیاست های کلی نظام اداری………………………………………………….. 32 2-5-2-1- اهم سیاست ها و برنامه های… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گفتار اول: تاریخچه سفر…………………………………………………………………………..9 گفتاردوم: جهانگردی………………………………………………………………………………11 گفتارسوم : تعریف جرم…………………………………………………………………………..12 گفتار چهارم: زمینه‌های پیوند جرم و جهانگردی……………………………………………13 مبحث دوم: علل وآثار… بیشتر »

– نظریه پردازی در مورد انگیزش

در نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزش ، محتوا و عناصر تشکیل دهنده عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان مورد مطالعه قرار می گیرند . برخی از نظریه های تبیین کننده عوامل ایجاد انگیزه عبارتند از : نظریه سلسله مراتب نیازها؛ نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

1-4- فرضیه‌های پژوهش… 8 1-5- اهداف پژوهش… 8 1-6- قلمرو پژوهش… 9 1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش… 9 1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش… 9 1-6-3- قلمروزمانی پژوهش… 9 1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه. 15 2-2 مسئولیت… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

اینگونه خواص نیازهای بخش های مختلف صنعتی را برآورده می کند به طور مثال در صنایعی نظیر اتومبیل سازی که در آن وزن کم و مقاومت بالا باعث افزایش راندمان سوخت و همچنین طول عمر بالا می گردد. یا در صنایع هوا و فضا و صنایع دفاعی اینگونه موارد کاربرد دارند. به… بیشتر »

– تکنولوژی

 خاص یکپارچه می­شوند. یک سیستم ذخیره سازی داده به صورتی است که اطلاعات خلاصه شده را استفاده می‌کند که این امر جستجوی فرآیندهای دسته بندی شده را آسان می‌کند (کرامتی و همکاران 1389). در واقع این سیستم‌ها پایگاهی داده‌های مختلفی را برای کاربران فراهم… بیشتر »

پایان نامه ازدواج سفید

پایان نامه اقرار به جرم جنسی با شهادت :سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت   شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در تمام نظام­های حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است و به عنوان مقال در قوانین بهبود، شهادت دلیل پسندیده بوده… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت و منبع­ کنترل با اختلالات تغذیه ای در زنان

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11 2-1-سلامت روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….12 2-1-1-اهمیت سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………12 2-1-2-معیارهای سنجش رفتار… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات

کلاس، اولویت کلاس، اولویت مسیر، تعداد کمینه حذف و یا کاهش مسیرهای سوئیچینگ برچسبی و پهنای باند مورد نیاز، توسط برنامهریزی خطی انجام میگردد. نتایج شبیه سازی، کاهش تعداد ترافیکهای مسدود شده و استفاده بهتر از منابع موجود را نسبت به روشهای ارائه شده دیگر،… بیشتر »

پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،پیشرفت تحصیلی و دغدغه خانواده   پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها      موضوع تحصیل فرزندان، امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشور را تشکیل می دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده ی فرزندان به میزان توفیق آنان در… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

لازم و ضروری را انجام دهند. امروزه سرقت به عنوان یکی از گسترده ترین جرایم در کشور و به یک مسئلۀ فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. بررسی و مطالعۀ ابعاد مختلف این بزه و همچنین آثار و تبعات ناشی از این بزه کاری و راه… بیشتر »

به نظر مارسیا تعهد در برگیرنده چهار مولفه اصلی است:

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/نظریه هویت برزونسکی به نظر مارسیا تعهد در برگیرنده چهار مولفه اصلی است: 1) نوجوانی که متعهد می شود، مسیری را با شناخت انتخاب می کند ورفتار وی با تعهدات او همسو وهمگون است. 2) فعالیت ها جهت دار بوده و رو به سوی تکمیل طرح… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

فصل اول: کلیات 1- كلیات… 3 1-1- مقدمه. 3 1-2- كشت گیاهان داروئی… 6 1-3- تعریف گیاهان دارویی… 8 1-4- استفاده از گیاهان دارویی… 8 1-5- گل همیشه بهار. 9 1-6- کشور های تولید کننده همیشه بهار. 10 1-7- خاستگاه و پراکنش همیشه بهار. 10 1-8- رده بندی و مشخصات… بیشتر »

