دانلود پایان نامه-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در فرایند هر تحقیق ،نتایج پژوهش ازاهمیت بسزایی برخوردار است.  زیرا می تواند برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضیعت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب کمک شایانی را بنماید. این تحقیق در تلاش بوده است تا به  بررسی رابطه بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکتها بپردازد تا با  ارائه مدلی مناسب به  کمک سرمایه گذاران ،مدیران مالی شرکتها ،شرکتهای سرمایه گذاری،تحلیلگران مالی و سایر ذینفعان آمده ،تا بتوانیم بازار سرمایه ای کارآمد و پر رونق داشته باشیم.با بررسی ادبیات تحقیق مفاهیم پایه استخراج گردیدو مبنای طراحی فرضیه ها قرار گرفت ،سپس آزمونهای آماری انجام شد و یافته های تحقیق به دست آمد.

در این فصل با بهره گیری ازیافته های پژوهش ، ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری کلی پژوهش، پیشنهادهایی مبنی بریافته های تحقیق،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ومحدودیتهای تحقیق ارائه می شود.

 

۲-۵  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها

با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک  نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های اصلی ارائه می شود

 

۱-۲-۵  نتایج فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول :بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته است ، وجود رابطه معنادار بین ثبات سهامداران و بازده داراییها تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال ۲۰۰۹ منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر بوشی ۱۹۹۸-۲۰۰۱ مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

بوژراج و سنگوپتا ۲۰۰۳ ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینهانتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت  نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه  روی اوراق منتشرشده جدید دارند.

فرضیه فرعی اول :  بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.