عوامل محیطی در مجتمع زیستی

عوامل محیطی و مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی
عوامل محیطی در مجتمع زیستی

2-3-1-معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی

دهه 70 را می توان دهه آگاهی یافتن از بحرانهای زیست محیطی نامید که عکس العملهایی را در دنیا ایجاد نمود که توسعه پایدار و معماری پایدار از جمله آنهاست. رویکرد پایداری حال شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون است. از آنجا که بر طبق آمار 50 درصد ذخائر سوختی در ساختمانها مصرف می شود لذا بر این اساس جستجوی راه حل اساسی برای این معضل بدیهی می نماید.[1]

تعریف توسعه پایدار

توسعه ای که نیازهای بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسلهای آینده برآورد ساخته و درآن به محیط زیست و نسلهای فردا نیز توجه شود.

تحول به تحرک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوگرایی  یا تجدد را حاصل کند. بر این اساس توسعه پایدار برهمکنشی در بین متغیر های درونی است که در طی فراشدی به دگرگونی در متاثرهایبیرونی می پردازد.

بهبود کیفیت معماری در طراحی پایدار در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آنهم آسایش است. نکته ای که در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک سیستم واحد در نظر گرفته می شوند. آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار دارد عبارتند از: آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی، سلامت.

معماری پایدار تلاشی است در جهت ایجاد حداکثر آسایش افراد با دبالابردن کیفیت زندگی و ایجاد کمترین لطمات به محیط پیرامون. تامین اسایش در طراحی پایدار با ایجاد کمترین آلودگی محیط زیست و با استفاده از عوامل طبیعی میسر می شود.

2-3-1-1-معماری و صرفه جویی در انرژی

بیش از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی در رده مقوله های خاص و گاه آزار دهنده در آمده است. در سطح وسیع، موضوع توسعه پایدار، استفاده از انرژی و محیط گروی، اکنون در رأس برنامه بیشتر حکومت هاست. در مقیاس شخصی، آگاهی محیطی فردی برای حمایت از مصرف کننده و ایجاد فضای سبز و سبک های زندگی گوناگون همچنان رو به رشد است. تا این مرحله از کار، در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سعی شده تا راهبردهای آتی مشخص و تعیین شوند، ولی تعامل محیط مصنوع با جهان طبیعی به صورت موضوع پیچیده ای همچنان مورد توجه همگان است.

با این حال نگرش ها و مهارت های معماری مدرن، در هر جا که اعمال گردد، اساساً در بعد جهانی مطرح می شود. طراحی شهرها و ساختمانها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط را در زمین فراهم می آورد. تاثیرات زیست محیطی اینها فقط بومی نیست، بلکه اقیانوس ها و نقاط قطبی و لایه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

های جو را نیز درمی نوردد. با در نظر گرفتن هم پیوندی این تاثیرات، طراحی ساختمانهایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند، در زمره اصلی ترین مسئولیت معماران قرار می گیرد.

امروزه استفاده کنندگان از ساختمان، چه در منزل و چه در محیط کاری، نیاز به آسایش و راحتی بی قید و شرط دارند. این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی در بخش خانگی و صنعتی شده است. انسان اکنون از نظر صرفه جویی انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچگاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. برای اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، امری حیاتی است. فن آوری مربوط به به این هدف نیز بسیار با اهمیت و روندی رو به تحول است.[2]

[1] محمودی، مهناز،(1380)”مبانی طراحی پایدار”، ماهنامه فنی مهندسی راه و ساختمان، شماره 19

[2]“ Eco-Tech- Sustainable Architectur and High Technology”,Catherine Slessor, 1997,Thames and Hudson,ISBN: 0-500-34157-5

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.