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

شیوه تحقیق و تصحیح……………………………………………………………………………………………………….   فصل اوّل: کلیّات تحقیق بیان مسأله و سوألات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….. روش تحقیق… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

دکتر حسن حاجی تبار     تابستان 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا… بیشتر »

تداعی برند یا برداشت از برند با همخوانی با برند

پایان نامه درباره تداعی برند:-تداعی برند تداعی برند  یا برداشت از برند با همخوانی با برند تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است. (آکر، 1991، ص109) آکر معتقد است ارتباط تداعی برند با ارزش ویژه برند بسیار قوی می‎‎باشد چونکه تداعی برند مرتبط به… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن و حدیث

ما در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم با این پیام که خدا را پرستش کنید و از طاغوت بپرهیزید. پس با گواهی از قرآن متوجه می شویم که تبلیغ و دعوت به شریعت از آدم تا خاتم بوده و بعد از آنها نیز ادامه دارد. چون تبلیغ و دعوت در واقع زنده کردن انسانهاست و تبلیغ… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

اهداف………………………………………………………………………………………………………………………6 اهداف اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7 فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 تعریف عملیاتی کمر… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق – گرایش بین الملل

علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌كه این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

د) فرضیه های تحقیق. 3 و) اهداف تحقیق. 4 فصل اول: کلیات مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6 گفتار اول: تعریف جرم. 6 گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7 بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7 بند دوم: انواع تعدد جرم. 8 الف) تعدد واقعی جرم. 8 ب) تعدد اعتباری جرم. 9 گفتار… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

پوشاک ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد. همچنین از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه(1392) برای ارزیابی عناصر آمیخته بازاریابی و پرسش نامه رفتار خرید کیم(2008) برای ارزیابی مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد. لازم به ذکر… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..1 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1 1-2- شرح و بیان مسأله‌ی پژوهشی…………………………………………………………………………………….2 1-3- اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………………………………………………………………5 1-4- اهداف… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

     ب) اهمیت تحقیق.. 2      ج) ضرورت تحقیق.. 2      د) سؤالات تحقیق 2      هـ) فرضیه‌ تحقیق 3      و) پیشینه تحقیق 3      ز) ساختار تحقیق 3 فصل اول: کلیات مبحث اول: تعاریف 5      گفتار اول: تعاریف اصلی.. 5           الف- حق.. 5           ب- انسان. 8… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

1-3.فرضیات تحقیق.. 7 1-4 . سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… 7 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1.پرنده شناسی و تاریخچه ی اهلی شدن بلدرچین……………………………………………… 9 2-1-1. بلدرچین ژاپنی (کوترنیکس ژاپونیکا)……………………………………………………….. 9 2-1-2.… بیشتر »

بطلان قرارداد

بطلان قرارداد/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد بطلان قرارداد   هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود. هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم… بیشتر »

رهن

این لغت، از آیه )کل نفس بما کسبت رهینه( گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود.[3] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس… بیشتر »

مزایای بکارگیری مدیریت دانش

مزایای مدیریت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش مزایای بکارگیری مدیریت دانش تحقیقات گوناگون در گذشته، مزایای بکارگیری اثر بخش مدیریت دانش را نشان داده اند. برخی از مزایای بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها عبارتند از : ارائه خدمات و محصولات برتر.… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

1-2. تعریف مساله یک مرکز توزیع را در نظر می­گیریم که بسیاری از قطعات مورد نیاز مشتریانش را تامین می­کند، مشتری­ها هر روزه سفارشات را در مرکز توزیع قرار می­دهند، سفارشهایی که تمام قطعات خواسته شده­ی آن در انبار موجود باشد در همان روز برای مشتریان فرستاده… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

