دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

2‌.1‌ معرفی ریز شبکه ها 7
2‌.2‌ مروری بر کارهای پیشین 9
2‌.3‌ معرفی انواع تکنولوژی تولید پراکنده درریزشبکه‌ها 12
2‌.3‌.1‌ مولدهای پراکنده تجدید ناپذیر 14
2‌.3‌.1‌.1‌………………………………………… موتورهای پیستونی (رفت و برگشتی) 14
2‌.3‌.1‌.2‌………………………………………………………………………………. پیلهای سوختی 17
2‌.3‌.1‌.3‌………………………………………………………………………….. توربین‌های گازی 20
2‌.3‌.1‌.4‌……………………………………………………………………………. میکروتوربین‌ها 21
2‌.3‌.2‌ مولدهای پراکنده تجدیدپذیر 22
2‌.3‌.2‌.1‌……………………………………………………………………………. انرژی خورشیدی 22
2‌.3‌.2‌.2‌………………………………………………………………………. سیستم فتوولتائیک 24
2‌.3‌.2‌.3‌………………………………………………………………………… نیروگاه‌های بادی 26
2‌.3‌.2‌.4‌………………………………………………………………….. نیروگاه‌های برق آبی 28
2‌.4‌ سیستم ذخیره ساز در ریزشبکه‌ها 29
2‌.4‌.1‌ سیستم ذخیره انرژی تلمبه ذخیره‌ای 30
2‌.4‌.2‌ سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا 31
2‌.4‌.3‌ سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده 32
2‌.4‌.4‌ سیستم ذخیره انرژی ابرخازن 33
2‌.4‌.5‌ سیستم ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن 33
2‌.4‌.6‌ ذخیره انرژی حرارتی 34
2‌.5‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها در سیستم 35
2‌.5‌.1‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در کیفیت توان 35
2‌.5‌.2‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در هزینه توان تولیدی 36
2‌.5‌.3‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها بر محیط زیست 37
3   .فصل سوم:تعریف تابع هدف براساس مدل اقتصادی 40
3‌.1‌ مقدمه 41
3‌.2‌ مدل اقتصادی سیستم مورد مطالعه 42
3‌.2‌.1‌  هزینه سرمایه گذاری اولیه(ACC) 43
3‌.2‌.2‌  هزینه جایگزینی سالیانه (ARC) 44
3‌.2‌.3‌  هزینه سوخت سالیانه(AFC) 44
3‌.2‌.4‌  هزینه تعمیر و نگهداری(AOC) 44
3‌.3‌ تابع هدف و قیود مسئله 45
3‌.3‌.1‌ قیود مسئله 46
3‌.3‌.2‌ الگوریتم مبتنی بر سناریو برای عدم قطعیت توان تولیدی از توربین بادی و آرایه خورشیدی 47
4   .فصل چهارم: نتایج شبیه سازی 49
4‌.1‌ نتایج شبیه سازی 50
4‌.2‌ مشخصات اجزای ریزشبکه 50
4‌.3‌ بار ناحیه مورد مطالعه 51
4‌.4‌ تولیدات منابع انرژی تجدید پذیر 52
4‌.5‌ سناریو های احتمالی 53
4‌.5‌.1‌ تعیین سایز بهینه شده واحدها در ریزشبکه با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر 55
4‌.5‌.2‌ بررسی هزینه در حالت تولید قطعی 56
5   .فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57
5‌.1‌ نتیجه گیری 58
5‌.2‌ پیشنهادهایی برای ادامه کار 59
منابع و مراجع 60
Abstract 65
 
 

فهرست اشکال
صفحه
شکل ‏2‌.‌‌1  اجزای تشکیل دهنده یک ریزشبکه.[3] 8
شکل ‏2‌.‌‌2  ساختمان یک دیزل ژنراتور.[2] 16
شکل ‏2‌.‌‌3  تولید الکتریسیته در یک سلول سوختی.[37] 19
شکل ‏2‌.‌‌4  تولید الکتریسیته به وسیله سیستم گرمایی خورشیدی.[3] 23
شکل ‏2‌.‌‌5  تولید الکتریسیته به وسیله سلول‌های خورشیدی.[30] 24
شکل ‏2‌.‌‌6  قسمت‌های مختلف یک سیستم فتوولتائیک.[42] 25
شکل ‏2‌.‌‌7  قسمت‌های مختلف یک توربین بادی[44]. 28
شکل ‏2‌.‌‌8 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قسمت‌های مختلف یک ذخیره ساز ابررسانا[21]. 31
شکل ‏2‌.‌‌9  سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده.[47] 32
شکل ‏3‌.‌‌1  بلوک دیاگرام ریزشبکه مورد نظر 42
شکل ‏3‌.‌‌2  درخت سناریو[55]. 48
شکل ‏4‌.‌‌1  پروفیل بار سالیانه سیستم 51
شکل ‏4‌.‌‌2  پروفیل بار روزانه سیستم 52
شکل ‏4‌.‌‌3  میزان تابش خورشیدی (kWh/m2/day) 53
شکل ‏4‌.‌‌4  سناریوهای سیستم مورد مطالعه 54
شکل ‏4‌.‌‌5  مقایسه هزینه‌ سناریو بیس با سیستم فقط دیزلی 56
 
