دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به چاقی

2-1 چاقی……………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-1 تعریف…………………………………………………………………………………………. 14
2-1-2 تشخیص……………………………………………………………………………………….. 14
2-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………. 15
2-2-2 تعریف و تئوری…………………………………………………………………………….. 20
2-2-3 اجزای هیپنوتیزم پذیری……………………………………………………………………. 22
2-2-4 سوتفاهم­ها در مورد هیپنوز………………………………………………………………… 23
2-2-5 موارد منع استفاده……………………………………………………………………………. 27
2-3 درمان شناختی رفتاری…………………………………………………………………………… 30
2-4 رویکرد رفتاری…………………………………………………………………………………….. 30
2-4-1 شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………. 31
2-4-2 شرطی سازی کنشگر……………………………………………………………………… 33
2-5 یادگیری اجتماعی و یادگیری شناختی…………………………………………………………… 37
2-6 رویکرد شناختی ……………………………………………………………………………………… 39
2-6-1 شناخت درمانی بک……………………………………………………………………….. 40
2-6-2 درمان عقلانی هیجانی الیس…………………………………………………………….. 44
2-6-3 تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ……………………………………………………. 48
2-6-4 اصول کلی در شیوه درمان شناختی رفتاری………………………………………….. 50
2-7 بررسی پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………. 51
فصل سوم – روش پژوهش
3-1 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………….. 56
3-2 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………… 56
3-3 جامعه­ی آماری………………………………………………………………………………………… 56
3-4 نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………… 56
3-5 معیار­ها و ضوابط ورود به درمان………………………………………………………………….. 57
3-6 ابزارهای پژوهشی……………………………………………………………………………………. 57
3-6-1 شاخص توده­ی بدن…………………………………………………………………………. 57
3­-6-2 پرسش­نامه­ی طرحواره­های مربوط به ظاهر(ASI)……………………………………. 57
3-6-3 پرسشنامه­ی سبک زندگی و کارآمدی وزن(WEL)…………………………………… 58
3-6-4 راهنمای گروه درمانی شناختی چاقی…………………………………………………….. 60
3-6-5 راهنمای هیپنوتراپی در درمان چاقی………………………………………………………. 61
3-6-6 روش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اجرا……………………………………………………………………………………… 62
3-6-7 تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………….. 63
فصل چهارم- یافته­های پژوهش
4-1 بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی گروه­ها……………………………………………………. 66
4-2 بررسی فرضیه­های پژوهش از طریق آزمون­های توصیفی و استنباطی…………………….. 68
فصل پنجم – بحث و تفسیر یافته­ها
5-1 اثر بخشی درمان……………………………………………………………………………………… 78
5-2 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………….. 81
5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. 82
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 84
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست­­ها………………………………………………………………………………………………………. 90

چکیده:
مقدمه:در پژوهش حاضر اثر بخشی رفتار درمانی شناختی در مقایسه با هیپنوتراپی در درمان مبتلایان به چاقی مورد بررسی قرار گرفت هدف ازاین پژوهش دستیابی به شواهد تجربی در تعیین –میزان اثربخشی هر دو شیوه درمانی و مقایسه­ی نتایج حاصل از آن­ها بود.
روش: جامعه­ی آماری پژوهش شامل زنان چاقی است که به مرکز مشاوره رضوان شهر کرمانشاه مراجعه نموده­اند، نمونه پژوهش شامل هجده نفر بودند که با توجه به معیار های ورود به درمان انتخاب شدند و به­طور تصادفی در گروه­ها جایگزین گردیدند.برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از تحلیل کواریانس استفاده شد و در ارزیابی شاخصه­ها­ی پژوهش از پرسش نامه­های ASI”پرسشنامه­ی طرحواره­های مربوط به ظاهر” و WEL”سبک زندگی و کارآمدی وزن” استفاده شد.
یافته­ها:بیانگر آن است که هر دو روش درمانی در کاهش وزن موثر بوده و منجر به بهبودی متوسطی در رضایت از تصویر بدن و کارآمدی وزن می­شوند.
کلید واژه: رفتار درمانی شناختی ، هیپنوتراپی،چاقی­، اثر بخشی
فصل یکم
کلیات پژوهش

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.