3-1-2 تابع پتانسیل ترسوف.. 21 4-1-2 فرمولاسیون با استفاده از تابع پتانسیل مورس اصلاح شده. 22 5-1-2 فرمولاسیون با استفاده از تابع پتانسیل ترسوف.. 23 2-2 تحلیل ساختاری.. 24 1-2-2 اثر انحنا 31 2-2-2 ساختار آرمچیر. 31 3-2-2 ساختار زیگزاگ.. 32 3-2 نتایج و… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

point) در حضور اغتشاشات و نوسانات می باشد. مقدار خروجی مطلوب مقداری است که فرآیند بیشترین بازده را در آن نقاط خواهد داشت. در فصل اول کلیات پروژه ارائه شده است. فصل دوم به ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی اختصاص یافته است در این فصل ابتدا مشکلات حلقه ها… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده 1 مقدمه. 2 فصل اول: کلیات 1-1 بیان مساله. 4 1-2 پرسش اصلی تحقیق.. 6 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6 1-4 اهداف تحقیق.. 6 1-5… بیشتر »

تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

همچنین نتایج حاکی از آن است که  سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت )  با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

امید است امروزه  با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی  وضعیت حضور سازمان¬های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود. کلید واژگان:… بیشتر »

دانلود پایان نامه:اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی با عنوان : طراحی مفهوم برج های تقطیر در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اق

مقابل دیگری صرفه نظر کند لذا هنر طراحی در برقراری ایده آل ترین حالت است که کمترین هزینه و بیشترین سود را به ارمغان بیاورد . لذا برای ایجاد یک فرآیند بهینه و قابل رقابت نیاز است که تاثیر تک تک پارامترهای طراحی در قیمت فرآیند محاسبه شوند و کلیه نمودارهای… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فصل اول : کلیات 1- كلیات… 5 1-1- بیان مسأله 5 1-2- پرسش‌های تحقیق 6 1-3- فرضیه ها 6 1-4- اهداف تحقیق 6 1-5- سوابق تحقیق 7 1-6- جنبه نوآوری تحقیق 8 1-7- روش تحقیق 9 1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 9 1-9- مفاهیم 9 1-9-1- کافر. 9 1-9-1-1- اهل کتاب.. 10 1-9-1-2-… بیشتر »

تاریخچه مواد مخدر در ایران

به شهادت تاریخ پایه گذاری و رواج دهنده مواد مخدر در ایران عوامل انگلستان بودند که در عصر صفویه شیوه کشت خشخاش و استفاده از تریاک را رواج دادند به نحوی که ابتدا به دربار صفویه راه یافته و بعد از آلوده کردن شاهان و شاهزادگان و درباریان صفوی و …….. به درون… بیشتر »

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea)

پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون ملل متحد و حقوق دریا کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین اجلاس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دارند، سازگار است. بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است. کلمات… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

چکیده: خشکی از جمله تنش­های محیطی است که به­عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است. از آنجایی كه بیشتر نقاط كشورمان در مناطق خشك ونیمه خشك قرار گرفته است که دارای منابع آب محدودی است، كشت گیاهان… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه فصل اول: مقدمه   1-1-کلیات. 2 1-2-بیان مسأله پژوهش.. 2 1-3-ضرورت و اهمیت… بیشتر »

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

3-5-2 مسایل مکان یابی میانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32 3-5-3 مسایل مکان یابی میانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32 3-6 رویکردهای نوین در مکان یابی تسهیلات………………………………………………………………………..33 3-7 رویکرد های حل مسائل در… بیشتر »

پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاكید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

1-5. فرضیه‏های تحقیق: 9 1-5-1. فرضیة اصلی.. 9 1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9 1-6. مدل مفهومی.. 10 1-7. تعریف متغیرهای تحقیق.. 11 1-7-1. مشاركت: 11 1-7-2. قابلیت و پتانسیل اینترنت: 11 1-7-3. آینده نگری: 11 1-7-4. میزان اعتماد به فضای مجازی: 12 1-7-5.… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان                                                                                  صفحه 9-2)رابطه جهت­گیری هدف و پیشرفت تحصیلی 28 10-2)خودتنظیمی 30 11-2)یادگیری 30 12-2)یادگیری خودتنظیمی 31 13-2)الگوهای یادگیری خودتنظیمی 33 1-13-2)الگوی پنتریچ 33… بیشتر »

نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور

        ۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره ۴۳ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور‌ که‌ در‌ حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن‌ قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد. مطابق این رأی: «نـظر بـه این‌ که‌ شرط‌ تحقّق… بیشتر »

مصرف مواد توسط افراد معتاد بویژه نوجوانان از نگرانیهای عمده مربوط به عصر حاضر است. تخمین زده می شود که 25 /0 نوجوانان 12 تا 17 ساله از نوعی داروی غیر مجاز استفاده می کنند. تقریباً یکی از هر پنج نوجوان یک ماده مخدر (حشیش/ماری جوانا) را امتحان کرده است. تقر

پایان نامه سلامت روانی معتادان:تاریخچه اعتیاد در جهان مصرف مواد توسط افراد معتاد بویژه نوجوانان از نگرانیهای عمده مربوط به عصر حاضر است. تخمین زده می شود که 25 /0 نوجوانان 12 تا 17 ساله از نوعی داروی غیر مجاز استفاده می کنند. تقریباً یکی از هر پنج… بیشتر »

هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان ، بی­توجه و سهل­انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت کند ، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیر ممکن است به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و

پایان نامه طلاق و اعتیاد/:تعریف بزهکاری هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان ، بی­توجه و سهل­انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت کند ، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیر ممکن است به همین جهت… بیشتر »

پایان نامه های مطالعه تطبیقی

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

مقدّمه  ……………………………………………………………………………………    1 بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………….     7 هدف­های تحقیق  ……………………………………………………………………………………….   11 اهمّیّت و ضرورت انجام تحقیق    ……………………………………………………………………   12 سؤال­های تحقیق… بیشتر »

گذری بر مدیریت دانش

گذری بر مدیریت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش گذری بر مدیریت دانش تبدیل داده به اطلاعات و سپس به دانش، محور اصلی مدیریت دانش است و با این فرضیه اساسی آغاز می شود که گردآوری داده تحت تأثیر ارزش های اصلی سازمان (واحد یا تیم ) قرار دارد و داده ها از… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی طراحی سیستم های تعلیق فعال خودرو، ایجاد یک مصالحه بین کیفیت رانندگی، قابلیت فرمان پذیری، جابجایی فضای تعلیق و مصرف انرژی می باشد. نتایج نشان می دهد که با کنترل بهینه یک سیستم تعلیق فعال مورد استفاده با یک محرک هیدرولیکی،… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

  مقدمه : 2 1-1-رگرسیون خطی چندگانه و مسئله چند همخطی… 2 1-2-رگرسیون ریج.. 4 1-3-بریج.. 5 1-4-لاسو. 6 1-4-1-رفتار مجانبی ……. 8 1-5-تعاریف…. 10 1-5-1- تُنُکی… 10 1-5-2-برآوردگر پیشگو. 10 1-5-3-نماد لاندا 11 1-5-4-بهینه سازی محدب… 12 1-5-5-1-همگرایی در… بیشتر »

در پاسخ باید گفت که رضایت بیمار بدین معناست که او ضررهای ناشی از معالجه را متقبل شده است بلکه باید احراز شود. بیمار عملاً با قبول معالجه کلیه خطرات را پذیرفته و حال اگر چنین اراده‌ی از بیمار ثابت شود آیا پزشک از مسئولیت معاف است؟ قاعده این است که رضایت نم

 پیوند اعضا رضایت همسر شرط است. در مورد عقب افتادگان و بیماران ذهنی رضایت قیم آنها کافی است و نوعی دیگر از رضایت درمورد شخصیت دکتر که بیمار خود دکتر را تعیین می‌کند و بعد پزشک دیگری برای معالجه که مورد نظر بیمار نبوده برود مسئول خسارات و صدمات وارده… بیشتر »

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

      چکیده دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در… بیشتر »

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

عنوان: تکنولوژی GTL برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی… بیشتر »

استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف

پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:نهاده های حسابرسی استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف، از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با… بیشتر »

نکاح با فرزند حاصل از زنا

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید: «و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب… بیشتر »

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

هم چنین گزارشگر نهمین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشكل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است كه كاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیكن متهم تبرئه شده… بیشتر »