 

فهرست جداول
صفحه
جدول ‏4‌.‌1  مشخصات اجزای ریزشبکه‌ها 50
جدول ‏4‌.‌2  سرعت باد ماهیانه 52
جدول ‏4‌.‌3  نتایج بهینه ریزشبکه مبتنی بر سناریو مد 55
جدول ‏4‌.‌4  نتایج تولید برای دیزل ژنراتور در الگوریتم مبتنی بر سناریو 55
 

فهرست علائم
 
لاتین

 
 
هزینه سالیانه سیستم
 
 
هزینه­ سرمایه گذاری اولیه
 
 
هزینه­های جایگزینی
 
 
هزینه سوخت دیزل ژنراتور
 
 
هزینه­های تعمیر و نگهداری
 
 
هزینه سرمایه‌گذاری اولیه تجهیزات
 
 
ضریب بازیابی اولیه
 
 
طول عمر پروژه (سال)
 
 
بهره واقعی
 
 
بهره نامی
 
 
نرخ تورم سالیانه
 
 
هزینه جایگزینی واحدها
 
 
طول عمر واحدها
 
 
ضریب وجوه استهلاکی
 
 
کل سوخت مصرفی ژنراتور در طول عمر پروژه
 
 
هزینه نگهداری سیستم برای دوره یکساله سیستم
 
 
ظرفیت نامی سلول سوختی
 
 
ظرفیت نامی الکترولایزر
 
 
توان تولیدی دیزل‌ژنراتور در ساعتk
 
 
مقدار ثابت برای سلول سوختی
 
 
مقدار ثابت برای الکترولایزر
 
 
مقدار ثابت برای دیزل ژنراتور
 
 
قیمت سوخت دیزل
 
 
انرژی دیزل ژنراتور در یک‌سال
 
 
جریمه پرداختی برای انتشار کربن به‌ازای هر واحد انرژی تولیدی
 
 
ظرفیت تانک هیدروژن
 
 
سرعت میانگین باد ماهیانه
 
 
تابش میانگین ماهیانه
یونانی

 
 
فرآیند تصادفی متغیر
 
 
شاخص سناریو
 
 
تعداد سناریو احتمالی
 

1    .فصل اول: پیش‌گفتار
 

1‌.1‌   پیشگفتار
با پیشرفت جوامع بشری نیاز به انرژی افزایش  چشم‌گیری یافته است. این نیاز جوامع بشری را به سمت منابعی جدید و پر بازده‌تر سوق می‌دهد. در ضمن صنعتی شدن و افزایش مصرف خانگی منجر به افزایش غیر قابل پیش‌بینی تقاضا برای انرژی برق شده است. همه این موارد باعث تولید روز افزون گازهای آلوده کننده محیط زیست می‌شوند[1].
منابع انرژی تجدیدپذیر[1] در دهه‌های اخیر با افزایش هزینه سوخت های فسیلی و با هدف تولید انرژی پاک، بسیار مورد توجه کشورهای صنعتی قرار گرفته است. این امر موجب پیشرفت های بسیاری در بهره برداری از این منابع گردیده است؛ ولی منابع انرژی تجدید پذیر دارای رفتاری متغیر می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان  تولید را به درستی پیش بینی کرد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، بکار‌گیری از دیزل ژنراتورها[2]  برای پاسخ گویی به تقاضای بار در سیستم های مستقل از شبکه به طور گسترده ای رایج می باشد[2]. اما خطر کمبود و پایان پذیری منابع انرژیهای فسیلی، رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و حاد شدن مسایل زیست محیطی به دلیل افزایش غیر طبیعی انواع مختلف ترکیبات زیان‌آور از جمله گازهای گلخانه‌ای نیز از دلائل بالا

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.